Alphabétiquement     [«   »]
ἔστι 15
ἐστίν 23
ἐστιν 120
ἐστὶν 60
ἔστιν 47
ἑστιῶντας 1
ἐστὸν 1
Fréquences     [«    »]
58
58 εἰς
56 λέγειν
60 ἐστὶν
62 Καλλίκλεις
62 οὔ
63 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἐστὶν


Pages
[508]   οὕτως ἐχόντων σκεψώμεθα τί ποτ'  ἐστὶν   σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἆρα
[517]   διέφερον ἐκεῖνοι· ὅπερ μόνον ἔργον  ἐστὶν   ~ἀγαθοῦ πολίτου. ναῦς δὲ καὶ
[489]   ~(Σωκράτης) ~οὐ νόμῳ ἄρα μόνον  ἐστὶν   αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ (ἀδικεῖσθαι,
[509]   ~ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός τ'  ἐστὶν   ἄλλως λέγων μὴ οὐ καταγέλαστος
[448]   εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ  ἐστὶν   ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ πολὺ ἂν ἥδιον
[492]   ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ'  ἐστὶν   ἀρετή τε καὶ ~εὐδαιμονία, τὰ
[512]   ἐγὼ λέγω, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτ'  ἐστὶν   ἀρετή, τὸ ~σῴζειν αὑτὸν καὶ
[486]   ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ' ἤδη  ἐστὶν   ~αὐτὰ τἀληθῆ. ~ἐννοῶ γὰρ (ὅτι
[505]   γε. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν τὸ εἴργειν  ἐστὶν   ἀφ' ὧν ἐπιθυμεῖ κολάζειν; ~(Καλλίκλης)
[455]   ~οὐδ' ἄρα διδασκαλικὸς ῥήτωρ  ἐστὶν   δικαστηρίων τε καὶ τῶν ἄλλων
[524]   εἶναι, Καλλίκλεις· ἔνδηλα πάντα  ἐστὶν   ἐν τῇ ~ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωθῇ
[461]   ἀφικόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος ~πλείστη  ἐστὶν   ἐξουσία τοῦ λέγειν, ἔπειτα σὺ
[449]   ῥητορικῆς, περὶ τί τῶν ὄντων  ~ἐστὶν   ἐπιστήμη; ~(Γοργίας) περὶ λόγους. ~(Σωκράτης)
[497]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα τὸ χαίρειν  ἐστὶν   εὖ πράττειν οὐδὲ τὸ ἀνιᾶσθαι
[512]   μοχθηρῷ ~ἀνθρώπῳ· κακῶς γὰρ ἀνάγκη  ἐστὶν   ζῆν. ~διὰ ταῦτα οὐ νόμος
[477]   καὶ ἀνίᾳ ὑπερβάλλον αἴσχιστον τούτων  ἐστὶν   ~βλάβῃ ἀμφότερα; ~(Πῶλος)
[467]   οὐχὶ ἤτοι ἀγαθόν γ'  ἐστὶν   κακὸν μεταξὺ τούτων,
[516]   ἄνθρωπος ἓν τῶν ~ζῴων  ἐστὶν   οὔ; ~(Καλλίκλης) πῶς γὰρ
[506]   ~(τάξει ἆρα τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον  ἐστὶν   ἀρετὴ ἑκάστου; ~φαίην ἂν
[487]   τῆς ἀληθείας. πάντων δὲ καλλίστη  ἐστὶν   σκέψις, ~Καλλίκλεις, περὶ
[450]   περὶ τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη  ἐστὶν   τέχνη. ~(Γοργίας) φαίνεται. ~(Σωκράτης)
[453]   τῆς ῥητορικῆς πειθώ, ἥτις ποτ'  ἐστὶν   ἣν σὺ λέγεις καὶ ~περὶ
[470]   γεγονότα ταῦτα ἱκανά σε ἐξελέγξαι  ἐστὶν   καὶ ἀποδεῖξαι ὡς ~πολλοὶ ἀδικοῦντες
[511]   ῥητορική. καὶ ~αὕτη μὲν προσεσταλμένη  ἐστὶν   καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται
[500]   ἐκλέξασθαι ποῖα ἀγαθὰ τῶν ἡδέων  ἐστὶν   καὶ ὁποῖα ~κακά, τεχνικοῦ
[472]   ἀγνοεῖν ὅστις τε εὐδαίμων  ἐστὶν   καὶ ~(ὅστις μή. αὐτίκα πρῶτον,
[512]   γε ὡς ἀληθῶς ἄνδρα ἐατέον  ἐστὶν   καὶ οὐ φιλοψυχητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα
[499]   ἡδονὰς καὶ λύπας καὶ αἱρετέον  ἐστὶν   καὶ πρακτέον; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[456]   μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη  ἐστὶν   καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης· ~δεῖ
[512]   καὶ ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον  ἐστὶν   ~καὶ τοῦτον ὀνήσει, ἄντε ἐκ
[490]   φρονῶν μυρίων μὴ φρονούντων κρείττων  ἐστὶν   κατὰ τὸν σὸν ~λόγον, καὶ
[452]   Σώκρατες, ὑγίεια; ~τί δ'  ἐστὶν   μεῖζον ἀγαθὸν (ἀνθρώποις ὑγιείας; εἰ
[489]   ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων ὅτι ἐναντίον  ἐστὶν   νόμος καὶ ~φύσις,
[448]   οἱ ἄριστοι· ὧν καὶ (Γοργίας)  ἐστὶν   ὅδε, καὶ μετέχει τῆς ~καλλίστης
[476]   ~τοιοῦτον ἄρα πάθος τῷ τυπτομένῳ  ἐστὶν   οἷον ἂν τὸ τύπτον ποιῇ;
[500]   ἐν ~φιλοσοφίᾳ, καὶ τί ποτ'  ἐστὶν   οὗτος ἐκείνου διαφέρων. ἴσως (οὖν
[462]   Πῶλε. ~(Πῶλος) ταὐτὸν ἄρ'  ἐστὶν   ὀψοποιία καὶ ῥητορική; ~(Σωκράτης) ~οὐδαμῶς
[453]   λέγεις καὶ ~περὶ ὧντινων πραγμάτων  ἐστὶν   πειθώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ'
[523]   ~πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, παυστέον  ἐστὶν   προειδότας αὐτοὺς τὸν θάνατον· νῦν
[520]   τούτους ἐκείνων; ταὐτόν, μακάρι'  ἐστὶν   ~σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἐγγύς
[517]   δὴ τῷ ὄντι γε  ~ἐστὶν   σώματος θεραπεία, ἥνπερ καὶ προσήκει
[492]   ~εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ'  ἐστὶν   τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ φύσιν
[453]   ἀριθμητικὴ οὐ διδάσκει ~ἡμᾶς ὅσα  ἐστὶν   τὰ τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ
[495]   ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν, εἴπερ ἐναντία  ἐστὶν   ταῦτα ἀλλήλοις, ἀνάγκη περὶ αὐτῶν
[510]   γε. ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν ποτ'  ἐστὶν   τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ μηδὲν
[480]   Πῶλε, τίς μεγάλη χρεία  ἐστὶν   τῆς ῥητορικῆς; δεῖ ~μὲν γὰρ
[527]   ~ἠρεμεῖ λόγος, ὡς εὐλαβητέον  ἐστὶν   τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον τὸ
[494]   μήτε λυπούμενον. ἀλλ' ἐν τούτῳ  ἐστὶν   τὸ ~ἡδέως ζῆν, ἐν τῷ
[491]   ἄνθρωπος ~δουλεύων ὁτῳοῦν; ἀλλὰ τοῦτ'  ἐστὶν   τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ
[470]   εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ~ἔοικεν,  ἐστὶν   τὸ μέγα δύνασθαι· εἰ δὲ
[483]   οὐδὲ (γὰρ ~ἀνδρὸς τοῦτό γ'  ἐστὶν   τὸ πάθημα, τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ'
[488]   δέ· αὐτὸς (ὅρος  ἐστὶν   τοῦ βελτίονος ~καὶ τοῦ κρείττονος;
[461]   τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία  ἐστὶν   ~τοὺς λόγους. ~(Σωκράτης) ~ὦ κάλλιστε
[450]   καὶ γυμναστικὴ περὶ λόγους  ἐστὶν   τοὺς περὶ εὐεξίαν τε τῶν
[450]   (ἔχουσιν· ἑκάστη αὐτῶν περὶ ~λόγους  ἐστὶν   τούτους, οἳ τυγχάνουσιν ὄντες περὶ
[479]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~δεύτερον ἄρα  ἐστὶν   τῶν κακῶν μεγέθει τὸ ἀδικεῖν·
[451]   ~εἴποιμ' ἂν ὅτι καὶ αὕτη  ἐστὶν   τῶν λόγῳ τὸ πᾶν κυρουμένων·
[454]   ναί. ~(Σωκράτης) ~τί δέ; ἐπιστήμη  ἐστὶν   ψευδὴς καὶ ἀληθής; ~(Γοργίας) οὐδαμῶς.
[484]   φιλοσοφῇ, ἀνάγκη ~πάντων ἄπειρον γεγονέναι  (ἐστὶν   ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν
[461]   ~Γοργία, οὐκ ὀλίγης συνουσίας  ἐστὶν   ὥστε ἱκανῶς διασκέψασθαι. ~(Πῶλος) ~τί
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005