Alphabétiquement     [«   »]
Σῶκος 1
σῶν 1
Σῶχ 1
τ 43
τὰ 6
τά 3
τάδε 2
Fréquences     [«    »]
34 δέ
40
37 ὣς
43 τ
52 ἐν
58 μὲν
70 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

τ


Chant, vers
[11, 400-449]   ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί  τ᾽   αἰζηοὶ ~σεύωνται, δέ τ᾽
[11, 400-449]   μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ  τ᾽   ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος
[11, 50-99]   Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν  τ᾽   Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽
[11, 350-399]   βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ  τ᾽   ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ
[11, 50-99]   Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ δ᾽ ὥς  τ᾽   ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν
[11, 50-99]   ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο ~Ἕκτορά  τ᾽   ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
[11, 500-549]   βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά  τ᾽   ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
[11, 350-399]   τίθησι. ~τοῦ δὲ γυναικὸς μέν  τ᾽   ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί, ~παῖδες δ᾽
[11, 800-849]   υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη δέ  τ᾽   ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ κ᾽
[11, 150-199]   Ζεὺς ἔκ τε κονίης ~ἔκ  τ᾽   ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ
[11, 750-799]   δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί  τ᾽   ἀνδρῶν. ~ὣς ἔον, εἴ ποτ᾽
[11, 50-99]   θεὸς ὣς τίετο δήμῳ, ~τρεῖς  τ᾽   Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
[11, 250-299]   ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ  τ᾽   ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
[11, 500-549]   ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ  τ᾽   ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
[11, 500-549]   ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον ~αἵ  τ᾽   ἀπ᾽ ἐπισσώτρων. δὲ ἵετο
[11, 250-299]   διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. ~ῥίγησέν  τ᾽   ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
[11, 750-799]   ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο ~κτείνοντές  τ᾽   αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἔντεα καλὰ
[11, 100-149]   ~χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό  τ᾽   αὐχένα κόψας, ~ὅλμον δ᾽ ὣς
[11, 450-499]   τε πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ  τ᾽   ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει, ~ὣς
[11, 400-449]   κρατερῶς, τ᾽ ἔβλητ᾽  τ᾽   ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος ταῦθ᾽
[11, 450-499]   ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν  τ᾽   ἔβαλ᾽ ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς·
[11, 400-449]   μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς,  τ᾽   ἔβλητ᾽ τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον.
[11, 150-199]   ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ  τ᾽   εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ
[11, 550-599]   περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει  τ᾽   εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ
[11, 400-449]   τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται, δέ  τ᾽   εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων
[11, 550-599]   αὐτῶν· ~σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί  τ᾽   ἐκορέσσατο φορβῆς· ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽
[11, 50-99]   δεῖπνον ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί  τ᾽   ἐκορέσσατο χεῖρας ~τάμνων δένδρεα μακρά,
[11, 500-549]   ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς  τ᾽   ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα
[11, 750-799]   Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ δέ  τ᾽   ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος
[11, 750-799]   πεδίοιο ~κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά  τ᾽   ἔντεα καλὰ λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ
[11, 550-599]   δέ τε νηπίη αὐτῶν· ~σπουδῇ  τ᾽   ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς·
[11, 550-599]   Τελαμώνιον υἱὸν ~Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες  τ᾽   ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος
[11, 750-799]   κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά  τ᾽   εὖ παρέθηκεν, τε ξείνοις
[11, 700-749]   ὑπερέσχεθε γαίης, ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί  τ᾽   εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 200-249]   κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ  τ᾽   ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν
[11, 150-199]   κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ  τ᾽   ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν
[11, 450-499]   ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν  τ᾽   ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα
[11, 500-549]   ἄλλων ~ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί  τ᾽   ἤπια φάρμακα πάσσειν. ~ὣς ἔφατ᾽
[11, 150-199]   νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ δέ  τ᾽   ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος· ~τῆς
[11, 50-99]   Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς  τ᾽   ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα μὲν ἠὼς
[11, 750-799]   Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους ~πέτρης  τ᾽   Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
[11, 350-399]   ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα  τ᾽   ὤμων ~καὶ κόρυθα βριαρήν·
[11, 300-349]   καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν  τ᾽   Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006