Alphabétiquement     [«   »]
ἑστιᾶτε 1
ἐστιν 32
ἐστίν 7
ἐστὶν 14
ἔστιν 23
Ἔστιν 1
ἑστιῶντος 1
Fréquences     [«    »]
14 ἄνδρες
14 ἐνταῦθα
14 ἐξ
14 ἐστὶν
14
14 πολλὰ
14 τότε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἐστὶν


Page
[206]   (Ὅτε δὴ τούτου ἔρως  ἐστὶν   ἀεί, δ᾽ ἥ, τῶν
[191]   τὴν ἀνθρωπίνην. Ἕκαστος οὖν ἡμῶν  ἐστὶν   ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τετμημένος ὥσπερ
[218]   οἰκέται, καὶ εἴ τις ἄλλος  ἐστὶν   βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πύλας
[183]   τε καὶ καλῶς. πονηρὸς δ᾽  ἐστὶν   ἐκεῖνος ἐραστὴς πάνδημος,
[200]   τὸν Σωκράτη, Οὐκοῦν τοῦτό γ᾽  ἐστὶν   ἐκείνου ἐρᾶν, οὔπω ἕτοιμον
[186]   διελέσθαι. ὅτι δὲ οὐ μόνον  ἐστὶν   ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων
[199]   εἴη τὸ ἐρώτημα, εἰ Ἔρως  ἐστὶν   ἔρως μητρὸς πατρός— ἀλλ᾽
[204]   καλλίστων σοφία, Ἔρως δ᾽  ἐστὶν   ἔρως περὶ τὸ καλόν, ὥστε
[188]   οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ (ταῦτα δ᾽  ἐστὶν   περὶ θεούς τε (καὶ
[184]   λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος· αὕτη δ᾽  ἐστὶν   περὶ τὴν ἀρετήν. Νενόμισται
[216]   ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τ᾽  ἐστὶν   οἷς ἐγὼ εἴκασα αὐτὸν καὶ
[205]   ἀλλότριον· ὡς οὐδέν γε ἄλλο  ἐστὶν   οὗ ~(ἐρῶσιν ἅνθρωποι τοῦ
[199]   ἔρωτα εἰπεῖν. Ἔρως ἔρως  ἐστὶν   οὐδενὸς τινός; Πάνυ μὲν
[200]   οὗ ἐνδεής ἐστι, τοιαῦτ᾽ ἄττα  ἐστὶν   ὧν ἐπιθυμία τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005