HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ρ  =  24 formes différentes pour 45 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 600-649]   κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, ~αὐτοὶ μέν  ῥ᾽   ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, ~ἵππους
[11, 650-699]   ἐν Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν γάρ  ῥ᾽   ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη ~τῶν προτέρων
[11, 400-449]   κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος. ~ἤτοι μέν  ῥ᾽   ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
[11, 0-49]   Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ, ~ἥ  ῥ᾽   ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
[11, 100-149]   ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ  ῥ᾽   ἐνόρουσ᾽ ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες
[11, 0-49]   Τελαμωνιάδαο ~ἠδ᾽ ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί  ῥ᾽   ἔσχατα νῆας ἐΐσας ~εἴρυσαν ἠνορέῃ
[11, 800-849]   εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, ~ἤ  ῥ᾽   ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ᾽
[11, 200-249]   τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον· ~αὐτὰρ ἐπεί  ῥ᾽   ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, ~αὐτοῦ
[11, 800-849]   ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός, ~καί  ῥ᾽   ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ~ἆ
[11, 600-649]   πάλυνε, ~πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί  ῥ᾽   ὥπλισσε κυκειῶ. ~τὼ δ᾽ ἐπεὶ
[11, 200-249]   ἀριδείκετος ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν  ῥά   πένθος ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο
[11, 50-99]   ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα· ~οἴη γάρ  ῥα   θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ δ᾽
[11, 300-349]   στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ  ῥα,   καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
[11, 450-499]   ~ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ  ῥα   μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ
[11, 100-149]   μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς  ῥα   μάλιστα ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ
[11, 450-499]   οὐδέ πω Ἕκτωρ ~πεύθετ᾽ ἐπεί  ῥα   μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
[11, 700-749]   δ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας ~στῆν  ῥα   μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
[11, 550-599]   ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι, ~στῆ  ῥα   παρ᾽ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε
[11, 150-199]   τε τεῖχος ~ἵξεσθαι, τότε δή  ῥα   πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
[11, 500-549]   βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον. ~τῷ  ῥα   περίδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ ~μή
[11, 600-649]   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. ~ἐν τῷ  ῥά   σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
[11, 450-499]   διέτρεσαν, αὐτὰρ δάπτει· ~ὥς  ῥα   τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
[11, 400-449]   ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα, ~ὥς  ῥα   τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον
[11, 200-249]   ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει· ~ὅς  ῥα   τότ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
[11, 500-549]   ~ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων  ῥαθάμιγγες   ἔβαλλον ~αἵ τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων.
[11, 250-299]   ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ στήθεα,  ῥαίνοντο   δὲ νέρθε κονίῃ ~τειρόμενον βασιλῆα
[11, 800-849]   ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος  ῥέεν   ἱδρὼς ~ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ
[11, 500-549]   μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα  ῥέζων   ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων
[11, 800-849]   ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο.  ~ῥεῖα   δέ κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας
[11, 700-749]   ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα Διὶ  ῥέξαντες   ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά, ~ταῦρον δ᾽
[11, 800-849]   τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί  ῥέξομεν   Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; ~ἔρχομαι ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ
[11, 100-149]   λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα  ~ῥηϊδίως   συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν ~ἐλθὼν
[11, 500-549]   δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον  ῥῆξαί   τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
[11, 50-99]   αἱρεῖ, ~τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ  ῥήξαντο   φάλαγγας ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας·
[11, 300-349]   εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν δὲ ἰδὼν  ῥίγησε   βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα δ᾽
[11, 250-299]   δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή.  ~ῥίγησέν   τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν
[11, 400-449]   φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ  ῥίγιον   αἴ κεν ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς
[11, 800-849]   ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ  ῥίζαν   βάλε πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον,
[11, 500-549]   λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες  ~ῥίμφ᾽   ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας
[11, 700-749]   ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος ~ἀμφὶ  ῥοὰς   ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ ~ἀμφέσταν
[11, 700-749]   τεύχεσι θωρηχθέντες ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν  ῥόον   Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ
[11, 550-599]   ~νωθής, δὴ πολλὰ περὶ  ῥόπαλ᾽   ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει τ᾽ εἰσελθὼν
[11, 550-599]   οἳ δέ τε παῖδες ~τύπτουσιν  ῥοπάλοισι·   βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν·
[11, 650-699]   Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε,  ~ῥύσι᾽   ἐλαυνόμενος· δ᾽ ἀμύνων ᾗσι
[11, 50-99]   δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες  ~ῥώοντ᾽   ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006