Alphabétiquement     [«   »]
Τάρταρον 3
τὰς 48
ταῦτ 15
ταῦτα 120
ταῦτά 4
ταὐτὰ 19
ταύταις 1
Fréquences     [«    »]
120 Γοργίας
120 ἐστιν
118 τῆς
120 ταῦτα
123 οἱ
124 ἐγὼ
124 σὺ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ταῦτα


Pages
[466]   οἴει εἶναι, ἐάν τις ποιῇ  ταῦτα   ἂν δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα
[471]   τε καὶ ἠφάνισεν ἀμφοτέρους. καὶ  ταῦτα   ἀδικήσας ἔλαθεν ~ἑαυτὸν ἀθλιώτατος γενόμενος
[507]   ταῦτα οὕτω τίθεμαι καί φημι  ταῦτα   ἀληθῆ εἶναι· εἰ δὲ ἔστιν
[481]   γὰρ σπουδάζεις τε καὶ τυγχάνει  ταῦτα   ἀληθῆ ~ὄντα λέγεις, ἄλλο
[480]   ~(Σωκράτης) ~εἶεν· εἰ οὖν δὴ  ταῦτα   ἀληθῆ, Πῶλε, τίς
[486]   οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ  (ταῦτα,   ἀλλ' ~οἷς ἔστιν καὶ βίος
[507]   ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω παρὰ  ταῦτα   ἄλλα φάναι, φίλε ~Καλλίκλεις·
[495]   ~ἆρ' οὖν, εἴπερ ἐναντία ἐστὶν  ταῦτα   ἀλλήλοις, ἀνάγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν
[499]   τε καὶ ἀγαθὰ εἶναι; οὐ  ταῦτα   ἀνάγκη, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης) ~πάλαι
[516]   μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δάκνοντας ~ἀπέδειξε  ταῦτα   ἅπαντα ποιοῦντας δι' ἀγριότητα.
[484]   ~ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, πάντα  ταῦτα   ἀποσεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ ~διαφυγών,
[492]   αὑτῶν τοῖς ἐχθροῖς, καὶ  ταῦτα   ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν ~πόλει;
[486]   δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις τὰ κομψὰ  ταῦτα   ~ἀφείς, εἴτε ληρήματα χρὴ φάναι
[459]   ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ ~δεῖ προεπιστάμενον  ταῦτα   ἀφικέσθαι παρὰ σὲ τὸν μέλλοντα
[504]   ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν πρὸς  ταῦτα   βλέπων ῥήτωρ ἐκεῖνος,
[468]   ἀλλ' ἐὰν μὲν ὠφέλιμα  ταῦτα,   βουλόμεθα πράττειν ~αὐτά, βλαβερὰ δὲ
[504]   καὶ ~νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι·  ταῦτα   δ' ἔστιν δικαιοσύνη τε καὶ
[523]   καὶ ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμένοι.  ταῦτα   δὴ αὐτοῖς ~πάντα ἐπίπροσθεν γίγνεται,
[483]   ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. διὰ  ~ταῦτα   δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον
[482]   ἀληθῶς δημηγόρος ὤν· καὶ ~νῦν  ταῦτα   δημηγορεῖς ταὐτὸν παθόντος Πώλου πάθος
[511]   ἔχων τὴν τέχνην καὶ  ταῦτα   ~διαπραξάμενος ἐκβὰς παρὰ τὴν θάλατταν
[513]   ~πολλάκις (ἴσως καὶ) βέλτιον (ταὐτὰ  ταῦτα   διασκοπώμεθα, πεισθήσῃ. ~ἀναμνήσθητι δ' οὖν
[523]   κρίσις ᾖ. ~ἐγὼ μὲν οὖν  ταῦτα   ἐγνωκὼς πρότερος ὑμεῖς ἐποιησάμην
[522]   ἕξω εἰπεῖν, ~ὅτι δικαίως (πάντα  ταῦτα   ἐγὼ λέγω, καὶ πράττω τὸ
[506]   ἑκάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν· ἆρα ἔστιν  ταῦτα;   ~ἐγὼ μὲν γάρ φημι. ~(τάξει
[492]   εἶναι τὴν ἀρετήν; ~(Καλλίκλης) φημὶ  ταῦτα   ἐγώ. ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα ὀρθῶς
[506]   ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι  ταῦτα,   εἰ ~δοκεῖ χρῆναι διαπερανθῆναι τὸν
[461]   ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ  ταῦτα   εἰδὼς ~παρ' αὐτόν, αὐτὸς διδάξειν,
[489]   ἰσχυρίσασθαι, καὶ οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ  ταῦτα   εἶναι νόμιμα; ~(Σωκράτης) εἶεν,
[480]   μένει ἡμῖν ~ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη  ταῦτα   ἐκείνοις οὕτω μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως
[495]   τὴν ἀνδρείαν τῆς ἐπιστήμης δύο  ταῦτα   ἔλεγες; ~(Καλλίκλης) σφόδρα γε. ~(Σωκράτης)
[488]   ὀρθῶς μέμνημαι; ~(Καλλίκλης) ἀλλὰ  ταῦτα   ἔλεγον καὶ τότε καὶ νῦν
[482]   δέ. ὡς τὰ ~πολλὰ δὲ  ταῦτα   ἐναντί' ἀλλήλοις ἐστίν, τε
[524]   διεστραμμένα ζῶντος, καὶ (τεθνεῶτος ταὐτὰ  ~ταῦτα   ἔνδηλα. ἑνὶ δὲ λόγῳ, οἷος
[468]   ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν τὰ μεταξὺ  ταῦτα   ἕνεκα τῶν ἀγαθῶν πράττουσιν ὅταν
[515]   λέγε μοι, (ἐάν τίς σε  ταῦτα   ἐξετάζῃ, Καλλίκλεις, τί ἐρεῖς;
[516]   σὺ ~φῄς, οὐκ ἄν ποτε  ταῦτα   ἔπασχον. οὔκουν οἵ γε ἀγαθοὶ
[497]   τὰ σμικρά τε καὶ στενὰ  ταῦτα,   ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕτως. ~(Σωκράτης)
[448]   (Χαιρεφῶν) καὶ γὰρ νυνδὴ αὐτὰ  ταῦτα   ἐπηγγελλόμην, καὶ λέγω ὅτι ~οὐδείς
[516]   ~τῆς φωνῆς; καὶ Θεμιστοκλέα ταὐτὰ  ταῦτα   ἐποίησαν καὶ φυγῇ προσεζημίωσαν; ~Μιλτιάδην
[524]   τεθνεῶτος τὸ σῶμα ἔστιν ἰδεῖν  ταῦτα   ἔχον· ~κατεαγότα εἴ του
[495]   ἡμῖν Ἀλωπεκῆθεν οὐχ ὁμολογεῖ  ταῦτα.   ὁμολογεῖ; ~(Σωκράτης) ~οὐχ ὁμολογεῖ·
[460]   ὀρθῶς χρωμένῳ τῇ ῥητορικῇ; ἐρρήθη  ταῦτα   οὔ; ~(Γοργίας) ἐρρήθη. ~(Σωκράτης)
[489]   τὸ ἀδικεῖν (τοῦ ἀδικεῖσθαι; ἔστιν  ταῦτα   οὔ; καὶ ὅπως μὴ
[496]   οὐδὲν γὰρ οἶμαι διαφέρει. ἔστι  ταῦτα   οὔ; ~(Καλλίκλης) ἔστιν. ~(Σωκράτης)
[504]   ἄλλη ἀρετὴ τοῦ ~σώματος. ἔστιν  ταῦτα   οὐκ ἔστιν; ~(Καλλίκλης) ἔστιν.
[508]   εἶναι ἐμοὶ τῷ ἀδικουμένῳ.  ταῦτα   ἡμῖν ἄνω ~ἐκεῖ ἐν τοῖς
[513]   μὴ καταχαριζόμενον ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ  ταῦτα   ἦν τότε ~ὡριζόμεθα; ~(Καλλίκλης)
[490]   δὲ ἡμῶν φρονιμώτερος περὶ  ταῦτα,   ἰατρὸς ὤν, δέ, ~οἷον
[470]   ~γὰρ ἐχθὲς καὶ πρώην γεγονότα  ταῦτα   ἱκανά σε ἐξελέγξαι ἐστὶν καὶ
[495]   δὲ τῷ ὄντι, Καλλίκλεις,  ταῦτα   ἰσχυρίζῃ; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἐπιχειρῶμεν
[490]   δεῖ πλεονεκτεῖν τὸν (φρονιμώτατον εἰς  ταῦτα   ~καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτόμον ἴσως
[496]   ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν  ταῦτα;   καὶ εὖ ~μάλα σκεψάμενος ἀποκρίνου.
[456]   τὰς γνώμας περὶ τούτων. ~(Σωκράτης)  ~ταῦτα   καὶ θαυμάζων, Γοργία, πάλαι
[507]   δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι. ~ἔστι  ταῦτα.   ~καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνδρεῖόν
[462]   ἀποκρίνου. ~(Πῶλος) ~ἀλλὰ ποιήσω  ταῦτα.   καί μοι ἀπόκριναι, Σώκρατες·
[526]   μακάρων νήσους ἀπέπεμψε. ~ταὐτὰ δὲ  ταῦτα   καὶ Αἰακός ἑκάτερος τούτων
[455]   γὰρ δήπου ὅτι τὰ νεώρια  ~ταῦτα   (καὶ τὰ τείχη τὰ Ἀθηναίων
[524]   παρεσκεύαστο τὸ σῶμα ζῶν, ἔνδηλα  ταῦτα   ~καὶ τελευτήσαντος πάντα
[468]   καὶ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει  ταῦτα   κακὰ ὄντα; τί οὐκ ἀποκρίνῃ;
[504]   δίκαιον λόγον καὶ ἔλαττον; ἔστι  ταῦτα;   ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης) ~οὐ γὰρ
[490]   βελτίων καὶ κρείττων ἔσται εἰς  ταῦτα;   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἦ
[508]   καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ  ~ταῦτα   κόσμον καλοῦσιν, ~ὦ ἑταῖρε, οὐκ
[473]   ~(πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων;  ταῦτα   λέγεις ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν; ~(Σωκράτης)
[452]   ἐροίμην· σὺ ~δὲ τίς ὢν  ταῦτα   λέγεις; εἴποι ἂν ἴσως ὅτι
[468]   καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα; οὐ  ταῦτα   ~λέγεις; ἄλλ' ἄττα καλεῖς
[466]   ἑκάστου ὧν λέγεις πότερον αὐτὸς  ~ταῦτα   λέγεις καὶ γνώμην σαυτοῦ ἀποφαίνῃ,
[460]   ~(Σωκράτης) ~ἐγὼ τοίνυν σου τότε  ταῦτα   λέγοντος ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ' ἂν
[482]   φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ παιδικά, παῦσον  ~ταῦτα   λέγουσαν. λέγει γάρ, φίλε
[482]   καὶ μὴ ~θαύμαζε ὅτι ἐγὼ  ταῦτα   λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ
[490]   καὶ φλυαρίας· (ἐγὼ δὲ οὐ  ταῦτα   ~λέγω. ~(Σωκράτης) ~πότερον οὐ τὸν
[482]   λόγων, οὐδὲ σὺ παύσῃ ποτὲ  ~ταῦτα   λέγων. νόμιζε τοίνυν καὶ παρ'
[494]   τοῦ κοσμίου; πείθω τί σε  ταῦτα   λέγων ~συγχωρῆσαι τὸν κόσμιον βίον
[463]   κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφιστικήν, τέτταρα  ~ταῦτα   μόρια ἐπὶ τέτταρσιν πράγμασιν. εἰ
[527]   πάντως προπηλακιεῖ. ~τάχα δ' οὖν  ταῦτα   μῦθός σοι δοκεῖ λέγεσθαι ὥσπερ
[468]   ~(Πῶλος) ἀληθῆ. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν εἴπερ  ταῦτα   ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ἀποκτείνει τινὰ
[514]   παρακαλεῖν ἀλλήλους ἐπ' αὐτά. φῶμεν  ταῦτα   ὀρθῶς ~λέγεσθαι (ἢ οὔ; ~(Καλλίκλης)
[518]   δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὰ οὖν  ταῦτα   ὅτι ἔστιν καὶ ~περὶ ψυχήν,
[495]   ~(Σωκράτης) ~φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεθα  ταῦτα,   ὅτι Καλλικλῆς ἔφη Ἀχαρνεὺς ἡδὺ
[457]   ~γενέσθαι. τοῦ δὴ ἕνεκα λέγω  ταῦτα;   ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ
[449]   ποιεῖν; ~(Γοργίας) ~ἐπαγγέλλομαί γε δὴ  ταῦτα   οὐ μόνον ἐνθάδε ἀλλὰ καὶ
[512]   γὰρ ἀνάγκη ἐστὶν ζῆν. ~διὰ  ταῦτα   οὐ νόμος ἐστὶ σεμνύνεσθαι τὸν
[503]   βελτίους ἔσονται χείρους (διὰ  ταῦτα,   οὐδὲν φροντίζουσιν; ~(Καλλίκλης) ~οὐχ ἁπλοῦν
[509]   ~λόγος ἐστιν ἀεί, ὅτι ἐγὼ  ταῦτα   οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτι
[461]   τῇ ~ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν.  ταῦτα   οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ
[507]   σὺ ἐπῄνεις. ~ἐγὼ μὲν οὖν  ταῦτα   οὕτω τίθεμαι καί φημι ταῦτα
[509]   ἐγὼ μὲν ~οὖν αὖ τίθημι  (ταῦτα   οὕτως ἔχειν· εἰ δὲ οὕτως
[520]   εἰ δὲ μή, οὔ. ἔστι  ταῦτα   οὕτως ἔχοντα; ~(Καλλίκλης) ἔστιν. ~(Σωκράτης)
[521]   σὺ παραινεῖς, τὰ κομψὰ  ταῦτα,   οὐχ ἕξω ὅτι ~λέγω ἐν
[522]   εἰ εἴποι ~τὴν ἀλήθειαν, ὅτι  ταῦτα   πάντα ἐγὼ ἐποίουν, παῖδες,
[487]   περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ  ταῦτα   πάντα ἔχεις οἱ ἄλλοι
[460]   ἐὰν τύχῃ μὴ εἰδώς, καὶ  ταῦτα   παρ' ἐμοῦ ~μαθήσεται. ~(Σωκράτης) ~ἔχε
[527]   δοκεῖ περὶ τῶν ~αὐτῶν, καὶ  ταῦτα   περὶ (τῶν μεγίστων εἰς τοσοῦτον
[487]   λέγειν ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ  ~ταῦτα   περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ
[472]   σμικρὰ ὄντα, ~ἀλλὰ σχεδόν τι  ταῦτα   περὶ ὧν εἰδέναι τε κάλλιστον
[470]   ὁμολογοῦμεν ἐνίοτε μὲν ἄμεινον εἶναι  ταῦτα   ~ποιεῖν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀποκτεινύναι
[470]   οὖν σὺ φῂς ἄμεινον εἶναι  ταῦτα   ποιεῖν; εἰπὲ τίνα ὅρον ὁρίζῃ.
[468]   χρήματα, οἰόμενοι ἄμεινον εἶναι ἡμῖν  ταῦτα   ποιεῖν μή; ~(Πῶλος) πάνυ
[470]   ἀκούειν, ὅταν μὲν ~δικαίως τις  ταῦτα   ποιῇ, ἄμεινον εἶναι, ὅταν δὲ
[468]   βούλεσθαι, (ἀλλ' ~ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα  ταῦτα   ποιοῦμεν; ~(Πῶλος) μάλιστα. ~(Σωκράτης) ~οὐκ
[468]   ~ἕνεκ' ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα  ταῦτα   ποιοῦσιν οἱ ποιοῦντες. ~(Πῶλος) φημί.
[483]   ~δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ  ταῦτα   πολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ
[500]   ἐμέ, τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ  ταῦτα   ~πράττοντα, λέγοντά τε ἐν τῷ
[483]   κατὰ ~φύσιν τὴν τοῦ δικαίου  ταῦτα   πράττουσιν, καὶ ναὶ μὰ Δία
[521]   βούλει σοι εἴπω δι' ὅτι  ταῦτα   προσδοκῶ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[470]   εὐδαίμονές εἰσιν. ~(Σωκράτης) τὰ ποῖα  ταῦτα;   ~(Πῶλος) ~Ἀρχέλαον δήπου τοῦτον τὸν
[508]   προσέχειν τὸν νοῦν ~τούτοις, καὶ  ταῦτα   σοφὸς ὤν, ἀλλὰ λέληθέν σε
[499]   μᾶλλον ~(ἀγαθὸς κακός; οὐ  ταῦτα   συμβαίνει καὶ τὰ πρότερα ἐκεῖνα,
[454]   καὶ οἱ πεπιστευκότες. ~(Γοργίας) ἔστι  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~βούλει οὖν δύο εἴδη
[481]   ~εἰπέ μοι, (Χαιρεφῶν) σπουδάζει  ταῦτα   (Σωκράτης) παίζει; ~(Χαιρεφῶν) ~ἐμοὶ
[451]   κυρουμένων· γάρ; ~(Γοργίας) ἔστι  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~λέγε δὴ τῶν περὶ
[510]   δύναιτο φίλος γενέσθαι; ~(Καλλίκλης) ἔστι  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~οὐδέ γε εἴ τις
[516]   ἀληθῆ λέγειν. ~(Καλλίκλης) ἔστω δὴ  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους
[497]   ἡδονῶν ἅμα παύεται; ~(Καλλίκλης) ἔστι  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ τῶν λυπῶν
[468]   μήτε κακά; ~(Πῶλος) οὔκ, ἀλλὰ  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν τὰ μεταξὺ
[478]   ἀρχὴν μηδὲ ~κτῆσις. ~(Πῶλος) ἔστι  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~τί δέ; ἀθλιώτερος πότερος
[464]   δὲ οὐδὲν μᾶλλον. ~(Γοργίας) ἔστι  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~φέρε δή σοι, ἐὰν
[455]   ἐκ τῶν ~δημιουργῶν. ~(Σωκράτης) ~λέγεται  ταῦτα,   Γοργία, περὶ Θεμιστοκλέους· Περικλέους
[513]   φίλη κεφαλή. λέγομέν τι πρὸς  ~ταῦτα,   Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης) ~οὐκ οἶδ'
[515]   ~τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων ἀκούεις  ταῦτα,   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ τάδε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005