Alphabétiquement     [«   »]
κάθιζον 1
καθορῶν 1
καθύπερθεν 1
καὶ 115
καί 10
καῖε 1
καιόμεναί 1
Fréquences     [«    »]
52 ἐν
58 μὲν
70 τε
115 καὶ
132 δὲ
213 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

καὶ


Chant, vers
[11, 50-99]   δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας Πόλυβον  καὶ   Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν τ᾽ Ἀκάμαντ᾽
[11, 50-99]   τε. ~ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν  καὶ   ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽
[11, 700-749]   ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ᾽ εὐχόμενοι  καὶ   Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων
[11, 550-599]   γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε  καὶ   αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν
[11, 350-399]   περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος πέλεται,  καὶ   ἀκήριον αἶψα τίθησι. ~τοῦ δὲ
[11, 550-599]   ~στῆ ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰών,  καὶ   ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, ~καὶ βάλε
[11, 300-349]   Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν  καὶ   ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ ῥα, καὶ
[11, 350-399]   δίφρον ὀρούσας ~ἐξέλασ᾽ ἐς πληθύν,  καὶ   ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ δ᾽
[11, 750-799]   βήσαμεν ἵππους ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης,  καὶ   Ἀλησίου ἔνθα κολώνη ~κέκληται· ὅθεν
[11, 450-499]   ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον πολλοί τε  καὶ   ἄλκιμοι, αὐτὰρ γ᾽ ἥρως
[11, 150-199]   ἵκοντο, ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο  καὶ   ἀλλήλους ἀνέμιμνον. ~οἳ δ᾽ ἔτι
[11, 300-349]   λαῶν. ~ἔνθά κε λοιγὸς ἔην  καὶ   ἀμήχανα ἔργα γένοντο, ~καί νύ
[11, 300-349]   καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ ῥα,  καὶ   ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος ~καὶ
[11, 50-99]   πεδίοιο ~Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν  καὶ   ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς
[11, 550-599]   ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες  καὶ   ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς
[11, 650-699]   ἐκεῖνος ~δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν  καὶ   ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽
[11, 450-499]   φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων ἵππους τε  καὶ   ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ ~πεύθετ᾽
[11, 300-349]   δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν τε  καὶ   ἀνέρε δήμου ἀρίστω ~υἷε δύω
[11, 500-549]   ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες τε  καὶ   ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ τέ μιν
[11, 100-149]   ~αὐτὰρ βῆ Ἶσόν τε  καὶ   Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε δύω Πριάμοιο
[11, 500-549]   δ᾽ ἄξων ~νέρθεν ἅπας πεπάλακτο  καὶ   ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον, ~ἃς
[11, 500-549]   ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν  καὶ   ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ μὲν μετὰ
[11, 500-549]   καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους τε  καὶ   ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες
[11, 150-199]   δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽ ἵπποισι  καὶ   ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη
[11, 500-549]   καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς τε  καὶ   ἀσπίδας· αἵματι δ᾽ ἄξων ~νέρθεν
[11, 450-499]   ἔγχος ~ἔξω τε χροὸς ἕλκε  καὶ   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα δέ οἱ
[11, 250-299]   καὶ ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς,  καὶ   ἀΰτει πάντας ἀρίστους· ~τὸν δ᾽
[11, 500-549]   ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε  καὶ   αὐτοί. ~Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος·
[11, 100-149]   δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον ~Τρώων, ἀλλὰ  καὶ   αὐτοὶ ὑπ᾽ Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ
[11, 800-849]   κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα ~χρηΐζοντα  καὶ   αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι·
[11, 300-349]   κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον μὲν πρῶτα  καὶ   Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα
[11, 650-699]   τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ  καὶ   αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα
[11, 50-99]   δράγματα ταρφέα πίπτει· ~ὣς Τρῶες  καὶ   Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες ~δῄουν,
[11, 500-549]   ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας  καὶ   Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς τε καὶ
[11, 550-599]   νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς δὲ Τρώων  καὶ   Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ ~ἱστάμενος· τὰ
[11, 350-399]   καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ ἔμπνυτο,  καὶ   ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας ~ἐξέλασ᾽
[11, 550-599]   ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,  ~καὶ   βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
[11, 350-399]   δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε  ~καὶ   βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον
[11, 350-399]   καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος  ~καὶ   βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν,
[11, 100-149]   τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ ~γιγνώσκων·  καὶ   γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ
[11, 650-699]   ~εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας.  ~καὶ   γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽
[11, 100-149]   ἐξεναρίξων ~υἷε δύω Πριάμοιο νόθον  καὶ   γνήσιον ἄμφω ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ
[11, 450-499]   πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν  καὶ   γούνατ᾽ ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ
[11, 250-299]   μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ Λύκιοι  καὶ   Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε φίλοι,
[11, 400-449]   ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,  ~καὶ   διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, ~πάντα
[11, 750-799]   δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ  καὶ   δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽ ἐν
[11, 300-349]   πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην  ~καὶ   Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽
[11, 150-199]   ~πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα  καὶ   ἔγκατα πάντα λαφύσσει· ~ὣς τοὺς
[11, 350-399]   ~ἦ τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο,  καὶ   εἴ κ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
[11, 0-49]   μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα δὲ χρυσοῖο  καὶ   εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι δὲ δράκοντες
[11, 100-149]   λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαβών,  καὶ   ἔλυσεν ἀποίνων. ~δὴ τότε γ᾽
[11, 350-399]   ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ πού τις  καὶ   ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι. ~νῦν
[11, 200-249]   φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν  καὶ   ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι δ᾽
[11, 400-449]   ὀξέϊ δουρί, ~αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα  καὶ   Ἔννομον ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα
[11, 700-749]   Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων  καὶ   Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος, ~πρῶτος ἐγὼν
[11, 200-249]   ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος  καὶ   ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ἣ
[11, 150-199]   ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος  καὶ   ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ὣς
[11, 700-749]   γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ  καὶ   ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά· τὰ
[11, 350-399]   ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν  καὶ   ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ
[11, 550-599]   μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς,  καὶ   ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ
[11, 650-699]   κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων· ~βέβληται δὲ  καὶ   Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον
[11, 350-399]   ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ λόχου ἀμπήδησε  καὶ   εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· ~βέβληαι οὐδ᾽
[11, 500-549]   ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ  καὶ   ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους τε καὶ
[11, 650-699]   ἔμπεδος εἴη ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι  καὶ   ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ,
[11, 250-299]   Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε,  καὶ   ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν
[11, 350-399]   ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε,  καὶ   ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν
[11, 0-49]   ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε  καὶ   Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.
[11, 300-349]   κράτος ἠέ περ ἡμῖν. ~ἦ  καὶ   Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε
[11, 250-299]   ἄρησθε. ~ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος  καὶ   θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς δ᾽ ὅτε
[11, 100-149]   φέβοντο. ~αὐτὰρ Πείσανδρόν τε  καὶ   Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος,
[11, 300-349]   Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν τε  καὶ   Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽
[11, 0-49]   νῆας ἐΐσας ~εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι  καὶ   κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε
[11, 400-449]   ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα  καὶ   κατὰ θυμόν, ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ
[11, 700-749]   ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,  ~καὶ   κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
[11, 800-849]   δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων  καὶ   κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο
[11, 400-449]   δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον  καὶ   κῆρα μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι,
[11, 800-849]   ~ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο  καὶ   κλισιάων. ~ὣς φάτο, τῷ δ᾽
[11, 350-399]   στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ᾽ ὤμων  ~καὶ   κόρυθα βριαρήν· δὲ τόξου
[11, 250-299]   Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες  καὶ   Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες
[11, 250-299]   Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα ~Τρωσί τε  καὶ   Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες
[11, 550-599]   πάγεν ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ δὲ  καὶ   μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
[11, 700-749]   ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς  καὶ   μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ
[11, 600-649]   δὲ θέειν παρά τε κλισίας  καὶ   νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ δ᾽ ὅτε
[11, 50-99]   γαίων ~εἰσορόων Τρώων τε πόλιν  καὶ   νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε στεροπήν,
[11, 750-799]   σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι  καὶ   νῦν ~ταῦτ᾽ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι
[11, 400-449]   ψυχὴν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ,  καὶ   μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας
[11, 200-249]   δὲ χίλι᾽ ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ  καὶ   ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
[11, 250-299]   ἔγχος. ~ἤτοι Ἰφιδάμαντα κασίγνητον  καὶ   ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ
[11, 300-349]   ~Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον  καὶ   Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ
[11, 50-99]   χαλκοβάρεια, ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς ἦλθε  καὶ   ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ ~ἔνδον ἅπας
[11, 300-349]   καὶ Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην  καὶ   Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽
[11, 350-399]   ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω. ~ἦ,  καὶ   Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ
[11, 800-849]   ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων  καὶ   πατρίδος αἴης ~ἄσειν ἐν Τροίῃ
[11, 700-749]   καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι  ~καὶ   πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς
[11, 100-149]   πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην. ~ἦ,  καὶ   Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε
[11, 650-699]   αἰγῶν, ~ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν  καὶ   πεντήκοντα ~πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ
[11, 450-499]   οὐ μὲν σοί γε πατὴρ  καὶ   πότνια μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι
[11, 450-499]   Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα δὲ Λύσανδρον  καὶ   Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς δ᾽
[11, 650-699]   γέρων ἀγέλην τε βοῶν  καὶ   πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν ~εἵλετο κρινάμενος
[11, 650-699]   θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν.  ~καὶ   τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον
[11, 350-399]   ~οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς  καὶ   ταρφέες ἰοί· ~νῦν δέ μ᾽
[11, 400-449]   ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας  καὶ   τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ κεν ἐμῷ
[11, 300-349]   κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι ἐγὼ μενέω  καὶ   τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα ~ἡμέων ἔσσεται
[11, 200-249]   ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ᾽ αἰχμή.  ~καὶ   τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ
[11, 50-99]   πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.  ~καὶ   τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ
[11, 350-399]   ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν  καὶ   Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ τέ
[11, 100-149]   δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ  καὶ   ὕλην ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς
[11, 750-799]   γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν ἀριστεύειν  καὶ   ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων· ~σοὶ δ᾽
[11, 300-349]   τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς  καὶ   Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν κατὰ
[11, 800-849]   περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ,  καὶ   ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα
[11, 150-199]   ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε  καὶ   ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ
[11, 350-399]   ~ἦ θήν σ᾽ ἐξανύω γε  καὶ   ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ πού τις
[11, 150-199]   ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας  καὶ   φηγὸν ἵκοντο, ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ
[11, 300-349]   μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ  καὶ   ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα·
[11, 700-749]   ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. ~ἀλλὰ  καὶ   ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι ~καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006