HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


α  =  468 formes différentes pour 854 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 400-449]   ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·  ~ἆ   δείλ᾽ μάλα δή σε
[11, 450-499]   τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας.  ~ἆ   δείλ᾽ οὐ μὲν σοί γε
[11, 800-849]   ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  ~ἆ   δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
[11, 750-799]   ἄνωγε, ~ξείνιά τ᾽ εὖ παρέθηκεν,     τε ξείνοις θέμις ἐστίν. ~αὐτὰρ
[11, 150-199]   ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας  ἀάπτους.   ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς τε
[11, 300-349]   οἱ ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν,  ἀάσατο   δὲ μέγα θυμῷ. ~τοὺς μὲν
[11, 100-149]   θοῇσιν ~εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης  ἄγαγεν   πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς δὲ
[11, 750-799]   σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών;  ἀγαθὴ   δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ
[11, 750-799]   σημαίνειν· δὲ πείσεται εἰς  ἀγαθόν   περ. ~ὣς ἐπέτελλ᾽ γέρων,
[11, 300-349]   ~τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν  ἀγαθὸς   Διομήδης, ~αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν
[11, 250-299]   δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν  Ἀγαμέμνονα   δῖον, ~νύξε δέ μιν κατὰ
[11, 250-299]   φέροντες. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽  Ἀγαμέμνονα   νόσφι κιόντα ~Τρωσί τε καὶ
[11, 200-249]   ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷς  Ἀγαμέμνονα   ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν,
[11, 150-199]   ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷ  Ἀγαμέμνονα   ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν
[11, 750-799]   τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης  Ἀγαμέμνονι   πέμπε, ~νῶϊ δέ τ᾽ ἔνδον
[11, 150-199]   ὁρμῇ· ~ὣς ἄρ᾽ ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ  Ἀγαμέμνονι   πῖπτε κάρηνα ~Τρώων φευγόντων, πολλοὶ
[11, 200-249]   ἔχουσαι ~ὅς τις δὴ πρῶτος  Ἀγαμέμνονος   ἀντίον ἦλθεν ~ἢ αὐτῶν Τρώων
[11, 200-249]   εἰληλούθει· ~ὅς ῥα τότ᾽ Ἀτρεΐδεω  Ἀγαμέμνονος   ἀντίον ἦλθεν. ~οἳ δ᾽ ὅτε
[11, 150-199]   ἵππων ~χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων  Ἀγαμέμνων   ~αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων.
[11, 150-199]   ~ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων  Ἀγαμέμνων   ~αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ
[11, 250-299]   τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν  Ἀγαμέμνων·   ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε μάχης
[11, 650-699]   δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽  Ἀγαμέμνων·   ~βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ
[11, 100-149]   δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων  Ἀγαμέμνων   ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ
[11, 200-249]   γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων  Ἀγαμέμνων   ~ἕλκ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς
[11, 200-249]   ποιμαίνοντο. ~δὴ τότε γ᾽ Ἀτρεΐδης  Ἀγαμέμνων   ἐξενάριξε, ~βῆ δὲ φέρων ἀν᾽
[11, 200-249]   στὰν δ᾽ ἀντίοι· ἐν δ᾽  Ἀγαμέμνων   ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν δὲ πολὺ
[11, 50-99]   ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ᾽  Ἀγαμέμνων   ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽ ἄνδρα
[11, 50-99]   μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν  Ἀγαμέμνων   ~στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας·
[11, 100-149]   τότε γ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων  Ἀγαμέμνων   ~τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ
[11, 700-749]   ~πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν  Ἀγαμήδην,   ~ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα
[11, 300-349]   ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος υἱὸς  Ἀγάστροφον   οὔτασε δουρὶ ~Παιονίδην ἥρωα κατ᾽
[11, 350-399]   δημογέροντος. ~ἤτοι μὲν θώρηκα  Ἀγαστρόφου   ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον
[11, 0-49]   ~ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽  ἀγαυοῦ   Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως
[11, 150-199]   χερσίν. ~Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον  ἀγγελέουσαν·   ~βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν
[11, 100-149]   ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν  ~ἀγγελίην   ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ ~αὖθι
[11, 650-699]   ~νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν  ἄγγελος   εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ. ~εὖ δὲ σὺ
[11, 700-749]   πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη  ~ἄγγελος   ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
[11, 300-349]   παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽  ἄγε   δεῦρο πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵσταο·
[11, 300-349]   πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽  ἄγε   δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
[11, 800-849]   ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ. ~ἀλλ᾽  ἄγε   μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽
[11, 700-749]   πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς  ἄγε   νεῖκος Ἀθήνη. ~ἔστι δέ τις
[11, 800-849]   ~ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν  ἄγε   ποιμένα λαῶν ~ἐς κλισίην· θεράπων
[11, 750-799]   δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽  ἄγε   χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι
[11, 600-649]   θρόνου ὦρτο φαεινοῦ, ~ἐς δ᾽  ἄγε   χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι
[11, 600-649]   Νέστορ᾽ ἔρειο ~ὅν τινα τοῦτον  ἄγει   βεβλημένον ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι μὲν
[11, 700-749]   οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν  ἄγειρεν   ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ
[11, 750-799]   ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας ~λαὸν  ἀγείροντες   κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν. ~ἔνθα δ᾽
[11, 650-699]   προέηκε πυθέσθαι ~ὅν τινα τοῦτον  ἄγεις   βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω,
[11, 700-749]   Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν  ἀγελαίην,   ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν
[11, 300-349]   Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽  Ἀγέλαον   ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν τε καὶ
[11, 650-699]   συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν ~πεντήκοντα βοῶν  ἀγέλας,   τόσα πώεα οἰῶν, ~τόσσα συῶν
[11, 650-699]   μηχανόωντο. ~ἐκ δ᾽ γέρων  ἀγέλην   τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ᾽
[11, 50-99]   ~τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ  Ἀγήνορα   δῖον ~ἠΐθεόν τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον
[11, 250-299]   δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην  ἀγκῶνος   ἔνερθε, ~ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ
[11, 100-149]   ῥα μάλιστα ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος  ἀγλαὰ   δῶρα ~οὐκ εἴασχ᾽ Ἑλένην δόμεναι
[11, 350-399]   κρατερὸς Διομήδης· ~τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ  ἀγλαὲ   παρθενοπῖπα ~εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον
[11, 550-599]   δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος  ἀγλαὸς   υἱὸς ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι,
[11, 300-349]   οὔ τι ~πειθέσθην· κῆρες γὰρ  ἄγον   μέλανος θανάτοιο. ~τοὺς μὲν Τυδεΐδης
[11, 100-149]   ἐστόν, ~ὅς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων  ἀγορῇ   Μενέλαον ἄνωγεν ~ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν
[11, 800-849]   ~ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽  ἀγορή   τε θέμις τε ~ἤην, τῇ
[11, 400-449]   ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν  ἀγοστῷ.   ~τοὺς μὲν ἔασ᾽ δ᾽
[11, 500-549]   Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν  ~ἄγρει   σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ
[11, 650-699]   δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν  ἀγροιῶται.   ~ληΐδα δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν
[11, 500-549]   ~ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες  ἀγροιῶται,   ~οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι
[11, 250-299]   θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας ~σεύῃ ἐπ᾽  ἀγροτέρῳ   συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι, ~ὣς
[11, 350-399]   θάνατον κύον· τέ τοι  ἄγχι   ~ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ᾽
[11, 650-699]   κε δὴ νῆες θοαὶ  ἄγχι   θαλάσσης ~Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο
[11, 250-299]   ~Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι  ἀγχιμαχηταὶ   ~ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ
[11, 150-199]   θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·  ~ἀγχοῦ   δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα
[11, 800-849]   ~ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον  ἄγων   ἐπὶ νῆα μέλαιναν, ~μηροῦ δ᾽
[11, 50-99]   ἐκορέσσατο χεῖρας ~τάμνων δένδρεα μακρά,  ἅδος   τέ μιν ἵκετο θυμόν, ~σίτου
[11, 700-749]   ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ~ἐλθόντες μετ᾽  ἄεθλα·   περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον ~θεύσεσθαι·
[11, 100-149]   ~νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς  ἀεικέα   τίσετε λώβην. ~ἦ, καὶ Πείσανδρον
[11, 600-649]   Νέστωρ δ᾽ γέρων ἀμογητὶ  ἄειρεν.   ~ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε
[11, 650-699]   νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης ~Ἀργείων  ἀέκητι   πυρὸς δηΐοιο θέρωνται, ~αὐτοί τε
[11, 700-749]   ἀπ᾽ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι ~ἔννυχος, οὐδ᾽  ἀέκοντα   Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν ~ἀλλὰ
[11, 250-299]   ἔπι γλαφυράς· τὼ δ᾽ οὐκ  ἀέκοντε   πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο
[11, 500-549]   δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ  ἀέκοντε   πετέσθην ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ
[11, 550-599]   Τρώων τετιημένος ἦτορ ~ἤϊε πόλλ᾽  ἀέκων·   περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
[11, 250-299]   δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος  ἀέλλῃ,   ~ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον
[11, 50-99]   ~ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ  ἀέξετο   ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων
[11, 450-499]   Διὸς ὄμβρῳ, ~πολλὰς δὲ δρῦς  ἀζαλέας,   πολλὰς δέ τε πεύκας ~ἐσφέρεται,
[11, 0-49]   παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽  ἀθανάτοισι   φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι· ~Ζεὺς
[11, 50-99]   δῖον ~ἠΐθεόν τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον  ἀθανάτοισιν.   ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι φέρ᾽
[11, 700-749]   Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ  Ἀθηναίη   γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην, ~δόρπον ἔπειθ᾽
[11, 400-449]   ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε ~Παλλὰς  Ἀθηναίη   μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός. ~γνῶ δ᾽
[11, 0-49]   εἴσω ~λάμπ᾽ ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν  Ἀθηναίη   τε καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα
[11, 700-749]   πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽  Ἀθήνη   ~ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου
[11, 700-749]   μάχῃ Διί τ᾽ εὐχόμενοι καὶ  Ἀθήνῃ.   ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ
[11, 750-799]   ~κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν  Ἀθήνη.   ~ἔνθ᾽ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον·
[11, 700-749]   ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος  Ἀθήνη.   ~ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος
[11, 650-699]   ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ ~τέσσαρες  ἀθλοφόροι   ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ~ἐλθόντες μετ᾽
[11, 750-799]   νῦν ~ταῦτ᾽ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι  αἴ   κε πίθηται. ~τίς δ᾽ οἶδ᾽
[11, 750-799]   καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,  ~αἴ   κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται
[11, 400-449]   τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν  αἴ   κε φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ
[11, 400-449]   ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον  αἴ   κεν ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς δ᾽
[11, 750-799]   δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων,  αἴ   κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι·
[11, 200-249]   Ἀχαιῶν ~σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν,  αἵ   οἱ ἕποντο. ~τὰς μὲν ἔπειτ᾽
[11, 500-549]   ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον  ~αἵ   τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων. δὲ
[11, 500-549]   ~νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες  αἳ   περὶ δίφρον, ~ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽
[11, 800-849]   δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽  Αἰακίδην   Ἀχιλῆα. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κατὰ
[11, 450-499]   ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·  ~Αἶαν   διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν ~ἀμφί
[11, 550-599]   ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ  ~Αἴανθ᾽   ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ
[11, 500-549]   μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ πατὴρ  Αἴανθ᾽   ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε· ~στῆ
[11, 550-599]   ἐκορέσσατο φορβῆς· ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽  Αἴαντα   μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν ~Τρῶες ὑπέρθυμοι
[11, 550-599]   ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽  Αἴαντα   μέγαν Τελαμώνιον υἱόν. ~ὣς ἔφατ᾽
[11, 450-499]   φίλος Μενέλαος. ~αἶψα δ᾽ ἄρ᾽  Αἴαντα   προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· ~Αἶαν διογενὲς
[11, 500-549]   ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,  ~Αἴαντος   δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς
[11, 0-49]   ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν ἐπ᾽  Αἴαντος   κλισίας Τελαμωνιάδαο ~ἠδ᾽ ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος,
[11, 550-599]   ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο.  ~Αἴας   δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος
[11, 450-499]   ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.  ~Αἴας   δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος
[11, 450-499]   ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος  Αἴας,   ~δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας·
[11, 500-549]   ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.  ~Αἴας   δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ
[11, 450-499]   εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.  ~Αἴας   δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον
[11, 550-599]   ἀνασχόμενοι· τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν  Αἴας.   ~στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο
[11, 550-599]   νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ· ~ὣς  Αἴας   τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
[11, 200-249]   δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι᾽ ὑπέστη  ~αἶγας   ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ
[11, 600-649]   θεῇσιν ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽  αἴγειον   κνῆ τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ
[11, 350-399]   σε πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς μηκάδες  αἶγες.   ~τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη
[11, 50-99]   ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς  αἰγιόχοιο.   ~οἳ δ᾽ ὥς τ᾽ ἀμητῆρες
[11, 650-699]   συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽  αἰγῶν,   ~ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ
[11, 150-199]   κελεύων. ~ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ  ἀΐδηλον   ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ
[11, 400-449]   ~εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽  Ἄϊδι   κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ μὲν
[11, 50-99]   οὕνεκ᾽ ἔμελλε ~πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς  Ἄϊδι   προϊάψειν. ~Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν
[11, 600-649]   γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.  ~αἰδοῖος   νεμεσητὸς με προέηκε πυθέσθαι
[11, 250-299]   βασιλῆϊ ~πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον  Ἄϊδος   εἴσω. ~αὐτὰρ τῶν ἄλλων
[11, 150-199]   πόλιος· δὲ κεκλήγων ἕπετ᾽  αἰεὶ   ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας
[11, 800-849]   Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται  αἰέν.   ~ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον
[11, 150-199]   ~χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων  ~αἰὲν   ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων. ~ὡς
[11, 150-199]   τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων  ~αἰὲν   ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ᾽
[11, 750-799]   παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ  ~αἰὲν   ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·
[11, 550-599]   ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος  αἰὲν   ἕποντο. ~Αἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν
[11, 450-499]   κεφαλὴ χάδε φωτός, ~τρὶς δ᾽  ἄϊεν   ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος. ~αἶψα
[11, 400-449]   κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ᾽  αἰζηοὶ   ~σεύωνται, δέ τ᾽ εἶσι
[11, 800-849]   ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος  αἴης   ~ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας
[11, 50-99]   ἧκεν ἐέρσας ~αἵματι μυδαλέας ἐξ  αἰθέρος,   οὕνεκ᾽ ἔμελλε ~πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς
[11, 550-599]   οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς  αἰθομένοιο·   ~Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον
[11, 750-799]   ἄλεισον ~σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽  αἰθομένοις   ἱεροῖσι. ~σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς
[11, 750-799]   ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον ~σπένδων  αἴθοπα   οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι. ~σφῶϊ
[11, 500-549]   γόνυ γουνὸς ἀμείβων. ~ὡς δ᾽  αἴθωνα   λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο
[11, 250-299]   μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ  αἷμ᾽   ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
[11, 450-499]   ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον  αἷμ᾽   Ὀδυσῆος ~κεκλόμενοι καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽
[11, 800-849]   μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽  αἷμα.  
[11, 450-499]   χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·  ~αἷμα   δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε
[11, 150-199]   ὀδοῦσι ~πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽  αἷμα   καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει· ~ὣς
[11, 800-849]   ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽  αἷμα   κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ
[11, 800-849]   βέλος περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽  αἷμα   κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ
[11, 450-499]   τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽  αἷμα   λιαρὸν καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ
[11, 800-849]   κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο  ~αἷμα   μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν
[11, 250-299]   μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽  αἷμα,   ~ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος
[11, 350-399]   δ᾽ ὀρφανικοί· δέ θ᾽  αἵματι   γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ δὲ
[11, 500-549]   ~στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας·  αἵματι   δ᾽ ἄξων ~νέρθεν ἅπας πεπάλακτο
[11, 50-99]   κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας  ~αἵματι   μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε
[11, 150-199]   ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽  αἵματος   ἔκ τε κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης δ᾽
[11, 50-99]   ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα  ~Αἰνείαν   θ᾽ ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς
[11, 200-249]   ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν  αἰνήν.   ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι
[11, 100-149]   αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος  αἰνὸς   ἱκάνει· ~καρπαλίμως δ᾽ ἤϊξε διὰ
[11, 350-399]   μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο  ~αἴνυτ᾽   ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ᾽
[11, 550-599]   ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε καὶ  αἴνυτο   τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν δ᾽
[11, 400-449]   ~Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽ ἵππων  ἀΐξαντα   ~δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος
[11, 500-549]   ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς  ἀΐοντες   ~ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ
[11, 700-749]   ~ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις  αἰπεῖα   κολώνη ~τηλοῦ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ, νεάτη
[11, 650-699]   οἰῶν, ~τόσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽  αἰπόλια   πλατέ᾽ αἰγῶν, ~ἵππους δὲ ξανθὰς
[11, 150-199]   δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν  αἰπύ   τε τεῖχος ~ἵξεσθαι, τότε δή
[11, 600-649]   πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ ~εἰσορόων πόνον  αἰπὺν   ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. ~αἶψα δ᾽
[11, 400-449]   μάλα δή σε κιχάνεται  αἰπὺς   ὄλεθρος. ~ἤτοι μέν ῥ᾽ ἔμ᾽
[11, 150-199]   τῇ δέ τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται  αἰπὺς   ὄλεθρος· ~τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽
[11, 50-99]   τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος  αἱρεῖ,   ~τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο
[11, 400-449]   γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ τ᾽  ἀΐσσονται,   ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
[11, 550-599]   πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες ~ἀντίον  ἀΐσσουσι   θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~καιόμεναί τε
[11, 450-499]   ἄλκιμοι, αὐτὰρ γ᾽ ἥρως  ~ἀΐσσων   ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.
[11, 300-349]   Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον  ~Αἴσυμνόν   τ᾽ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον
[11, 650-699]   ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον  αἰτιόῳτο.   ~τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος
[11, 200-249]   ~ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ᾽  αἰχμή.   ~καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν
[11, 700-749]   κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον  αἰχμητήν·   γαμβρὸς δ᾽ ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην
[11, 450-499]   ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.  ~αἶψα   δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς
[11, 600-649]   πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.  ~αἶψα   δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε
[11, 300-349]   ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,  ~αἶψα   δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
[11, 350-399]   ~ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον  αἶψα   τίθησι. ~τοῦ δὲ γυναικὸς μέν
[11, 50-99]   καὶ Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν τ᾽  Ἀκάμαντ᾽   ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐν
[11, 700-749]   ~κάσχεθε, τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει  ἀκαχήμενον   ἵππων. ~τῶν γέρων ἐπέων
[11, 350-399]   ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ  ἀκήριον   αἶψα τίθησι. ~τοῦ δὲ γυναικὸς
[11, 800-849]   ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ κ᾽  ἀκμῆτες   κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ ~ὤσαισθε προτὶ
[11, 550-599]   οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ  ἄκοντες   ~ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
[11, 650-699]   ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς  ἄκοντι,   ~κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ
[11, 550-599]   ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰών, καὶ  ἀκόντισε   δουρὶ φαεινῷ, ~καὶ βάλε Φαυσιάδην
[11, 350-399]   μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον  ἀκόντων.   ~ἦ θήν σ᾽ ἐξανύω γε
[11, 100-149]   ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽  ἄκουσαν·   ~εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος
[11, 600-649]   παρὰ νηός· δὲ κλισίηθεν  ἀκούσας   ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ᾽
[11, 350-399]   βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν,  ~ἄκρην   κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ
[11, 600-649]   χλωρόν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ  ἀκτήν,   ~πὰρ δὲ δέπας περικαλλές,
[11, 750-799]   δουρὶ δαμέντες. ~καί νύ κεν  Ἀκτορίωνε   Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, ~εἰ μή
[11, 750-799]   δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος  Ἄκτορος   υἱός· ~τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν
[11, 250-299]   ~ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς  ἀκωκή.   ~ῥίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ
[11, 450-499]   πολλὸν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς  ἅλα   βάλλει, ~ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον
[11, 700-749]   δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς  ἅλα   βάλλων ~ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν
[11, 500-549]   θ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ᾽  ἀλάπαζε   φάλαγγας· ~οὐδ᾽ ἄν πω χάζοντο
[11, 750-799]   νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽  ἀλάπαξα,   ~εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ
[11, 350-399]   ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ᾽  ἀλεγεινή.   ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ
[11, 50-99]   ὀρέξαι. ~τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ  ἀλέγιζε   πατήρ· δὲ νόσφι λιασθεὶς
[11, 350-399]   ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως. ~οὐκ  ἀλέγω,   ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι
[11, 500-549]   μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽  ἀλέεινε   μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ πατὴρ
[11, 750-799]   δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην  ἀλεείνει   ~καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς
[11, 550-599]   ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽  ἀλεείνων,   ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
[11, 750-799]   ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον  ἄλεισον   ~σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις
[11, 100-149]   δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα ~χρυσὸν  Ἀλεξάνδροιο   δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα ~οὐκ εἴασχ᾽
[11, 500-549]   κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ ~εἰ μὴ  Ἀλέξανδρος   Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο ~παῦσεν ἀριστεύοντα
[11, 350-399]   Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ  Ἀλέξανδρος   Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο ~Τυδεΐδῃ ἔπι
[11, 550-599]   ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν  Ἀλέξανδρος   θεοειδὴς ~τεύχε᾽ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα
[11, 450-499]   ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον·  ἀλεξέμεναι   γὰρ ἄμεινον. ~δείδω μή τι
[11, 300-349]   ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ  ἀλεξώμεσθα   μένοντες. ~ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν
[11, 150-199]   βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους  ἅλεται,   τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω ~κτείνειν
[11, 200-249]   βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους  ἅλεται,   τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει ~κτείνειν,
[11, 350-399]   ὀρούσας ~ἐξέλασ᾽ ἐς πληθύν, καὶ  ἀλεύατο   κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων
[11, 0-49]   μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ  ἄληκτον   πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. ~τοῖσι δ᾽
[11, 750-799]   ἵππους ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, καὶ  Ἀλησίου   ἔνθα κολώνη ~κέκληται· ὅθεν αὖτις
[11, 350-399]   ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν  ἅλιον   βέλος ἔκφυγε χειρός, ~ταρσὸν δεξιτεροῖο
[11, 350-399]   εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· ~βέβληαι οὐδ᾽  ἅλιον   βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
[11, 800-849]   ἀντίον ηὔδα· ~οὐκέτι διογενὲς Πατρόκλεες  ἄλκαρ   Ἀχαιῶν ~ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ
[11, 300-349]   ~Τυδεΐδη τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος  ἀλκῆς;   ~ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ᾽
[11, 550-599]   δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος  ἀλκῆς   ~αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας
[11, 700-749]   οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος  ἀλκῆς.   ~ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις
[11, 250-299]   ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος  ἀλκῆς.   ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ
[11, 0-49]   λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο δ᾽  ἄλκιμα   δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ ~ὀξέα·
[11, 450-499]   ~Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ  ἄλκιμοι,   αὐτὰρ γ᾽ ἥρως ~ἀΐσσων
[11, 800-849]   ~τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου  ἄλκιμος   υἱός, ~καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα
[11, 800-849]   ~τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου  ἄλκιμος   υἱός· ~πῶς τὰρ ἔοι τάδε
[11, 600-649]   ἀρχή. ~τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου  ἄλκιμος   υἱός· ~τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ;
[11, 300-349]   τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς;  ~ἀλλ᾽   ἄγε δεῦρο πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽
[11, 300-349]   τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ·  ~ἀλλ᾽   ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα
[11, 800-849]   Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.  ~ἀλλ᾽   ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς
[11, 800-849]   τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.  ~ἀλλ᾽   ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων
[11, 800-849]   διογενὲς Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν ~ἔσσεται,  ἀλλ᾽   ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ
[11, 250-299]   ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,  ~ἀλλ᾽   ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος.
[11, 750-799]   γέρων, σὺ δὲ λήθεαι·  ἀλλ᾽   ἔτι καὶ νῦν ~ταῦτ᾽ εἴποις
[11, 750-799]   δ᾽ γε πολλὸν ἀμείνων.  ~ἀλλ᾽   εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος
[11, 600-649]   χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός.  ~ἀλλ᾽   ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ φίλε
[11, 250-299]   μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς Κρονίδης·  ἀλλ᾽   ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους ~ἰφθίμων
[11, 450-499]   ~Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.  ~ἀλλ᾽   ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ
[11, 450-499]   μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ,  ἀλλ᾽   οἰωνοὶ ~ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ
[11, 800-849]   παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην Ἀχιλῆα.  ~ἀλλ᾽   ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος
[11, 700-749]   Διί τ᾽ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.  ~ἀλλ᾽   ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν
[11, 150-199]   λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.  ~ἀλλ᾽   ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας
[11, 150-199]   περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.  ~ἀλλ᾽   ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ
[11, 700-749]   ἠμαθόεντος· ~τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.  ~ἀλλ᾽   ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι
[11, 550-599]   δὲ κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει,  ἀλλ᾽   οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ
[11, 250-299]   ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·  ~ἀλλ᾽   οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ
[11, 800-849]   Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν·  ~ἀλλ᾽   οὐδ᾽ ὧς περ σεῖο μεθήσω
[11, 700-749]   ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά· τὰ δ᾽  ἄλλ᾽   ἐς δῆμον ἔδωκε ~δαιτρεύειν, μή
[11, 50-99]   στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,  ~ἀλλὰ   δι᾽ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου,
[11, 50-99]   ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί,  ἀλλὰ   ἕκηλοι ~σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο,
[11, 100-149]   τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον ~Τρώων,  ἀλλὰ   καὶ αὐτοὶ ὑπ᾽ Ἀργείοισι φέβοντο.
[11, 650-699]   ~ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον·  ἀλλὰ   καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω δὲ
[11, 500-549]   γὰρ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει σάκος·  ἀλλὰ   καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους τε
[11, 700-749]   μ᾽ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.  ~ἀλλὰ   καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
[11, 550-599]   φημι ~φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος·  ἀλλὰ   μάλ᾽ ἄντην ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα
[11, 700-749]   ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν  ~ἀλλὰ   μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με
[11, 300-349]   ~ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι·  ἀλλὰ   μίνυνθα ~ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ
[11, 200-249]   πιθήσας· ~οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον,  ἀλλὰ   πολὺ πρὶν ~ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος
[11, 750-799]   πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,  ~ἀλλὰ   σέ περ προέτω, ἅμα δ᾽
[11, 700-749]   ~ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες·  ~ἀλλά   σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον
[11, 400-449]   δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.  ~ἀλλὰ   τί μοι ταῦτα φίλος
[11, 550-599]   δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν  ~ἄλλα   μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν
[11, 50-99]   ~ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽  ἀλλήλοισι   θορόντες ~δῄουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽
[11, 200-249]   ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽  ἀλλήλοισιν   ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ
[11, 50-99]   δ᾽ ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι  ἀλλήλοισιν   ~ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽
[11, 150-199]   ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ  ἀλλήλους   ἀνέμιμνον. ~οἳ δ᾽ ἔτι κὰμ
[11, 300-349]   ~ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ᾽  ἀλλήλους   ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον
[11, 600-649]   πολυκαγκέα δίψαν ~μύθοισιν τέρποντο πρὸς  ἀλλήλους   ἐνέποντες, ~Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο
[11, 500-549]   πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες  ~ἀλλήλους   ὀλέκουσι, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν.
[11, 100-149]   ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽ ἅμα δ᾽  ἄλλοι   ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ μὲν πεζοὺς
[11, 50-99]   θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ δ᾽  ἄλλοι   οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ
[11, 650-699]   ~τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ᾽  ἄλλοι   πάντες ὄλοντο. ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ
[11, 500-549]   πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ  ἄλλοι   ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε
[11, 650-699]   κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον δ᾽  ἄλλον   ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο
[11, 400-449]   τ᾽ ἔβλητ᾽ τ᾽ ἔβαλ᾽  ἄλλον.   ~εἷος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ
[11, 200-249]   ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽  ἄλλον   λαὸν ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ
[11, 150-199]   ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽  ἄλλον   λαὸν ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ
[11, 700-749]   ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ ~ἔτρεσαν ἄλλυδις  ἄλλος,   ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα ~ἡγεμόν᾽
[11, 450-499]   παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις  ἄλλος.   ~ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ᾽
[11, 750-799]   σέ περ προέτω, ἅμα δ᾽  ἄλλος   λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ κέν
[11, 600-649]   δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.  ~ἄλλος   μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον
[11, 50-99]   μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,  ~ἄλλοτε   δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς
[11, 550-599]   σάκος αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας δ᾽  ἄλλοτε   μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις
[11, 400-449]   κεν ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς δ᾽  ἄλλους   Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ τί
[11, 350-399]   ἐπιτάρροθός ἐστι. ~νῦν αὖ τοὺς  ἄλλους   ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω. ~ἦ,
[11, 700-749]   προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ ~ἔτρεσαν  ἄλλυδις   ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα
[11, 450-499]   δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν  ἄλλυδις   ἄλλος. ~ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος
[11, 50-99]   δὲ νόσφι λιασθεὶς ~τῶν  ἄλλων   ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων ~εἰσορόων
[11, 250-299]   Ἄϊδος εἴσω. ~αὐτὰρ τῶν  ἄλλων   ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽
[11, 500-549]   χάζετο δουρός. ~αὐτὰρ τῶν  ἄλλων   ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽
[11, 500-549]   ~ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος  ἄλλων   ~ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽
[11, 750-799]   ~αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι  ἄλλων·   ~σοὶ δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε
[11, 350-399]   ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ τ᾽  ἄλλως   ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾽
[11, 600-649]   ~στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν᾽  ἁλός·   αὐτὰρ ἔπειτα ~ἐς κλισίην ἐλθόντες
[11, 150-199]   ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι  ἀλόχοισιν.   ~Ἕκτορα δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε
[11, 200-249]   χάλκεον ὕπνον ~οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς  ἀλόχου,   ἀστοῖσιν ἀρήγων, ~κουριδίης, ἧς οὔ
[11, 200-249]   δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν  ἆλτο   χαμᾶζε, ~πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα
[11, 700-749]   θωρηχθέντες ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν ῥόον  Ἀλφειοῖο.   ~ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ
[11, 700-749]   πόλις αἰπεῖα κολώνη ~τηλοῦ ἐπ᾽  Ἀλφειῷ,   νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος· ~τὴν ἀμφεστρατόωντο
[11, 700-749]   ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά, ~ταῦρον δ᾽  Ἀλφειῷ,   ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη
[11, 600-649]   τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽  ἄλφιτα   λευκὰ πάλυνε, ~πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν,
[11, 600-649]   ~ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ᾽  ἀλφίτου   ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ δὲ δέπας
[11, 400-449]   τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν  ἁλώω   ~μοῦνος· τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς
[11, 750-799]   ~ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ᾽  ἅμ᾽   ἕπεσθαι· ~σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον,
[11, 450-499]   μὲν ἦρχ᾽ δ᾽  ἅμ᾽   ἕσπετο ἰσόθεος φώς. ~εὗρον ἔπειτ᾽
[11, 650-699]   δὲ κιόντι. ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον  ἅμ᾽   ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς ἴμεν οἷσι
[11, 100-149]   κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽  ἅμα   δ᾽ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ
[11, 750-799]   μήτηρ, ~ἀλλὰ σέ περ προέτω,  ἅμα   δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων,
[11, 300-349]   ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων·  ἅμα   δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν
[11, 200-249]   ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης μὲν  ἅμαρτε,   παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος,
[11, 500-549]   ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς  ἀμείβων.   ~ὡς δ᾽ αἴθωνα λέοντα βοῶν
[11, 100-149]   κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν·  ἀμείλικτον   δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν· ~εἰ μὲν
[11, 450-499]   ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ  ἄμεινον.   ~δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ
[11, 750-799]   βίῃ δ᾽ γε πολλὸν  ἀμείνων.   ~ἀλλ᾽ εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν
[11, 50-99]   αἰγιόχοιο. ~οἳ δ᾽ ὥς τ᾽  ἀμητῆρες   ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς
[11, 300-349]   ~ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ  ἀμήχανα   ἔργα γένοντο, ~καί νύ κεν
[11, 700-749]   ~ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον,  ἄμμι   δ᾽ Ἀθήνη ~ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽
[11, 600-649]   ἐόν, Νέστωρ δ᾽ γέρων  ἀμογητὶ   ἄειρεν. ~ἐν τῷ ῥά σφι
[11, 150-199]   λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς  ἀμολγῷ   ~πάσας· τῇ δέ τ᾽ ἰῇ
[11, 300-349]   ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ ῥα, καὶ  ἀμπεπαλὼν   προΐει δολιχόσκιον ἔγχος ~καὶ βάλεν,
[11, 350-399]   ~ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ᾽  ἀμπερὲς   ἰὸς ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο·
[11, 350-399]   μάλα ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ λόχου  ἀμπήδησε   καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· ~βέβληαι
[11, 400-449]   ~Τρῶες· δὲ πρῶτον μὲν  ἀμύμονα   Δηϊοπίτην ~οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος
[11, 50-99]   ~Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ  ἀμύμονα   Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς Τρωσὶ
[11, 150-199]   ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας ~ἡνιόχους ποθέοντες  ἀμύμονας·   οἳ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ ~κείατο,
[11, 800-849]   ἕλκος ἔχοντα ~χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν  ἀμύμονος   ἰητῆρος ~κεῖσθαι· δ᾽ ἐν
[11, 500-549]   δὲ Μαχάων ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς  ἀμύμονος   ἰητῆρος· ~μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ
[11, 650-699]   ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ Νηλῆος  ἀμύμονος   υἱέες ἦμεν· ~τῶν οἶος λιπόμην,
[11, 550-599]   ἠδὲ μέδοντες ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες καὶ  ἀμύνετε   νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς βελέεσσι
[11, 250-299]   μέδοντες ~ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν  ἀμύνετε   ποντοπόροισι ~φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ
[11, 450-499]   γ᾽ ἥρως ~ἀΐσσων ἔγχει  ἀμύνετο   νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν
[11, 650-699]   ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος· δ᾽  ἀμύνων   ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν
[11, 550-599]   δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην ~ἵστασθ᾽  ἀμφ᾽   Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν. ~ὣς
[11, 450-499]   εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν  ~ἀμφ᾽   ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽
[11, 450-499]   δάπτει· ~ὥς ῥα τότ᾽  ἀμφ᾽   Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον
[11, 400-449]   περ ἐόντα, ~ὥς ῥα τότ᾽  ἀμφ᾽   Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο ~Τρῶες·
[11, 500-549]   δέ μιν ἔγνων· ~εὐρὺ γὰρ  ἀμφ᾽   ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ
[11, 700-749]   ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ  ~ἀμφέσταν   δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες· ~ἀλλά
[11, 700-749]   Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος· ~τὴν  ἀμφεστρατόωντο   διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν
[11, 650-699]   Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη  ~ἀμφὶ   βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα
[11, 750-799]   ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι. ~σφῶϊ μὲν  ἀμφὶ   βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ᾽
[11, 450-499]   ~εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον·  ἀμφὶ   δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽
[11, 0-49]   νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.  ~ἀμφὶ   δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος·
[11, 350-399]   καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ ~γαίης·  ἀμφὶ   δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
[11, 400-449]   λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,  ~ἀμφὶ   δέ τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ
[11, 400-449]   τιθέντες. ~ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον  ἀμφὶ   κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται,
[11, 450-499]   ~Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν  ~ἀμφί   μ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ἀϋτὴ
[11, 50-99]   ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο ~Ἕκτορά τ᾽  ἀμφὶ   μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν
[11, 500-549]   δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽  ἀμφὶ   μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ
[11, 700-749]   κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος  ~ἀμφὶ   ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
[11, 700-749]   ~ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν,  ἀμφί   τε ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς·
[11, 0-49]   ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ~ἂν δ᾽ ἕλετ᾽  ἀμφιβρότην   πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν, ἣν
[11, 350-399]   ~τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ᾽  ἀμφίδρυφοί   εἰσι παρειαί, ~παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί·
[11, 550-599]   δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽  ἀμφὶς   ἐάγῃ, ~κείρει τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ
[11, 700-749]   δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽  ἀμφὶς   ἕκαστον ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας
[11, 600-649]   ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες  ἀμφὶς   ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽
[11, 0-49]   κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν ~τρεῖς  ἀμφιστρεφέες   ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ δ᾽
[11, 0-49]   αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽  ἀμφίφαλον   κυνέην θέτο τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν
[11, 50-99]   ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽  ἀμφοτέρων   βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
[11, 0-49]   ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν  ἀμφοτέρωσε,   ~ἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
[11, 100-149]   δύω Πριάμοιο νόθον καὶ γνήσιον  ἄμφω   ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας·
[11, 750-799]   δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽  ἄμφω   πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν
[11, 200-249]   Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε, ~βῆ δὲ φέρων  ἀν᾽   ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά. ~τὸν
[11, 300-349]   ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν· ~τὼ δ᾽  ἀν᾽   ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε
[11, 250-299]   πάντας ἀρίστους· ~τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽  ἀν᾽   ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε
[11, 500-549]   νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽  ἄν   πω χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ
[11, 350-399]   ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης, ~οὐκ  ἄν   τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες
[11, 0-49]   ἦεν ~ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός.  ~ἂν   δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα
[11, 150-199]   τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽  ἂν   μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα
[11, 200-249]   προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽  ἂν   μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα
[11, 250-299]   μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς δ᾽ ὅτ᾽  ἂν   ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
[11, 150-199]   ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽ ὄχεα κροτάλιζον  ἀνὰ   πτολέμοιο γεφύρας ~ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας·
[11, 750-799]   σπιδέος πεδίοιο ~κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς  ἀνά   τ᾽ ἔντεα καλὰ λέγοντες, ~ὄφρ᾽
[11, 150-199]   ~πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας  ἀνάγκῃ,   ~ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας· ὑπὸ δέ
[11, 600-649]   ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν  ἀναίνετο   εἶπέ τε μῦθον· ~οὐχ ἕδος
[11, 650-699]   ~δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ  ἀναίτιον   αἰτιόῳτο. ~τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα
[11, 300-349]   Ὀδυσσεὺς ~ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο  ἄνακτος.   ~τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ
[11, 350-399]   ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς  ἀνάλκιδος   οὐτιδανοῖο. ~ἦ τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽
[11, 250-299]   ἀκωκή. ~ῥίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα  ἄναξ   ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς
[11, 50-99]   ~καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι  ἄναξ   ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ
[11, 700-749]   ἔμελλον ~θεύσεσθαι· τοὺς δ᾽ αὖθι  ἄναξ   ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε, τὸν δ᾽
[11, 0-49]   οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς Τροίην νήεσσιν  ἀναπλεύσεσθαι   ἔμελλον· ~τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε
[11, 250-299]   υἷες ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ ~πότμον  ἀναπλήσαντες   ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω. ~αὐτὰρ
[11, 800-849]   Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ᾽  ἀνάπνευσις   πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ κ᾽ ἀκμῆτες
[11, 800-849]   τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο ~Τρῶες,  ἀναπνεύσωσι   δ᾽ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι·
[11, 550-599]   ἔστησαν σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες ~δούρατ᾽  ἀνασχόμενοι·   τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
[11, 150-199]   ~πάσας· τῇ δέ τ᾽ ἰῇ  ἀναφαίνεται   αἰπὺς ὄλεθρος· ~τῆς δ᾽ ἐξ
[11, 50-99]   ἐΐσην, ~οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων  ἀναφαίνεται   οὔλιος ἀστὴρ ~παμφαίνων, τοτὲ δ᾽
[11, 150-199]   προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽  ἀναχωρείτω,   τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
[11, 400-449]   τέλος κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ δ᾽  ἀναχωρήσας   Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~ἆ
[11, 50-99]   Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽  ἄνδρα   Βιάνορα ποιμένα λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα
[11, 700-749]   ἔπλετο νεῖκος, ~πρῶτος ἐγὼν ἕλον  ἄνδρα,   κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον
[11, 750-799]   αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη. ~ἔνθ᾽  ἄνδρα   κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
[11, 700-749]   ~ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον  ἄνδρα   πεσόντα ~ἡγεμόν᾽ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε
[11, 800-849]   ~ῥεῖα δέ κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας  ἄνδρας   ἀϋτῇ ~ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν
[11, 750-799]   εἴ ποτ᾽ ἔον γε, μετ᾽  ἀνδράσιν.   αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~οἶος τῆς ἀρετῆς
[11, 400-449]   δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽  ἄνδρε   κατακτείνας καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ
[11, 650-699]   ~οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες  ἄνδρες   ~δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος
[11, 350-399]   τιταίνετο ποιμένι λαῶν, ~στήλῃ κεκλιμένος  ἀνδροκμήτῳ   ἐπὶ τύμβῳ ~Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ
[11, 150-199]   ἔκ τε κονίης ~ἔκ τ᾽  ἀνδροκτασίης   ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ τε
[11, 500-549]   δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον  ~ἀνδρόμεον   ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ
[11, 350-399]   πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ βέλος  ἀνδρὸς   ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ τ᾽ ἄλλως
[11, 50-99]   ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν  ἀνδρὸς   μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν
[11, 250-299]   ~ῥίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ  ἀνδρῶν   Ἀγαμέμνων· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε
[11, 50-99]   τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ  ἀνδρῶν   Ἀγαμέμνων ~στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε
[11, 700-749]   ~θεύσεσθαι· τοὺς δ᾽ αὖθι ἄναξ  ἀνδρῶν   Αὐγείας ~κάσχεθε, τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽
[11, 250-299]   τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας  ἀνδρῶν   ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί
[11, 500-549]   τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας  ἀνδρῶν   ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί
[11, 500-549]   ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα  ~ἀνδρῶν   πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος
[11, 200-249]   ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος  ἀνδρῶν   ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά
[11, 150-199]   ~ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ  ἀνδρῶν   τε θεῶν τε ~Ἴδης ἐν
[11, 150-199]   ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας  ἀνδρῶν,   ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽ ἄλλον
[11, 200-249]   ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας  ἀνδρῶν,   ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽
[11, 750-799]   εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ᾽  ἀνδρῶν.   ~ὣς ἔον, εἴ ποτ᾽ ἔον
[11, 350-399]   Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὦκ᾽ ἀπέλεθρον  ἀνέδραμε,   μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ
[11, 600-649]   ~λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽  ἀνεκτός.   ~ἀλλ᾽ ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ
[11, 350-399]   βριαρήν· δὲ τόξου πῆχυν  ἄνελκε   ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν
[11, 150-199]   ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους  ἀνέμιμνον.   ~οἳ δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον
[11, 300-349]   ὑψόσε δ᾽ ἄχνη ~σκίδναται ἐξ  ἀνέμοιο   πολυπλάγκτοιο ἰωῆς· ~ὣς ἄρα πυκνὰ
[11, 150-199]   ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ τ᾽ εἰλυφόων  ἄνεμος   φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
[11, 250-299]   πτολέμοιο, ~ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων  ἀνεμοτρεφὲς   ἔγχος. ~ἤτοι Ἰφιδάμαντα κασίγνητον
[11, 300-349]   ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἀσπασίως φεύγοντες  ἀνέπνεον   Ἕκτορα δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν
[11, 350-399]   ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν καὶ Τρῶες  ἀνέπνευσαν   κακότητος, ~οἵ τέ σε πεφρίκασι
[11, 450-499]   Αἴας, ~δαΐζων ἵππους τε καὶ  ἀνέρας·   οὐδέ πω Ἕκτωρ ~πεύθετ᾽ ἐπεί
[11, 300-349]   ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ  ἀνέρε   δήμου ἀρίστω ~υἷε δύω Μέροπος
[11, 500-549]   μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ  ἀνέρες   ἀγροιῶται, ~οἵ τέ μιν οὐκ
[11, 250-299]   καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ  ~ἀνέρες   ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος
[11, 450-499]   ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα δέ οἱ σπασθέντος  ἀνέσσυτο,   κῆδε δὲ θυμόν. ~Τρῶες δὲ
[11, 450-499]   ἔβησαν. ~αὐτὰρ γ᾽ ἐξοπίσω  ἀνεχάζετο,   αὖε δ᾽ ἑταίρους. ~τρὶς μὲν
[11, 250-299]   ~ὄφρά οἱ αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν  ἀνήνοθεν   ἐξ ὠτειλῆς. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ
[11, 450-499]   κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽  ἀνὴρ   ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν
[11, 50-99]   λαός· ~ἦμος δὲ δρυτόμος περ  ἀνὴρ   ὁπλίσσατο δεῖπνον ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν,
[11, 500-549]   ἔχε μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς γὰρ  ἀνὴρ   πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς τ᾽
[11, 650-699]   γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος ~δεινὸς  ἀνήρ·   τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
[11, 250-299]   μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽  ἀνὴρ   ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος
[11, 0-49]   ~ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων  ἀνθρώπων.   ~ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο
[11, 250-299]   μένος Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον δ᾽  ἀνόρουσε,   καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι
[11, 350-399]   ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον δ᾽  ἀνόρουσε,   καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι
[11, 750-799]   ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ᾽  ἀνόρουσεν   Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς
[11, 500-549]   ἵππους· ~ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν  ἀντάξιος   ἄλλων ~ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί
[11, 800-849]   βωμοί, ~ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος  ἀντεβόλησε   ~διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ
[11, 550-599]   ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ᾽  ἄντην   ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον
[11, 50-99]   ὣς τίετο δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽  Ἀντηνορίδας   Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν
[11, 200-249]   Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας  Ἀντηνορίδης   ἠΰς τε μέγας τε ~ὃς
[11, 200-249]   ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς  Ἀντηνορίδης,   κρατερόν ῥά πένθος ~ὀφθαλμοὺς
[11, 250-299]   Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς. ~ἔνθ᾽  O