Alphabétiquement     [«   »]
ἄτρωτος 1
ἅττ 1
ἄττα 3
αὖ 42
αὖθις 4
αὔλειον 1
αὐλῇ 3
Fréquences     [«    »]
41 νῦν
40 τούτου
38 τούτων
42 αὖ
43 διὰ
44 γάρ
46 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

αὖ


Page
[222]   ἐγὼ Σωκράτη ἐπαινῶ· καὶ  αὖ   μέμφομαι συμμείξας ὑμῖν εἶπον
[216]   τούτους ἐστὶ καὶ ἐκπέπληκται, καὶ  αὖ   ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν.
[183]   λέγοντας, εἰς δὲ ταῦτά τις  αὖ   βλέψας ἡγήσαιτ᾽ ἂν πάλιν αἴσχιστον
[191]   τοῦ γένους γεγόνασιν, καὶ (ὅσαι  αὖ   γυναῖκες φίλανδροί τε καὶ μοιχεύτριαι,
[178]   πάνυ Ἀριστόδημος ἐμέμνητο οὔτ᾽  αὖ   ἐγὼ ἐκεῖνος ἔλεγε πάντα·
[207]   διατίθεσθαι; ἔχεις λέγειν; καὶ ἐγὼ  αὖ   ἔλεγον ὅτι οὐκ εἰδείην·
[192]   ζῇν, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνητε, ἐκεῖ  αὖ   ἐν Ἅιδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα
[213]   νῦν τί ἥκεις; καὶ τί  αὖ   ἐνταῦθα κατεκλίνης; ὡς οὐ παρὰ
[195]   τὴν οἴκησιν ἵδρυται· καὶ οὐκ  αὖ   ἑξῆς ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς,
[215]   ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν. καὶ φημὶ  αὖ   ἐοικέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ τῷ
[210]   τὰς ἐπιστήμας ἀγαγεῖν, ἵνα ἴδῃ  αὖ   ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ βλέπων πρὸς
[190]   μὴ ἐθέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πάλιν  αὖ,   ἔφη, τεμῶ δίχα, ὥστ᾽ ἐφ᾽
[184]   ἄλλο ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη  αὖ   ἐθελοδουλεία οὐκ αἰσχρὰ εἶναι
[188]   Ἔρωτας καὶ ἰατρεύειν· καὶ ἔστιν  αὖ   (μαντικὴ φιλίας θεῶν καὶ
[182]   αἰσχίους ἄλλων ὦσι, καὶ ὅτι  αὖ   παρακέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ
[210]   βελτίους τοὺς νέους, ἵνα ἀναγκασθῇ  αὖ   θεάσασθαι τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι
[203]   ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, σοφίας τε  αὖ   καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστίν.
[196]   ἐλλείπειν. καὶ πρῶτον μέν, ἵν᾽  αὖ   καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην
[187]   διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι· διαφερόμενον δὲ  αὖ   καὶ μὴ ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι·
[204]   οἱ μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων, ὧν  αὖ   καὶ Ἔρως. ἔστι γὰρ
[185]   καλὴ ἀπάτη· δοκεῖ γὰρ  αὖ   καὶ οὗτος τὸ καθ᾽ αὑτὸν
[213]   τί ἦν; Σωκράτης οὗτος; ἐλλοχῶν  αὖ   με ἐνταῦθα κατέκεισο, (ὥσπερ εἰώθεις
[187]   ὁμόνοιαν ἀλλήλων ἐμποιήσασα· καὶ ἔστιν  αὖ   μουσικὴ περὶ ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν
[204]   ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ· οὐδ᾽  αὖ   οἱ ἀμαθεῖς φιλοσοφοῦσιν οὐδ᾽ ἐπιθυμοῦσι
[183]   τοιοῦτον γιγνόμενον, καὶ τοὺς ὀνειδίζοντας  αὖ   οἱ (πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι μηδὲ
[188]   ἐκ τῶν τοιούτων καὶ ἄλλ᾽  αὖ   ὅμοια πολλὰ νοσήματα καὶ τοῖς
[209]   τε καὶ δικαιοσύνη· τούτων δ᾽  αὖ   ὅταν τις ἐκ (νέου ἐγκύμων
[184]   σοφόν τε καὶ ἀγαθὸν δικαίως  αὖ   ὁτιοῦν ἂν ὑπουργεῖν ὑπουργῶν> καὶ
[185]   ἂν παντὶ προθυμηθείη, τοῦτο δὲ  αὖ   πάντων κάλλιστον· οὕτω πᾶν> πάντως
[222]   Ζεῦ, εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην, οἷα  αὖ   πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου. οἴεταί
[221]   Βρασίδαν καὶ ἄλλους, καὶ οἷος  αὖ   Περικλῆς, καὶ Νέστορα καὶ Ἀντήνορα,
[177]   μηδὲν ἐγκώμιον· εἰ δὲ βούλει  αὖ   σκέψασθαι τοὺς χρηστοὺς σοφιστάς, Ἡρακλέους
[220]   πρὸς τὸ καρτερεῖν· ἔν τ᾽  αὖ   ταῖς εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν οἷός
[220]   ἔλεγχος ἔσεσθαι. πρὸς δὲ  αὖ   τὰς τοῦ χειμῶνος καρτερήσεις— δεινοὶ
[220]   μὲν δὴ ταῦτα· οἷον δ᾽  αὖ   τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς
[222]   ἐμὲ ἐπῄνεσας, δεῖ δὲ ἐμὲ  αὖ   τὸν ἐπὶ δεξιὰ ἐπαινεῖν. ἐὰν
[203]   ἀεὶ ἐνδείᾳ ξύνοικος. κατὰ δὲ  αὖ   τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς
[216]   ὄντα ἐν ἀνθρώποις· εἰ δ᾽  αὖ   τοῦτο γένοιτο, εὖ οἶδα ὅτι
[173]   ποιεῖν (οὐδὲν ποιοῦντες. καὶ ἴσως  αὖ   ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖσθε κακοδαίμονα εἶναι,
[218]   καὶ λέγειν ὁτιοῦν— καὶ ὁρῶν  αὖ   Φαίδρους, Ἀγάθωνας, (Ἐρυξιμάχους, Παυσανίας, Ἀριστοδήμους
[211]   καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν· οὐδ᾽  αὖ   φαντασθήσεται αὐτῷ τὸ καλὸν οἷον
[219]   νύκτα ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα  αὖ,   Σώκρατες, ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005