Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπέσῃ 1
ἔμπνυτο 1
ἐμῷ 4
ἐν 52
ἔν 1
ἐναίροντα 2
ἐναντίοι 2
Fréquences     [«    »]
40
43 τ
37 ὣς
52 ἐν
58 μὲν
70 τε
115 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

ἐν


Chant, vers
[11, 100-149]   ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ δ᾽  ἐν   Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται ~χαλκός
[11, 150-199]   ~ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον  ἐν   ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ τ᾽
[11, 50-99]   περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον ~οὔρεος  ἐν   βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας
[11, 550-599]   μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,  ~ἐν   γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
[11, 350-399]   ποδός· διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς  ~ἐν   γαίῃ κατέπηκτο· δὲ μάλα
[11, 200-249]   δὲ μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι·  ἐν   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν
[11, 50-99]   φάλαγγας ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας·  ἐν   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε
[11, 0-49]   ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους·  ἐν   δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
[11, 250-299]   ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,  ~ἐν   δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος
[11, 500-549]   ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος·  ἐν   δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι,
[11, 50-99]   κοσμηθέντες, ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον·  ἐν   δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης,
[11, 0-49]   ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί,  ἐν   δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
[11, 0-49]   δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος·  ἐν   δέ οἱ ἧλοι ~χρύσειοι πάμφαινον,
[11, 0-49]   μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,  ~ἐν   δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι
[11, 400-449]   ἐβεβήκει, ~τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ  ἐν   δόρυ πῆξεν ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ
[11, 700-749]   στρατὸν ἐν τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν  ἐν   ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος ~ἀμφὶ ῥοὰς
[11, 650-699]   ~τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽  ἐν   Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ δὲ συναγρόμενοι
[11, 650-699]   γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽  ἐν   Ἤλιδι δίῃ ~τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι
[11, 650-699]   κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς  ἐν   Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος·
[11, 200-249]   τε μέγας τε ~ὃς τράφη  ἐν   Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων· ~Κισσῆς
[11, 100-149]   περικλυτός· ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης  ἐν   κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽
[11, 400-449]   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν· δ᾽  ἐν   κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
[11, 700-749]   βάλον χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε δ᾽  ἐν   κονίῃσιν· ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον
[11, 150-199]   ἀνδρῶν τε θεῶν τε ~Ἴδης  ἐν   κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν καταβάς·
[11, 300-349]   ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω  ~ἐν   κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον·
[11, 750-799]   καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽  ἐν   μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος
[11, 0-49]   μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ, ~ἥ ῥ᾽  ἐν   μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν
[11, 400-449]   στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽  ἐν   μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
[11, 450-499]   μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν  ~ἐν   νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν
[11, 0-49]   ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων  ~ἐν   νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
[11, 300-349]   ἔργα γένοντο, ~καί νύ κεν  ἐν   νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί, ~εἰ
[11, 0-49]   πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι  ~ἐν   νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα
[11, 800-849]   Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν ~ἔσσεται, ἀλλ᾽  ἐν   νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ μὲν
[11, 800-849]   πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,  ~ἐν   νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε
[11, 650-699]   κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι  ~ἐν   νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
[11, 150-199]   ~ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν  ἐν   νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ δέ
[11, 450-499]   ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν θῶες  ἐν   οὔρεσι δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ·
[11, 800-849]   ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι· δ᾽  ἐν   πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
[11, 200-249]   οἱ ἕποντο. ~τὰς μὲν ἔπειτ᾽  ἐν   Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας, ~αὐτὰρ
[11, 200-249]   ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽  ἐν   προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽
[11, 150-199]   ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽  ἐν   προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽
[11, 250-299]   βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽  ἐν   πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν
[11, 50-99]   Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽  ἐν   πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην,
[11, 650-699]   δ᾽ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽  ἐν   πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
[11, 650-699]   ὄφειλον, ~ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι  ἐν   Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν γάρ ῥ᾽
[11, 50-99]   μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽  ἐν   πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ᾽ ἄρα
[11, 550-599]   θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα μὲν  ἐν   σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
[11, 700-749]   ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν  ἐν   τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν
[11, 800-849]   φίλων καὶ πατρίδος αἴης ~ἄσειν  ἐν   Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
[11, 600-649]   δ᾽ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.  ~ἐν   τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ
[11, 500-549]   ~Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος  ἐν   φόβον ὦρσε· ~στῆ δὲ ταφών,
[11, 750-799]   καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς  ἐν   χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006