HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  95 formes différentes pour 142 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 750-799]   ὧδ᾽ ἐπέτελλεν ~ἤματι τῷ ὅτε  σ᾽   ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ
[11, 350-399]   ἐς δοῦπον ἀκόντων. ~ἦ θήν  σ᾽   ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
[11, 350-399]   ἄγχι ~ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ  σ᾽   ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων ~ᾧ μέλλεις
[11, 550-599]   δὲ παρ᾽ αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν  σάκε᾽   ὤμοισι κλίναντες ~δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι· τῶν
[11, 550-599]   ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα μὲν ἐν  σάκεϊ   μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ
[11, 550-599]   τ᾽ ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον  σάκος   αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας δ᾽ ἄλλοτε
[11, 500-549]   ~εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει  σάκος·   ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους
[11, 500-549]   ~στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ  σάκος   βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε δὲ παπτήνας
[11, 450-499]   ~Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων  σάκος   ἠΰτε πύργον, ~στῆ δὲ παρέξ·
[11, 800-849]   αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ  σάωσον   ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, ~μηροῦ
[11, 400-449]   ~ἆ δείλ᾽ μάλα δή  σε   κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος. ~ἤτοι μέν
[11, 750-799]   ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον ~ἠδὲ  σέ,   πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽
[11, 750-799]   Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, ~ἀλλὰ  σέ   περ προέτω, ἅμα δ᾽ ἄλλος
[11, 350-399]   Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ τέ  σε   πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες.
[11, 800-849]   ἤπια φάρμακα πάσσε ~ἐσθλά, τά  σε   προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι, ~ὃν
[11, 450-499]   Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ~φθῆ  σε   τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας.
[11, 750-799]   πόλεμον δὲ φέρεσθαι, ~αἴ κέ  σε   τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο ~Τρῶες,
[11, 600-649]   με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ  σε   χρεὼ ἐμεῖο; ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος
[11, 800-849]   Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς περ  σεῖο   μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ, καὶ ὑπὸ
[11, 250-299]   ἠὲ λέοντι, ~ὣς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν  σεῦε   Τρῶας μεγαθύμους ~Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ
[11, 250-299]   πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας  ~σεύῃ   ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ
[11, 400-449]   ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ  ~σεύωνται,   δέ τ᾽ εἶσι βαθείης
[11, 150-199]   κελεύων. ~οἳ δὲ παρ᾽ Ἴλου  σῆμα   παλαιοῦ Δαρδανίδαο ~μέσσον κὰπ πεδίον
[11, 750-799]   ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι ~καί οἱ  σημαίνειν·   δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν
[11, 400-449]   πολύαινε δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ πόνοιο  ~σήμερον   δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽
[11, 0-49]   τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα  σθένος   ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν
[11, 800-849]   ~χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ  σθένος   ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν
[11, 100-149]   γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία  σιγαλόεντα,   ~τὼ δὲ κυκηθήτην· δ᾽
[11, 100-149]   τε χρυσός τε πολύκμητός τε  σίδηρος,   ~τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ
[11, 450-499]   ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων  ~σίντην·   θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ
[11, 50-99]   ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,  ~σίτου   τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος
[11, 800-849]   ~διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ  ~σκάζων   ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος
[11, 150-199]   χεῖρας ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ  Σκαιάς   τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
[11, 450-499]   μάρνατο πάσης ~ὄχθας πὰρ ποταμοῖο  Σκαμάνδρου,   τῇ ῥα μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε
[11, 300-349]   κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη  ~σκίδναται   ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς· ~ὣς
[11, 450-499]   ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ  σκιερῷ·   ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
[11, 50-99]   τοτὲ δ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα  σκιόεντα,   ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε
[11, 750-799]   ὄληται. ~ὦ πέπον μὲν  σοί   γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν ~ἤματι
[11, 450-499]   ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽ οὐ μὲν  σοί   γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
[11, 750-799]   ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·  ~σοὶ   δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος
[11, 400-449]   ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·  ~σοὶ   δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον
[11, 450-499]   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα δέ οἱ  σπασθέντος   ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν. ~Τρῶες
[11, 200-249]   λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς  ~σπάσσατο·   τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα,
[11, 750-799]   χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον  ~σπένδων   αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
[11, 100-149]   ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων.  ~σπερχόμενος   δ᾽ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα
[11, 100-149]   διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην  ~σπεύδουσ᾽   ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς·
[11, 750-799]   ~τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ  σπιδέος   πεδίοιο ~κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά
[11, 550-599]   βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν·  ~σπουδῇ   τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο
[11, 200-249]   ἐκαρτύναντο φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ μάχη,  στὰν   δ᾽ ἀντίοι· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων
[11, 600-649]   τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων  ~στάντε   ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν᾽ ἁλός·
[11, 0-49]   πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα  στᾶσ᾽   ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν
[11, 500-549]   ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς  ~στείβοντες   νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι
[11, 300-349]   μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε  ~στείχειν   ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ
[11, 800-849]   μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ, καὶ ὑπὸ  στέρνοιο   λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν ~ἐς
[11, 50-99]   ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς τε  στεροπὴ   πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ δ᾽
[11, 50-99]   καὶ νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε  στεροπήν,   ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα
[11, 50-99]   μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ ~νύξ᾽ οὐδὲ  στεφάνη   δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια, ~ἀλλὰ
[11, 300-349]   ὄβριμος Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ  στέωμεν   καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ ῥα,
[11, 0-49]   πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν.  ~στῆ   δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ
[11, 250-299]   πένθος ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος.  ~στῆ   δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν
[11, 350-399]   ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ,  ~στῆ   δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο
[11, 400-449]   ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,  ~στῆ   δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί
[11, 550-599]   τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.  ~στῆ   δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος
[11, 450-499]   ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,  ~στῆ   δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν
[11, 500-549]   Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·  ~στῆ   δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος
[11, 550-599]   υἱὸς ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι,  ~στῆ   ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰών, καὶ
[11, 250-299]   οὐκ ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ  στήθεα,   ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ ~τειρόμενον
[11, 100-149]   λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων  ~στήθεσι   παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας· ~αὐτὰρ
[11, 0-49]   ἀραρυίας· ~δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ  στήθεσσιν   ἔδυνε, ~τόν ποτέ οἱ Κινύρης
[11, 800-849]   τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ  στήθεσσιν   ὄρινε, ~βῆ δὲ θέειν παρὰ
[11, 350-399]   θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ  στήθεσφι   παναίολον ἀσπίδα τ᾽ ὤμων ~καὶ
[11, 400-449]   πῆξεν ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ  στήθεσφιν   ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ πεσών·
[11, 100-149]   ~τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ  στῆθος   βάλε δουρί, ~Ἄντιφον αὖ παρὰ
[11, 100-149]   ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν πρὸς  στῆθος·   δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
[11, 350-399]   ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν,  ~στήλῃ   κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ ~Ἴλου
[11, 750-799]   ἕπετον κρέα, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα  ~στῆμεν   ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν
[11, 700-749]   ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας  ~στῆν   ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι
[11, 0-49]   ἅς τε Κρονίων ~ἐν νέφεϊ  στήριξε,   τέρας μερόπων ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ δ᾽
[11, 600-649]   ~νῦν ὀΐω περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ  στήσεσθαι   Ἀχαιοὺς ~λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται
[11, 550-599]   φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες  ~στῆτ᾽   ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ
[11, 500-549]   ~αὐτὰρ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο  στίχας   ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε
[11, 250-299]   ~αὐτὰρ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο  στίχας   ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε
[11, 150-199]   λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα  στίχας   ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽
[11, 200-249]   λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα  στίχας   ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν
[11, 50-99]   ῥήξαντο φάλαγγας ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ  στίχας·   ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽
[11, 300-349]   ~Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε κατὰ  στίχας,   ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων·
[11, 400-449]   θυμόν, ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων  στίχες   ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽ ἐν
[11, 700-749]   ἀγελαίην, ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ  στρατὸν   ἐν τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν
[11, 650-699]   οἶδε ~πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ  στρατόν·   οἳ γὰρ ἄριστοι ~ἐν νηυσὶν
[11, 200-249]   ~πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ  στρατὸν   ᾤχετο πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε
[11, 300-349]   ~πληθύν, ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος  στυφελίξῃ   ~ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων·
[11, 100-149]   δίφρου γουναζέσθην· ~ζώγρει Ἀτρέος υἱέ,  σὺ   δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ
[11, 750-799]   περ. ~ὣς ἐπέτελλ᾽ γέρων,  σὺ   δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι καὶ
[11, 750-799]   ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος δὲ  σύ   ἐσσι· βίῃ δ᾽ γε
[11, 650-699]   ἄγγελος εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ. ~εὖ δὲ  σὺ   οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
[11, 800-849]   ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν  σὺ   σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
[11, 650-699]   τόσα πώεα οἰῶν, ~τόσσα συῶν  συβόσια,   τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, ~ἵππους
[11, 250-299]   κύνας ἀργιόδοντας ~σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ  συῒ   καπρίῳ ἠὲ λέοντι, ~ὣς ἐπ᾽
[11, 700-749]   γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης,  ~συμφερόμεσθα   μάχῃ Διί τ᾽ εὐχόμενοι καὶ
[11, 100-149]   ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν ~ἀγγελίην ἐλθόντα  σὺν   ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ ~αὖθι κατακτεῖναι μηδ᾽
[11, 750-799]   δ᾽ οἶδ᾽ εἴ κέν οἱ  σὺν   δαίμονι θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών; ἀγαθὴ
[11, 250-299]   κασιγνήτοιο πεσόντος. ~στῆ δ᾽ εὐρὰξ  σὺν   δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον, ~νύξε
[11, 200-249]   θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν  ~σὺν   δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ
[11, 700-749]   ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. ~ἔνθεν πανσυδίῃ  σὺν   τεύχεσι θωρηχθέντες ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν
[11, 0-49]   ἐπὶ τάφρῳ, ~αὐτοὶ δὲ πρυλέες  σὺν   τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος δὲ
[11, 350-399]   παρθενοπῖπα ~εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον  σὺν   τεύχεσι πειρηθείης, ~οὐκ ἄν τοι
[11, 200-249]   Ἶρις, ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ ὀχέων  σὺν   τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, ~πάλλων δ᾽
[11, 650-699]   ἐν Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ δὲ  συναγρόμενοι   Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες ~δαίτρευον· πολέσιν
[11, 100-149]   ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα ~ῥηϊδίως  συνέαξε   λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν ~ἐλθὼν εἰς
[11, 650-699]   ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽ ἐκ πεδίου  συνελάσσαμεν   ἤλιθα πολλὴν ~πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας,
[11, 650-699]   ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, ~τόσσα  συῶν   συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν,
[11, 800-849]   θείοιο ~ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά  σφ᾽   ἀγορή τε θέμις τε ~ἤην,
[11, 100-149]   ~ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ  σφ᾽   ἦτορ ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽ εἴ
[11, 100-149]   τεύχεα καλὰ ~γιγνώσκων· καὶ γάρ  σφε   πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ~εἶδεν,
[11, 100-149]   ἔχον ὠκέας ἵππους· ~ἐκ γάρ  σφεας   χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ
[11, 150-199]   τε κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο  σφεδανὸν   Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ δὲ παρ᾽
[11, 50-99]   περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, ~τῆμος  σφῇ   ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας ~κεκλόμενοι
[11, 800-849]   τε ~ἤην, τῇ δὴ καί  σφι   θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, ~ἔνθά οἱ
[11, 600-649]   ἀμογητὶ ἄειρεν. ~ἐν τῷ ῥά  σφι   κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν ~οἴνῳ
[11, 700-749]   μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ  σφι   Μολίονε θωρήσσοντο ~παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽
[11, 700-749]   δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες· ~ἀλλά  σφι   προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος·
[11, 100-149]   τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί  σφι   ~χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ
[11, 300-349]   Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά  σφιν   κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
[11, 50-99]   μαρναμένοισιν, ~οἳ δ᾽ ἄλλοι οὔ  σφιν   πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι ~σφοῖσιν
[11, 400-449]   ~ἔλσαν δ᾽ ἐν μέσσοισι, μετὰ  σφίσι   πῆμα τιθέντες. ~ὡς δ᾽ ὅτε
[11, 150-199]   ~ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας· ὑπὸ δέ  σφισιν   ὦρτο κονίη ~ἐκ πεδίου, τὴν
[11, 50-99]   σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι  ~σφοῖσιν   ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
[11, 750-799]   μύθοιο κελεύων ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι·  ~σφὼ   δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽
[11, 750-799]   Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, ~εἰ μή  σφωε   πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων ~ἐκ
[11, 750-799]   αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι.  ~σφῶϊ   μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα,
[11, 600-649]   οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. ~ἥ  σφωϊν   πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν ~καλὴν
[11, 450-499]   ὁμίλου ~χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων  σχεδὸν   ἤλασεν ἵππους. ~Αἴας δὲ Τρώεσσιν
[11, 200-249]   ἦλθεν. ~οἳ δ᾽ ὅτε δὴ  σχεδὸν   ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης
[11, 100-149]   εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα  σχεδόν,   οὐ δύναταί σφι ~χραισμεῖν· αὐτὴν
[11, 50-99]   ~νύξ᾽ οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ  σχέθε   χαλκοβάρεια, ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς ἦλθε
[11, 800-849]   ἥρως, ~ἤ ῥ᾽ ἔτι που  σχήσουσι   πελώριον Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί, ~ἦ ἤδη
[11, 450-499]   γε δῖοι Ἀχαιοί. ~ὣς εἰπὼν  Σώκοιο   δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω τε
[11, 400-449]   Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ ~αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος  Σώκοιο.   ~τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν
[11, 400-449]   κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας  Σῶκον   πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~ἆ δείλ᾽
[11, 400-449]   εὐηφενέος Σώκοιο. ~τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων  Σῶκος   κίεν ἰσόθεος φώς, ~στῆ δὲ
[11, 500-549]   Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν ~ἄγρει  σῶν   ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
[11, 450-499]   δ᾽ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς· ~ὦ  Σῶχ᾽   Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ~φθῆ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006