Alphabétiquement     [«   »]
ἥρων 1
ἥρως 1
ἧς 3
ἦσαν 35
ἡσθείη 1
ἡσθεὶς 1
ἥσθη 1
Fréquences     [«    »]
35 γε
35 ἐξ
34 πόλιν
35 ἦσαν
36 γενέσθαι
36 οὔνομα
36 τούτοισι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἦσαν


Livre, Chapitre
[1, 80]   γε Λυδοὶ τὸ ἐνθεῦτεν δειλοὶ  ἦσαν,   ἀλλ? ὡς ἔμαθον τὸ γινόμενον,
[1, 100]   οἱ κατάσκοποί τε καὶ κατήκοοι  ἦσαν   ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώρην τῆς
[1, 7]   Ἄγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης  ἦσαν   ἀπόγονοὶ Λυδοῦ τοῦ Ἄτυος, ἀπ?
[1, 29]   αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἷοί τε  ἦσαν   αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι? ὁρκίοισι γὰρ
[1, 166]   αἱ δὲ εἴκοσι αἱ περιεοῦσαι  ἦσαν   ἄχρηστοι? ἀπεστράφατο γὰρ τοὺς ἐμβόλους.
[1, 149]   σφέων παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων?  ἦσαν   γὰρ καὶ αὗται δυώδεκα αἱ
[1, 111]   οἰχομένου τοῦ βουκόλου ἐς πόλιν.  ἦσαν   δὲ ἐν φροντίδι ἀμφότεροι ἀλλήλων
[1, 180]   περ αἱ λαῦραι, τοσαῦται ἀριθμόν?  ἦσαν   δὲ καὶ αὗται χάλκεαι φέρουσαι
[1, 72]   Καππαδόκαι ὑπὸ Ἑλλήνων Σύριοι ὀνομάζονται?  ἦσαν   δὲ οἱ Σύριοι οὗτοι τὸ
[1, 175]   στρατῷ ἀμαχητὶ σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν.  ~ἦσαν   δὲ Πηδασέες οἰκέοντες ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ
[1, 34]   γενέσθαι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα.  ἦσαν   δὲ τῷ Κροίσῳ δύο παῖδες,
[1, 63]   τοῦ ἄστεος πρὸς ἄριστον τετραμμένοι  ἦσαν   δὴ τηνικαῦτα, καὶ μετὰ τὸ
[1, 126]   εὐώχεε. ἐπείτε δὲ ἀπὸ δείπνου  ἦσαν,   εἴρετο σφέας Κῦρος κότερα
[1, 6]   τῆς Κροίσου ἀρχῆς πάντες Ἕλληνες  ἦσαν   ἐλεύθεροι? τὸ γὰρ Κιμμερίων στράτευμα
[1, 143]   τῶν Ἰώνων οἱ Μιλήσιοι μὲν  ἦσαν   ἐν σκέπῃ τοῦ φόβου, ὅρκιον
[1, 93]   ἐόντες ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ  ἦσαν   ἐπὶ τοῦ σήματος ἄνω, καί
[1, 70]   φίλους. καὶ τοῦτο μὲν αὐτοὶ  ἦσαν   ἕτοιμοι ἐπαγγείλαντι, τοῦτο δὲ ποιησάμενοι
[1, 141]   τότε δὲ κατεργασμένων τῶν πρηγμάτων  ἦσαν   ἕτοιμοι πείθεσθαι Κύρῳ. μὲν
[1, 192]   Ἀττικῇσι, ἵπποι δὲ οἱ αὐτοῦ  ἦσαν   ἰδίῃ, πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων, οἱ
[1, 79]   τε ἐφόρεον μεγάλα, καὶ αὐτοὶ  ἦσαν   ἱππεύεσθαι ἀγαθοί. ~ἐς τὸ πεδίον
[1, 114]   τῇ κώμῃ ταύτῃ ἐν τῇ  ἦσαν   καὶ αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε
[1, 74]   τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες γενέσθαι  ἦσαν   καὶ γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν? Ἀλυάττεα
[1, 31]   τοιήδε? ἀεθλοφόροι τε ἀμφότεροι ὁμοίως  ἦσαν,   καὶ δὴ καὶ λέγεται ὅδε
[1, 185]   χώρης τῇ αἵ τε ἐσβολαὶ  ἦσαν   καὶ τὰ σύντομα τῆς ἐκ
[1, 30]   τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης παῖδες  ἦσαν   καλοί τε κἀγαθοί, καί σφι
[1, 141]   αὐτοῖσι εἶναι τοῖσι καὶ Κροίσῳ  ἦσαν   κατήκοοι. δὲ ἀκούσας αὐτῶν
[1, 143]   δεινὸν οὐδέν? οὔτε γὰρ Φοίνικες  ἦσαν   κω Περσέων κατήκοοι οὔτε αὐτοὶ
[1, 102]   ἦρχον πρότερον πάντων, τότε δὲ  ἦσαν   μεμουνωμένοι μὲν συμμάχων ἅτε ἀπεστεώτων,
[1, 186]   λίθους περιμήκεας, ὡς δέ οἱ  ἦσαν   οἱ λίθοι ἕτοιμοι καὶ τὸ
[1, 57]   εἰ τούτοισι τεκμαιρόμενον δεῖ λέγειν,  ἦσαν   οἱ Πελασγοὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες.
[1, 74]   γενέσθαι. οἱ δὲ συμβιβάσαντες αὐτοὺς  ἦσαν   οἵδε, Συέννεσίς τε Κίλιξ
[1, 66]   ἐδεδέατο ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ  ἦσαν   σόαι ἐν Τεγέῃ περὶ τὸν
[1, 13]   Κανδαύλεω πάθος καὶ ἐν ὅπλοισι  ἦσαν,   συνέβησαν ἐς τὠυτὸ οἳ τε
[1, 65]   ἔτι πρότερον τούτων καί κακονομώτατοι  ἦσαν   σχεδὸν πάντων Ἑλλήνων κατά τε
[1, 57]   πόλιν οἰκεόντων, οἳ ὅμουροι κοτὲ  ἦσαν   τοῖσι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι οἴκεον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005