Alphabétiquement     [«   »]
τάξιν 2
ταρασσομενέων 1
ταρσοὺς 1
τὰς 95
τάς 4
ταῦτά 5
ταῦτα 99
Fréquences     [«    »]
92 πρὸς
80 τοῖσι
87 τῷ
95 τὰς
98 δὴ
99 ταῦτα
118 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τὰς


Livre, chapitre
[8, 102]   εἵνεκα τὸν στόλον ἐποιήσαο, πυρώσας  τὰς   Ἀθήνας ἀπελᾷς” ~ἥσθη τε δὴ
[8, 140]   Ἀμύντεω· ὡς δὲ ἀπίκετο ἐς  τὰς   Ἀθήνας ἀποπεμφθεὶς ὑπὸ Μαρδονίου, ἔλεγε
[8, 125]   ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπίκετο ἐς  τὰς   Ἀθήνας, ἐνθαῦτα Τιμόδημος Ἀφιδναῖος τῶν
[8, 125]   Λακεδαίμονα ἄπιξιν προφέρων, ὡς διὰ  τὰς   Ἀθήνας ἔχοι τὰ γέρεα τὰ
[8, 106]   τὸ Περσικὸν ὅρμα βασιλεὺς ἐπὶ  τὰς   Ἀθήνας ἐὼν ἐν Σάρδισι, ἐνθαῦτα
[8, 50]   Πλαταιέων ὡσαύτως, ἧκέ τε ἐς  τὰς   Ἀθήνας καὶ πάντα ἐκεῖνα ἐδηίου.
[8, 66]   ἐλάσσονες ἐόντες ἀριθμὸν ἐσέβαλον ἐς  τὰς   Ἀθήνας, κατά τε ἤπειρον καὶ
[8, 54]   τὴν ἀκρόπολιν. ~σχὼν δὲ παντελέως  τὰς   Ἀθήνας Ξέρξης ἀπέπεμψε ἐς Σοῦσα
[8, 67]   εἵπετο. ~ἐπεὶ ὦν ἀπίκατο ἐς  τὰς   Ἀθήνας πάντες οὗτοι πλὴν Παρίων
[8, 93]   γάρ τι ἐποιεῦντο γυναῖκα ἐπὶ  τὰς   Ἀθήνας στρατεύεσθαι. αὕτη μὲν δή,
[8, 68]   ναυμαχίῃσι ἀνακινδυνεύειν; οὐκ ἔχεις μὲν  τὰς   Ἀθήνας, τῶν περ εἵνεκα ὁρμήθης
[8, 112]   γὰρ ἐπαύετο πλεονεκτέων, ἐσπέμπων ἐς  τὰς   ἄλλας νήσους ἀπειλητηρίους λόγους αἴτεε
[8, 140]   μέγας μούνοισι ὑμῖν Ἑλλήνων  τὰς   ἁμαρτάδας ἀπιεὶς ἐθέλει φίλος γενέσθαι”
[8, 140]   παρὰ βασιλέος λέγουσα οὕτω” Ἀθηναίοισι  τὰς   ἁμαρτάδας τὰς ἐς ἐμὲ ἐξ
[8, 60]   οὐδὲ θεὸς προσχωρέειν πρὸς  τὰς   ἀνθρωπηίας γνώμας” ~ταῦτα λέγοντος Θεμιστοκλέος
[8, 22]   δὲ Ἀθηναῖοι. ~Ἀθηναίων δὲ νέας  τὰς   ἄριστα πλεούσας ἐπιλεξάμενος Θεμιστοκλέης ἐπορεύετο
[8, 15]   τὰς νέας. συνέπιπτε δὲ ὥστε  τὰς   αὐτὰς ἡμέρας τάς τε ναυμαχίας
[8, 46]   ἀπὸ Ἀθηνέων γεγονότες. (Στυρέες δὲ  τὰς   αὐτὰς παρείχοντο νέας τάς περ
[8, 46]   Ἴωνες εἰσί. μετὰ δὲ Κήιοι  τὰς   αὐτὰς παρεχόμενοι, ἔθνος ἐὸν Ἰωνικὸν
[8, 12]   καὶ τὰ ναυήγια ἐξεφέποντο ἐς  τὰς   Ἀφέτας, καὶ περί τε τὰς
[8, 4]   νέας τε πολλὰς καταχθείσας ἐς  τὰς   Ἀφέτας καὶ στρατιῆς ἅπαντα πλέα,
[8, 6]   δὲ ὧδε. ἐπείτε δὴ ἐς  τὰς   Ἀφέτας περὶ δείλην πρωίην γινομένην
[8, 11]   ἀπέπλεον, οἱ δὲ βάρβαροι ἐς  τὰς   Ἀφέτας, πολλὸν παρὰ δόξαν ἀγωνισάμενοι.
[8, 117]   τῇσι νηυσὶ διέβησαν ἐς Ἄβυδον·  τὰς   γὰρ σχεδίας οὐκ εὗρον ἔτι
[8, 108]   ἰθέως ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντας  τὰς   γεφύρας· Εὐρυβιάδης δὲ τὴν ἐναντίην
[8, 97]   πλέειν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντες  τὰς   γεφύρας, καὶ ἀπολαμφθεὶς ἐν τῇ
[8, 128]   Ἀρτάβαζος παρὰ Τιμόξεινον, τοξεύματος παρὰ  τὰς   γλυφίδας περιειλίξαντες καὶ πτερώσαντες τὸ
[8, 67]   τε καὶ πυθέσθαι τῶν ἐπιπλεόντων  τὰς   γνώμας. (ἐπεὶ δὲ ἀπικόμενος προΐζετο,
[8, 27]   μὲν ἡμισέας ἐς Ἄβας ἀνέθεσαν  τὰς   δὲ ἐς Δελφούς· (ἡ δὲ
[8, 10]   τῶν Ἑλλήνων ὁρῶντες ὀλίγας νέας,  τὰς   δὲ ἑωυτῶν πλήθεΐ τε πολλαπλησίας
[8, 34]   δὲ πᾶν τὸ πλῆθος ἐμήδιζε,  τὰς   δὲ πόλις αὐτῶν ἄνδρες Μακεδόνες
[8, 129]   ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιποι ἦσαν,  τὰς   διελθόντας χρῆν εἶναι ἔσω ἐν
[8, 129]   ἐς τὴν Παλλήνην. (ὡς δὲ  τὰς   δύο μὲν μοίρας διοδοιπορήκεσαν, ἔτι
[8, 91]   τῶν νεῶν, οἱ δὲ Αἰγινῆται  τὰς   ἐκπλεούσας· ὅκως δὲ τινὲς τοὺς
[8, 106]   δικαίῳ χρεώμενοι, ὑπήγαγον ἐς χεῖρας  τὰς   ἐμάς, ὥστε σε μὴ μέμψασθαι
[8, 110]   τὰς νέας βουλομένους διώκειν καὶ  τὰς   ἐν Ἑλλησπόντῳ γεφύρας λύειν. καὶ
[8, 15]   γίνεσθαι ταύτας καὶ τὰς πεζομαχίας  τὰς   ἐν Θερμοπύλῃσι. (ἦν δὲ πᾶς
[8, 65]   δὲ ἐπὶ τὰς νέας τράπηται  τὰς   ἐν Σαλαμῖνι, τὸν ναυτικὸν στρατὸν
[8, 46]   Οἰνώνη. μετὰ δὲ Αἰγινήτας Χαλκιδέες  τὰς   ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ εἴκοσι παρεχόμενοι καὶ
[8, 46]   Ἀρτεμισίῳ εἴκοσι παρεχόμενοι καὶ Ἐρετριέες  τὰς   ἑπτά· οὗτοι δὲ Ἴωνες εἰσί.
[8, 140]   λέγουσα οὕτω” Ἀθηναίοισι τὰς ἁμαρτάδας  τὰς   ἐς ἐμὲ ἐξ ἐκείνων γενομένας
[8, 85]   Πειραιέα. ἐθελοκάκεον μέντοι αὐτῶν κατὰ  τὰς   Θεμιστοκλέος ἐντολὰς ὀλίγοι, οἱ δὲ
[8, 90]   πάντας αἰτιώμενος, καὶ σφεων ἐκέλευσε  τὰς   κεφαλὰς ἀποταμεῖν, ἵνα μὴ αὐτοὶ
[8, 36]   πλεῖστοι ἀνέβησαν ἐς τοῦ Παρνησοῦ  τὰς   κορυφὰς καὶ ἐς τὸ Κωρύκιον
[8, 10]   εὐπετέως αἱρήσειν, οἰκότα κάρτα ἐλπίσαντες,  τὰς   μέν γε τῶν Ἑλλήνων ὁρῶντες
[8, 27]   νεκρῶν καὶ ἀσπίδων Φωκέας, τῶν  τὰς   μὲν ἡμισέας ἐς Ἄβας ἀνέθεσαν
[8, 1]   ἐπλήρουν εἴκοσι, Ἀθηναίων σφι παρεχόντων  τὰς   νέας, Αἰγινῆται δὲ ὀκτωκαίδεκα, Σικυώνιοι
[8, 84]   ἐπὶ πρύμνην ἀνεκρούοντο καὶ ὤκελλον  τὰς   νέας, Ἀμεινίης δὲ Παλληνεὺς ἀνὴρ
[8, 60]   λόγοισι ἀναζεύξῃς πρὸς τὸν Ἰσθμὸν  τὰς   νέας. ἀντίθες γὰρ ἑκάτερον ἀκούσας.
[8, 84]   τοὺς Αἰακίδας ἀπεδήμησε. ~ἐνθαῦτα ἀνῆγον  τὰς   νέας ἁπάσας Ἕλληνες, ἀναγομένοισι δέ
[8, 57]   εἶπε (οὔτ᾽ ἄρα, ἤν ἀπαείρωσι  τὰς   νέας ἀπὸ Σαλαμῖνος, περὶ οὐδεμιῆς
[8, 63]   ἢν πρὸς τὸν Ἰσθμὸν ἀγάγῃ  τὰς   νέας· ἀπολιπόντων γὰρ Ἀθηναίων οὐκέτι
[8, 68]   μὴ ἐπειχθῇς ναυμαχίην ποιεύμενος, ἀλλὰ  τὰς   νέας αὐτοῦ ἔχῃς πρὸς γῇ
[8, 110]   βουλόμενος ὑπουργέειν, ἔσχε τοὺς Ἕλληνας  τὰς   νέας βουλομένους διώκειν καὶ τὰς
[8, 67]   ἐνθαῦτα κατέβη αὐτὸς Ξέρξης ἐπὶ  τὰς   νέας, ἐθέλων σφι συμμῖξαί τε
[8, 108]   στρατὸν τὸν πεζὸν ἤλπιζον καὶ  τὰς   νέας εἶναι περὶ Φάληρον, ἐδόκεόν
[8, 10]   μανίην ἐπενείκαντες ἀνῆγον καὶ αὐτοὶ  τὰς   νέας, ἐλπίσαντες σφέας εὐπετέως αἱρήσειν,
[8, 56]   ἐκ τοῦ συνεδρίου ἐσέβαινον ἐς  τὰς   νέας. ~ἐνθαῦτα δὴ Θεμιστοκλέα ἀπικόμενον
[8, 70]   ~ἐπεὶ δὲ παρήγγελλον ἀναπλέειν, ἀνῆγον  τὰς   νέας ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα καὶ
[8, 94]   τάδε. (Ἀδείμαντε, σὺ μὲν ἀποστρέψας  τὰς   νέας ἐς φυγὴν ὅρμησαι καταπροδοὺς
[8, 56]   προκείμενον πρῆγμα, ἀλλ᾽ ἔς τε  τὰς   νέας ἐσέπιπτον καὶ ἱστία ἀείροντο
[8, 76]   νηυσί. (τῶνδε δὲ εἵνεκα ἀνῆγον  τὰς   νέας, ἵνα δὴ τοῖσι Ἕλλησι
[8, 83]   τὴν ῥῆσιν, ἐσβαίνειν ἐκέλευε ἐς  τὰς   νέας. καὶ οὗτοι μὲν δὴ
[8, 14]   ἡμέρη ἐπέλαμψε, ἀτρέμας τε εἶχον  τὰς   νέας καί σφι ἀπεχρᾶτο κακῶς
[8, 1]   ναυτικῆς ἐόντες συνεπλήρουν τοῖσι Ἀθηναίοισι  τὰς   νέας. Κορίνθιοι δὲ τεσσεράκοντα νέας
[8, 111]   ἐπιδιώκειν ἔτι προσωτέρω τῶν βαρβάρων  τὰς   νέας μήτε πλέειν ἐς τὸν
[8, 25]   μὲν ἀπέπλεον ἐς Ἱστιαίην ἐπὶ  τὰς   νέας, οἱ δὲ ἀμφὶ Ξέρξην
[8, 51]   κατὰ τὸ μαντήιον καὶ οὐ  τὰς   νέας. ~οἱ δὲ Πέρσαι ἱζόμενοι
[8, 107]   τῆς δὲ νυκτὸς κελεύσαντος βασιλέος  τὰς   νέας οἱ στρατηγοὶ ἐκ τοῦ
[8, 108]   ὡς ἀλεξησόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο  τὰς   νέας οἰχωκυίας, αὐτίκα μετὰ ταῦτα
[8, 108]   διὰ νήσων τραπομένους καὶ ἐπιδιώξαντας  τὰς   νέας πλέειν ἰθέως ἐπὶ τὸν
[8, 57]   αὐτοῦ ὡς εἴη δεδογμένον ἀνάγειν  τὰς   νέας πρὸς τὸν Ἰσθμὸν καὶ
[8, 79]   σπεύδοιεν οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου ἀνάγειν  τὰς   νέας πρὸς τὸν Ἰσθμόν. (ὡς
[8, 15]   παρακελευσάμενοι κατὰ μέσον ἡμέρης ἀνῆγον  τὰς   νέας. συνέπιπτε δὲ ὥστε τὰς
[8, 42]   ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου ἐς Σαλαμῖνα κατέσχον  τὰς   νέας, συνέρρεε καὶ λοιπὸς
[8, 65]   ἠπείρῳ ἔσται, ἢν δὲ ἐπὶ  τὰς   νέας τράπηται τὰς ἐν Σαλαμῖνι,
[8, 40]   Ἀθηναίων δεηθέντων ἐς Σαλαμῖνα κατίσχει  τὰς   νέας. τῶνδε δὲ εἵνεκα προσεδεήθησαν
[8, 82]   τὸ ναυτικὸν τοῖσι Ἕλλησι ἐς  τὰς   ὀγδώκοντα καὶ τριηκοσίας νέας· δύο
[8, 23]   μοίρης γῆς δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος  τὰς   παραθαλασσίας χώρας πάσας ἐπέδραμον. ~ἐνθαῦτα
[8, 15]   τε ναυμαχίας γίνεσθαι ταύτας καὶ  τὰς   πεζομαχίας τὰς ἐν Θερμοπύλῃσι. (ἦν
[8, 8]   τε ναυηγίην ὡς γένοιτο, καὶ  τὰς   περιπεμφθείσας τῶν νεῶν περὶ Εὔβοιαν.
[8, 13]   εἰδότες τῇ ἐφέροντο ἐξέπιπτον πρὸς  τὰς   πέτρας· ἐποιέετό τε πᾶν ὑπὸ
[8, 115]   τῶν ἄνω Θρηίκων τῶν περὶ  τὰς   πηγὰς τοῦ Στρυμόνος οἰκημένων. ~ἔνθα
[8, 32]   ἐπέφλεγον καὶ ἔκειρον, καὶ ἐς  τὰς   πόλις ἐνιέντες πῦρ καὶ ἐς
[8, 11]   βαρβάροισι γενόμενοι ἐς τὸ μέσον  τὰς   πρύμνας συνήγαγον, δεύτερα δὲ σημήναντος
[8, 12]   τὰς Ἀφέτας, καὶ περί τε  τὰς   πρῴρας τῶν νεῶν εἱλέοντο καὶ
[8, 52]   καὶ προσιόντων τῶν βαρβάρων πρὸς  τὰς   πύλας ὀλοιτρόχους ἀπίεσαν, ὥστε Ξέρξην
[8, 53]   ἀναβεβηκότες πρῶτον μὲν ἐτράποντο πρὸς  τὰς   πύλας, ταύτας δὲ ἀνοίξαντες τοὺς
[8, 107]   ὡς τάχεος εἶχε ἕκαστος, διαφυλαξούσας  τὰς   σχεδίας πορευθῆναι βασιλέι. (ἐπεὶ δὲ
[8, 108]   ἐτίθετο, λέγων ὡς εἰ λύσουσι  τὰς   σχεδίας, τοῦτ᾽ ἂν μέγιστον πάντων
[8, 7]   (ταῦτα βουλευσάμενοι ἀπέπεμπον τῶν νεῶν  τὰς   ταχθείσας, αὐτοὶ οὐκ ἐν νόῳ
[8, 91]   ἐκεράιζον τάς τε ἀντισταμένας καὶ  τὰς   φευγούσας τῶν νεῶν, οἱ δὲ
[8, 27]   τι εἶναι τέρας, καὶ μετὰ  τὰς   φυλακὰς αὐτὴ στρατιὴ οὕτω
[8, 134]   παρὰ Τροφώνιον, καὶ ἐς Ἄβας  τὰς   Φωκέων ἀπικόμενος ἐπὶ τὸ χρηστήριον·
[8, 123]   δὲ ἀπικόμενοι οἱ στρατηγοὶ διένεμον  τὰς   ψήφους ἐπὶ τοῦ Ποσειδέωνος τῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006