Alphabétiquement     [«   »]
ἑστεώτων 2
ἐστήσαντο 3
ἔστησε 1
ἐστὶ 58
ἐστί 27
ἐστι 13
ἔστι 24
Fréquences     [«    »]
56 εἰ
55 νῦν
53 οὔτε
58 ἐστὶ
59 Κῦρος
61 περὶ
62 ἑωυτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐστὶ


Livre, Chapitre
[1, 92]   καταστροφὴν ἔσχε οὕτω. ~Κροίσῳ δὲ  ἐστὶ   ἄλλα ἀναθήματα ἐν τῇ Ἑλλάδι
[1, 24]   καὶ Λέσβιοι λέγουσι, καὶ Ἀρίονος  ἐστὶ   ἀνάθημα ~Ἡροδότου Ἱστοριῶν πρώτη ἐπιγραφόμενη
[1, 32]   πρῆγμα. οὕτω ὦν Κροῖσε πᾶν  ἐστὶ   ἄνθρωπος συμφορή. ἐμοὶ δὲ σὺ
[1, 192]   τὴν οἱ Πέρσαι σατραπηίην καλέουσι,  ἐστὶ   ἁπασέων τῶν ἀρχέων πολλόν τι
[1, 91]   τάδε. τὴν πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατα  ἐστὶ   ἀποφυγεῖν καὶ θεῷ? Κροῖσος δὲ
[1, 203]   ἡμερέων, εὖρος δέ, τῇ εὐρυτάτη  ἐστὶ   αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ἡμερέων. καὶ
[1, 109]   παῖς, καὶ ὅτι Ἀστυάγης μὲν  ἐστὶ   γέρων καὶ ἅπαις ἔρσενος γόνου?
[1, 215]   οὐδέν? οὐδὲ γὰρ οὐδέ σφι  ἐστὶ   ἐν τῇ χωρῇ, δὲ
[1, 202]   θάλασσαν. δὲ Κασπίη θάλασσα  ἐστὶ   ἐπ? ἑωυτῆς, οὐ συμμίσγουσα τῇ
[1, 203]   ἐοῦσα τυγχάνει. ~ἡ δὲ Κασπίη  ἐστὶ   ἑτέρη ἐπ? ἑωυτῆς, ἐοῦσα μῆκος
[1, 180]   αὐτῆς ποταμὸς διέργει, τῷ οὔνομα  ἐστὶ   Εὐφρήτης? ῥέει δὲ ἐξ Ἀρμενίων,
[1, 195]   γὰρ ἐπισήμου οὔ σφι νόμος  ἐστὶ   ἔχειν σκῆπτρον. ~αὕτη μὲν δή
[1, 132]   δὴ Μάγου οὔ σφι νόμος  ἐστὶ   θυσίας ποιέεσθαι. ἐπισχὼν δὲ ὀλίγον
[1, 32]   τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν  ἐστὶ   ἰδεῖν τὰ μή τις ἐθέλει,
[1, 41]   χρεόν πατρώιόν τε γάρ τοι  ἐστὶ   καὶ προσέτι ῥώμη ὑπάρχει" ~ἀμείβεται
[1, 36]   ὑμῖν συμπέμψαιμι? νεόγαμός τε γὰρ  ἐστὶ   καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει.
[1, 145]   ταῦτα δυώδεκα μέρεα νῦν Ἀχαιῶν  ἐστὶ   καὶ τότε γε Ἰώνων ἦν.
[1, 172]   καὶ Καρῶν. τοῖσι γὰρ κάλλιστον  ἐστὶ   κατ? ἡλικίην τε καὶ φιλότητα
[1, 181]   μεσοῦντι δέ κου τῆς ἀναβάσιος  ἐστὶ   καταγωγή τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι,
[1, 175]   πλεῖστα, ὄρος τειχίσαντες τῷ οὔνομα  ἐστὶ   Λίδη. ~Πηδασέες μέν νυν χρόνῳ
[1, 93]   σῆμα, τοῦ κρηπὶς μὲν  ἐστὶ   λίθων μεγάλων, τὸ δὲ ἄλλο
[1, 103]   ἀναπεφυρμένα. οὗτος τοῖσι Λυδοῖσι  ἐστὶ   μαχεσάμενος ὅτε νὺξ ἡμέρη
[1, 178]   Ἀσσυρίοισι ἐπετίθετο. τῆς δὲ Ἀσσυρίης  ἐστὶ   μὲν κου καὶ ἄλλα πολίσματα
[1, 145]   Ἀχαιῶν τῶν ἐξελασάντων Ἴωνας δυώδεκα  ἐστὶ   μέρεα, Πελλήνη μέν γε πρώτη
[1, 209]   δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. οὔκων  ἐστὶ   μηχανὴ ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης
[1, 193]   καὶ μεγίστη τῶν διωρύχων  ἐστὶ   νηυσιπέρητος, πρὸς ἥλιον τετραμμένη τὸν
[1, 155]   δὲ νῦν παρεόντα Πακτύης γὰρ  ἐστὶ   ἀδικέων, τῷ σὺ ἐπέτρεψας
[1, 14]   χρεωμένῳ οὐ Κορινθίων τοῦ δημοσίου  ἐστὶ   θησαυρός, ἀλλὰ Κυψέλου τοῦ
[1, 99]   πάντων κόσμον τόνδε Δηιόκης πρῶτος  ἐστὶ   καταστησάμενος, μήτε ἐσιέναι παρὰ
[1, 109]   καὶ ὅτι αὐτῷ μοι συγγενής  ἐστὶ   παῖς, καὶ ὅτι Ἀστυάγης
[1, 199]   Ἀσσύριοι. τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθος  ἐστὶ   ὅσον ὦν? οὐ γὰρ μὴ
[1, 87]   στρατεύεσθαι. οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητος  ἐστὶ   ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται?
[1, 199]   ἐνιαχῇ δὲ καὶ τῆς Κύπρου  ἐστὶ   παραπλήσιος τούτῳ νόμος. ~νόμοι μὲν
[1, 110]   δὲ ἄλλη Μηδικὴ χωρῇ  ἐστὶ   πᾶσα ἄπεδος. ἐπεὶ ὦν
[1, 178]   δὲ βασιλήιος πῆχυς τοῦ μετρίου  ἐστὶ   πήχεος μέζων τρισὶ δακτύλοισι. ~δεῖ
[1, 194]   γὰρ δὴ οὐκ οἷά τε  ἐστὶ   πλέειν οὐδενὶ τρόπῳ ὑπὸ τάχεος
[1, 93]   δύο πλέθρα, τὸ δὲ εὖρος  ἐστὶ   πλέθρα τρία καὶ δέκα. λίμνη
[1, 109]   ὦν τί σοὶ ἐν νόῳ  ἐστὶ   ποιέειν; δὲ ἀμείβεται οὐ
[1, 179]   Βαβυλῶνος? Ἲς οὔνομα αὐτῇ. ἔνθα  ἐστὶ   ποταμὸς οὐ μέγας? Ἲς καὶ
[1, 207]   μάθε, ὡς κύκλος τῶν ἀνθρωπηίων  ἐστὶ   πρηγμάτων, περιφερόμενος δὲ οὐκ ἐᾷ
[1, 194]   ἔρχομαι φράσων? τὰ πλοῖα αὐτοῖσι  ἐστὶ   τὰ κατὰ τὸν ποταμὸν πορευόμενα
[1, 37]   λόγῳ ἀνάπεισον ὅκως μοι ἀμείνω  ἐστὶ   ταῦτα οὕτω ποιεόμενα" ~ἀμείβεται Κροῖσος
[1, 98]   θησαυροί. τὸ δ? αὐτῶν μέγιστον  ἐστὶ   τεῖχος κατὰ τὸν Ἀθηνέων κύκλον
[1, 148]   Ποσειδέωνι Ἑλικωνίῳ. δὲ Μυκάλη  ἐστὶ   τῆς ἠπείρου ἄκρη πρὸς ζέφυρον
[1, 157]   χρᾶσθαι. δὲ χῶρος οὗτος  ἐστὶ   τῆς Μιλησίης ὑπὲρ Πανόρμου λιμένος.
[1, 148]   τινὰ σκῆψιν. ~τὸ δὲ Πανιώνιον  ἐστὶ   τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρὸς πρὸς
[1, 76]   Πτερίην καλεομένην δὲ Πτερίη  ἐστὶ   τῆς χώρης ταύτης τὸ ἰσχυρότατον,
[1, 153]   οὐδὲν ἐώθασι χρᾶσθαι, οὐδέ σφι  ἐστὶ   τὸ παράπαν ἀγορή. μετὰ ταῦτα
[1, 195]   ~τὰ μὲν δὴ πλοῖα αὐτοῖσι  ἐστὶ   τοιαῦτα? ἐσθῆτι δὲ τοιῇδε χρέωνται,
[1, 199]   δὲ δὴ αἴσχιστος τῶν νόμων  ἐστὶ   τοῖσι Βαβυλωνίοισι ὅδε? δεῖ πᾶσαν
[1, 101]   Μάγοι. γένεα μὲν δὴ Μήδων  ἐστὶ   τοσάδε. ~Δηιόκεω δὲ παῖς γίνεται
[1, 178]   τὸ μέν νυν μέγαθος τοσοῦτον  ἐστὶ   τοῦ ἄστεος τοῦ Βαβυλωνίου, ἐκεκόσμητο
[1, 80]   τοῦτο τὸ πρὸ τοῦ ἄστεος  ἐστὶ   τοῦ Σαρδιηνοῦ, ἐὸν μέγα τε
[1, 193]   ἐκτρέφον τὴν ῥίζαν τοῦ σίτου  ἐστὶ   τοῦτο? ἀρδόμενον μέντοι ἐκ τοῦ
[1, 194]   δὲ ἁπάντων θῶμα μέγιστόν μοι  ἐστὶ   τῶν ταύτῃ μετά γε αὐτὴν
[1, 32]   οὔνομα τοῦτο βασιλεῦ δίκαιος  ἐστὶ   φέρεσθαι. σκοπέειν δὲ χρὴ παντὸς
[1, 160]   μισθῷ? τοῦ δὲ Ἀταρνέος τούτου  ἐστὶ   χῶρος τῆς Μυσίης, Λέσβου ἀντίος.
[1, 193]   Δήμητρος καρπὸν ὧδε ἀγαθὴ ἐκφέρειν  ἐστὶ   ὥστε ἐπὶ διηκόσια μὲν τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005