Alphabétiquement     [«   »]
Εφέσῳ 3
έφη 1
ἐφη 4
ἔφη 62
ἔφηβον 1
ἐφήβων 1
ἔφην 1
Fréquences     [«    »]
61 ἐκ
57 οἱ
61 φησι
62 ἔφη
62 κατὰ
64 ὅτι
65 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ἔφη


Livre, Chap.
[13, 34]   καλός, ἐφ οὗ τις κωμικῶν  ἔφη.   Αλκιβιάδην τὸν ἁβρόν, γῆ
[13, 70]   Μυρτίλος μέλλων σιωπᾶν ἀλλὰ μικροῦ,  ἔφη,   ἄνδρες φίλοι, ἐξελαθόμεν ὑμῖν εἰπεῖν
[13, 47]   μὴ ἐδευτεροποίτουν; Τῷ λιμῷ ἄν,  ἔφη,   ἀπέθανες. Παυσανίου δὲ τοῦ Λάκκου
[13, 42]   τὸν αὐτόμολον ἔσκωπτε ῥίψασπίν τ'  ἔφη   αὐτὸν γεγονέναι προσβολῆς οὔσης ποτέ.
[13, 86]   θᾶττον προσθέντι ἠμφισβήτει καὶ οὐκ  ἔφη   αὐτὸν πεπρακέναι καὶ τέλος εἰς
[13, 43]   Αθηνᾶν καὶ θεοὺς, ψυχρόν γ'  ἔφη   Γνάθαιν' ἔχεις τὸν λάκκον ὁμολογουμένως.
[13, 57]   τι, ἔτι λαλοῦντος τοῦ Μυρτίλου  ἔφη,   εἰ ἔχομεν ἀρρενικῶς εἰρημένον τὸν
[13, 11]   τὸν Πίνδαρον δὲ ἄλλος τις  ἔφη   Εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι
[13, 47]   κάδον τινὰ ἐμπεσόντος, Ο λάκκος,  ἔφη,   εἰς τὸν κάδον ἐμπέπτωκεν. Ἐπιδόντος
[13, 92]   τρίτῇ καὶ εἰκοστῇ» Μυρτίλος  ἔφη   εἶτ' οὐκ ἐγὼ δικαίως πάντας
[13, 49]   συγκόψαι, ἄλλα δἐ κατασκευάσαι, Ἀπολεῖς,  ἔφη,   ἐκάστου τὸ ἴδιον. Λεόντιον κατακειμένη
[13, 91]   διδάσκει. Καὶ Τίμων δὲ  ἔφη   Ἐν δὲ πλατυσμὸς πουλυμαθημοσύνης, τῆς
[13, 2]   καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ ἐπαινῶν Επμιππον  ἔφη   ἐν τοῖς περὶ Νομοθετῶν ἱστορεῖν
[13, 57]   αὐτόθι. Πρὸς ὃν Μυρτίλος  ἔφη·   Ἐπείπερ ἡμῖν ἐμποδὼν ἐγένου κατάλογον
[13, 49]   ἐστίν, Μικρὸς ὡς πολλῶν ἐτῶν»  ἔφη.   Ζητουμένου δὲ ἔν τινι συμποσίῳ
[13, 47]   ἡμέραις καταβεβρωκέναι; Ἤτοι τήν λήκυθον,  ἔφη,   τὰ ὑποδήματα. ~Μετάνειρα δὲ
[13, 89]   ἐπει ἦν ἀκόλαστος γυνή,  ἔφη   Ολυμπίας πόνηρε, τοῖς
[13, 5]   μὲν Ατταλος νῦν μέντοι γνήσιοι,  ἔφη,   καὶ οὐ νόθοι βασιλεῖς γεννηθήσονται.
[13, 53]   ὑποσκάπτοντες, ὥς που Ἐρατοσθένης  ἔφη.   Κἀμοὶ μὲν τὰ καλὰ τῶν
[13, 54]   ὑποσκάπτοντες, ὥς που Ἐρατοσθένης  ἔφη.   Κἀμοὶ μὲν τὰ καλὰ τῶν
[13, 47]   έμβαλλομένης τῶν φακῶν, Γνάθαινα  ἔφη   Κολποφακῆν διανοεῖται ποιεῖν» Ανδρονίκου δὲ
[13, 17]   Φρύνιχός τε ἐπὶ τοῦ Τρωίλου  ἔφη   λάμπειν ἐπὶ πορφυραῖς παρῇσι φῶς
[13, 44]   δ' εἶπε Μῆτερ, πῶς,  ἔφη,   μέλλω φιλεῖν τὸν μηδὲν ὠφέλημα,
[13, 42]   Μανία δ' αὐτόμολος, βέλτιστ'  ἔφη.   Μετὰ ταῦτα δ' ὡς εἰσῆλθε
[13, 79]   Καὶ γὰρ νομοθέτης Σόλων  ἔφη   Μηρῶν ἱμειρων καὶ γλυκεροῦ στόματος.
[13, 91]   τῆς οὐ κενεώτερον οὐδέν. Ιππων  ἔφη   ἄθεος. Αλλὰ καὶ Ηράκλειτος
[13, 72]   κἀν σκότῳ κρύπτειν τάδε Αίσχύλος  ἔφη   Αλεξανδρεὺς ἐν Αμφιτρύωνι. Οὗτος
[13, 81]   φωνὰν παρθένος, οὐδ' ποιητής,  ἔφη   ὁ> λέγων χρυσοκόμαν Απόλλωνα· Χρυσέας
[13, 5]   Εὐριπίδης, ἔν γε ταῖς τραγῳδίαις,  ἔφη   Σοφοκλῆς ἐπεὶ ἔν γε
[13, 16]   ἤρων, ὡς καὶ Αρίστων  ἔφη,   ὅθεν καὶ καλεῖσθαι τοὺς ἐρωμένους
[13, 54]   τι τοιοῦτοι ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι,  ἔφη,   οἱ καὶ πρὸ τῶν Ἡδονικῶν
[13, 53]   τι τοιοῦτοι ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι,  ἔφη,   οἱ καὶ πρὸ τῶν Ἡδονικῶν
[13, 9]   λιμένα. Καὶ Θεόφιλος δὲ Νεοπτολέμῳ  ἔφη   οὐ σύμφορον νέα στι πρεσβύτῃ
[13, 27]   Μυρτίλος (διήχθευεν γὰρ τῷ Σύρῳ)  ἔφη·   Ουχ ὧδ' ἐμόγησαν ἐλπίδες ὥστ'
[13, 47]   ταῦτα, Γνάθαινα, ἑφθά; Ἔγχαλκα,  ἔφη,   παιδίον. Χαιρεφῶντος ἀκλήτου έπὶ
[13, 47]   τήν Γνάθαιναν προαναλῶσαι Ὀλόμενε παίδων,  ἔφη,   ποῖον εἴρηκας λόγον, Πρὸς δὲ
[13, 18]   ἔχει Κόρσην. Διὸ καὶ Αλεξις  ἔφη   που· ἂν> πιττοκοπούμενόν τιν'
[13, 91]   τῇ μνήμῃ θαυμασάντων Κύνουλκος  ἔφη   Πουλυμαθημοσύνης, τῆς οὐ κενεώτερον οὐδέν.
[13, 47]   πότον ὑπὲρ αὐτῆς τυπτόντων ἑαυτοὺς  ἔφη   πρὸς τὸν ἡττώμενον Θάρρει, παιδίον·
[13, 20]   Σπάρτᾳ γεννᾶν προαιρεῖται. Εὐριπίδης τε  ἔφη·   Πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος
[13, 81]   ἐπειδήπερ Περικλῆς ποιεῖν μέν με>  ἔφη,   στρατηγεῖν δ' οὐκ ἐπιστασθαι. Αρ'
[13, 43]   τάλαν ἄνερ, πόθεν ἔχεις ταῦτ'  ἔφη,   τὰ τραύματα; Κἀκεῖνος αὐτῇ συντόμως
[13, 43]   Δίφιλος πίνων ποτὲ Ψυχρόν γ'  ἔφη,   τἀγγεῖον, Γνάθαιν' ἔχεις. Τῶν
[13, 39]   Κείνη δὲ γελάσασ' Αλλὰ τοῦτ'  ἔφη,   τάλαν, ὄζειν δοκεῖ μοι σαπρότατον
[13, 44]   Η γραῦς δ' ἀγανακτήσασα Τάλαν,  ἔφη,   τέκνοι περίλαβε, φησί, καὶ φίλησον,
[13, 94]   τῶν ὄντων ἐκπεσόντα. Κατασκευάζομαι δ'  ἔφη,   τένχην μυρεψικήν ἀφορμῆς δὲ δέομαι,
[13, 59]   καὶ θεασάμενος Κράτης κυνικὸς  ἔφη   τῆς τῶν Ελλήνων ἀκρασίας ἀνάθημα.
[13, 47]   λεπτοῦ έξ ἀρρωστίας, Ὡς ίσχνός»  ἔφη.   Τί γὰρ οἴει με έν
[13, 55]   πρότερον ᾤκησαν ἄλλοι; Οὐ γάρ»  ἔφη.   Τί δὲ ναῦν ἐν
[13, 45]   τὴν τόλμαν αὐτῆς Σὺ γάρ,  ἔφη,   τίς εἶ γύναι; οὐκ> αἰσχροποιός;
[13, 12]   Διὸ καὶ ἐν τῇ Πολιτείᾳ  ἔφη   τὸν Ερωτα θεὸν εἶναι συνεργὸν
[13, 12]   τιμῶσί σε. ~Ποντιανὸς δὲ Ζήνωνα  ἔφη   τὸν Κιτιέα ὑπολαμβάνειν τὸν Ερωτα
[13, 16]   ἐπισπείρει. Καὶ Αριστοτέλης δὲ  ἔφη   τοὺς ἐραστὰς εἰς οὐδὲν ἄλλο
[13, 43]   φράσον. δὲ μειδιάσας Κύβδ'  ἔφη,   τριωβόλου. Τίς δ' οὑπιτρέψων ἐστί
[13, 27]   ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι, ὥς τις  ἔφη   τῶν παρῳδῶν. ~Εγὼ γάρ,
[13, 44]   ἔπειθε πῶς Οὐχ ὁρᾷς, Γνάθαιν'  ἔφη,   ὑπερηφάνως μοι τὴν θυγατέρα χρωμένων;
[13, 33]   θύοντος τῇ Αφροδίτῃ συνέθυσαν. Διόπερ  ἔφη·   Κύπρου δέσποινα, τεὸν δεῦτ'
[13, 47]   σῶμα εὖ ἔχοντος, Χαριέντως γ'  ἔφη,   νεανίσκε, τὸ σωμάτιον διάκεισαι.
[13, 76]   Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις  ἔφη   Ὥρη ἐρᾶν, ὥρη δὲ γαμεῖν,
[13, 19]   βίου καὶ τῆς προσποιητοῦ ἐπιτηδεύσεως  ἔφη   ὡς οἱ παρακούσαντες αὐτοῦ τῶν
[13, 47]   εἰπόντος ὅτι ἑκκαιδεκαέτης, Μικρός γε,  ἔφη,   ὡς τοσούτον ἐτῶν. Νεανίσκων δέ
[13, 61]   τινος τί πράττει Αρχίππη χαριέντως  ἔφη   Ὥσπερ αἱ γλαῦκες ἐπὶ τάφον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005