Alphabétiquement     [«   »]
ἀγαθοί 7
ἀγαθοὶ 9
ἀγαθοῖς 1
ἀγαθὸν 42
ἀγαθόν 16
ἀγαθὸς 6
ἀγαθός 2
Fréquences     [«    »]
41 αὐτὸν
40 ἴσως
41 τίς
42 ἀγαθὸν
42 αὖ
43 σε
44 δή
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἀγαθὸν


Pages
[527]   μελετητέον οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι  ἀγαθὸν   ἀλλὰ τὸ εἶναι, καὶ ~ἰδίᾳ
[507]   ~ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον  ἀγαθὸν   ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ
[470]   τὸν μὲν γὰρ καλὸν καὶ  ἀγαθὸν   ἄνδρα καὶ γυναῖκα ~εὐδαίμονα εἶναί
[515]   εἰ ~τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν  ἀγαθὸν   ἄνδρα παρασκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ πόλει,
[452]   ὑγίεια; ~τί δ' ἐστὶν μεῖζον  ἀγαθὸν   (ἀνθρώποις ὑγιείας; εἰ δ' αὖ
[505]   καὶ τί ψεῦδος· κοινὸν γὰρ  ἀγαθὸν   ἅπασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό. ~δίειμι
[468]   δήπου τῶν ἀγαθῶν. ~(Σωκράτης) ~τὸ  ἀγαθὸν   ἄρα διώκοντες καὶ βαδίζομεν ὅταν
[503]   δέ; Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα  ἀγαθὸν   γεγονότα καὶ Κίμωνα καὶ ~Μιλτιάδην
[517]   (ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ~ἄνδρα  ἀγαθὸν   γεγονότα τὰ πολιτικὰ ἐν τῇδε
[499]   δειλόν; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)  ἀγαθὸν   δὲ αὖ τὸν χαίροντα; ~(Καλλίκλης)
[506]   ἐστιν τοῦτο οὗ (παραγενομένου ἡδόμεθα,  ἀγαθὸν   δὲ οὗ παρόντος ~ἀγαθοί ἐσμεν;
[459]   τοιαῦτα οὐκ εἰδότα καὶ δοκεῖν  ἀγαθὸν   εἶναι οὐκ ὄντα; τὸ
[452]   οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις  ἀγαθὸν   εἶναι πλοῦτον; ~φήσομεν. πῶς γὰρ
[452]   τοῦτο φῂς σὺ μέγιστον  ἀγαθὸν   εἶναι τοῖς ἀνθρώποις καὶ σὲ
[466]   ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἔφης  ἀγαθὸν   εἶναι τῷ δυναμένῳ. ~(Πῶλος) φημὶ
[506]   τοῦ ἀγαθοῦ πρακτέον, τὸ  ἀγαθὸν   ἕνεκα τοῦ ἡδέος; ~τὸ ἡδὺ
[452]   εἴ σοι ἔχοι ~(Γοργίας) μεῖζον  ἀγαθὸν   ἐπιδεῖξαι τῆς αὑτοῦ τέχνης
[507]   ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ  ἀγαθὸν   εὖ τε καὶ ~καλῶς πράττειν
[459]   αὐτὰ μὲν οὐκ εἰδώς, τί  ἀγαθὸν   τί κακόν ἐστιν
[512]   τι τὸ γενναῖον καὶ τὸ  ἀγαθὸν   ~ἢ τὸ σῴζειν τε
[458]   ~ἐλεγξάντων· μεῖζον γὰρ αὐτὸ  ἀγαθὸν   ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαθόν ἐστιν
[452]   Σώκρατες, τῇ ἀληθείᾳ μέγιστον  ἀγαθὸν   καὶ αἴτιον ἅμα μὲν ~ἐλευθερίας
[474]   ὡς ἔοικας, καλόν τε καὶ  ἀγαθὸν   καὶ κακὸν ~καὶ αἰσχρόν. ~(Πῶλος)
[499]   ~ἀνιᾶσθαι δὲ καὶ χαίρειν τὸν  ἀγαθὸν   καὶ κακὸν ὁμοίως, ἴσως δὲ
[459]   αἰσχρὸν καὶ τὸ καλὸν καὶ  ~ἀγαθὸν   καὶ κακὸν οὕτως ἔχων
[480]   τέμνειν καὶ κάειν ἰατρῷ, τὸ  ἀγαθὸν   ~καὶ καλὸν διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον
[500]   αἱ δὲ ~γιγνώσκουσαι ὅτι τε  ἀγαθὸν   καὶ ὅτι κακόν· καὶ ἐτίθην
[496]   οὐκ ἂν εἴη τό τε  ἀγαθὸν   καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν ταῦτα;
[499]   καλὰ λέγειν τε καὶ ~ἐπισκοπεῖσθαι.  ἀγαθὸν   μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ
[467]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν λέγεις εἶναι  ἀγαθὸν   μὲν σοφίαν τε καὶ ὑγίειαν
[527]   κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο ~δεύτερον  ἀγαθὸν   μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ
[452]   ~σοι πλούτου φανῇ τι μεῖζον  ἀγαθὸν   ὂν παρὰ Γοργίᾳ
[521]   ~εἴπω, ὅτι Πονηρός γε ὢν  ἀγαθὸν   ὄντα· μηδ' ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν
[466]   ~(Πῶλος) φημὶ γὰρ οὖν. ~(Σωκράτης)  ~ἀγαθὸν   οὖν οἴει εἶναι, ἐάν τις
[467]   κακὸν μεταξὺ τούτων, ~οὔτε  ἀγαθὸν   οὔτε κακόν; ~(Πῶλος) πολλὴ ἀνάγκη,
[506]   ἐν ἑκάστῳ ἑκάστου οἰκεῖος  ἀγαθὸν   παρέχει ~ἕκαστον τῶν ὄντων; ~ἔμοιγε
[495]   ἔφη Ἀχαρνεὺς ἡδὺ μὲν καὶ  ~ἀγαθὸν   ταὐτὸν εἶναι, ἐπιστήμην δὲ καὶ
[500]   τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ  ἀγαθὸν   τὴν ἰατρικὴν ~τέχνην. καὶ πρὸς
[506]   ἆρα τὸ ἡδὺ καὶ τὸ  ἀγαθὸν   τὸ ~αὐτό ἐστιν; οὐ ταὐτόν,
[452]   τούτου τέχνη περὶ ~τὸ μέγιστον  ἀγαθὸν   τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ' ἐμή”
[467]   αὐτοῖς καὶ οἱ τύραννοι οὐδὲν  ἀγαθὸν   τοῦτο ~κεκτήσονται, δὲ δύναμίς
[519]   οὐ δοκεῖ σοι ἄλογον εἶναι  ἀγαθὸν   ~φάσκοντα πεποιηκέναι τινὰ μέμφεσθαι τούτῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005