Alphabétiquement     [«   »]
Ἀθηναῖον 1
Ἀθηναῖος 2
Ἀθηναίους 43
Ἀθηναίων 57
Ἀθήνας 2
Ἀθηνῶν 9
ἆθλα 1
Fréquences     [«    »]
54 ἀλλὰ
52 αὐτοὺς
54 οὐχ
57 Ἀθηναίων
59 διὰ
59 νῦν
60 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

Ἀθηναίων


Livre, Chap.
[1, 79]   ἐς τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῶν  Ἀθηναίων   ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο
[1, 126]   τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν  Ἀθηναίων   ἀκρόπολιν. δὲ παρά τε
[1, 55]   Κορινθίων, καὶ αἱ νῆες τῶν  Ἀθηναίων   ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς· αἰτία δὲ
[1, 71]   δι' ὅπερ καὶ τὰ τῶν  Ἀθηναίων   ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον
[1, 54]   κατὰ τὸ δυνατόν. ~Τοιαῦτα τῶν  Ἀθηναίων   ἀποκριναμένων οἱ μὲν Κορίνθιοι τόν
[1, 67]   τε εἴργεσθαι τῶν ἐν τῇ  Ἀθηναίων   ἀρχῇ καὶ τῆς Ἀττικῆς ἀγορᾶς
[1, 139]   τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ  Ἀθηναίων   ἀρχῇ μηδὲ τῇ Ἀττικῇ ἀγορᾷ.
[1, 59]   ~αἱ δὲ τριάκοντα νῆες τῶν  Ἀθηναίων   ἀφικνοῦνται ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης,
[1, 68]   προαγορευόντων ἡμῶν ἐμέλλομεν ὑπὸ  Ἀθηναίων   βλάπτεσθαι, οὐ περὶ ὧν ἐδιδάσκομεν
[1, 20]   ὁμοίως ἀβασανίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται.  Ἀθηναίων   γοῦν τὸ πλῆθος Ἵππαρχον οἴονται
[1, 63]   τῶν ξυμμάχων ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων,  Ἀθηναίων   δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν
[1, 10]   τρόπῳ οἰκισθείσης, φαίνοιτ' ἂν ὑποδεεστέρα)  Ἀθηναίων   δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων
[1, 89]   Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις.  Ἀθηναίων   δὲ τὸ κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς
[1, 136]   τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ  Ἀθηναίων   δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι· καὶ γὰρ
[1, 114]   τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ  Ἀθηναίων   διεφθαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν
[1, 121]   αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ γὰρ  Ἀθηναίων   δύναμις μᾶλλον οἰκεία·
[1, 63]   διὰ τάχους νίκη τῶν  Ἀθηναίων   ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα κατεσπάσθη,
[1, 131]   ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ'  Ἀθηναίων   ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην
[1, 97]   ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν  Ἀθηναίων   ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη. ~Πρῶτον
[1, 138]   κελεύσαντος ἐκείνου καὶ τεθῆναι κρύφα  Ἀθηναίων   ἐν τῇ Ἀττικῇ· οὐ γὰρ
[1, 8]   δέ· Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ  Ἀθηναίων   ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ
[1, 107]   δέ τι καὶ ἄνδρες τῶν  Ἀθηναίων   ἐπῆγον αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν
[1, 111]   ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι  Ἀθηναίων   ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν
[1, 82]   ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ'  Ἀθηναίων   ἐπιβουλευόμεθα, μὴ Ἕλληνας μόνον, ἀλλὰ
[1, 126]   ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν  Ἀθηναίων   ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡς ἑώρων
[1, 72]   οἱ Κορίνθιοι εἶπον. τῶν δὲ  Ἀθηναίων   ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν
[1, 107]   Γερανείας οὐκ ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐφαίνετο  Ἀθηναίων   ἐχόντων Μέγαρα καὶ Πηγὰς πορεύεσθαι.
[1, 114]   αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾷ  Ἀθηναίων   ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε
[1, 105]   ναυμαχία γίγνεται ἐπ' Αἰγίνῃ μεγάλη  Ἀθηναίων   καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξύμμαχοι
[1, 101]   δὲ ὑπέσχοντο μὲν κρύφα τῶν  Ἀθηναίων   καὶ ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ
[1, 114]   πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ  Ἀθηναίων,   καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη
[1, 62]   καὶ Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν  Ἀθηναίων   καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν.
[1, 62]   ἀπέστη γὰρ εὐθὺς πάλιν τῶν  Ἀθηναίων   καὶ ξυνεμάχει τοῖς Ποτειδεάταις, Ἰόλαον
[1, 65]   ποιεῖται λαθὼν τὴν φυλακὴν τῶν  Ἀθηναίων.   καὶ παραμένων ἐν Ξαλκιδεῦσι τά
[1, 119]   ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν  Ἀθηναίων   καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γίγνεσθαι,
[1, 107]   Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ ὑπὸ  Ἀθηναίων,   καὶ τότε ᾐσθάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας
[1, 115]   ἀπέστησαν, καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς  Ἀθηναίων   καὶ τοὺς ἄρχοντας οἳ ἦσαν
[1, 110]   μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν  Ἀθηναίων   καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴγυπτον
[1, 100]   ἐν Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία  Ἀθηναίων   καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους,
[1, 139]   κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος  Ἀθηναίων,   λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος,
[1, 49]   οἱ στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν  Ἀθηναίων.   μάλιστα δὲ τὸ δεξιὸν κέρας
[1, 67]   τι ἄλλο ἔφη ἠδικῆσθαι ὑπὸ  Ἀθηναίων,   ξύλλογον σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν
[1, 67]   ξυμμάχους καὶ κατεβόων ἐλθόντες τῶν  Ἀθηναίων   ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν
[1, 86]   μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν  Ἀθηναίων   οὐ γιγνώσκω· ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ
[1, 127]   σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν  Ἀθηναίων.   οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παθεῖν
[1, 87]   οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα, καὶ οἱ  Ἀθηναίων   πρέσβεις ὕστερον ἐφ' ἅπερ ἦλθον
[1, 50]   πρύμναν ἐκρούοντο κατιδόντες εἴκοσι ναῦς  Ἀθηναίων   προσπλεούσας, ἃς ὕστερον τῶν δέκα
[1, 118]   πρὶν δὴ δύναμις τῶν  Ἀθηναίων   σαφῶς ᾔρετο καὶ τῆς ξυμμαχίας
[1, 31]   ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς  Ἀθηναίων   σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς Λακεδαιμονίων)
[1, 126]   Κλεομένης Λακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ  Ἀθηναίων   στασιαζόντων, τούς τε ζῶντας ἐλαύνοντες
[1, 62]   Καλλίας δ' αὖ τῶν  Ἀθηναίων   στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες τοὺς
[1, 137]   ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ  Ἀθηναίων   στρατόπεδον, ἐπολιόρκει Νάξον. καί
[1, 102]   βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν  Ἀθηναίων   τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν,
[1, 113]   κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν  Ἀθηναίων,   τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ
[1, 18]   εἶναι. ~Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε  Ἀθηναίων   τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς
[1, 68]   μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν ὑπὸ μὲν  Ἀθηναίων   ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι.
[1, 1]   τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ  Ἀθηναίων,   ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005