Alphabétiquement     [«   »]
ξυρούμενον 1
ξυρουμένους 2
ο 1
Ο 31
5
1
3
Fréquences     [«    »]
31 ἀλλὰ
31 εἰ
31 ἱστορεῖ
31 Ο
31 ὧν
32 τι
34 ἐξ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

Ο


Livre, Chap.
[13, 10]   φησι Κτησίας, διὰ γυναῖκα ἐγένετο.  Ο   γὰρ Καμβύσης πυνθανόμενος τὰς Αἰγυπτίας
[13, 45]   μισθάριον ἔχουσαν ἐκέλευ' ἀποφέρειν θοἰμάτιον.  Ο   γναφεὺς δ' εἶπεν· Ἂν γ'
[13, 87]   οὕτως εὐφραντικὀν ὡς γυναικὸς κάλλος.  Ο   γοῦν τοῦ τραγικοῦ Χαιρήμονος Οἰνεὺς
[13, 3]   φυλάτταται τὴν πρὸς ἄλλην κοινωνίαν.  Ο   δ' Αγαμέμνων ὡς πολυγύναιος ὑπὸ
[13, 71]   Σαπφοῦς φορμίζων ἱμερόεντα πόθον, γινώσκεις.  Ο   δ' ἀοιδὸς ἀηδόνος ἠράσαθ' ὕμνων
[13, 85]   συνεκφερόντων καὶ συγκηδευόντων τὸν ἄνθρωπον.  Ο   δ' αὐτὸς ἱστορεῖ Φύλαρχος διὰ
[13, 14]   τὸ δ' ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς.  Ο   δ' αὐτὸς ποιητὴς καὶ περὶ
[13, 64]   ἴδιον ἀποκτείνασα τηλικαύτης τιμῆς ἀξιοῦται.  Ο   δ' αὐτὸς Φύλαρχος καὶ περὶ
[13, 79]   δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων.  Ο   δ' ἐν Κολχίσιν περὶ Γανυμήδους
[13, 17]   τὰν ἐπ' ὄσσοις ἀμπέτασον χάριν.  Ο   δ' νακρέων τί φησίν;
[13, 42]   αὐτὸν γεγονέναι προσβολῆς οὔσης ποτέ.  Ο   δ' στρατιώτης ὑπό τι δὴ>
[13, 10]   δὲ τὴν Αρπίου θυγατέρα Νειτῆτιν.  Ο   δὲ Αρπίας ἐκπεπτώκει τῆς Αἰγυπτίων
[13, 36]   Εὔξενον παρακέκληκεν ἐπὶ τὴν θοίνην.  Ο   δὲ γάμος ἐγίγνετο τόνδε τὸν>
[13, 4]   οἶνον εἰς τὸ μεθύειν παρεσκευάσατο.     δὲ Ηρακλῆς πλείστας δόξας ἐσχηκέναι
[13, 85]   ἱστορεῖ Δοῦρις ἐν τῇ ἐνάτῃ.  Ο   δὲ λόγος ἐστὶν αὐτῷ {ὁ}
[13, 17]   ὅτι τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἡνιοχεύεις.  Ο   δὲ μαγαλοφωνότατος Πίνδαρος· Τὰς δὲ
[13, 37]   αὐτῷ καὶ Μιλησία παλλακίς.  Ο   δὲ μέγας Αλέξανδρος οὐ Θαίδα
[13, 12]   τῷ Ερωτι, ὡς Σωσικράτης ἱστορεῖ.  Ο   δὲ παρὰ Θηβαίοις ἱερὸς λόχος
[13, 19]   μὲν θαυμάσιος εἴρηκε Χρύσιππος.     δὲ σοφὸς ἐκεῖνος Ζήνων, ὥς
[13, 66]   τὸν Βακχίδος ὅρμον διαβόητον ὄντα.  Ο   δὲ σφοδρῶς ἐρῶν ἠξίωσε τὴν
[13, 38]   ἐπὶ τούτῷ σεμνυμένων εἰσὶ βελτίους.  Ο   δὲ Τιμόθεος καὶ σκωπτόμενός ποτε
[13, 17]   κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν> ψυχρᾷ φλογί>  Ο   δὲ τοῦ Κυθηρίου Φιλοξένου Κύκλωψ
[13, 30]   μὲν οὖν, νὴ τὀν Δία.     δὲ ὑμέτερος φιλοσοφομειρακίσκος τοιοῦτος οἷον
[13, 59]   ἄλλην δίκην, ὥς φησι Επρμιππος.  Ο   δὲ Υπερείδης συναγορεύων τῇ Φρύνῃ,
[13, 10]   μέγιτοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο.  Ο   Ιλιακὸς δι' Ελένην, λοιμὸς
[13, 47]   καὶ εἰς κάδον τινὰ ἐμπεσόντος,  Ο   λάκκος, ἔφη, εἰς τὸν κάδον
[13, 8]   ἀπόλοιθ' γήμας δεύτερος θνητῶν.  Ο   μὲν γὰρ πρῶτος οὐδὲν ἠδίκει
[13, 95]   Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες.  Ο   μὲν οὖν βίος τοῦ σοφιστοῦ
[13, 95]   οὖν βίος τοῦ σοφιστοῦ τοιοῦτος»  Ο   μὲν οὖν Λυσίας, Κύνουλκε,
[13, 82]   ἔξω τείχους ἀπήγαγε χρησόμενος αὐτῷ.  Ο   μὲν παῖς τὸ ἴδιον ἱμάτιον
[13, 45]   ἀποτηγανίζειν, φησί, μου τὸ λῄδιον.  Ο   τοῦ Σοφοκλέους Δημοφῶν ἐρώμενος τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005