HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  61 formes différentes pour 87 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 450-499]   μὲν ἔπειτ᾽ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ  χάδε   φωτός, ~τρὶς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος
[11, 500-549]   ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ  χάζετο   δουρός. ~αὐτὰρ τῶν ἄλλων
[11, 500-549]   ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽ ἄν πω  χάζοντο   κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ ~εἰ μὴ
[11, 600-649]   δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν ~κνήστι  χαλκείῃ,   ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,
[11, 600-649]   κυανόπεζαν ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς  ~χάλκειον   κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ
[11, 0-49]   ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα  χάλκεοι   ἦσαν, ~ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ
[11, 200-249]   μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο  χάλκεον   ὕπνον ~οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου,
[11, 700-749]   ~τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον  χαλκήρεϊ   δουρί, ~ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃσιν·
[11, 250-299]   ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε ξυστῷ  χαλκήρεϊ,   λῦσε δὲ γυῖα· ~τοῖο δ᾽
[11, 50-99]   οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε  χαλκοβάρεια,   ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς ἦλθε καὶ
[11, 0-49]   ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα  χαλκόν.   ~κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν
[11, 0-49]   κεκορυθμένα χαλκῷ ~ὀξέα· τῆλε δὲ  χαλκὸς   ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω ~λάμπ᾽
[11, 350-399]   κόρυθα· πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι  χαλκός,   ~οὐδ᾽ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε
[11, 100-149]   ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται  ~χαλκός   τε χρυσός τε πολύκμητός τε
[11, 50-99]   τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν  ~χαλκοῦ   τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους
[11, 350-399]   κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ  χαλκόφι   χαλκός, ~οὐδ᾽ ἵκετο χρόα καλόν·
[11, 650-699]   πάντες ὄλοντο. ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ  χαλκοχίτωνες   ~ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ
[11, 150-199]   τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων  ~χαλκῷ   δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων ~αἰὲν
[11, 50-99]   πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ᾽ ἄρα  χαλκῷ   ~λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς
[11, 0-49]   δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα  χαλκῷ   ~ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾽
[11, 300-349]   Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε  χαμᾶζε   ~δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν·
[11, 100-149]   Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε  χαμᾶζε   ~δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος·
[11, 200-249]   ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο  χαμᾶζε,   ~πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ
[11, 100-149]   ~Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε, τὸν αὖ  χαμαὶ   ἐξενάριξε ~χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας
[11, 0-49]   ἔμελλον· ~τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε  χαριζόμενος   βασιλῆϊ. ~τοῦ δ᾽ ἤτοι δέκα
[11, 200-249]   ἀρήγων, ~κουριδίης, ἧς οὔ τι  χάριν   ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε· ~πρῶθ᾽
[11, 100-149]   τε σίδηρος, ~τῶν κέν τοι  χαρίσαιτο   πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, ~εἰ νῶϊ
[11, 400-449]   ἔασ᾽ δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην  Χάροπ᾽   οὔτασε δουρὶ ~αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο.
[11, 450-499]   πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι  ~χειμάρρους   κατ᾽ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
[11, 250-299]   δῖον, ~νύξε δέ μιν κατὰ  χεῖρα   μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε, ~ἀντικρὺ δὲ
[11, 150-199]   αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο  χεῖρας   ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς
[11, 100-149]   ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε  ~χεῖρας   ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό τ᾽
[11, 50-99]   ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο  χεῖρας   ~τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ
[11, 200-249]   ἐτράπετ᾽ αἰχμή. ~καὶ τό γε  χειρὶ   λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~ἕλκ᾽
[11, 350-399]   δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο  χειρὶ   παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε
[11, 200-249]   ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ  χειρὶ   πιθήσας· ~οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον,
[11, 650-699]   ~ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ  χειρὸς   ἄκοντι, ~κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ
[11, 600-649]   ὦρτο φαεινοῦ, ~ἐς δ᾽ ἄγε  χειρὸς   ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
[11, 750-799]   ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽ ἄγε  χειρὸς   ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
[11, 450-499]   τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου  ~χειρὸς   ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν
[11, 200-249]   τε λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα  χειρὸς   ~σπάσσατο· τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽
[11, 350-399]   ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε  χειρός,   ~ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ᾽
[11, 550-599]   τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ  χειρῶν   ~ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ
[11, 800-849]   προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι, ~ὃν  Χείρων   ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ μὲν
[11, 0-49]   ~εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ  χειρῶν   ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ μέγα
[11, 550-599]   ἄκοντες ~ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ  χειρῶν   ~καιόμεναί τε δεταί, τάς τε
[11, 100-149]   ὠκέας ἵππους· ~ἐκ γάρ σφεας  χειρῶν   φύγον ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ
[11, 500-549]   τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε  χερμαδίοισιν,   ~Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο.
[11, 250-299]   τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε  χερμαδίοισιν,   ~ὄφρά οἱ αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν
[11, 800-849]   ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν  ~χερσὶ   διατρίψας ὀδυνήφατον, οἱ ἁπάσας
[11, 150-199]   ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ  χερσί·   περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.
[11, 400-449]   ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε.  ~Χερσιδάμαντα   δ᾽ ἔπειτα καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα
[11, 0-49]   Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ  χερσὶν   ἔχουσαν. ~στῆ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος
[11, 150-199]   καταβάς· ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ  χερσίν.   ~Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
[11, 800-849]   νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε  ~χερσὶν   ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος
[11, 600-649]   ~αὐτοὶ μέν ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ  χθόνα   πουλυβότειραν, ~ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων
[11, 700-749]   φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα  χθών.   ~τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον
[11, 200-249]   ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ  χίλι᾽   ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς,
[11, 100-149]   Ἀγαμέμνων ~στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε  χιτῶνας·   ~αὐτὰρ βῆ Ἶσόν τε
[11, 600-649]   ὀχέων· τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο  χιτώνων   ~στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν᾽
[11, 600-649]   κρόμυον ποτῷ ὄψον, ~ἠδὲ μέλι  χλωρόν,   παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
[11, 750-799]   βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς ἐν  χόρτῳ·   ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον ~σπένδων
[11, 100-149]   μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι  ~χραισμεῖν·   αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος
[11, 100-149]   ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο  χραισμῆσαι   ὄλεθρον ~Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ
[11, 350-399]   τεύχεσι πειρηθείης, ~οὐκ ἄν τοι  χραίσμῃσι   βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί· ~νῦν
[11, 650-699]   ἠδὲ νομῆας. ~καὶ γὰρ τῷ  χρεῖος   μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ
[11, 650-699]   ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς ἴμεν οἷσι  χρεῖος   ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ
[11, 650-699]   ἄνδρες ~δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ  χρεῖος   ὄφειλον, ~ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι
[11, 600-649]   γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς ~λισσομένους·  χρειὼ   γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽
[11, 600-649]   κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε  χρεὼ   ἐμεῖο; ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη
[11, 400-449]   μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα  χρεὼ   ~ἑστάμεναι κρατερῶς, τ᾽ ἔβλητ᾽
[11, 800-849]   ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα  ~χρηΐζοντα   καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι·
[11, 400-449]   ἠρήρειστο, ~πάντα δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν  χρόα   ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε ~Παλλὰς
[11, 350-399]   ἀπὸ χαλκόφι χαλκός, ~οὐδ᾽ ἵκετο  χρόα   καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια ~τρίπτυχος
[11, 550-599]   ~πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος  χρόα   λευκὸν ἐπαυρεῖν, ~ἐν γαίῃ ἵσταντο
[11, 550-599]   ἐπαυρεῖν, ~ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα  χροὸς   ἆσαι. ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν
[11, 450-499]   δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω τε  χροὸς   ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα
[11, 350-399]   ποδὸς ἕλκ᾽ ὀδύνη δὲ διὰ  χροὸς   ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον δ᾽
[11, 600-649]   δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον  ~χρύσειαι   νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες
[11, 0-49]   ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι  ~χρύσειοι   πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν
[11, 600-649]   οἴκοθεν ἦγ᾽ γεραιός,  ~χρυσείοις   ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ᾽ αὐτοῦ
[11, 750-799]   ~αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ  χρύσειον   ἄλεισον ~σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽
[11, 0-49]   ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν ~ἀργύρεον  χρυσέοισιν   ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ~ἂν δ᾽ ἕλετ᾽
[11, 0-49]   ἔσαν μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα δὲ  χρυσοῖο   καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι δὲ
[11, 100-149]   Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα  ~χρυσὸν   Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα ~οὐκ
[11, 150-199]   μετὰ χερσίν. ~Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε  χρυσόπτερον   ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα,
[11, 100-149]   δόμοις κειμήλια κεῖται ~χαλκός τε  χρυσός   τε πολύκμητός τε σίδηρος, ~τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006