Alphabétiquement     [«   »]
Δάρδανοι 1
δαρδάπτουσιν 1
δαφοινοὶ 1
δὲ 132
δέ 34
δεδεγμένος 1
δεδιδάχθαι 1
Fréquences     [«    »]
115 καὶ
58 μὲν
70 τε
132 δὲ
213 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

δὲ


Chant, vers
[11, 50-99]   σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος  δὲ   βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. ~φθὰν
[11, 350-399]   ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ, ~στῆ  δὲ   γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ
[11, 250-299]   ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε  δὲ   γυῖα· ~τοῖο δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι
[11, 200-249]   δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε  δὲ   γυῖα. ~ὣς μὲν αὖθι
[11, 350-399]   καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι. ~τοῦ  δὲ   γυναικὸς μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι
[11, 0-49]   βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη, περὶ  δὲ   Δεῖμός τε Φόβος τε. ~τῆς
[11, 600-649]   δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ  δὲ   δέπας περικαλλές, οἴκοθεν ἦγ᾽
[11, 500-549]   Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ  δὲ   δὴ ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ
[11, 350-399]   ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽ ὀδύνη  δὲ   διὰ χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. ~ἐς
[11, 250-299]   ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~ἤϋσεν  δὲ   διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ φίλοι
[11, 550-599]   ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, ~ἤϋσεν  δὲ   διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ φίλοι
[11, 250-299]   χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε, ~ἀντικρὺ  δὲ   διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. ~ῥίγησέν
[11, 450-499]   πύργον, ~στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες  δὲ   διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. ~ἤτοι τὸν
[11, 550-599]   βάλε μηρὸν ὀϊστῷ ~δεξιόν· ἐκλάσθη  δὲ   δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. ~ἂψ
[11, 550-599]   Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ ~ἱστάμενος· τὰ  δὲ   δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα
[11, 50-99]   ἄρουραν ~πυρῶν κριθῶν· τὰ  δὲ   δράγματα ταρφέα πίπτει· ~ὣς Τρῶες
[11, 0-49]   χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι  δὲ   δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν ~τρεῖς
[11, 450-499]   ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, ~πολλὰς  δὲ   δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε
[11, 50-99]   ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός· ~ἦμος  δὲ   δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
[11, 50-99]   αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος  δὲ   ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ
[11, 650-699]   δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~νῦν  δὲ   ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽
[11, 800-849]   θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, ~βῆ  δὲ   θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην
[11, 600-649]   δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ  δὲ   θέειν παρά τε κλισίας καὶ
[11, 250-299]   ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε  δὲ   θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος,
[11, 700-749]   γαμβρὸς δ᾽ ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην  δὲ   θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ
[11, 450-499]   δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε  δὲ   θυμόν. ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως
[11, 600-649]   τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες, ~Πάτροκλος  δὲ   θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς. ~τὸν
[11, 550-599]   δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
[11, 600-649]   θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν γεραιὸς ἀπὸ θρόνου
[11, 300-349]   δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
[11, 800-849]   ποιμένα λαῶν ~ἐς κλισίην· θεράπων  δὲ   ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά μιν
[11, 800-849]   γε μὲν ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
[11, 500-549]   ~αἵ τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων.  δὲ   ἵετο δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί
[11, 650-699]   δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων· ~βέβληται  δὲ   καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
[11, 550-599]   μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ  δὲ   καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν
[11, 150-199]   ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, ~βῆ  δὲ   κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον
[11, 200-249]   δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, ~Ἰφιδάμας  δὲ   κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε ~νύξ᾽
[11, 450-499]   δ᾽ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον  δὲ   κάτεισι ~χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος
[11, 150-199]   ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι πόλιος·  δὲ   κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ
[11, 650-699]   μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον  δὲ   κιόντι. ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽
[11, 600-649]   προσέειπε ~φθεγξάμενος παρὰ νηός·  δὲ   κλισίηθεν ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ,
[11, 500-549]   ἵπποι τε καὶ αὐτοί. ~Αἴας  δὲ   κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν
[11, 550-599]   πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες·  δὲ   κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ
[11, 600-649]   ἐπ᾽ αὐτῆς ~χάλκειον κάνεον, ἐπὶ  δὲ   κρόμυον ποτῷ ὄψον, ~ἠδὲ μέλι
[11, 500-549]   ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν  δὲ   κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα
[11, 50-99]   ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν  δὲ   κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ
[11, 100-149]   χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ  δὲ   κυκηθήτην· δ᾽ ἐναντίον ὦρτο
[11, 50-99]   μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε  δὲ   λαός· ~ἦμος δὲ δρυτόμος περ
[11, 100-149]   ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς  δὲ   λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
[11, 750-799]   ~ὣς ἐπέτελλ᾽ γέρων, σὺ  δὲ   λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν
[11, 0-49]   κυνέην θέτο τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν  δὲ   λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο δ᾽
[11, 50-99]   δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ  δὲ   λύκοι ὣς ~θῦνον· Ἔρις δ᾽
[11, 450-499]   ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα  δὲ   Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
[11, 400-449]   Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς, ~στῆ  δὲ   μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν
[11, 750-799]   κελεύων ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ  δὲ   μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω
[11, 350-399]   ἰὸς ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο·  δὲ   μάλα ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ λόχου
[11, 400-449]   κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν  δὲ   μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς,
[11, 650-699]   ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω  δὲ   Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~νῦν δὲ
[11, 550-599]   φέρον Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον  δὲ   Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~τὸν δὲ
[11, 500-549]   δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ  δὲ   Μαχάων ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος
[11, 500-549]   ~ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ  δὲ   Μαχάων ~βαινέτω, ἐς νῆας δὲ
[11, 200-249]   δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. ~ἀρτύνθη  δὲ   μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι· ἐν
[11, 250-299]   ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ  δὲ   μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς Κρονίδης·
[11, 50-99]   βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. ~φθὰν  δὲ   μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
[11, 300-349]   ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο  δὲ   μέγα θυμῷ. ~τοὺς μὲν γὰρ
[11, 0-49]   ξεινήϊον εἶναι. ~πεύθετο γὰρ Κύπρον  δὲ   μέγα κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς
[11, 0-49]   τε δεινόν τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν  δὲ   μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ
[11, 450-499]   ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν. ~Τρῶες  δὲ   μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος
[11, 400-449]   τε κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ  δὲ   μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
[11, 0-49]   ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν  δὲ   μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. ~τῇ
[11, 550-599]   δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας. ~στῆ  δὲ   μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
[11, 400-449]   φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ  δὲ   μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
[11, 550-599]   ~δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε  δὲ   μηρόν. ~ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς
[11, 700-749]   ~πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα  δὲ   μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς
[11, 250-299]   πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο  δὲ   νέρθε κονίῃ ~τειρόμενον βασιλῆα μάχης
[11, 50-99]   ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ·  δὲ   νόσφι λιασθεὶς ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε
[11, 800-849]   ὀϊστῷ ~σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ  δὲ   νότιος ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων καὶ
[11, 650-699]   τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, ~ἵππους  δὲ   ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ~πάσας
[11, 350-399]   ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ  δὲ   ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα
[11, 150-199]   κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ  δὲ   παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 450-499]   Δόρυκλον ~Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα  δὲ   Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα δὲ Λύσανδρον
[11, 500-549]   δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε  δὲ   παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
[11, 550-599]   ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ  δὲ   παρ᾽ αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽
[11, 150-199]   ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ  δὲ   παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
[11, 750-799]   δαίμονι θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών; ἀγαθὴ  δὲ   παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ δέ
[11, 450-499]   φέρων σάκος ἠΰτε πύργον, ~στῆ  δὲ   παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις
[11, 500-549]   δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς  δὲ   πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον
[11, 750-799]   ὑποθέσθαι ~καί οἱ σημαίνειν·  δὲ   πείσεται εἰς ἀγαθόν περ. ~ὣς
[11, 600-649]   δ᾽ αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ  δὲ   πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο,
[11, 350-399]   αἵματι γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ  δὲ   περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς
[11, 650-699]   ἄκοντι, ~κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ  δὲ   περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽ ἐκ
[11, 400-449]   διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν  δὲ   πεσών· δ᾽ ἐπεύξατο δῖος
[11, 500-549]   καλλίτριχας ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ  δὲ   πληγῆς ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν
[11, 450-499]   Τρώεσσι μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη  δὲ   ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς εἰπὼν
[11, 200-249]   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν  δὲ   πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν
[11, 700-749]   καλά, ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον  δὲ   Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν
[11, 150-199]   ὀπίστατον· οἳ δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ  δὲ   πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον
[11, 550-599]   ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας  δὲ   προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν,
[11, 0-49]   ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, ~αὐτοὶ  δὲ   πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽
[11, 400-449]   Διῒ φίλον ἐσσεύοντο ~Τρῶες·  δὲ   πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν
[11, 650-699]   καὶ πεντήκοντα ~πάσας θηλείας, πολλῇσι  δὲ   πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ τὰ μὲν
[11, 400-449]   κε φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ  δὲ   ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω ~μοῦνος·
[11, 800-849]   κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ  δὲ   ῥίζαν βάλε πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας
[11, 500-549]   ὦρσε· ~στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν  δὲ   σάκος βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε δὲ
[11, 800-849]   τε ~χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν  δὲ   σθένος ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ
[11, 250-299]   δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον  δὲ   στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ
[11, 400-449]   δόρυ πῆξεν ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ  δὲ   στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ πεσών·
[11, 750-799]   μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος  δὲ   σύ ἐσσι· βίῃ δ᾽
[11, 650-699]   πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ. ~εὖ  δὲ   σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος
[11, 650-699]   ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ  δὲ   συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες ~δαίτρευον·
[11, 500-549]   ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε· ~στῆ  δὲ   ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν
[11, 500-549]   δὲ Μαχάων ~βαινέτω, ἐς νῆας  δὲ   τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς
[11, 600-649]   ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. ~τοῖσι  δὲ   τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, ~τὴν
[11, 350-399]   ὤμων ~καὶ κόρυθα βριαρήν·  δὲ   τόξου πῆχυν ἄνελκε ~καὶ βάλεν,
[11, 700-749]   ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ  δὲ   τρίτῳ ἤματι πάντες ~ἦλθον ὁμῶς
[11, 300-349]   Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων· ~πολλὸν  δὲ   τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽
[11, 500-549]   γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης  δὲ   Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς,
[11, 450-499]   θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. ~Αἴας  δὲ   Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον ~Πριαμίδην
[11, 550-599]   ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ  δὲ   τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας δὲ προέεργε
[11, 300-349]   δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα  δὲ   Τρώων εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν δὲ
[11, 550-599]   θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς  δὲ   Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ
[11, 350-399]   ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα  δὲ   Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ᾽ ἐρωὴν
[11, 750-799]   τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον  δὲ   φέρεσθαι, ~αἴ κέ σε τῷ
[11, 200-249]   γ᾽ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε, ~βῆ  δὲ   φέρων ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα
[11, 600-649]   πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο, Πάτροκλος  δὲ   φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ
[11, 650-699]   εἴσω ~ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει  δὲ   φρένα Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι τύχε
[11, 200-249]   ᾤχετο πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε  δὲ   φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν
[11, 500-549]   κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα  δὲ   χάζετο δουρός. ~αὐτὰρ τῶν
[11, 0-49]   δύω κεκορυθμένα χαλκῷ ~ὀξέα· τῆλε  δὲ   χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
[11, 200-249]   ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα  δὲ   χίλι᾽ ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ καὶ
[11, 750-799]   τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε  δὲ   χρύσειον ἄλεισον ~σπένδων αἴθοπα οἶνον
[11, 0-49]   οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα  δὲ   χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006