Alphabétiquement     [«   »]
ὁρᾷς 10
ὀρθότατόν 1
ὀρθότητι 1
ὀρθῶς 31
ὁρίζεσθαι 1
ὁρίζῃ 2
ὁριζόμενος 1
Fréquences     [«    »]
31 ἀληθῆ
31 ἀνθρώπων
30 δίκαιον
31 ὀρθῶς
31 παρὰ
31 ποιεῖν
31 τούτου
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ὀρθῶς


Pages
[509]   ~ὦ Καλλίκλεις, πότερόν σοι δοκοῦμεν  ὀρθῶς   ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ~ἔμπροσθεν
[491]   παρρησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν  ὀρθῶς   βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιθυμίας τὰς
[513]   χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ  ~ὀρθῶς   βουλεύῃ, Καλλίκλεις· οὐ γὰρ
[451]   τὴν ~γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγειν. ~(Γοργίας)  ὀρθῶς   γὰρ οἴει, Σώκρατες, καὶ
[451]   πρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει. ~(Γοργίας)  ὀρθῶς   γε λέγων σύ, Σώκρατες.
[454]   ἂν βούλῃ περαίνῃς. ~(Γοργίας) ~καὶ  ὀρθῶς   γέ μοι δοκεῖς ποιεῖν,
[511]   διασῴζουσαν; ~(Καλλίκλης) ναὶ μὰ Δία  ὀρθῶς   γέ σοι συμβουλεύων. ~(Σωκράτης) ~τί
[495]   Καλλικλῆς, ὅταν αὐτὸς αὑτὸν θεάσηται  ὀρθῶς.   ~εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς εὖ
[448]   ἦν ~τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν  ὀρθῶς   ἐκαλοῦμεν; ~(Πῶλος) δῆλον ὅτι ζωγράφον.
[489]   λέγειν ἐν τοῖς ~πρόσθεν οὐδὲ  ὀρθῶς   ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων ὅτι ἐναντίον
[448]   ἐστίν, τίνα ἂν καλοῦντες αὐτὸν  ὀρθῶς   ~καλοῖμεν; ~(Πῶλος) ~ὦ (Χαιρεφῶν) πολλαὶ
[478]   δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν οἱ  ὀρθῶς   κολάζοντες; ~(Πῶλος) δῆλον δή. ~(Σωκράτης)
[476]   τοῦ κολάζοντος. ~(Σωκράτης) δὲ  ὀρθῶς   κολάζων (δικαίως κολάζει; ~(Πῶλος) ναί.
[457]   φῇ ~ἕτερος τὸν ἕτερον  ὀρθῶς   λέγειν μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί
[514]   ἀλλήλους ἐπ' αὐτά. φῶμεν ταῦτα  ὀρθῶς   ~λέγεσθαι (ἢ οὔ; ~(Καλλίκλης) πάνυ
[492]   ταῦτα ἐγώ. ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα  ὀρθῶς   λέγονται οἱ μηδενὸς δεόμενοι εὐδαίμονες
[458]   σοῦ· ἴσως γάρ τοι σοῦ  ~ὀρθῶς   λέγοντος ἐγὼ οὐκ ὀρθῶς ὑπολαμβάνω.
[450]   τέχνην ἀξιῶ εἶναι περὶ λόγους,  ὀρθῶς   λέγων, ~ὡς ἐγώ φημι. ~(Σωκράτης)
[486]   ἂν δίκης βουλαῖσι προσθεῖ' ἂν  ὀρθῶς   λόγον, οὔτ' εἰκὸς ἂν καὶ
[488]   λέγεις τὸ ~δίκαιον εἶναι,  ὀρθῶς   μέμνημαι; ~(Καλλίκλης) ἀλλὰ ταῦτα ἔλεγον
[457]   ~ἀλλ' οἱ μὴ χρώμενοι οἶμαι  ὀρθῶς.   αὐτὸς δὴ λόγος καὶ
[457]   ἰσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ οὐκ  ὀρθῶς.   οὔκουν ~οἱ διδάξαντες πονηροί, οὐδὲ
[495]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~οὐ τοίνυν  ὀρθῶς   ποιῶ οὔτ' ἐγώ, εἴπερ ποιῶ
[488]   ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ  ὀρθῶς   πράττω κατὰ τὸν βίον τὸν
[508]   τοσούτῳ κάκιον· ~καὶ τὸν μέλλοντα  ὀρθῶς   ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον ἄρα δεῖ
[487]   μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι  ~ὀρθῶς   τε ζώσης καὶ μὴ τρία
[525]   ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ' ἄλλου  ὀρθῶς   τιμωρουμένῳ, βελτίονι ~γίγνεσθαι καὶ
[482]   ~καταγελᾶν, ὥς γέ μοι δοκεῖν  ὀρθῶς,   τότε· νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς
[458]   σοῦ ~ὀρθῶς λέγοντος ἐγὼ οὐκ  ὀρθῶς   ὑπολαμβάνω. ῥητορικὸν φῂς ποιεῖν οἷός
[457]   ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν οὐκ  ὀρθῶς   χρώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ ἐκβάλλειν
[460]   ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ ~οὐκ  ὀρθῶς   χρωμένῳ τῇ ῥητορικῇ; ἐρρήθη ταῦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005