Alphabétiquement     [«   »]
ταχείης 1
τάχιστ 1
τέ 6
τε 70
τεῒν 1
τειρόμενοι 1
τειρομένοιο 1
Fréquences     [«    »]
52 ἐν
58 μὲν
43 τ
70 τε
115 καὶ
132 δὲ
213 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

τε


Chant, vers
[11, 700-749]   μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί  τε   ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ
[11, 650-699]   ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί  τε.   ~βέβληται μὲν Τυδεΐδης κρατερὸς
[11, 650-699]   ~ἐκ δ᾽ γέρων ἀγέλην  τε   βοῶν καὶ πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν
[11, 50-99]   τέ μιν ἵκετο θυμόν, ~σίτου  τε   γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
[11, 600-649]   νηῒ ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά  τε   δακρυόεσσαν. ~αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν
[11, 450-499]   αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς εἴ  τε   δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον
[11, 0-49]   ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ μέγα  τε   δεινόν τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ
[11, 550-599]   ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~καιόμεναί  τε   δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός
[11, 450-499]   ἤγαγε δαίμων ~σίντην· θῶες μέν  τε   διέτρεσαν, αὐτὰρ δάπτει· ~ὥς
[11, 800-849]   ἵνά σφ᾽ ἀγορή τε θέμις  τε   ~ἤην, τῇ δὴ καί σφι
[11, 150-199]   εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ  τε   θάμνοι ~πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς
[11, 800-849]   θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽ ἀγορή  τε   θέμις τε ~ἤην, τῇ δὴ
[11, 150-199]   τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν  τε   θεῶν τε ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι
[11, 150-199]   ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν  τε   ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης
[11, 250-299]   ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ, ~ἥ  τε   καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα
[11, 450-499]   δαΐφρονα ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον πολλοί  τε   καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ γ᾽
[11, 450-499]   τότε φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων ἵππους  τε   καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
[11, 300-349]   Ἕκτορα δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν  τε   καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω ~υἷε
[11, 500-549]   βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες  τε   καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ τέ
[11, 100-149]   χιτῶνας· ~αὐτὰρ βῆ Ἶσόν  τε   καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε δύω
[11, 500-549]   ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους  τε   καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
[11, 500-549]   Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς  τε   καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ᾽ ἄξων
[11, 500-549]   ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι  τε   καὶ αὐτοί. ~Αἴας δὲ κλονέει
[11, 0-49]   ~λάμπ᾽ ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη  τε   καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο
[11, 100-149]   Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ Πείσανδρόν  τε   καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο
[11, 300-349]   ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν  τε   καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽
[11, 250-299]   ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα ~Τρωσί  τε   καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
[11, 150-199]   δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς  τε   καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω
[11, 500-549]   ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες πεζοί  τε   κακὴν ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους ὀλέκουσι,
[11, 600-649]   ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ θέειν παρά  τε   κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ
[11, 400-449]   δέ τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ  τε   κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ δὲ
[11, 150-199]   ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ  τε   κονίης ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ
[11, 0-49]   ~τρεῖς ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς  τε   Κρονίων ~ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας
[11, 650-699]   ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται, ~αὐτοί  τε   κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ
[11, 150-199]   ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ  τε   κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν
[11, 150-199]   πεδίον φοβέοντο βόες ὥς, ~ἅς  τε   λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς
[11, 450-499]   δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί  τε   λῖν ἤγαγε δαίμων ~σίντην· θῶες
[11, 200-249]   ~ἕλκ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς  τε   λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς
[11, 500-549]   στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί  τε   μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽
[11, 250-299]   στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί  τε   μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ
[11, 200-249]   κλειτῶν ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς  τε   μέγας τε ~ὃς τράφη ἐν
[11, 50-99]   σκιόεντα, ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν  τε   μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽
[11, 500-549]   ἵετο δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί  τε   μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε
[11, 600-649]   ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ  τε   μῦθον· ~οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ
[11, 500-549]   μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ  τε,   νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽
[11, 550-599]   παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ  τε   νηπίη αὐτῶν· ~σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν,
[11, 750-799]   ~ξείνιά τ᾽ εὖ παρέθηκεν,  τε   ξείνοις θέμις ἐστίν. ~αὐτὰρ ἐπεὶ
[11, 0-49]   ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν  τε   ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος
[11, 200-249]   ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας  τε   ~ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι
[11, 50-99]   τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους  τε.   ~ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ
[11, 550-599]   εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ  τε   παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ
[11, 450-499]   δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ  τε   πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽
[11, 700-749]   ἤματι πάντες ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί  τε   πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ·
[11, 50-99]   καθέζετο κύδεϊ γαίων ~εἰσορόων Τρώων  τε   πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ
[11, 100-149]   κειμήλια κεῖται ~χαλκός τε χρυσός  τε   πολύκμητός τε σίδηρος, ~τῶν κέν
[11, 250-299]   βέλος ὀξὺ γυναῖκα ~δριμύ, τό  τε   προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης θυγατέρες
[11, 150-199]   ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς  τε   πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο, ~ἔνθ᾽
[11, 100-149]   ~χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός  τε   σίδηρος, ~τῶν κέν τοι χαρίσαιτο
[11, 50-99]   δ᾽ ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς  τε   στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ
[11, 50-99]   πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ  τε   στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε.
[11, 150-199]   τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ  τε   τεῖχος ~ἵξεσθαι, τότε δή ῥα
[11, 0-49]   περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος  τε.   ~τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν
[11, 550-599]   χειρῶν ~καιόμεναί τε δεταί, τάς  τε   τρεῖ ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν δ᾽
[11, 100-149]   ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽ εἴ πέρ  τε   τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί
[11, 0-49]   ~δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός  τε   Φόβος τε. ~τῆς δ᾽ ἐξ
[11, 500-549]   ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί  τε   χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην
[11, 250-299]   ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί  τε   χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ αἷμ᾽ ἔτι
[11, 800-849]   ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί  τε   ~χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ
[11, 450-499]   Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω  τε   χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
[11, 100-149]   Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται ~χαλκός  τε   χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006