Alphabétiquement     [«   »]
Ταῦτά 1
ταῦτά 7
Ταῦτα 3
ταῦτα 51
ταὐτὰ 2
ταύτῃ 7
Ταύτην 1
Fréquences     [«    »]
47 αὐτὸν
49 Ἔρως
48 Σωκράτη
51 ταῦτα
52 ὥσπερ
53 οὔτε
54 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ταῦτα


Page
[219]   ἄλλων ἄριστον. ἐγὼ μὲν δὴ  ταῦτα   ἀκούσας τε καὶ εἰπών, καὶ
[219]   τὴν νύκτα ὅλην. καὶ οὐδὲ  ταῦτα   αὖ, Σώκρατες, ἐρεῖς ὅτι
[188]   πᾶσαι καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ  (ταῦτα   δ᾽ ἐστὶν περὶ θεούς
[176]   εὖ βουλεύωνται, καὶ οἱ λοιποί.  (ταῦτα   δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ
[223]   τέχνῃ τραγῳδοποιὸν ὄντα κωμῳδοποιὸν εἶναι.  ταῦτα   δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς καὶ οὐ
[174]   ὡμολόγησα δ᾽ εἰς τήμερον παρέσεσθαι.  ταῦτα   δὴ ἐκαλλωπισάμην, ἵνα καλὸς παρὰ
[177]   Φαῖδρος καὶ ἐγκωμιαζέτω τὸν Ἔρωτα.  ταῦτα   δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες
[177]   ἀλλ᾽ οὕτως ἠμέληται τοσοῦτος θεός;  ταῦτα   δή μοι δοκεῖ εὖ λέγειν
[198]   δόξει, οὐχ ὅπως ἐγκωμιάσεται. διὰ  ταῦτα   δὴ, οἶμαι, πάντα λόγον κινοῦντες
[199]   τὸν Φαῖδρον, ἀλλ᾽ ἐρώτα. μετὰ  ταῦτα   δὴ τὸν Σωκράτη ἔφη ἐνθένδε
[179]   εἰσιέναι εἰς Ἅιδου, τοιγάρτοι διὰ  ταῦτα   δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν, καὶ ἐποίησαν
[185]   Ἐρυξίμαχον εἰπεῖν· Ἀλλὰ ποιήσω ἀμφότερα  ταῦτα·   ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν
[195]   ὁποῖος δέ τις αὐτὸς ὢν  ~(ταῦτα   ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴρηκεν. εἷς δὲ
[200]   τὸ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον  ταῦτα   εἶναι αὐτῷ σῳζόμενα καὶ παρόντα;
[190]   ἐφ᾽ ἑνὸς πορεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες.  ταῦτα   εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα,
[191]   τὸ πρόσθεν· τέως γὰρ καὶ  ταῦτα   ἐκτὸς εἶχον, καὶ ἐγέννων (καὶ
[219]   ὅτι ψεύδομαι. ποιήσαντος δὲ δὴ  ταῦτα   ἐμοῦ οὗτος τοσοῦτον περιεγένετό τε
[210]   καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ  ταῦτα   ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ,
[176]   τὸ δεῖπνον πρῶτα τρέπου. ~(Μετὰ  ταῦτα,   ἔφη, κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους καὶ
[175]   θεραπεύετε, ἵν᾽ ὑμᾶς ἐπαινῶμεν. Μετὰ  ταῦτα   ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν
[180]   παιδικῶν· ἔνθεος γάρ ἐστι. διὰ  ταῦτα   καὶ τὸν Ἀχιλλέα τῆς Ἀλκήστιδος
[200]   καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον  ταῦτα   κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ γε
[196]   περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ  ταῦτα   λεκτέον· τὸ μὲν μέγιστον ὅτι
[206]   καὶ ἐφοίτων παρὰ σὲ αὐτὰ  ταῦτα   μαθησόμενος. Ἀλλ᾽ ἐγώ σοι, ἔφη,
[220]   (αὐτὸν ὡς καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ  ταῦτα   μὲν δὴ ταῦτα· οἷον δ᾽
[175]   Σώκρατες, Ἀγάθων. καὶ  ταῦτα   μὲν καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεθα
[207]   ποτε γενήσεσθαι τὰ ἐρωτικά, ἐὰν  ταῦτα   μὴ ἐννοῇς; Ἀλλὰ διὰ ταῦτά
[217]   καὶ συνημερεύσας ᾤχετο ἀπιών. μετὰ  ταῦτα   ξυγγυμνάζεσθαι (προὐκαλούμην αὐτὸν καὶ συνεγυμναζόμην,
[200]   ὑγιής— ἴσως γὰρ ἄν τις  ταῦτα   οἰηθείη καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα,
[220]   σφῶν. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ  ταῦτα·   οἷον δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἔρεξε
[206]   Καλλονή ἐστι τῇ γενέσει. διὰ  ταῦτα   ὅταν μὲν καλῷ προσπελάζῃ τὸ
[217]   ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον.  ταῦτα   οὖν διανοηθείς, πρὸ τοῦ οὐκ
[184]   χαρίσασθαι, τοὺς δὲ διαφεύγειν. διὰ  ταῦτα   οὖν τοῖς μὲν διώκειν παρακελεύεται,
[201]   ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν εἶναι, εἰ  ταῦτα   οὕτως ἔχει; καὶ τὸν Ἀγάθωνα
[222]   περιβαλλόμενος ἀφανίσαι ἐνεχείρεις οὗ ἕνεκα  ταῦτα   πάντα εἴρηκας, καὶ ὡς ἐν
[222]   καὶ μέντοι (οὐκ ἐμὲ μόνον  ταῦτα   πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ Χαρμίδην τὸν
[207]   οἴοιτ᾽ ἄν τις ἐκ λογισμοῦ  ταῦτα   ποιεῖν· τὰ δὲ θηρία τίς
[185]   φάναι τὸν Ἀριστοφάνη· ἐγὼ δὲ  ταῦτα   ποιήσω. Εἰπεῖν δὴ τὸν Ἐρυξίμαχον·
[183]   αὐτοῦ· τῷ δ᾽ ἐρῶντι πάντα  ταῦτα   ποιοῦντι χάρις ἕπεται, καὶ δέδοται
[183]   τοῖς ἐρασταῖς, καὶ τῷ παιδαγωγῷ  ταῦτα   προστεταγμένα ᾖ, ἡλικιῶται δὲ καὶ
[219]   μοι ἅπαντα προὐγεγόνει, καὶ μετὰ  ταῦτα   στρατεία ἡμῖν εἰς Ποτείδαιαν ἐγένετο
[216]   πλήθους μακαριζομένων· ἡγεῖται δὲ πάντα  ταῦτα   τὰ κτήματα οὐδενὸς ἄξια καὶ
[210]   καὶ σμικρὸν ἡγησάμενον· μετὰ δὲ  ταῦτα   τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος
[222]   νήπιον παθόντα γνῶναι. (Εἰπόντος δὴ  ταῦτα   τοῦ Ἀλκιβιάδου γέλωτα γενέσθαι ἐπὶ
[212]   ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε. Εἰπόντος δὲ  ταῦτα   τοῦ Σωκράτους τοὺς μὲν ἐπαινεῖν,
[200]   ὄντας (τε τοιούτους καὶ ἔχοντας  ταῦτα   τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιθυμεῖν,
[190]   ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ διὰ  ταῦτα   τρία (τὰ γένη καὶ τοιαῦτα,
[173]   οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασθαι,  ταῦτα   χρὴ ποιεῖν. καὶ γὰρ ἔγωγε
[216]   εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω. καὶ  ταῦτα,   Σώκρατες, οὐκ ἐρεῖς ὡς
[208]   δ᾽ ἐγώ, σοφωτάτη Διοτίμα,  ταῦτα   ὡς ἀληθῶς οὕτως ἔχει; (καὶ
[214]   τὸν Ἀλκιβιάδην, μηδὲν λέγε πρὸς  ταῦτα,   ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἕνα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005