Alphabétiquement     [«   »]
5
ἃ 42
Ἀβδηρίτῃ 1
ἀγαθὰ 8
ἀγαθά 12
Fréquences     [«    »]
41 ἔφην
39 οὔτε
41 ὑπὸ
42 ἃ
42 δοκεῖ
42 οὕτως
43 οὕτω
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras


Pages
[328]   ἀφικέσθαι· πολλοῦ γὰρ ποιοῦμαι (ἀκηκοέναι     ἀκήκοα Πρωταγόρου. ἐγὼ γὰρ ἐν
[334]   ἔφη· ἀλλ´ ἔγωγε πολλὰ οἶδ´     ἀνθρώποις μὲν ἀνωφελῆ ἐστι, καὶ
[342]   οὐδὲ Κρῆτες, ἵνα μὴ ἀπομανθάνωσιν     αὐτοὶ διδάσκουσιν. εἰσὶν δὲ ἐν
[348]   σοι ἄλλο τι βουλόμενον     αὐτὸς ἀπορῶ ἑκάστοτε, ταῦτα διασκέψασθαι.
[358]   ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων;     γὰρ δέδοικεν, ὡμολόγηται ἡγεῖσθαι κακὰ
[320]   εἴχετο καλῶς καὶ εὖ ἐπαίδευσεν,  ~(ἃ   δὲ αὐτὸς σοφός ἐστιν οὔτε
[358]   δέδοικεν, ὡμολόγηται ἡγεῖσθαι κακὰ εἶναι·     δὲ ἡγεῖται κακά, οὐδένα οὔτε
[321]   φυγὴν κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν·  ~ἃ   δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε (αὐτῷ
[358]   ἀνθρώπων ἐθελήσει ἐπὶ ταῦτα ἰέναι     δέδοικεν, ἐξὸν ἐπὶ μή;
[359]   τοῦτο ὀρθῶς ἀπεδείχθη, ἐπὶ μὲν     δεινὰ ἡγεῖται εἶναι οὐδεὶς ἔρχεται,
[343]   τὸν ἐν Δελφοῖς, γράψαντες ταῦτα     δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, Γνῶθι σαυτόν
[312]   Δία, Σώκρατες, εἴπερ γε     διανοοῦμαι χρὴ λέγειν. Ἀλλ´ ἄρα,
[324]   ἄλλα τοὺς αὑτῶν ὑεῖς διδάσκουσιν     διδασκάλων ἔχεται καὶ σοφοὺς ποιοῦσιν,
[331]   σκληρὸν τῷ μαλακῷ, καὶ τἆλλα     δοκεῖ ἐναντιώτατα εἶναι ἀλλήλοις· καὶ
[350]   καλῶς, ἔφη, μνημονεύεις, Σώκρατες,     ἔλεγόν τε καὶ ἀπεκρινόμην σοι.
[329]   ὄντος τῆς ἀρετῆς μόριά ἐστιν     ἐρωτᾷς. Πότερον, ἔφην, ὥσπερ προσώπου
[360]   Πρωταγόρα, οὔτε σὺ φῂς     ἐρωτῶ οὔτε ἀπόφῃς; Αὐτός, ἔφη,
[351]   οὐκ ἔστι κακά, ἔστι δ´     ἔστι, καὶ τρίτον οὐδέτερα,
[320]   αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν.     μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν,
[319]   τουτωνὶ τῶν νεανίσκων πατήρ, τούτους     μὲν διδασκάλων εἴχετο καλῶς καὶ
[358]   ἰέναι δέδοικεν, ἐξὸν ἐπὶ     μή; ἀδύνατον ἐκ τῶν
[339]   τε ὀρθῶς πεποίηται καὶ     μή, καὶ ἐπίστασθαι διελεῖν τε
[334]   μηδενὶ ἀνθρώπων ὠφέλιμά ἐστιν,     μηδὲ τὸ παράπαν ὠφέλιμα; καὶ
[334]   δ´ ἐγώ, λέγεις, (Πρωταγόρα,     μηδενὶ ἀνθρώπων ὠφέλιμά ἐστιν,
[329]   καὶ ὁσιότης, ταῦτ´ ἐστὶν     νυνδὴ ἐγὼ (ἔλεγον πάντα ὀνόματα
[340]   ὡς οὐ ταὐτὸν ὄν, καὶ     νυνδὴ εἶπες πολλά τε καὶ
[349]   Καὶ ἴτας γε, ἔφη, ἐφ´     οἱ πολλοὶ φοβοῦνται ἰέναι. Φέρε
[359]   πᾶν γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ     οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται καὶ
[358]   ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ     οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἰέναι
[358]   οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ     οἴεται κακὰ εἶναι, οὐδ´ (ἔστι
[329]   τε καὶ ἀποδέξασθαι τὴν ἀπόκρισιν,     ὀλίγοις ἐστὶ παρεσκευασμένα. νῦν οὖν,
[351]   δ´ ἔστι, καὶ τρίτον     οὐδέτερα, οὔτε κακὰ οὔτ´ ἀγαθά.
[358]   οἰόμενος ἄλλα βελτίω εἶναι  (ἃ   ποιεῖ, καὶ δυνατά, ἔπειτα ποιεῖ
[313]   ἑταῖρε, σοφιστὴς ἐπαινῶν     πωλεῖ ἐξαπατήσῃ ἡμᾶς, ὥσπερ οἱ
[313]   ἀεὶ ἐπιθυμοῦντι ἐπαινοῦσιν μὲν πάντα     πωλοῦσιν, τάχα δ´ ἄν τινες,
[359]   Ἱππία, ἀπολογείσθω ἡμῖν Πρωταγόρας ὅδε     τὸ πρῶτον ἀπεκρίνατο πῶς ὀρθῶς
[359]   ἀπεκρίνατο πῶς ὀρθῶς ἔχει— μὴ     τὸ πρῶτον παντάπασι· τότε μὲν
[359]   ἀλλ´ οὐ ταῦτα λέγω, ἀλλ´     τὸ ὕστερον εἶπεν. τὸ γὰρ
[331]   δοκεῖ ἐναντιώτατα εἶναι ἀλλήλοις· καὶ     τότε ἔφαμεν ἄλλην δύναμιν ἔχειν
[351]   ἀγαθά, ἔστι δ´ αὖ καὶ     τῶν ἀνιαρῶν οὐκ ἔστι κακά,
[351]   τὸν ἐμόν, ὅτι ἔστι μὲν     τῶν ἡδέων οὐκ ἔστιν ἀγαθά,
[347]   γε· νῦν δὲ δίκαιόν ἐστιν     ὡμολογησάτην πρὸς ἀλλήλω Πρωταγόρας καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006