Alphabétiquement     [«   »]
πάμπολυ 1
πᾶν 6
πανοῦργος 1
πάντα 29
παντάπασιν 3
πάντας 6
πάντες 5
Fréquences     [«    »]
29 ἦν
29 ὅταν
29 οὗτος
29 πάντα
29 ὑπὸ
30 δίκαιον
31 ἀληθῆ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

πάντα


Pages
[456]   μέγεθος οὕτω σκοποῦντι. ~(Γοργίας) ~εἰ  πάντα   γε εἰδείης, Σώκρατες, ὅτι
[451]   ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ τὰ  πάντα   ~διαπραττομένων τε καὶ κυρουμένων·
[522]   εἴποι ~τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ταῦτα  πάντα   ἐγὼ ἐποίουν, παῖδες, ὑγιεινῶς,
[507]   ὃν βλέποντα δεῖ ~ζῆν, καὶ  πάντα   εἰς τοῦτο τὰ αὑτοῦ συντείνοντα
[490]   ἐστίν, τῷ μὲν ~ἄρχειν  πάντα   ἐκεῖνον δεῖ νέμειν, ἐν τῷ
[523]   καὶ ~καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς  πάντα   ἐκεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία
[523]   σῶμα προκεκαλυμμένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς  ~πάντα   ἐπίπροσθεν γίγνεται, καὶ τὰ αὑτῶν
[524]   ψυχὴν εἶναι, Καλλίκλεις· ἔνδηλα  πάντα   ἐστὶν ἐν τῇ ~ψυχῇ, ἐπειδὰν
[508]   πρόσθεν ~ἐκεῖνα, Καλλίκλεις, συμβαίνει  πάντα,   ἐφ' οἷς σύ με ἤρου
[487]   τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα  πάντα   ἔχεις οἱ ἄλλοι οὐκ
[487]   ἄρα δεῖ ἔχειν σὺ  πάντα   ἔχεις, ἐπιστήμην τε καὶ ~εὔνοιαν
[524]   ἔνδηλα ταῦτα ~καὶ τελευτήσαντος  πάντα   τὰ πολλὰ ἐπί τινα
[469]   αἱ τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα  πάντα   καὶ τὰ δημόσια καὶ τὰ
[476]   ὡς οὐχὶ τά γε δίκαια  πάντα   καλά ἐστιν, καθ' ὅσον δίκαια;
[451]   καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ  πάντα,   οἱ ~δὲ λόγοι οἱ τῆς
[524]   θεραπεύματα καὶ τὰ παθήματα ἔνδηλα  (πάντα.   ~οἷον εἴ τινος μέγα ἦν
[474]   ~τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ  πάντα,   οἷον καὶ σώματα καὶ χρώματα
[506]   ἐσμεν καὶ ἡμεῖς καὶ τἆλλα  πάντα   ὅσ' ἀγαθά ἐστιν, ἀρετῆς ~τινος
[474]   ἔχω. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ τἆλλα  πάντα   οὕτω καὶ σχήματα καὶ χρώματα
[469]   καὶ ἀποκτεινύντι καὶ ἐκβάλλοντι καὶ  πάντα   πράττοντι κατὰ τὴν αὐτοῦ δόξαν.
[525]   ἐξωμόρξατο εἰς τὴν ψυχήν, καὶ  πάντα   σκολιὰ ὑπὸ ~ψεύδους καὶ ἀλαζονείας
[481]   ἂν εἴη τῶν ἀνθρώπων καὶ  ~πάντα   τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν,
[514]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν οὕτω  πάντα,   τά τε ἄλλα κἂν εἰ
[500]   ἀγαθόν, ~καὶ ἐκείνου ἕνεκα δεῖν  πάντα   τἆλλα πράττεσθαι (ἀλλ' οὐκ ~ἐκεῖνο
[484]   φύσιν ~ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ,  πάντα   ταῦτα ἀποσεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ
[522]   ἀληθὲς ἕξω εἰπεῖν, ~ὅτι δικαίως  (πάντα   ταῦτα ἐγὼ λέγω, καὶ πράττω
[484]   βοῦς καὶ τἆλλα κτήματα εἶναι  πάντα   τοῦ βελτίονός τε καὶ κρείττονος
[465]   γὰρ τούτων ἔμπειρος ὁμοῦ ἂν  ~πάντα   χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ,
[474]   καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσικὴν  πάντα   ὡσαύτως; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005