Alphabétiquement     [«   »]
γάρ 17
γαστέρα 2
γέ 2
γε 35
γεγόνασι 4
γέγονε 2
γεγονέναι 4
Fréquences     [«    »]
34 ἐγένετο
34 λέγουσι
34 πόλιν
35 γε
35 ἐξ
35 ἦσαν
36 γενέσθαι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

γε


Livre, Chapitre
[1, 99]   πτύειν καὶ ἅπασι εἶναι τοῦτό  γε   αἰσχρόν. ταῦτα δὲ περὶ ἑωυτὸν
[1, 137]   δή φασι οἰκὸς εἶναι τόν  γε   ἀληθέως τοκέα ὑπὸ τοῦ, ἑωυτοῦ
[1, 187]   μὴ μέντοι γε μὴ σπανίσας  γε   ἄλλως ἀνοίξῃ? οὐ γὰρ ἄμεινον?
[1, 60]   ὡς ἐγὼ εὑρίσκω, μακρῷ, ἐπεί  γε   ἀπεκρίθη ἐκ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου
[1, 159]   ἀμείψασθαι τοῖσιδε ναὶ κελεύω, ἵνα  γε   ἀσεβήσαντες θᾶσσον ἀπόλησθε, ὡς μὴ
[1, 194]   μοι ἐστὶ τῶν ταύτῃ μετά  γε   αὐτὴν τὴν πόλιν, ἔρχομαι φράσων?
[1, 173]   τὰς μητέρας. καὶ ἢν μέν  γε   γυνὴ ἀστὴ δούλῳ συνοικήσῃ, γενναῖα
[1, 114]   δὲ ἐπείτε μετείθη τάχιστα, ὡς  γε   δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παθών, μᾶλλόν
[1, 196]   σφι ἦν, οὐ μέντοι νῦν  γε   διατελέει ἐών, ἄλλο δέ τι
[1, 129]   ἐόντα πάντων ἀνθρώπων, σκαιότατον μέν  γε,   εἰ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι,
[1, 160]   δή? οὐ γὰρ ἔχω τοῦτό  γε   εἰπεῖν ἀτρεκέως? οὐ γὰρ ἐτελεώθη.
[1, 108]   οὕτω γίνεσθαι, χρὴ δὴ τό  γε   ἐμὸν ὑπηρετέεσθαι ἐπιτηδέως" ~τούτοισι ἀμειψάμενος
[1, 124]   πειρήσονται. ὡς ὦν ἑτοίμου τοῦ  γε   ἐνθάδε ἐόντος, ποίεε ταῦτα καὶ
[1, 129]   γενέσθαι, εἰ δὴ δι? ἑωυτοῦ  γε   ἐπρήχθη τὰ παρεόντα, ἄλλῳ περιέθηκε
[1, 134]   τοὺς ἄγχιστα ἑωυτῶν οἰκέοντας μετά  γε   ἑωυτούς, δευτέρα δὲ τοὺς δευτέρους?
[1, 49]   ὦν οὐδὲ τοῦτο λέγεται) ἄλλο  γε   ὅτι καὶ τοῦτο ἐνόμισε
[1, 111]   γὰρ ἂν κοτὲ κατέδοξα ἔνθεν  γε   ἦν. ἐθάμβεον δὲ ὁρέων χρυσῷ
[1, 145]   νῦν Ἀχαιῶν ἐστὶ καὶ τότε  γε   Ἰώνων ἦν. ~τούτων δὴ εἵνεκα
[1, 80]   ἐλπίς. οὐ μέντοι οἵ  γε   Λυδοὶ τὸ ἐνθεῦτεν δειλοὶ ἦσαν,
[1, 71]   νικήσεις, τί σφέας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί  γε   μὴ ἔστι μηδέν; τοῦτο δέ,
[1, 187]   ὁκόσα βούλεται χρήματα? μὴ μέντοι  γε   μὴ σπανίσας γε ἄλλως ἀνοίξῃ?
[1, 171]   λέγουσι γενέσθαι? οὐ μέντοι αὐτοί  γε   ὁμολογέουσι τούτοισι οἱ Κᾶρες, ἀλλὰ
[1, 163]   βούλονται? μετὰ δέ, ὡς τοῦτό  γε   οὐκ ἔπειθε τοὺς Φωκαιέας,
[1, 117]   ἀποκτεῖναι αὐτό. καὶ λέγων τοῦτό  γε   οὐκ ἐψευδόμην? σὺ γὰρ ἐνετέλλεο
[1, 60]   ἀπηλλαγμένον μᾶλλον, εἰ καὶ τότε  γε   οὗτοι ἐν Ἀθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι
[1, 39]   μὲν πάτερ τοι, ἰδόντι  γε   ὄψιν τοιαύτην, περὶ ἐμὲ φυλακὴν
[1, 37]   φαμένου δὲ τοῦ Κροίσου τόν  γε   παῖδά σφι συμπέμψειν, λέγει πρὸς
[1, 51]   Λακεδαιμονίων ἐστί, οὐ μέντοι τῶν  γε   περιρραντηρίων οὐδέτερον. ἄλλα τε ἀναθήματα
[1, 145]   δυώδεκα ἐστὶ μέρεα, Πελλήνη μέν  γε   πρώτη πρὸς Σικυῶνος, μετὰ δὲ
[1, 104]   τῇ Μηδικῇ. οὐ μέντοι οἵ  γε   Σκύθαι ταύτῃ ἐσέβαλον, ἀλλὰ τὴν
[1, 207]   αἰσχρὸν καὶ οὐκ ἀνασχετὸν Κῦρόν  γε   τὸν Καμβύσεω γυναικὶ εἴξαντα ὑποχωρῆσαι
[1, 11]   σε δεῖ. ἀλλ? ἤτοι κεῖνόν  γε   τὸν ταῦτα βουλεύσαντα δεῖ ἀπόλλυσθαι,
[1, 120]   ἡμῖν ἔνια κεχώρηκε, καὶ τά  γε   τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα τελέως ἐς
[1, 155]   σφέας. ὁμοίως γὰρ μοι νῦν  γε   φαίνομαι πεποιηκέναι ὡς εἴ τις
[1, 128]   Κύρῳ ἀλλ? οὐδ? ὣς Κῦρός  γε   χαιρήσει" τοσαῦτα εἶπας πρῶτον μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005