HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  107 formes différentes pour 179 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 450-499]   χάδε φωτός, ~τρὶς δ᾽ ἄϊεν  ἰάχοντος   ἄρηι φίλος Μενέλαος. ~αἶψα δ᾽
[11, 150-199]   ὠκέα Ἶρις, ~βῆ δὲ κατ᾽  Ἰδαίων   ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. ~εὗρ᾽
[11, 0-49]   πατρίδα γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἐβόησεν  ἰδὲ   ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους· ἐν δ᾽
[11, 200-249]   ~κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν  ἴδε,   πολλὰ δ᾽ ἔδωκε· ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν
[11, 100-149]   νηυσὶ θοῇσιν ~εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ  Ἴδης   ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς
[11, 100-149]   παρέβασκε περικλυτός· ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς  ~Ἴδης   ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,
[11, 150-199]   πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε  ~Ἴδης   ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν
[11, 300-349]   ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων ~ἐξ  Ἴδης   καθορῶν· τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον.
[11, 700-749]   γάρ πώ τί μ᾽ ἔφη  ἴδμεν   πολεμήϊα ἔργα. ~ἀλλὰ καὶ ὧς
[11, 500-549]   πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. ~αὐτίκα δ᾽  Ἰδομενεὺς   προσεφώνεε Νέστορα δῖον· ~ὦ Νέστορ
[11, 500-549]   τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον  Ἰδομενῆα.   ~Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει
[11, 450-499]   θυμόν. ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως  ἴδον   αἷμ᾽ Ὀδυσῆος ~κεκλόμενοι καθ᾽ ὅμιλον
[11, 700-749]   Ἐπειοὶ ~ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ  ἴδον   ἄνδρα πεσόντα ~ἡγεμόν᾽ ἱππήων, ὃς
[11, 600-649]   ἔοικε ~τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ  ἴδον   ὄμματα φωτός· ~ἵπποι γάρ με
[11, 600-649]   γέροντος ~ἐξ ὀχέων· τοὶ δ᾽  ἱδρῶ   ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε ποτὶ πνοιὴν
[11, 100-149]   δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην ~σπεύδουσ᾽  ἱδρώουσα   κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς· ~ὣς
[11, 800-849]   πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν  ἱδρὼς   ~ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽
[11, 550-599]   ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι  ~ἱδρῶσαι,   ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
[11, 550-599]   Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~τὸν δὲ  ἰδὼν   ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· ~ἑστήκει
[11, 600-649]   ἐφίστατο ἰσόθεος φώς. ~τὸν δὲ  ἰδὼν   γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο
[11, 300-349]   Τρώων εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν δὲ  ἰδὼν   ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα
[11, 800-849]   λαῶν ~ἐς κλισίην· θεράπων δὲ  ἰδὼν   ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά μιν ἐκτανύσας
[11, 800-849]   μὲν ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν δὲ  ἰδὼν   ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός, ~καί
[11, 150-199]   κὰπ πεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο  ~ἱέμενοι   πόλιος· δὲ κεκλήγων ἕπετ᾽
[11, 700-749]   Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ  ἱερὰ   καλά, ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον
[11, 750-799]   ~σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις  ἱεροῖσι.   ~σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον
[11, 200-249]   τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας  ἱερὸν   ἔλθῃ. ~ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς
[11, 150-199]   τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας  ἱερὸν   ἔλθῃ. ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε
[11, 50-99]   μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο  ἱερὸν   ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽
[11, 700-749]   σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽  ἱερὸν   ῥόον Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα Διὶ ῥέξαντες
[11, 600-649]   μέλι χλωρόν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου  ἱεροῦ   ἀκτήν, ~πὰρ δὲ δέπας περικαλλές,
[11, 500-549]   τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων. δὲ  ἵετο   δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε
[11, 150-199]   ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ δέ τ᾽  ἰῇ   ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος· ~τῆς δ᾽
[11, 800-849]   ἔχοντα ~χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος  ἰητῆρος   ~κεῖσθαι· δ᾽ ἐν πεδίῳ
[11, 500-549]   Μαχάων ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος  ἰητῆρος·   ~μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽
[11, 800-849]   ~ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων.  ~ἰητροὶ   μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων
[11, 500-549]   δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους·  ~ἰητρὸς   γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
[11, 150-199]   δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽  ἴθι   Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον
[11, 600-649]   γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽  ἴθι   νῦν Πάτροκλε Διῒ φίλε Νέστορ᾽
[11, 550-599]   ἐγρήσσοντες· δὲ κρειῶν ἐρατίζων  ~ἰθύει,   ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσει· θαμέες
[11, 500-549]   ~κεῖσ᾽ ἵππους τε καὶ ἅρμ᾽  ἰθύνομεν,   ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες πεζοί τε
[11, 250-299]   εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ᾽  ἰθὺς   ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους ~ἰφθίμων Δαναῶν,
[11, 50-99]   κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη· ~τὸν δ᾽  ἰθὺς   μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ ~νύξ᾽
[11, 100-149]   γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς  ἱκάνει·   ~καρπαλίμως δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ
[11, 600-649]   στήσεσθαι Ἀχαιοὺς ~λισσομένους· χρειὼ γὰρ  ἱκάνεται   οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽ ἴθι νῦν
[11, 450-499]   Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ἀϋτὴ ~τῷ  ἰκέλη   ὡς εἴ βιῴατο μοῦνον
[11, 450-499]   λαῶν ~ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος  ἵκετ᾽   ἀϋτὴ ~τῷ ἰκέλη ὡς εἴ
[11, 200-249]   δ᾽ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος  ἵκετ᾽   Ἀχαιῶν ~σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν,
[11, 550-599]   Αἴας. ~στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ  ἵκετο   ἔθνος ἑταίρων. ~ὣς οἳ μὲν
[11, 50-99]   δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν  ἵκετο   θυμόν, ~σίτου τε γλυκεροῖο περὶ
[11, 200-249]   ~αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥβης ἐρικυδέος  ἵκετο   μέτρον, ~αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου
[11, 350-399]   δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός, ~οὐδ᾽  ἵκετο   χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
[11, 700-749]   πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ἔνδιοι  ἱκόμεσθ᾽   ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα Διὶ
[11, 750-799]   ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος δ᾽  ἱκόμεσθα   δόμους εὖ ναιετάοντας ~λαὸν ἀγείροντες
[11, 150-199]   Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν  ἵκοντο,   ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ
[11, 0-49]   ~Ὁμήρου  Ἰλιὰς   Λ. ~ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων
[11, 200-249]   ~αὐτὰρ πεζὸς ἐὼν ἐς  Ἴλιον   εἰληλούθει· ~ὅς ῥα τότ᾽ Ἀτρεΐδεω
[11, 150-199]   δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων εἰς  Ἴλιον   ἱρήν. ~εὗρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος
[11, 350-399]   ~στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ  ~Ἴλου   Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι
[11, 150-199]   Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ δὲ παρ᾽  Ἴλου   σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο ~μέσσον κὰπ
[11, 500-549]   ἄσβεστος ὄρωρεν. ~ὣς ἄρα φωνήσας  ἵμασεν   καλλίτριχας ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ
[11, 250-299]   πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος δ᾽  ἵμασεν   καλλίτριχας ἵππους ~νῆας ἔπι γλαφυράς·
[11, 650-699]   ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς  ἴμεν   οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι
[11, 50-99]   ~σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας  ἵμερος   αἱρεῖ, ~τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ
[11, 0-49]   λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽  ἵν᾽   ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι·
[11, 250-299]   ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους ~ἰφθίμων Δαναῶν,  ἵν᾽   ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε. ~ὣς εἰπὼν
[11, 800-849]   Ὀδυσσῆος θείοιο ~ἷξε θέων Πάτροκλος,  ἵνά   σφ᾽ ἀγορή τε θέμις τε
[11, 800-849]   δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο  ~ἷξε   θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽ ἀγορή
[11, 150-199]   ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος  ~ἵξεσθαι,   τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν
[11, 250-299]   ἶσος ἀέλλῃ, ~ἥ τε καθαλλομένη  ἰοειδέα   πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα πρῶτον,
[11, 350-399]   τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες  ἰοί·   ~νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν
[11, 450-499]   ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽  ἴομεν   καθ᾽ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον.
[11, 300-349]   ἀπέπαυσαν· ~τὼ δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον  ἰόντε   κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω ~ἐν
[11, 200-249]   δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν  ἰόντες,   ~Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ
[11, 350-399]   δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ᾽ ἀμπερὲς  ἰὸς   ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο· δὲ
[11, 500-549]   γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων  ~ἰούς   τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια
[11, 400-449]   μὲν ἔασ᾽ δ᾽ ἄρ᾽  Ἱππασίδην   Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ ~αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος
[11, 400-449]   πόνοιο ~σήμερον δοιοῖσιν ἐπεύξεαι  Ἱππασίδῃσι   ~τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε᾽
[11, 450-499]   ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς· ~ὦ Σῶχ᾽  Ἱππάσου   υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ~φθῆ σε
[11, 150-199]   μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ,  ~ἱππεῖς   δ᾽ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν
[11, 500-549]   περὶ δίφρον, ~ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽  ἱππείων   ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον ~αἵ τ᾽
[11, 700-749]   πολεμήϊα ἔργα. ~ἀλλὰ καὶ ὧς  ἱππεῦσι   μετέπρεπον ἡμετέροισι ~καὶ πεζός περ
[11, 150-199]   ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς δ᾽  ἱππῆας·   ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
[11, 50-99]   μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,  ~ἱππῆες   δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ
[11, 500-549]   καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα  ~ἱππῆες   πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες
[11, 700-749]   Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν  ~ἱππῆες   Πυλίων, τὰ δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα
[11, 750-799]   πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽  ἱππηλάτα   Πηλεὺς ~πίονα μηρία καῖε βοὸς
[11, 50-99]   ἠῶθι πρό. ~φθὰν δὲ μέγ᾽  ἱππήων   ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες, ~ἱππῆες δ᾽
[11, 700-749]   ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα ~ἡγεμόν᾽  ἱππήων,   ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. ~αὐτὰρ ἐγὼν
[11, 450-499]   ~ὦ Σῶχ᾽ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος  ἱπποδάμοιο   ~φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον,
[11, 300-349]   ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα·  ~Ἱππόδαμον   δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.
[11, 550-599]   ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων  ἱπποδάμων·   ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας
[11, 650-699]   ἐν Ἤλιδι δίῃ ~τέσσαρες ἀθλοφόροι  ἵπποι   αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ~ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα·
[11, 600-649]   ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός·  ~ἵπποι   γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι.
[11, 300-349]   κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ  ἵπποι   ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ
[11, 550-599]   δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι  ἵπποι   ~ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα
[11, 150-199]   ~Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες  ἵπποι   ~κείν᾽ ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο
[11, 700-749]   αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες  ἵπποι   ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε
[11, 500-549]   δὴ ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ  ἵπποι   τε καὶ αὐτοί. ~Αἴας δὲ
[11, 150-199]   Ἕκτορα δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽  ἵπποισι   καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ δ᾽
[11, 100-149]   ~αὐτὰρ Πείσανδρόν τε καὶ  Ἱππόλοχον   μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς
[11, 100-149]   δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.  ~Ἱππόλοχος   δ᾽ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ
[11, 300-349]   ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν τε καὶ  Ἱππόνοον   μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽ γ᾽
[11, 500-549]   ὁμίλει μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽  ἱπποσύνῃ   τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας·
[11, 500-549]   ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος  ἱππότα   Νέστωρ. ~αὐτίκα δ᾽ ὧν ὀχέων
[11, 650-699]   ~τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος  ἱππότα   Νέστωρ· ~τίπτε τὰρ ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς
[11, 0-49]   ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον  ~ἵππουριν·   δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
[11, 450-499]   ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν  ἵππους.   ~Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε
[11, 150-199]   τυπεὶς βλήμενος ἰῷ ~εἰς  ἵππους   ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω
[11, 200-249]   τυπεὶς βλήμενος ἰῷ ~εἰς  ἵππους   ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
[11, 600-649]   ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,  ~ἵππους   δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο
[11, 650-699]   συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν,  ~ἵππους   δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα
[11, 100-149]   ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠκέας  ἵππους·   ~ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον
[11, 0-49]   μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος  ~ἵππους   εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ᾽
[11, 500-549]   νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας  ἵππους·   ~ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος
[11, 250-299]   Κρονίδης· ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας  ἵππους   ~ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν᾽ ὑπέρτερον εὖχος
[11, 500-549]   ~ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας  ἵππους   ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς
[11, 700-749]   ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας  ἵππους,   ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ᾽ ἦν
[11, 250-299]   ἔφαθ᾽ ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας  ἵππους   ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ᾽
[11, 700-749]   ~εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι  ἵππους·   ~οὐ γάρ πώ τί μ᾽
[11, 750-799]   ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας  ἵππους,   ~πάντες δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ
[11, 750-799]   ~ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν  ἵππους   ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου
[11, 450-499]   πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων  ἵππους   τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω
[11, 500-549]   σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽  ἵππους   τε καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα
[11, 500-549]   υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος· ~μάστιξεν δ᾽  ἵππους,   τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
[11, 400-449]   ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽  ἵππων   ἀΐξαντα ~δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ᾽
[11, 150-199]   πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον  ἵππων   ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ
[11, 50-99]   πλήξιππον. ~ἤτοι γ᾽ ἐξ  ἵππων   κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη· ~τὸν δ᾽
[11, 100-149]   ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽  ἵππων.   ~σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα
[11, 700-749]   τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον  ἵππων.   ~τῶν γέρων ἐπέων κεχολωμένος
[11, 150-199]   πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες  ἵππων   ~χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
[11, 300-349]   ~ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽  ἵππων   ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν κατὰ
[11, 100-149]   ~ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽  ἵππων   ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν πρὸς
[11, 700-749]   διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ ~ἕρδομεν  ἱρὰ   θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι
[11, 150-199]   κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον  ἱρήν.   ~εὗρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα
[11, 150-199]   ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι  Ἶρι   ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
[11, 150-199]   ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.  ~Ἶριν   δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽
[11, 150-199]   ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα  Ἶρις,   ~βῆ δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων
[11, 150-199]   δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα  Ἶρις·   ~Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν
[11, 200-249]   ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα  Ἶρις,   ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν
[11, 0-49]   ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν ~τρεῖς ἑκάτερθ᾽  ἴρισσιν   ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων ~ἐν
[11, 650-699]   κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ  ἲς   ~ἔσθ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ
[11, 300-349]   Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν κατὰ  ἶσα   μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων ~ἐξ Ἴδης
[11, 50-99]   οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.  ~ἴσας   δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ
[11, 700-749]   μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι  ἴσης.   ~ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν,
[11, 450-499]   ἦρχ᾽ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο  ἰσόθεος   φώς. ~εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ
[11, 400-449]   ~τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν  ἰσόθεος   φώς, ~στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς
[11, 600-649]   ἐνέποντες, ~Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο  ἰσόθεος   φώς. ~τὸν δὲ ἰδὼν
[11, 100-149]   περίδυσε χιτῶνας· ~αὐτὰρ βῆ  Ἶσόν   τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε
[11, 250-299]   ~ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ  ἶσος   ἀέλλῃ, ~ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα
[11, 250-299]   Τρῶας μεγαθύμους ~Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ  ἶσος   Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽ ἐν πρώτοισι
[11, 600-649]   δὲ κλισίηθεν ἀκούσας ~ἔκμολεν  ἶσος   Ἄρηϊ, κακοῦ δ᾽ ἄρα οἱ
[11, 700-749]   ~αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι  ἶσος,   ~πεντήκοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο
[11, 150-199]   καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ δ᾽  ἱσταμένη   προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· ~Ἕκτορ
[11, 550-599]   Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ  ~ἱστάμενος·   τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ
[11, 150-199]   φηγὸν ἵκοντο, ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ  ἵσταντο   καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. ~οἳ δ᾽
[11, 550-599]   χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, ~ἐν γαίῃ  ἵσταντο   λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. ~τὸν δ᾽
[11, 300-349]   ἄγε δεῦρο πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽  ἵσταο·   δὴ γὰρ ἔλεγχος ~ἔσσεται εἴ
[11, 550-599]   πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην  ~ἵστασθ᾽   ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
[11, 300-349]   οὔτασε δουρὶ ~Παιονίδην ἥρωα κατ᾽  ἰσχίον·   οὐ δέ οἱ ἵπποι ~ἐγγὺς
[11, 650-699]   ~ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον  Ἰτυμονῆα   ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι
[11, 350-399]   ~ἤτοι μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου  ἰφθίμοιο   ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα
[11, 50-99]   ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε ~πολλὰς  ἰφθίμους   κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν. ~Τρῶες δ᾽
[11, 250-299]   ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους  ~ἰφθίμων   Δαναῶν, ἵν᾽ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.
[11, 250-299]   ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. ~ἤτοι  Ἰφιδάμαντα   κασίγνητον καὶ ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς
[11, 250-299]   δὲ γυῖα· ~τοῖο δ᾽ ἐπ᾽  Ἰφιδάμαντι   κάρη ἀπέκοψε παραστάς. ~ἔνθ᾽ Ἀντήνορος
[11, 200-249]   αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων.  ~Ἰφιδάμας   Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
[11, 200-249]   παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος,  ~Ἰφιδάμας   δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε
[11, 650-699]   ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο  ~ἰῷ   ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
[11, 450-499]   βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ  ~ἰῷ   ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ᾽
[11, 150-199]   δουρὶ τυπεὶς βλήμενος  ἰῷ   ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ
[11, 200-249]   δουρὶ τυπεὶς βλήμενος  ἰῷ   ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι
[11, 500-549]   ~παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν,  ~ἰῷ   τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
[11, 300-349]   ἄχνη ~σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο  ἰωῆς·   ~ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽ ὑφ᾽
[11, 600-649]   μεγακήτεϊ νηῒ ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν  ἰῶκά   τε δακρυόεσσαν. ~αἶψα δ᾽ ἑταῖρον
[11, 550-599]   δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν  ἰὼν   ἐβιήσατο παῖδας ~νωθής, δὴ
[11, 350-399]   Φοῖβος Ἀπόλλων ~ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι  ἰὼν   ἐς δοῦπον ἀκόντων. ~ἦ θήν
[11, 550-599]   βελέεσσι, ~στῆ ῥα παρ᾽ αὐτὸν  ἰών,   καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, ~καὶ
[11, 400-449]   φώς, ~στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς  ἰὼν   καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006