Alphabétiquement     [«   »]
εἰπὲ 11
εἰπεῖν 25
εἶπεν 1
εἴπερ 29
εἶπες 4
εἴπῃ 1
εἴπῃς 1
Fréquences     [«    »]
28 ὄντα
28 πόλει
28 σύ
29 εἴπερ
29 ἔλεγον
29 ἔμοιγε
29 ἐμοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

εἴπερ


Pages
[515]   Θεμιστοκλῆς. ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  εἴπερ   ἀγαθοί, δῆλον ὅτι ἕκαστος αὐτῶν
[515]   ἀλλ' ἀνάγκη ἐκ τῶν ὡμολογημένων,  εἴπερ   ἀγαθός γ' ἦν ~ἐκεῖνος πολίτης.
[516]   ἔστω δὴ ταῦτα. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν  εἴπερ   ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ χείρους;
[474]   ἀδικεῖν. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ κάκιον,  εἴπερ   αἴσχιον. ~(Πῶλος) ἥκιστά γε. ~(Σωκράτης)
[475]   αἴσχιον; ~(Πῶλος) ἔλεγον. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  εἴπερ   αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι,
[520]   τὸ εἰκός, μόνοις τούτοις ~ἐνεχώρει,  εἴπερ   ἀληθῆ ἔλεγον. ἄλλην μὲν γὰρ
[472]   ἀδικοῦντά τε καὶ ἄδικον ὄντα,  εἴπερ   Ἀρχέλαον ἄδικον μὲν ἡγῇ ~εἶναι,
[463]   ~γὰρ δίκαιον, Πῶλε· ἀλλ'  εἴπερ   βούλει πυθέσθαι, ἐρώτα ὁποῖον μόριον
[471]   κατὰ τὸν σὸν λόγον; ~(Σωκράτης)  εἴπερ   γε, φίλε, ἄδικος. ~(Πῶλος)
[477]   ὠφελίαν; βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται,  εἴπερ   ~δικαίως κολάζεται; ~(Πῶλος) εἰκός γε.
[458]   τό γ' ἐμὸν οὐδὲν κωλύει,  εἴπερ   ἐθέλει (Γοργίας) ~(Γοργίας) ~αἰσχρὸν δὴ
[516]   γεγονέναι ἀντὶ ~ἀδικωτέρων ὑπ' ἐκείνου,  εἴπερ   (ἐκεῖνος ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ἀγαθὸς ὢν
[495]   ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν,  εἴπερ   ἐναντία ἐστὶν ταῦτα ἀλλήλοις, ἀνάγκη
[468]   δύναται ἐν τῇ πόλει ταύτῃ,  εἴπερ   ἐστὶ τὸ ~μέγα δύνασθαι ἀγαθόν
[515]   συνουσίᾳ τῇ σῇ; ὀκνεῖς ἀποκρίνασθαι,  ~εἴπερ   ἔστιν τι ἔργον σὸν ἔτι
[494]   ἡδέως ἂν βιῶναι. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν  εἴπερ   ἡδέως, καὶ εὐδαιμόνως; ~(Καλλίκλης) πάνυ
[477]   κολαζόμενος. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν  εἴπερ   καλά, ἀγαθά; γὰρ ἡδέα
[478]   ποιεῖ ὠφελίαν ἀμφότερα,  εἴπερ   κάλλιστόν ~ἐστιν; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης)
[510]   μὴ ἀδικεῖν; πολλοῦ δεῖ,  εἴπερ   ὅμοιος ἔσται τῷ ἄρχοντι ὄντι
[495]   ἐμοῦ ἱκανῶς ~τὰ ὄντα ἐξετάζοις,  εἴπερ   παρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς.
[495]   τοίνυν ὀρθῶς ποιῶ οὔτ' ἐγώ,  εἴπερ   ποιῶ τοῦτο, οὔτε σύ. ἀλλ'
[480]   πῶς λέγομεν, Πῶλε,  εἴπερ   τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ~ὁμολογήματα;
[468]   ἀποκρίνῃ; ~(Πῶλος) ἀληθῆ. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  εἴπερ   ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ἀποκτείνει
[450]   ῥητορικὰς καλεῖς, οὔσας περὶ λόγους,  εἴπερ   ~ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς, ἂν
[453]   ἴσθ' ὅτι, ὡς (ἐμαυτὸν πείθω,  εἴπερ   τις ~ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλόμενος
[459]   ~(Γοργίας) ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  εἴπερ   τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται, τοῦ
[468]   ~ἆρ' οὖν καὶ βούλεται,  εἴπερ   τυγχάνει ταῦτα κακὰ ὄντα; τί
[520]   ἀσφαλὲς ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προέσθαι,  εἴπερ   τῷ ὄντι ~δύναιτό τις ἀγαθοὺς
[498]   χαίρουσιν πάρεστιν τἀγαθά, αἱ ἡδοναί,  εἴπερ   χαίρουσιν; ~(Καλλίκλης) πῶς γὰρ οὔ;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005