HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  38 formes différentes pour 128 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 400-449]   εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·  ~ὤ   μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα
[11, 500-549]   δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον·  ~ὦ   Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
[11, 400-449]   καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν  ~ὦ   Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ
[11, 750-799]   ἐπεί κ᾽ ἀπὸ λαὸς ὄληται.  ~ὦ   πέπον μὲν σοί γε
[11, 450-499]   δ᾽ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·  ~ὦ   Σῶχ᾽ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
[11, 550-599]   ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·  ~ὦ   φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
[11, 250-299]   ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·  ~ὦ   φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
[11, 100-149]   ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός·     ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης ἐν κνημοῖσι
[11, 550-599]   ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας ~νωθής,     δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς
[11, 450-499]   αὐτὰρ γ᾽ ἥρως ~ἀΐσσων     ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας
[11, 350-399]   αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων  ~ᾧ   μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον
[11, 750-799]   ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν     παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν
[11, 650-699]   Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· ~τίπτε τὰρ  ὧδ᾽   Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν, ~ὅσσοι
[11, 750-799]   ἔμμεναι ἄλλων· ~σοὶ δ᾽ αὖθ᾽  ὧδ᾽   ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός· ~τέκνον
[11, 750-799]   μὲν σοί γε Μενοίτιος  ὧδ᾽   ἐπέτελλεν ~ἤματι τῷ ὅτε σ᾽
[11, 250-299]   μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης θυγατέρες πικρὰς  ὠδῖνας   ἔχουσαι, ~ὣς ὀξεῖ᾽ ὀδύναι δῦνον
[11, 250-299]   Ἀτρεΐδαο. ~ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν  ὠδίνουσαν   ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα ~δριμύ,
[11, 350-399]   πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ δ᾽  ὦκ᾽   ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ,
[11, 150-199]   ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος  ὠκέα   Ἶρις, ~βῆ δὲ κατ᾽ Ἰδαίων
[11, 150-199]   ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας  ὠκέα   Ἶρις· ~Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ
[11, 200-249]   ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας  ὠκέα   Ἶρις, ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ ὀχέων
[11, 100-149]   δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον  ὠκέας   ἵππους· ~ἐκ γάρ σφεας χειρῶν
[11, 750-799]   ~ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον  ὠκέας   ἵππους, ~πάντες δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν
[11, 800-849]   ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν δὲ ἰδὼν  ᾤκτειρε   Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός, ~καί ῥ᾽
[11, 350-399]   δ᾽ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος  ὠκὺ   ~ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽ ὀδύνη δὲ
[11, 600-649]   ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας  ὠκὺς   Ἀχιλλεύς· ~δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ
[11, 100-149]   ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας  ὠκὺς   Ἀχιλλεύς. ~ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο
[11, 450-499]   ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται  ὠκὺς   ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν
[11, 750-799]   πολυπύρου βήσαμεν ἵππους ~πέτρης τ᾽  Ὠλενίης,   καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη ~κέκληται·
[11, 300-349]   ~θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον  ὤλεσε   θυμόν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε
[11, 450-499]   καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ  ~ὠμησταὶ   ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες.
[11, 550-599]   παρ᾽ αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽  ὤμοισι   κλίναντες ~δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι· τῶν δ᾽
[11, 0-49]   μερόπων ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽  ὤμοισιν   βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ
[11, 500-549]   μιν ἔγνων· ~εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽  ὤμοισιν   ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
[11, 500-549]   ~ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν  ὦμον.   ~τῷ ῥα περίδεισαν μένεα πνείοντες
[11, 400-449]   πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν  ὦμον   ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί, ~αὐτὰρ
[11, 450-499]   τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,  ~ὠμοφάγοι   μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
[11, 800-849]   κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς  ~ὤμων   καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος
[11, 350-399]   ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ᾽  ὤμων   ~καὶ κόρυθα βριαρήν· δὲ
[11, 400-449]   μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν  ~ὤμων   μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
[11, 550-599]   ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽  ὤμων.   ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν
[11, 500-549]   Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ~αὐτίκα δ᾽  ὧν   ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
[11, 600-649]   ~πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽  ὥπλισσε   κυκειῶ. ~τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν
[11, 250-299]   δὲ θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ  ὤριστος,   ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε
[11, 400-449]   ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος ταῦθ᾽  ὥρμαινε   κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
[11, 300-349]   Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽  Ὦρόν   τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς
[11, 150-199]   ὦρτο κονίη ~ἐκ πεδίου, τὴν  ὦρσαν   ἐρίγδουποι πόδες ἵππων ~χαλκῷ δηϊόωντες·
[11, 50-99]   ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν  ~ὦρσε   κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν
[11, 500-549]   πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον  ὦρσε·   ~στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ
[11, 300-349]   δ᾽ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας,  ὦρτο   δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα
[11, 150-199]   δ᾽ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν  ὦρτο   κονίη ~ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν
[11, 100-149]   δὲ κυκηθήτην· δ᾽ ἐναντίον  ὦρτο   λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης· τὼ δ᾽
[11, 600-649]   ἰδὼν γεραιὸς ἀπὸ θρόνου  ὦρτο   φαεινοῦ, ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς
[11, 500-549]   ~ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων.  ~ὡς   δ᾽ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ
[11, 450-499]   Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.  ~ὡς   δ᾽ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον
[11, 250-299]   δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.  ~ὡς   δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ
[11, 550-599]   περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν.  ~ὡς   δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν
[11, 400-449]   μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.  ~ὡς   δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες
[11, 250-299]   ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.  ~ὡς   δ᾽ ὅτε πού τις θηρητὴρ
[11, 150-199]   ~αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων.  ~ὡς   δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν
[11, 100-149]   Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.  ~ὡς   δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια
[11, 450-499]   ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ἀϋτὴ ~τῷ ἰκέλη  ὡς   εἴ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
[11, 350-399]   ποδὸς εὔχεαι αὔτως. ~οὐκ ἀλέγω,  ὡς   εἴ με γυνὴ βάλοι
[11, 450-499]   δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽  ὡς   εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
[11, 250-299]   μάχης ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ δ᾽  ὡς   ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα ~Τρωσί
[11, 750-799]   ~πάντα μάλ᾽ ἐν μεγάροις ἠκούομεν  ὡς   ἐπέτελλε. ~Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους
[11, 650-699]   πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,  ~ὡς   ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ
[11, 350-399]   ~οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ᾽  ὡς   μηκάδες αἶγες. ~τὸν δ᾽ οὐ
[11, 650-699]   βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη  ~ὡς   ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος
[11, 300-349]   Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα ~πληθύν,  ὡς   ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο
[11, 300-349]   δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον,  ὡς   ὅτε κάπρω ~ἐν κυσὶ θηρευτῇσι
[11, 550-599]   λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. ~τὸν δ᾽  ὡς   οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
[11, 200-249]   Ἀχαιῶν τεύχεα καλά. ~τὸν δ᾽  ὡς   οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
[11, 550-599]   τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν δ᾽  ὡς   οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς ~τεύχε᾽
[11, 350-399]   ~βέβληαι οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν·  ὡς   ὄφελόν τοι ~νείατον ἐς κενεῶνα
[11, 150-199]   κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες  ὥς,   ~ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν
[11, 450-499]   τε διέτρεσαν, αὐτὰρ δάπτει·  ~ὥς   ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα
[11, 400-449]   μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,  ~ὥς   ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ
[11, 50-99]   πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ δ᾽  ὥς   τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον
[11, 200-249]   Ἀγαμέμνων ~ἕλκ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαὼς  ὥς   τε λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα
[11, 50-99]   πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽  ὥς   τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
[11, 550-599]   ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·  ~ὣς   Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος
[11, 800-849]   δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες  ~ὣς   ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ
[11, 150-199]   ~πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ·  ~ὣς   ἄρ᾽ ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε
[11, 300-349]   ~σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·  ~ὣς   ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽ ὑφ᾽ Ἕκτορι
[11, 100-149]   ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς·  ~ὣς   ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο
[11, 500-549]   ὀλέκουσι, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν.  ~ὣς   ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
[11, 100-149]   δ᾽ ἐναντίον ὦρτο λέων  ὣς   ~Ἀτρεΐδης· τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ
[11, 200-249]   ἱερὸν ἔλθῃ. ~ἣ μὲν ἄρ᾽  ὣς   εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
[11, 450-499]   μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.  ~ὣς   εἰπὼν μὲν ἦρχ᾽
[11, 250-299]   Δαναῶν, ἵν᾽ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.  ~ὣς   εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν
[11, 400-449]   δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.  ~ὣς   εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽
[11, 450-499]   θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.  ~ὣς   εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
[11, 50-99]   δ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα,  ~ὣς   Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ
[11, 750-799]   θεῶν Διὶ Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν.  ~ὣς   ἔον, εἴ ποτ᾽ ἔον γε,
[11, 250-299]   ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,  ~ὣς   ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους
[11, 750-799]   δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.  ~ὣς   ἐπέτελλ᾽ γέρων, σὺ δὲ
[11, 100-149]   τ᾽ αὐχένα κόψας, ~ὅλμον δ᾽  ὣς   ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου. ~τοὺς
[11, 200-249]   πολὺ πρὶν ~ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος  ὣς   ἐτράπετ᾽ αἰχμή. ~καὶ τό γε
[11, 250-299]   Ζεὺς ~εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν.  ~ὣς   ἔφαθ᾽ ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας
[11, 550-599]   ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.  ~ὣς   ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ
[11, 500-549]   ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσειν.  ~ὣς   ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα
[11, 150-199]   καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.  ~ὣς   ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα
[11, 450-499]   τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,  ~ὣς   ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος
[11, 650-699]   ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. ~εἴθ᾽  ὣς   ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος
[11, 50-99]   κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι  ὣς   ~θῦνον· Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε
[11, 200-249]   πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.  ~ὣς   μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο
[11, 550-599]   μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.  ~ὣς   οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς
[11, 300-349]   κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον·  ~ὣς   ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ
[11, 250-299]   ~Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,  ~ὣς   ὀξεῖ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
[11, 50-99]   ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς Τρωσὶ θεὸς  ὣς   τίετο δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας
[11, 550-599]   ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς·  ~ὣς   τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον
[11, 150-199]   αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·  ~ὣς   τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
[11, 50-99]   τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·  ~ὣς   Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι
[11, 100-149]   ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.  ~ὣς   τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα
[11, 600-649]   γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι.  ~ὣς   φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽
[11, 350-399]   δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.  ~ὣς   φάτο, τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς
[11, 800-849]   ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.  ~ὣς   φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν
[11, 700-749]   ~καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ  ὧς   ἄγε νεῖκος Ἀθήνη. ~ἔστι δέ
[11, 250-299]   ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽  ὧς   ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, ~ἀλλ᾽
[11, 700-749]   ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. ~ἀλλὰ καὶ  ὧς   ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι ~καὶ πεζός
[11, 800-849]   Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽  ὧς   περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ,
[11, 800-849]   κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ  ~ὤσαισθε   προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ
[11, 300-349]   καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων  ὦσε   χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν
[11, 100-149]   καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων  ὦσε   χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος·
[11, 250-299]   αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ  ὠτειλῆς.   ~αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος
[11, 350-399]   ~ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος  ᾤχετ᾽   ἐρωὴν ~τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι
[11, 200-249]   δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν  ᾤχετο   πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006