Alphabétiquement     [«   »]
οὐσίην 1
οὐσίης 1
οὔτ 1
οὔτε 53
οὕτερος 3
οὔτι 2
οὗτοί 2
Fréquences     [«    »]
53 ἀπὸ
53 αὐτὸν
52 τοῦτον
53 οὔτε
55 νῦν
56 εἰ
58 ἐστὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

οὔτε


Livre, Chapitre
[1, 71]   γάρ, πρὶν Λυδοὺς καταστρέψασθαι, ἦν  οὔτε   ἁβρὸν οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν. ~οἱ
[1, 71]   Λυδοὺς καταστρέψασθαι, ἦν οὔτε ἁβρὸν  οὔτε   ἀγαθὸν οὐδέν. ~οἱ δὲ Καππαδόκαι
[1, 37]   οὔτε τινὰ δειλίην μοι παριδὼν  οὔτε   ἀθυμίην νῦν τε τέοισί με
[1, 79]   ἐν τῇ Ἀσίῃ οὔτε ἀνδρηιότερον  οὔτε   ἀλκιμώτερον τοῦ Λυδίου. δὲ
[1, 38]   τοῖσιδε. παῖ, οὔτε δειλίην  οὔτε   ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι παριδών, τοι
[1, 108]   δὲ ἀμείβεται βασιλεῦ,  οὔτε   ἄλλοτε κω παρεῖδες ἀνδρὶ τῷδε
[1, 193]   πειρᾶται ἀρχὴν φέρειν, οὔτε συκέην  οὔτε   ἄμπελον οὔτε ἐλαίην. τὸν δὲ
[1, 79]   ἔθνος οὐδὲν ἐν τῇ Ἀσίῃ  οὔτε   ἀνδρηιότερον οὔτε ἀλκιμώτερον τοῦ Λυδίου.
[1, 10]   τὸ ποιηθέν ἐκ τοῦ ἀνδρὸς  οὔτε   ἀνέβωσε αἰσχυνθεῖσα οὔτε ἔδοξε μαθεῖν,
[1, 174]   ἔργον ἀποδεξάμενοι ἐδουλώθησαν ὑπὸ Ἁρπάγου,  οὔτε   αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδέν,
[1, 143]   Φοίνικες ἦσαν κω Περσέων κατήκοοι  οὔτε   αὐτοὶ οἱ Πέρσαι ναυβάται. ἀπεσχίσθησαν
[1, 132]   τοὺς εἰρημένους θεοὺς ἥδε κατέστηκε?  οὔτε   βωμοὺς ποιεῦνται οὔτε πῦρ ἀνακαίουσι
[1, 42]   οὐκ ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε?  οὔτε   γὰρ συμφορῇ τοιῇδε κεχρημένον οἰκός
[1, 142]   πάντων ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν?  οὔτε   γὰρ τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία
[1, 143]   αὐτῶν νησιώτῃσι ἦν δεινὸν οὐδέν?  οὔτε   γὰρ Φοίνικες ἦσαν κω Περσέων
[1, 38]   ~ἀμείβεται Κροῖσος τοῖσιδε. παῖ,  οὔτε   δειλίην οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι
[1, 10]   τοῦ ἀνδρὸς οὔτε ἀνέβωσε αἰσχυνθεῖσα  οὔτε   ἔδοξε μαθεῖν, ἐν νοῶ ἔχουσα
[1, 160]   ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, οὐ βουλόμενοι  οὔτε   ἐκδόντες ἀπολέσθαι οὔτε παρ? ἑωυτοῖσι
[1, 193]   φέρειν, οὔτε συκέην οὔτε ἄμπελον  οὔτε   ἐλαίην. τὸν δὲ τῆς Δήμητρος
[1, 138]   ἐς ποταμὸν δὲ οὔτε ἐνουρέουσι  οὔτε   ἐμπτύουσι, οὐ χεῖρας ἐναπονίζονται, οὐδὲ
[1, 17]   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οὔτε κατέβαλλε  οὔτε   ἐνεπίμπρη οὔτε θύρας ἀπέσπα, ἔα
[1, 138]   αἰτίην ἐπιφέροντες. ἐς ποταμὸν δὲ  οὔτε   ἐνουρέουσι οὔτε ἐμπτύουσι, οὐ χεῖρας
[1, 119]   παιδὸς τὰ λείμματα, ἰδὼν δὲ  οὔτε   ἐξεπλάγη ἐντός τε ἑωυτοῦ γίνεται.
[1, 33]   λέγων τῷ Κροίσῳ οὔ κως  οὔτε   ἐχαρίζετο, οὔτε λόγου μιν ποιησάμενος
[1, 112]   σὺ ἁλώσεαι ἀδικέων τοὺς δεσπότας  οὔτε   ἡμῖν κακῶς βεβουλευμένα ἔσται?
[1, 59]   οὔτε τιμὰς τὰς ἐούσας συνταράξας  οὔτε   θέσμια μεταλλάξας, ἐπί τε τοῖσι
[1, 17]   ἀγρῶν οὔτε κατέβαλλε οὔτε ἐνεπίμπρη  οὔτε   θύρας ἀπέσπα, ἔα δὲ κατὰ
[1, 17]   μὲν τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν  οὔτε   κατέβαλλε οὔτε ἐνεπίμπρη οὔτε θύρας
[1, 97]   Δηιόκης ἐς ἑωυτὸν πᾶν ἀνακείμενον  οὔτε   κατίζειν ἔτι ἤθελε ἔνθα περ
[1, 33]   Κροίσῳ οὔ κως οὔτε ἐχαρίζετο,  οὔτε   λόγου μιν ποιησάμενος οὐδενὸς ἀποπέμπεται,
[1, 57]   γλῶσσαν μετέμαθε. καὶ γὰρ δὴ  οὔτε   οἱ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν
[1, 57]   νῦν σφέας περιοικεόντων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι  οὔτε   οἱ Πλακιηνοί, σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι?
[1, 174]   αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδέν,  οὔτε   ὅσοι Ἑλλήνων ταύτην τὴν χώρην
[1, 160]   οὐδεὶς ἐκ τοῦ Ἀταρνέος τούτου  οὔτε   οὐλὰς κριθέων πρόχυσιν ἐποιέετο θεῶν
[1, 160]   οὐ βουλόμενοι οὔτε ἐκδόντες ἀπολέσθαι  οὔτε   παρ? ἑωυτοῖσι ἔχοντες πολιορκέεσθαι, ἐκπέμπουσι
[1, 160]   κριθέων πρόχυσιν ἐποιέετο θεῶν οὐδενὶ  οὔτε   πέμματα ἐπέσσετο καρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν,
[1, 88]   σὰ διαφορέει" Κροῖσος δὲ ἀμείβετο  οὔτε   πόλιν τὴν ἐμὴν οὔτε χρήματα
[1, 194]   διφθέρας στεγαστρίδας ἔξωθεν ἐδάφεος τρόπον,  οὔτε   πρύμνην ἀποκρίνοντες οὔτε πρῴρην συνάγοντες,
[1, 194]   ἐδάφεος τρόπον, οὔτε πρύμνην ἀποκρίνοντες  οὔτε   πρῴρην συνάγοντες, ἀλλ? ἀσπίδος τρόπον
[1, 132]   ἥδε κατέστηκε? οὔτε βωμοὺς ποιεῦνται  οὔτε   πῦρ ἀνακαίουσι μέλλοντες θύειν, οὐ
[1, 112]   ἡμέων ἐόντα τρέφωμεν. καὶ οὕτω  οὔτε   σὺ ἁλώσεαι ἀδικέων τοὺς δεσπότας
[1, 193]   δένδρεα οὐδὲ πειρᾶται ἀρχὴν φέρειν,  οὔτε   συκέην οὔτε ἄμπελον οὔτε ἐλαίην.
[1, 142]   χωρία τὠυτὸ ποιέει τῇ Ἰωνίῃ  οὔτε   τὰ κάτω οὔτε τὰ πρὸς
[1, 126]   εἶναι οὐ φαυλοτέρους οὔτε τἄλλα  οὔτε   τὰ πολέμια. ὡς ὦν ἐχόντων
[1, 142]   οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἠῶ  οὔτε   τὰ πρὸς τὴν ἑσπέρην, τὰ
[1, 142]   τῇ Ἰωνίῃ οὔτε τὰ κάτω  οὔτε   τὰ πρὸς τὴν ἠῶ οὔτε
[1, 126]   ἄνδρας Μήδων εἶναι οὐ φαυλοτέρους  οὔτε   τἄλλα οὔτε τὰ πολέμια. ὡς
[1, 80]   ἵππος φοβέεται, καὶ οὐκ ἀνέχεται  οὔτε   τὴν ἰδέην αὐτοῦ ὁρέων οὔτε
[1, 80]   οὔτε τὴν ἰδέην αὐτοῦ ὁρέων  οὔτε   τὴν ὀδμὴν ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δὴ
[1, 59]   δὴ Πεισίστρατος ἦρχε Ἀθηναίων,  οὔτε   τιμὰς τὰς ἐούσας συνταράξας οὔτε
[1, 37]   ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκληίσας ἔχεις,  οὔτε   τινὰ δειλίην μοι παριδὼν οὔτε
[1, 42]   ἐς ὁμήλικας εὖ πρήσσοντας ἰέναι,  οὔτε   τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ τε
[1, 88]   ἀμείβετο οὔτε πόλιν τὴν ἐμὴν  οὔτε   χρήματα τὰ ἐμὰ διαρπάζει? οὐδὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005