Alphabétiquement     [«   »]
ἀρετὴ 2
ἀρετὴν 6
ἀρετήν 8
ἀρετῆς 29
ἀριθμητική 1
ἄριστα 2
ἄριστε 1
Fréquences     [«    »]
28 αὐτὸς
28 γάρ
27 οὐδὲ
29 ἀρετῆς
29 γενέσθαι
29 ἐστὶν
29 ἔστιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἀρετῆς


Pages
[349]   ἐπονομάσας σεαυτόν, ἀπέφηνας παιδεύσεως καὶ  ἀρετῆς   διδάσκαλον, πρῶτος τούτου μισθὸν ἀξιώσας
[327]   ὅτι τούτου τοῦ πράγματος, ~(τῆς  ἀρετῆς,   εἰ μέλλει πόλις εἶναι, οὐδένα
[340]   ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι— τῆς γὰρ  ἀρετῆς   ἔμπροσθεν τοὺς θεοὺς ἱδρῶτα θεῖναι—
[324]   πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς  ἀρετῆς·   ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται
[327]   ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκάζουσα  ἀρετῆς   ἐπιμελεῖσθαι, ἀλλ´ εἶεν ἄγριοί τινες
[330]   οὖν καὶ ταῦτα μόρια (τῆς  ἀρετῆς,   ἔφην ἐγώ, σοφία τε καὶ
[323]   προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς  ἀρετῆς   μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη,
[326]   οὖν τῆς ἐπιμελείας οὔσης περὶ  ἀρετῆς   ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, θαυμάζεις,
[323]   ~ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς  (ἀρετῆς   ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης
[327]   Σώκρατες, διότι πάντες διδάσκαλοί εἰσιν  ἀρετῆς   καθ´ ὅσον δύνανται ἕκαστος, καὶ
[359]   ἀνδρεία τῶν ἄλλων μορίων τῆς  ἀρετῆς.   καὶ ἐγὼ εὐθὺς τότε πάνυ
[333]   σωφροσύνης σοφία, μόριον δὲ ἑκάτερον  ἀρετῆς,   καὶ πρὸς τῷ ἕτερον εἶναι
[349]   ταῦτα πάντα μόρια μέν ἐστιν  ἀρετῆς,   καὶ τὰ μὲν τέτταρα αὐτῶν
[360]   ποτ´ ἔχει τὰ περὶ τῆς  ἀρετῆς   καὶ τί ποτ´ ἐστὶν αὐτό,
[328]   ἀπείρων παντάπασι ῥᾴδιον, οὕτω δὲ  ἀρετῆς   καὶ τῶν ἄλλων πάντων· ἀλλὰ
[339]   καὶ σὺ νῦν διαλεγόμεθα, περὶ  ἀρετῆς,   μετενηνεγμένον δ´ εἰς ποίησιν· τοσοῦτον
[330]   ἐδόξατέ μοι φάναι τὰ τῆς  ἀρετῆς   μόρια εἶναι οὕτως ἔχοντα πρὸς
[329]   ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἑνὸς ὄντος τῆς  ἀρετῆς   μόριά ἐστιν ἐρωτᾷς. Πότερον,
[330]   οὖν οὕτω καὶ τὰ τῆς  ἀρετῆς   μόρια οὐκ ἔστιν τὸ ἕτερον
[330]   Οὐδὲν ἄρα ἐστὶν τῶν τῆς  ἀρετῆς   μορίων ἄλλο οἷον ἐπιστήμη, οὐδ´
[329]   οἱ ἄνθρωποι τούτων τῶν τῆς  ἀρετῆς   μορίων οἱ μὲν ἄλλο, οἱ
[359]   δὴ πέντε ὄντων μορίων τῆς  ἀρετῆς   οὐδὲν ἔφη εἶναι τὸ ἕτερον
[349]   πάντα δὲ ταῦτα μόρια εἶναι  ἀρετῆς,   οὐχ ὡς τὰ τοῦ χρυσοῦ
[353]   πρὸς τἆλλα μόρια τὰ τῆς  ἀρετῆς   πῶς ποτ´ ἔχει. εἰ οὖν
[331]   οἷον τὸ ἕτερον τῶν τῆς  ἀρετῆς;   σὸς οὗτος λόγος ἐστίν;
[323]   εἰκότως ἀποδέχονται περὶ ταύτης τῆς  ἀρετῆς   σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ
[322]   καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ  ἀρετῆς   τεκτονικῆς λόγος ἄλλης
[348]   ἐπιεικῆ, καὶ δὴ καὶ περὶ  ἀρετῆς.   τίνα γὰρ ἄλλον σέ;
[323]   τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς  ἀρετῆς,   τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006