Alphabétiquement     [«   »]
ἔχον 4
ἔχοντα 4
ἔχονται 1
ἔχοντας 4
ἔχοντες 4
ἔχοντι 4
ἔχουσα 1
Fréquences     [«    »]
4 ἑτέρῳ
4 ἔχον
4 ἔχοντα
4 ἔχοντας
4 ἔχοντες
4 ἔχοντι
4 Ζεὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἔχοντας


Page
[222]   αὐτῶν γιγνόμενος πρῶτον μὲν νοῦν  ἔχοντας   ἔνδον μόνους εὑρήσει τῶν λόγων,
[222]   πλεῖστα ἀγάλματ᾽ ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς  ἔχοντας   καὶ ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, μᾶλλον
[215]   οἱ δημιουργοὶ σύριγγας αὐλοὺς  ἔχοντας,   οἳ διχάδε διοιχθέντες φαίνονται ἔνδοθεν
[200]   τοὺς ὄντας (τε τοιούτους καὶ  ἔχοντας   ταῦτα τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005