Alphabétiquement     [«   »]
δικαίῳ 2
δικαίων 3
δικαιῶν 1
δικαίως 22
δικανικῇ 1
δικανικὸν 1
δικάσουσιν 1
Fréquences     [«    »]
22 δήπου
21 μόνον
21 τοῦτον
22 δικαίως
22 ἤδη
23 ἀεὶ
23 ἄλλων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

δικαίως


Pages
[476]   διδόναι δίκην καὶ τὸ κολάζεσθαι  δικαίως   ἀδικοῦντα ἆρα ~τὸ αὐτὸ καλεῖς;
[469]   ἐλεινόν γε πρός τὸν δὲ  δικαίως   ~ἀζήλωτον. ~(Πῶλος) ~ἦ που
[453]   σκόπει γὰρ εἴ σοι δοκῶ  δικαίως   ἀνερωτᾶν σε· ὥσπερ ἂν εἰ
[469]   Πῶλε, καὶ ἧττον  δικαίως   ἀποθνῄσκων. ~(Πῶλος) πῶς δῆτα,
[469]   ἀποκτείνυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ,  δικαίως   ἀποκτεινύς, ἄθλιος δοκεῖ σοι ~εἶναι
[523]   αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες, ~μαρτυρήσοντες ὡς  δικαίως   βεβιώκασιν· (οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό
[526]   μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενον  δικαίως   διαβιῶναι. ὀλίγοι δὲ ~γίγνονται οἱ
[526]   ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν τοῦ  δικαίως   (διαχειρίζειν ἄν τις ~ἐπιτρέπῃ·
[471]   δίκαιον, οὐκ ἐβουλήθη εὐδαίμων γενέσθαι  δικαίως   ~ἐκθρέψας καὶ ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν
[457]   οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργούς, ἀλλὰ  δικαίως   καὶ τῇ ~ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ
[476]   ~(Σωκράτης) δὲ ὀρθῶς κολάζων  (δικαίως   κολάζει; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) δίκαια
[477]   βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπερ  ~δικαίως   κολάζεται; ~(Πῶλος) εἰκός γε. ~(Σωκράτης)
[468]   ~ἀφελόμενον χρήματα δήσαντα. ~(Σωκράτης)  δικαίως   λέγεις ἀδίκως; ~(Πῶλος) ~ὁπότερ'
[448]   ~Ἡρόδικος, τί ἂν αὐτὸν ὠνομάζομεν  δικαίως;   οὐχ ὅπερ ἐκεῖνον; ~(Πῶλος) πάνυ
[522]   τὸ ἀληθὲς ἕξω εἰπεῖν, ~ὅτι  δικαίως   (πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω, καὶ
[491]   τε καὶ φρονιμώτερος πλέον ἔχων  δικαίως   ~πλεονεκτεῖ; οὔτε ἐμοῦ ὑποβάλλοντος
[453]   ζῷα ~γράφων, ἆρ' οὐκ ἂν  δικαίως   σε ἠρόμην τὰ ποῖα
[470]   ἥδιόν ἐστιν ἀκούειν, ὅταν μὲν  ~δικαίως   τις ταῦτα ποιῇ, ἄμεινον εἶναι,
[523]   θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὸν μὲν  δικαίως   τὸν βίον διελθόντα καὶ ~(ὁσίως,
[451]   γὰρ οἴει, Σώκρατες, καὶ  δικαίως   ὑπολαμβάνεις. ~(Σωκράτης) ~ἴθι νυν καὶ
[456]   μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ  δικαίως   χρῆσθαι ~τούτοις πρὸς τοὺς πολεμίους
[454]   τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι,  δικαίως   ~ὥσπερ περὶ τοῦ ζωγράφου μετὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005