Alphabétiquement     [«   »]
ἔστι 13
ἐστίν 13
ἐστὶν 29
ἐστιν 69
Ἔστιν 3
ἔστιν 29
ἔστω 2
Fréquences     [«    »]
67 γε
68 τοὺς
67 ὥσπερ
69 ἐστιν
76 οὐκ
79 τῷ
82 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἐστιν


Pages
[329]   ἑνὸς ὄντος τῆς ἀρετῆς μόριά  ἐστιν   ἐρωτᾷς. Πότερον, ἔφην, ὥσπερ
[347]   αὖθίς γε· νῦν δὲ δίκαιόν  ἐστιν   ὡμολογησάτην πρὸς ἀλλήλω Πρωταγόρας
[357]   λυπῶν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας— ταῦτα δέ  ἐστιν   ἀγαθά τε καὶ κακά— καὶ
[349]   καὶ τῷ ὅλῳ οὗ μόριά  ἐστιν,   ἀλλ´ ὡς τὰ τοῦ προσώπου
[311]   ἀγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν— πρῲ γάρ  ἐστιν—   ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν
[353]   ἡδονῆς τῆς παραχρῆμα ἐργασίαν κακά  ἐστιν,   (ἀλλὰ διὰ τὰ ὕστερον γιγνόμενα,
[349]   τὰ τοῦ χρυσοῦ μόρια ὅμοιά  ἐστιν   ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ οὗ
[344]   γὰρ εἶναι ἀλλὰ γενέσθαι μέν  ἐστιν   ἄνδρα ἀγαθὸν χερσί τε καὶ
[341]   ὅτι Πρωταγόρας σοφὸς καὶ δεινός  ἐστιν   ἀνήρ, ἐρωτᾷ (εἰ οὐκ αἰσχύνομαι
[354]   γιγνομένας, ὅτι ταῦτα ἀγαθὰ μέν  ἐστιν,   ἀνιαρὰ δέ; Φαῖεν ἄν; Συνεδόκει.
[351]   ὡς τὰ ἡδέα τε ἀγαθά  ἐστιν   ἅπαντα καὶ τὰ ἀνιαρὰ κακά·
[358]   τόδε. εἰ ἀληθῆ τὰ ἔμπροσθέν  ἐστιν,   ἆρά τις ἀνθρώπων ἐθελήσει ἐπὶ
[326]   Σώκρατες, καὶ ἀπορεῖς εἰ διδακτόν  ἐστιν   ἀρετή; ἀλλ´ οὐ χρὴ θαυμάζειν,
[361]   μὲν λέγων ὅτι οὐ διδακτόν  ἐστιν   ἀρετὴ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, νῦν
[349]   ὅτι ταῦτα πάντα μόρια μέν  ἐστιν   ἀρετῆς, καὶ τὰ μὲν τέτταρα
[352]   τοὺς ἀνθρώπους καὶ διδάσκειν  ἐστιν   αὐτοῖς τοῦτο τὸ πάθος, ~ὅ
[331]   ἀποκρινοίμην, ὅτι ἤτοι ταὐτόν γ´  ἐστιν   δικαιότης ὁσιότητι ὅτι ὁμοιότατον,
[323]   τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός  ἐστιν,   ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ´ αὑτοῦ
[317]   εἴην ὥστε πολύ μοι ἥδιστόν  ἐστιν,   εἴ τι βούλεσθε, περὶ τούτων
[353]   τῷ παραχρῆμα παρέχει καὶ ἡδύ  ἐστιν   ἕκαστον αὐτῶν, ὅτι εἰς
[330]   κοινῇ σκεψώμεθα ποῖόν τι αὐτῶν  ἐστιν   ἕκαστον. πρῶτον μὲν τὸ τοιόνδε·
[323]   κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. ὧν  ἐστιν   ἓν καὶ ἀδικία καὶ
[361]   ἐπιχειρῶν ἀποδεῖξαι ὡς πάντα χρήματά  ἐστιν   ἐπιστήμη, καὶ δικαιοσύνη καὶ
[318]   οὗ ἥκει. τὸ δὲ μάθημά  ἐστιν   εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως
[341]   τὸ χαλεπὸν (κακόν, μέγα τεκμήριόν  ἐστιν   εὐθὺς τὸ μετὰ τοῦτο ῥῆμα·
[316]   αὐτὸς σκέψαι. Τί οὖν δή  ἐστιν,   ἔφη, οὗ ἕνεκα ἥκετε; Ἱπποκράτης
[319]   πολίτας. Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτό  ἐστιν,   ἔφη, Σώκρατες, τὸ ἐπάγγελμα
[334]   (Πρωταγόρα, μηδενὶ ἀνθρώπων ὠφέλιμά  ἐστιν,   μηδὲ τὸ παράπαν
[330]   δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτο δίκαιόν  ἐστιν   ἄδικον; ἐγὼ μὲν ἂν
[349]   ὄντα ὀνόματα, ἐπὶ ἑνὶ πράγματί  ἐστιν,   ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων τούτων
[323]   ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή  ἐστιν,   καταγελῶσιν (ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ
[330]   τοιόνδε· (ἡ δικαιοσύνη πρᾶγμά τί  ἐστιν   οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν
[320]   ἐναργέστερον ἡμῖν ἐπιδεῖξαι ὡς (διδακτόν  ἐστιν   ἀρετή, μὴ φθονήσῃς ἀλλ´
[329]   λόγῳ, πότερον ἓν μέν τί  ἐστιν   ἀρετή, μόρια δὲ αὐτῆς
[329]   ἀρετή, μόρια δὲ αὐτῆς  ἐστιν   δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ
[330]   τῶν μορίων. Ἕκαστον δὲ αὐτῶν  ἐστιν,   ἦν δ´ ἐγώ, ἄλλο, τὸ
[355]   τὰ ἀνιαρά, γιγνώσκων ὅτι ἀνιαρά  ἐστιν,   ~ἡττώμενος (ὑπὸ τῶν ἡδέων, δῆλον
[312]   ὅτι δέ ποτε σοφιστής  ἐστιν,   θαυμάζοιμ´ ἂν εἰ οἶσθα. καίτοι
[349]   καὶ τῷ ὅλῳ οὗ μόριά  ἐστιν   καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἰδίαν ἕκαστα
[345]   οὖν εἰς γράμματα ἀγαθὴ πρᾶξίς  ἐστιν,   καὶ τίς ἄνδρα ἀγαθὸν ποιεῖ
[355]   ἡττώμενος. ὡς δὲ ταῦτα γελοῖά  ἐστιν,   κατάδηλον ἔσται, ἐὰν μὴ πολλοῖς
[337]   ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές  ἐστιν,   δὲ νόμος, τύραννος ὢν
[330]   αὐτή· οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν  ἐστιν   οἷον τὸ ἕτερον οὔτε κατὰ
[331]   ἐλέγχοις, εἰ βούλοιο, ὡς ἅπαντά  ἐστιν   ὅμοια ἀλλήλοις. ἀλλ´ οὐχὶ τὰ
[355]   ἄνθρωπος τὰ κακὰ ὅτι κακά  ἐστιν,   ὅμως αὐτὰ ποιεῖ. ἐὰν οὖν
[353]   ἡδέων ὄντων, γιγνώσκοντες ὅτι πονηρά  ἐστιν,   ὅμως αὐτὰ πράττειν; Φαῖεν ἄν.
[355]   τὰ κακὰ ἄνθρωπος ὅτι κακά  ἐστιν,   ὅμως πράττει αὐτά, ἐξὸν μὴ
[355]   τις κακά, γιγνώσκων ὅτι κακά  ἐστιν,   οὐ δέον αὐτὸν πράττειν, ἡττώμενος
[341]   τὸ γὰρ δεινόν, φησίν, κακόν  ἐστιν·   οὐδεὶς γοῦν λέγει ἑκάστοτε δεινοῦ
[358]   ἔφην ἐγώ, τὸ ἡδὺ ἀγαθόν  ἐστιν,   οὐδεὶς οὔτε εἰδὼς οὔτε οἰόμενος
[317]   καὶ τὰ σύμπαντα πολλά μοί  ἐστιν—   οὐδενὸς ὅτου οὐ πάντων ἂν
[320]   ἐπαίδευσεν, ~(ἃ δὲ αὐτὸς σοφός  ἐστιν   οὔτε αὐτὸς παιδεύει οὔτε τῳ
[334]   ἔλαιον τοῖς μὲν φυτοῖς ἅπασίν  ἐστιν   πάγκακον καὶ ταῖς θριξὶν πολεμιώτατον
[342]   πειράσομαι ὑμῖν διεξελθεῖν. φιλοσοφία γάρ  ἐστιν   παλαιοτάτη τε καὶ πλείστη τῶν
[340]   εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐκτῆσθαι,  ἐστιν   πάντων χαλεπώτατον, ὡς ἅπασιν δοκεῖ
[329]   ὥσπερ προσώπου τὰ μόοια μόριά  ἐστιν,   στόμα τε καὶ ῥὶς καὶ
[355]   τί δέ, φήσει ἴσως, ἀνάξιά  ἐστιν   τἀγαθὰ τῶν κακῶν τὰ
[312]   δὲ σοφιστὴς τῶν τί σοφῶν  ἐστιν;   τί ἂν ἀποκρινοίμεθα αὐτῷ; ποίας
[334]   σώματι. οὕτω δὲ ποικίλον τί  ἐστιν   τὸ ἀγαθὸν καὶ παντοδαπόν, ὥστε
[340]   εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτό  ἐστιν   τὸ εἶναι τῷ γενέσθαι, οὐκ
[324]   μὲν γὰρ ἔστιν, καὶ τοῦτό  ἐστιν   τὸ ἓν οὐ τεκτονικὴ οὐδὲ
[344]   βούλησιν, ὅτι παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός  ἐστιν   τοῦ Πιττακείου ῥήματος διὰ παντὸς
[312]   ἐπίστασθαι; Εἰκός γε. τί δή  ἐστιν   τοῦτο περὶ οὗ αὐτός τε
[334]   μὲν ἔξωθεν τοῦ (σώματος ἀγαθόν  ἐστιν   τῷ ἀνθρώπῳ, τοῖς δ´ ἐντὸς
[342]   ὅτι τὸ λακωνίζειν πολὺ μᾶλλόν  ἐστιν   φιλοσοφεῖν φιλογυμναστεῖν, εἰδότες ὅτι
[343]   γενέσθαι μὲν χαλεπὸν ἄνδρα ἀγαθόν  ἐστιν,   Πιττακέ, ὡς ἀληθῶς— οὐκ
[318]   ὅτι αὐτή μοι ἀρχή  ἐστιν,   Πρωταγόρα, ἥπερ ἄρτι, περὶ
[351]   αὐτὴν ἐρωτῶν εἰ οὐκ ἀγαθόν  ἐστιν.   Ὥσπερ σὺ λέγεις, ἔφη, ἑκάστοτε,
[333]   ἐγώ, ταῦτ´ ἐστὶν ἀγαθὰ  ἐστιν   ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις; (Καὶ ναὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006