Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπροσθε 3
ἔμφυλος 1
ἐμῶν 2
ἐν 161
ἔν 2
ἓν 3
ἕνα 2
Fréquences     [«    »]
155 τὸ
154 τὸν
143 τοῦ
161 ἐν
172 ὡς
178 μὲν
191 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ἐν


Livre, chapitre
[8, 27]   ἐν Δελφοῖσι, καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι  ἐν   Ἄβῃσι ἀνακέαται. ~ταῦτα μέν νυν
[8, 120]   φεύγων ἐξ Ἀθηνέων ὀπίσω, ὡς  ἐν   ἀδείῃ ἐών. τὰ δὲ Ἄβδηρα
[8, 79]   τὸν τρόπον, ἄριστον ἄνδρα γενέσθαι  ἐν   Ἀθήνῃσι καὶ δικαιότατον. (οὗτος ὡνὴρ
[8, 112]   ἐμήδισε, καὶ Θεμιστοκλέα ὡς εἴη  ἐν   αἴνῃ μεγίστῃ τῶν στρατηγῶν, δείσαντες
[8, 99]   καὶ οἰμωγῇ ἐχρέωντο ἀπλέτῳ, Μαρδόνιον  ἐν   αἰτίῃ τιθέντες. οὐκ οὕτω δὲ
[8, 83]   τοῖσι ἥσσοσι ἀντιτιθέμενα, ὅσα δὴ  ἐν   ἀνθρώπου φύσι καὶ καταστάσι ἐγγίνεται·
[8, 60]   γυναῖκες. καὶ μὲν καὶ τόδε  ἐν   αὐτοῖσι ἔνεστι, τοῦ καὶ περιέχεσθε
[8, 60]   τὰ ἐγὼ λέγω ποιήσῃς, τοσάδε  ἐν   αὐτοῖσι χρηστὰ εὑρήσεις· πρῶτα μὲν
[8, 14]   τῆς Εὐβοίης διεφθείροντο· οἱ δ᾽  ἐν   Ἀφέτῃσι βάρβαροι, ὥς σφι ἀσμένοισι
[8, 76]   τε ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων  (ἐν   γὰρ δὴ πόρῳ τῆς ναυμαχίης
[8, 28]   τὴν ἵππον αὐτῶν ἐλυμήναντο ἀνηκέστως.  ἐν   γὰρ τῇ ἐσβολῇ ἐστὶ
[8, 93]   Φάληρον ὑπὸ τὸν πεζὸν στρατόν.  ~ἐν   δὲ τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ ἤκουσαν
[8, 104]   δὲ Πηδασέες οἰκέουσι ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ·  ἐν   δὲ τοῖσι Πηδάσοισι τούτοισι τοιόνδε
[8, 114]   τριήκοντα μυριάδας γενέσθαι σὺν ἱππεῦσι.  ~ἐν   δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἐν
[8, 8]   ἐν τῇσι Ἀφέτῃσι ἐποιεῦντο ἀριθμόν.  ~ἐν   δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν
[8, 27]   τούτῳ μὲν δὴ ταῦτα εἴρητο.  ~ἐν   δὲ τῷ διὰ μέσου χρόνῳ,
[8, 89]   ταῦτα μὲν Ξέρξην φασὶ εἰπεῖν.  ~ἐν   δὲ τῷ πόνῳ τούτῳ ἀπὸ
[8, 36]   ταῦτα ἐς πᾶσαν ἀρρωδίην ἀπίκατο,  ἐν   δείματι δὲ μεγάλῳ κατεστεῶτες ἐμαντεύοντο
[8, 35]   ὅκως συλήσαντες τὸ ἱρὸν τὸ  ἐν   Δελφοῖσι βασιλέι Ξέρξῃ ἀποδέξαιεν τὰ
[8, 35]   ὁρμέατο ἐπὶ τὸ ἱρὸν τὸ  ἐν   Δελφοῖσι, ἐν δεξιῇ τὸν Παρνησὸν
[8, 82]   τοῦτο τὸ ἔργον ἐνεγράφησαν Τήνιοι  ἐν   Δελφοῖσι ἐς τὸν τρίποδα ἐν
[8, 27]   συνεστεῶτες ἔμπροσθε τοῦ νηοῦ τοῦ  ἐν   Δελφοῖσι, καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι ἐν
[8, 35]   τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Δελφοῖσι,  ἐν   δεξιῇ τὸν Παρνησὸν ἀπέργοντες. ὅσα
[8, 65]   δ᾽ ἀδαήμονα τῶν ἱρῶν τῶν  ἐν   Ἐλευσῖνι γινομένων τὸν Δημάρητον, εἰρέσθαί
[8, 98]   ἄλλον διεξέρχεται παραδιδόμενα, κατά περ  ἐν   Ἕλλησι λαμπαδηφορίη τὴν τῷ
[8, 110]   νέας βουλομένους διώκειν καὶ τὰς  ἐν   Ἑλλησπόντῳ γεφύρας λύειν. καὶ νῦν
[8, 66]   τρεῖς ἔπλεον δι᾽ Εὐρίπου, καὶ  ἐν   ἑτέρῃσι τρισὶ ἡμέρῃσι ἐγένοντο ἐν
[8, 60]   στεινῷ ναυμαχέειν πρὸς ἡμέων ἐστί,  ἐν   εὐρυχωρίῃ δὲ πρὸς ἐκείνων. αὖτις
[8, 21]   ναυτικὸς στρατός, σημαίνειν τοῖσι  ἐν   Θερμοπύλῃσι ἐοῦσι· ὣς δ᾽ αὕτως
[8, 15]   ταύτας καὶ τὰς πεζομαχίας τὰς  ἐν   Θερμοπύλῃσι. (ἦν δὲ πᾶς
[8, 24]   στρατοῦ τοῦ ἑωυτοῦ ἦσαν νεκροὶ  ἐν   Θερμοπύλῃσι (ἦσαν δὲ καὶ δύο
[8, 66]   χειμῶνος αὐτῶν ἀπολομένοισι καὶ τοῖσι  ἐν   Θερμοπύλῃσι καὶ τῇσι ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ
[8, 71]   τάχιστα Πελοποννήσιοι τοὺς ἀμφὶ Λεωνίδην  ἐν   Θερμοπύλῃσι τετελευτηκέναι, συνδραμόντες ἐκ τῶν
[8, 27]   διὰ μέσου χρόνῳ, ἐπείτε τὸ  ἐν   Θερμοπύλῃσι τρῶμα ἐγεγόνεε, αὐτίκα Θεσσαλοὶ
[8, 114]   ἐοῦσαν ἔτι πᾶσαν τὴν στρατιὴν  ἐν   Θεσσαλίῃ, ἐλθὼν ἐς ὄψιν τὴν
[8, 131]   ἔαρ γινόμενον ἤγειρε καὶ Μαρδόνιος  ἐν   Θεσσαλίῃ ἐών. μὲν δὴ
[8, 113]   πολεμέειν, χειμερίσαι τε ἄμεινον εἶναι  ἐν   Θεσσαλίῃ, καὶ ἔπειτα ἅμα τῷ
[8, 115]   ῥηθὲν ἀπαλλάσσετο, Ξέρξης δὲ Μαρδόνιον  ἐν   Θεσσαλίῃ καταλιπὼν αὐτὸς ἐπορεύετο κατὰ
[8, 115]   ἐλαύνων, μελεδαίνειν τε καὶ τρέφειν,  ἐν   Θεσσαλίῃ τε τινὰς καὶ ἐν
[8, 99]   ἐθυμίων θυμιήματα καὶ αὐτοὶ ἦσαν  ἐν   θυσίῃσί τε καὶ εὐπαθείῃσι. (ἡ
[8, 135]   τοὺς μὲν ἑπομένους τῶν Θηβαίων  ἐν   θώματι ἔχεσθαι ἀκούοντας βαρβάρου γλώσσης
[8, 62]   οἰκέτας κομιεύμεθα ἐς Σῖριν τὴν  ἐν   Ἰταλίῃ, περ ἡμετέρη τε
[8, 67]   πλὴν Παρίων (Πάριοι δὲ ὑπολειφθέντες  ἐν   Κύθνῳ ἐκαραδόκεον τὸν πόλεμον κῇ
[8, 130]   Χερσονήσου διεπόρθμευσε ἐς Ἄβυδον, ἐχειμέριζε  ἐν   Κύμῃ. ἔαρος δὲ ἐπιλάμψαντος πρώιος
[8, 115]   ἐν Σίρι τῆς Παιονίης καὶ  ἐν   Μακεδονίῃ. (ἔνθα καὶ τὸ ἱρὸν
[8, 119]   ἐκ τοῦ κυβερνήτεω πρὸς Ξέρξην,  ἐν   μυρίῃσι γνώμῃσι μίαν οὐκ ἔχω
[8, 70]   Ἀθηναίων ναυμαχέειν μέλλοιεν, νικηθέντες τε  ἐν   νήσῳ ἀπολαμφθέντες πολιορκήσονται, ἀπέντες τὴν
[8, 49]   ἐν Σαλαμῖνι μὲν ἐόντες πολιορκήσονται  ἐν   νήσῳ, ἵνα σφι τιμωρίη οὐδεμία
[8, 7]   νεῶν τὰς ταχθείσας, αὐτοὶ οὐκ  ἐν   νόῳ ἔχοντες ταύτης τῆς ἡμέρης
[8, 8]   αὐτὸς περιεβάλετο· οὗτος Σκυλλίης  ἐν   νόῳ μὲν εἶχε ἄρα καὶ
[8, 11]   δεύτερα δὲ σημήναντος ἔργου εἴχοντο  ἐν   ὀλίγῳ περ ἀπολαμφθέντες καὶ κατὰ
[8, 134]   ἐχρήσατο· ἔστι δὲ κατά περ  ἐν   Ὀλυμπίῃ ἱροῖσι αὐτόθι χρηστηριάζεσθαι· τοῦτο
[8, 109]   τε ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια  ἐν   ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε καὶ
[8, 60]   πρὸς μὲν τῷ Ἰσθμῷ συμβάλλων  ἐν   πελάγεϊ ἀναπεπταμένῳ ναυμαχήσεις, ἐς τὸ
[8, 13]   ἦν ἔτι ἀγριωτέρη, τοσούτω ὅσῳ  ἐν   πελάγεϊ φερομένοισι ἐπέπιπτε, καὶ τὸ
[8, 31]   αὕτη ἐστὶ μητρόπολις Δωριέων τῶν  ἐν   Πελοποννήσῳ. ταύτην ὦν τὴν Δωρίδα
[8, 115]   ἐς τὸν πόρον τῆς διαβάσιος  ἐν   πέντε καὶ τεσσεράκοντα ἡμέρῃσι, ἀπάγων
[8, 126]   ~Ἀρτάβαζος δὲ Φαρνάκεος ἀνὴρ  ἐν   Πέρσῃσι λόγιμος καὶ πρόσθε ἐών,
[8, 100]   καταγελάστους γενέσθαι Ἕλλησι· οὐδὲ γὰρ  ἐν   Πέρσῃσί τοί τι δεδήληται τῶν
[8, 128]   περιέδραμε ὅμιλος, οἷα φιλέει γίνεσθαι  ἐν   πολέμῳ, οἳ αὐτίκα τὸ τόξευμα
[8, 94]   αὐτοί γε Κορίνθιοι ὁμολογέουσι, ἀλλ᾽  ἐν   πρώτοισι σφέας αὐτοὺς τῆς ναυμαχίης
[8, 69]   τε καὶ φθονέοντες αὐτῇ, ἅτε  ἐν   πρώτοισι τετιμημένης διὰ πάντων τῶν
[8, 44]   νέας ὀγδώκοντα καὶ ἑκατόν, μοῦνοι·  ἐν   Σαλαμῖνι γὰρ οὐ συνεναυμάχησαν Πλαταιέες
[8, 56]   νυν ταῦτα ἔφρασαν. ~οἱ δὲ  ἐν   Σαλαμῖνι Ἕλληνες, ὥς σφι ἐξηγγέλθη
[8, 46]   τριήκοντα δὲ τῇσι ἄριστα πλεούσῃσι  ἐν   Σαλαμῖνι ἐναυμάχησαν. Αἰγινῆται δὲ εἰσὶ
[8, 70]   ἀρρώδεον δὲ ὅτι αὐτοὶ μὲν  ἐν   Σαλαμῖνι κατήμενοι ὑπὲρ γῆς τῆς
[8, 49]   ὡς εἰ νικηθέωσι τῇ ναυμαχίῃ,  ἐν   Σαλαμῖνι μὲν ἐόντες πολιορκήσονται ἐν
[8, 124]   νικῶν οὐκ ἐτιμήθη πρὸς τῶν  ἐν   Σαλαμῖνι ναυμαχησάντων, αὐτίκα μετὰ ταῦτα
[8, 122]   ἀπαίτεε αὐτοὺς τὰ ἀριστήια τῆς  ἐν   Σαλαμῖνι ναυμαχίης. Αἰγινῆται δὲ πυθόμενοι
[8, 74]   οὐκ ἐλπίζοντες ἐλλάμψεσθαι· οἳ δὲ  ἐν   Σαλαμῖνι ὅμως ταῦτα πυνθανόμενοι ἀρρώδεον,
[8, 78]   παρ᾽ ἄλλων ἐνδέκομαι. ~τῶν δὲ  ἐν   Σαλαμῖνι στρατηγῶν ἐγίνετο ὠθισμὸς λόγων
[8, 65]   ἐπὶ τὰς νέας τράπηται τὰς  ἐν   Σαλαμῖνι, τὸν ναυτικὸν στρατὸν κινδυνεύσει
[8, 11]   τὸ ἔργον ἔδοσαν αὐτῷ χῶρον  ἐν   Σαλαμῖνι. ~ὡς δὲ εὐφρόνη ἐγεγόνεε,
[8, 130]   κρατήσειν τὸν Μαρδόνιον. (ἐόντες δὲ  ἐν   Σάμῳ ἅμα μὲν ἐβουλεύοντο εἴ
[8, 106]   βασιλεὺς ἐπὶ τὰς Ἀθήνας ἐὼν  ἐν   Σάρδισι, ἐνθαῦτα καταβὰς κατὰ δή
[8, 115]   ἐν Θεσσαλίῃ τε τινὰς καὶ  ἐν   Σίρι τῆς Παιονίης καὶ ἐν
[8, 60]   ἄλλου λόγου εἴχετο, λέγων τάδε.  (ἐν   σοὶ νῦν ἐστὶ σῶσαι τὴν
[8, 124]   ἐδωρήσαντό τέ μιν ὄχῳ τῷ  ἐν   Σπάρτῃ καλλιστεύσαντι. (αἰνέσαντες δὲ πολλά,
[8, 60]   ἐκβαίνῃ, πολλὸν κρατήσομεν· τὸ γὰρ  ἐν   στεινῷ ναυμαχέειν πρὸς ἡμέων ἐστί,
[8, 60]   αὐτοῖσι χρηστὰ εὑρήσεις· πρῶτα μὲν  ἐν   στεινῷ συμβάλλοντες νηυσὶ ὀλίγῃσι πρὸς
[8, 68]   πάντων κακοὶ δοῦλοι εἰσί, οἳ  ἐν   συμμάχων λόγῳ λέγονται εἶναι ἐόντες
[8, 93]   εἰ μέν νυν ἔμαθε ὅτι  ἐν   ταύτῃ πλέοι Ἀρτεμισίη, οὐκ ἂν
[8, 28]   ἐσβολῇ ἐστὶ κατὰ Ὑάμπολιν,  ἐν   ταύτῃ τάφρον μεγάλην ὀρύξαντες ἀμφορέας
[8, 17]   δὲ ἀγωνιζόμενοι διέστησαν χωρὶς ἑκάτεροι.  ~ἐν   ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ Αἰγύπτιοι μὲν
[8, 11]   Ἀφέτας, πολλὸν παρὰ δόξαν ἀγωνισάμενοι.  ἐν   ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ Ἀντίδωρος Λήμνιος
[8, 16]   Ἕλληνες ἐπανέπλεόν τε καὶ συνέμισγον.  ἐν   ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ παραπλήσιοι ἀλλήλοισι
[8, 65]   καὶ τὴν φωνὴν τῆς ἀκούεις  ἐν   ταύτῃ τῇ ὁρτῇ ἰακχάζουσι” πρὸς
[8, 55]   εἵνεκεν τούτων ἐπεμνήσθην, φράσω. ἔστι  ἐν   τῇ ἀκροπόλι ταύτῃ Ἐρεχθέος τοῦ
[8, 136]   τῆς οἱ ἐγεγόνεε Ἀμύντης  ἐν   τῇ Ἀσίῃ, ἔχων τὸ οὔνομα
[8, 126]   (ὡς δὲ μὲν ἦν  ἐν   τῇ Ἀσίῃ, δὲ ὀπίσω
[8, 51]   ἐν τρισὶ ἑτέροισι μησὶ ἐγένοντο  ἐν   τῇ Ἀττικῇ, Καλλιάδεω ἄρχοντος Ἀθηναίοισι.
[8, 40]   (δοκέοντες γὰρ εὑρήσειν Πελοποννησίους πανδημεὶ  ἐν   τῇ Βοιωτίῃ ὑποκατημένους τὸν βάρβαρον,
[8, 109]   τὸ παρεὸν ἡμῖν, νῦν μὲν  ἐν   τῇ Ἑλλάδι καταμείναντας ἡμέων τε
[8, 6]   χρήματα. ~οὕτω δὴ κατέμεινάν τε  ἐν   τῇ Εὐβοίῃ καὶ ἐναυμάχησαν, ἐγένετο
[8, 97]   λύσοντες τὰς γεφύρας, καὶ ἀπολαμφθεὶς  ἐν   τῇ Εὐρώπῃ κινδυνεύσῃ ἀπολέσθαι, δρησμὸν
[8, 108]   γὰρ ἀναγκασθείη Πέρσης μένειν  ἐν   τῇ Εὐρώπῃ, πειρῷτο ἂν ἡσυχίην
[8, 108]   νικηθέντα τῇ ναυμαχίῃ οὐ μενέειν  ἐν   τῇ Εὐρώπῃ τὸν Πέρσην· ἐατέον
[8, 60]   περιεοῦσι καὶ Αἰγίνῃ καὶ Σαλαμῖνι,  ἐν   τῇ ἡμῖν καὶ λόγιον ἐστὶ
[8, 53]   θεοπρόπιον πᾶσαν τὴν Ἀττικὴν τὴν  ἐν   τῇ ἠπείρῳ γενέσθαι ὑπὸ Πέρσῃσι.
[8, 65]   βασιλέι καὶ τῇ στρατιῇ τῇ  ἐν   τῇ ἠπείρῳ ἔσται, ἢν δὲ
[8, 89]   (τῶν δὲ βαρβάρων οἱ πολλοὶ  ἐν   τῇ θαλάσσῃ διεφθάρησαν νέειν οὐκ
[8, 8]   τότε ἀνθρώπων ἄριστος, ὃς καὶ  ἐν   τῇ ναυηγίῃ τῇ κατὰ Πήλιον
[8, 90]   τῶν ἑωυτοῦ ἔργον τι ἀποδεικνύμενον  ἐν   τῇ ναυμαχίῃ, κατήμενος ὑπὸ τῷ
[8, 11]   ἀριστήιον ἔλαβε οὗτος. (τοὺς δ᾽  ἐν   τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ ἑτεραλκέως ἀγωνιζομένους
[8, 92]   Πέρσαι κατακοπέντα ἀρετῆς εἵνεκα εἶχον  ἐν   τῇ νηὶ ἐκπαγλεόμενοι· τὸν δὴ
[8, 95]   ἄγων, οἳ τοὺς Πέρσας τοὺς  ἐν   τῇ νησῖδι ταύτῃ κατεφόνευσαν πάντας.
[8, 68]   οὔτε γὰρ σῖτος πάρα σφι  ἐν   τῇ νήσῳ ταύτῃ, ὡς ἐγὼ
[8, 120]   τόδε μαρτύριον· φαίνεται γὰρ Ξέρξης  ἐν   τῇ ὀπίσω κομιδῇ ἀπικόμενος ἐς
[8, 129]   τὰς διελθόντας χρῆν εἶναι ἔσω  ἐν   τῇ Παλλήνῃ, ἐπῆλθε πλημμυρὶς τῆς
[8, 76]   μηδὲ φυγεῖν ἐξῇ, ἀλλ᾽ ἀπολαμφθέντες  ἐν   τῇ Σαλαμῖνι δοῖεν τίσιν τῶν
[8, 86]   τὸ δὲ πλῆθος τῶν νεῶν  ἐν   τῇ Σαλαμῖνι ἐκεραΐζετο, αἳ μὲν
[8, 130]   ἑσπέρης, οὐδ᾽ ἐπηνάγκαζε οὐδείς, ἀλλ᾽  ἐν   τῇ Σάμῳ κατήμενοι ἐφύλασσον τὴν
[8, 121]   ἐκ τῶν ἐγένετο ἀνδριὰς ἔχων  ἐν   τῇ χειρὶ ἀκρωτήριον νεός, ἐὼν
[8, 138]   ἱππέας ἀπολέοντας. ποταμὸς δὲ ἐστὶ  ἐν   τῇ χώρῃ ταύτῃ, τῷ θύουσι
[8, 7]   περιέπεμπον, τῶν δὲ λοιπέων νεῶν  ἐν   τῇσι Ἀφέτῃσι ἐποιεῦντο ἀριθμόν. ~ἐν
[8, 68]   τάδε λέγω, οὔτε κακίστη γενομένη  ἐν   τῇσι ναυμαχίῃσι τῇσι πρὸς Εὐβοίῃ
[8, 59]   Ὠκύτου εἶπε Θεμιστόκλεες,  ἐν   τοῖσι ἀγῶσι οἱ προεξανιστάμενοι ῥαπίζονται”
[8, 29]   ὅμοιοι ἡμῖν. (πρόσθε τε γὰρ  ἐν   τοῖσι Ἕλλησι, ὅσον χρόνον ἐκεῖνα
[8, 22]   περὶ τὰ πότιμα ὕδατα, ἐντάμνων  ἐν   τοῖσι λίθοισι γράμματα. τὰ Ἴωνες
[8, 59]   στρατηγούς, πολλὸς ἦν Θεμιστοκλέης  ἐν   τοῖσι λόγοισι οἷα κάρτα δεόμενος·
[8, 35]   ἐγὼ πυνθάνομαι, ἄμεινον τὰ  ἐν   τοῖσι οἰκίοισι ἔλιπε, πολλῶν αἰεὶ
[8, 82]   ἐν Δελφοῖσι ἐς τὸν τρίποδα  ἐν   τοῖσι τὸν βάρβαρον κατελοῦσι. (σὺν
[8, 20]   τούτοισι οὐδὲν τοῖσι ἔπεσι χρησαμένοισι  ἐν   τοῖσι τότε παρεοῦσί τε καὶ
[8, 138]   λεγομένων εἶναι Μίδεω τοῦ Γορδίεω,  ἐν   τοῖσι φύεται αὐτόματα ῥόδα, ἓν
[8, 138]   ὀδμῇ τε ὑπερφέροντα τῶν ἄλλων.  (ἐν   τούτοισι καὶ Σιληνὸς τοῖσι
[8, 37]   τὸ ἱρὸν τῆς Προναίης Ἀθηναίης,  ἐν   τούτῳ ἐκ μὲν τοῦ οὐρανοῦ
[8, 37]   ἐπιόντες καὶ ἀπώρων τὸ ἱρόν,  ἐν   τούτῳ προφήτης, τῷ οὔνομα
[8, 87]   πολλὸν ἀπίκετο τὰ βασιλέος πρήγματα,  ἐν   τούτῳ τῷ καιρῷ νηῦς
[8, 23]   ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον. ἐπισχόντες δὲ  ἐν   τούτῳ τῷ χώρῳ μέχρι μέσου
[8, 140]   ὁμολογέειν ἐθέλουσι, δειμαίνω ὑπὲρ ὑμέων  ἐν   τρίβῳ τε μάλιστα οἰκημένων τῶν
[8, 51]   τῷ διέβαινον ἐς τὴν Εὐρώπην,  ἐν   τρισὶ ἑτέροισι μησὶ ἐγένοντο ἐν
[8, 51]   βάρβαροι, ἕνα αὐτοῦ διατρίψαντες μῆνα  ἐν   τῷ διέβαινον ἐς τὴν Εὐρώπην,
[8, 55]   τοῦ γηγενέος λεγομένου εἶναι νηός,  ἐν   τῷ ἐλαίη τε καὶ θάλασσα
[8, 22]   ὥστε ἀπίστασθαι, ὑμεῖς δὲ  ἐν   τῷ ἔργῳ, ἐπεὰν συμμίσγωμεν, ἐθελοκακέετε
[8, 91]   ἄξια. οἱ μὲν γὰρ Ἀθηναῖοι  ἐν   τῷ θορύβῳ ἐκεράιζον τάς τε
[8, 95]   ἐπεμνήσθην ὡς ἀνδρὸς ἀρίστου, οὗτος  ἐν   τῷ θορύβῳ τούτῳ τῷ περὶ
[8, 90]   περιέπιπτον. ~ἐγένετο δὲ καὶ τόδε  ἐν   τῷ θορύβῳ τούτῳ. τῶν τινες
[8, 65]   ἐὼν ἅμα Δημαρήτῳ τῷ Λακεδαιμονίῳ  ἐν   τῷ Θριασίῳ πεδίῳ, ἰδεῖν δὲ
[8, 51]   τινας ὀλίγους εὑρίσκουσι τῶν Ἀθηναίων  ἐν   τῷ ἱρῷ ἐόντας, ταμίας τε
[8, 41]   μέγαν φύλακα τῆς ἀκροπόλιος ἐνδιαιτᾶσθαι  ἐν   τῷ ἱρῷ· λέγουσί τε ταῦτα
[8, 35]   χρήματα. πάντα δ᾽ ἠπίστατο τὰ  ἐν   τῷ ἱρῷ ὅσα λόγου ἦν
[8, 71]   Λεωνίδεω δὲ ἀδελφεός. (ἱζόμενοι δὲ  ἐν   τῷ Ἰσθμῷ καὶ συγχώσαντες τὴν
[8, 74]   κατήμενοι ἐμήδιζον. ~οἳ μὲν δὴ  ἐν   τῷ Ἰσθμῷ τοιούτῳ πόνῳ συνέστασαν,
[8, 114]   ~ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ,  ἐν   τῷ Μαρδόνιός τε τὴν στρατιὴν
[8, 14]   ἀπεχρᾶτο κακῶς πρήσουσι ἡσυχίην ἄγειν  ἐν   τῷ παρεόντι. τοῖσι δε Ἕλλησι
[8, 91]   πρὸς τὸ Φάληρον, Αἰγινῆται ὑποστάντες  ἐν   τῷ πορθμῷ ἔργα ἀπεδέξαντο λόγου
[8, 129]   νηὸν καὶ τὸ ἄγαλμα τὸ  ἐν   τῷ προαστείῳ ἠσέβησαν οὗτοι τῶν
[8, 41]   ἐστί. (αὕτη δὴ μελιτόεσσα  ἐν   τῷ πρόσθε αἰεὶ χρόνῳ ἀναισιμουμένη
[8, 11]   Φιλάονα τὸν Χέρσιος, λόγιμον ἐόντα  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ ἄνδρα. πρῶτος δὲ
[8, 8]   ἐποιεῦντο τῶν νεῶν, ἦν γὰρ  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ τούτῳ Σκυλλίης Σκιωναῖος
[8, 39]   καὶ ἐς ἡμέας ἦσαν σόοι,  ἐν   τῷ τεμένεϊ τῆς Προναίης Ἀθηναίης
[8, 93]   ἄλλοι, τῶν αἱ νέες περιεγεγόνεσαν,  ἐν   τῷ Φαλήρῳ. ~Ἀδείμαντον δὲ τὸν
[8, 79]   ἄλλῳ καιρῷ καὶ δὴ καὶ  ἐν   τῷδε περὶ τοῦ ὁκότερος ἡμέων
[8, 118]   τις διαδεξάτω ὑμέων βασιλέος κηδόμενος·  ἐν   ὑμῖν γὰρ οἶκε εἶναι ἐμοὶ
[8, 140]   Ξέρξῃ· εἰ γὰρ ἐνώρων τοῦτο  ἐν   ὑμῖν, οὐκ ἄν κοτε ἐς
[8, 66]   ἐν ἑτέρῃσι τρισὶ ἡμέρῃσι ἐγένοντο  ἐν   Φαλήρῳ. ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν,
[8, 23]   ἀπιστίης τὸν μὲν ἀγγέλλοντα εἶχον  ἐν   φυλακῇ, νέας δὲ ταχέας ἀπέστειλαν
[8, 40]   ποιευμένους περιεῖναι καὶ ταύτην ἔχοντας  ἐν   φυλακῇ, τὰ ἄλλα δὲ ἀπιέναι.
[8, 89]   αἱ νέες διεφθείροντο, καὶ μὴ  ἐν   χειρῶν νόμῳ ἀπολλύμενοι, ἐς τὴν
[8, 96]   εἰρημένον πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον τούτων  ἐν   χρησμῷ Λυσιστράτῳ Ἀθηναίῳ ἀνδρὶ χρησμολόγῳ,
[8, 8]   ~ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ  ἐν   οὗτοι ἀριθμὸν ἐποιεῦντο τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006