HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  54 formes différentes pour 85 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 650-699]   ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες ~ἡμέας  ὑβρίζοντες   ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ δ᾽
[11, 800-849]   αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽  ὕδατι   λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμακα
[11, 800-849]   αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽  ὕδατι   λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε
[11, 650-699]   ~τίπτε τὰρ ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται  υἷας   Ἀχαιῶν, ~ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται;
[11, 450-499]   δῖος Ὀδυσσεύς· ~ὦ Σῶχ᾽ Ἱππάσου  υἱὲ   δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ~φθῆ σε τέλος
[11, 200-249]   προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· ~Ἕκτορ  υἱὲ   Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε ~Ζεύς
[11, 100-149]   ἐκ δίφρου γουναζέσθην· ~ζώγρει Ἀτρέος  υἱέ,   σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα·
[11, 300-349]   τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω  ~υἷε   δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ
[11, 100-149]   Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων  ~υἷε   δύω Πριάμοιο νόθον καὶ γνήσιον
[11, 100-149]   Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην  ~υἱέας   Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα
[11, 100-149]   ~εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος  υἱέες   ἐστόν, ~ὅς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων
[11, 650-699]   ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος  υἱέες   ἦμεν· ~τῶν οἶος λιπόμην, οἳ
[11, 800-849]   πολέμοιο ~Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι  υἷες   Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ᾽
[11, 250-299]   κάρη ἀπέκοψε παραστάς. ~ἔνθ᾽ Ἀντήνορος  υἷες   ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ ~πότμον ἀναπλήσαντες
[11, 450-499]   ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον ~Πριαμίδην νόθον  υἱόν,   ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα
[11, 150-199]   ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. ~εὗρ᾽  υἱὸν   Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον ~ἑσταότ᾽
[11, 550-599]   τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον  υἱὸν   ~Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι
[11, 550-599]   ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον  υἱόν.   ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ
[11, 300-349]   δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος  υἱὸς   Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ ~Παιονίδην ἥρωα
[11, 500-549]   πὰρ δὲ Μαχάων ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ  υἱὸς   ἀμύμονος ἰητῆρος· ~μάστιξεν δ᾽ ἵππους,
[11, 550-599]   ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς  υἱὸς   ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι, ~στῆ
[11, 800-849]   δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος  υἱός,   ~καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα
[11, 800-849]   δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος  υἱός·   ~πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα;
[11, 750-799]   αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος  υἱός·   ~τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός
[11, 600-649]   ~τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος  υἱός·   ~τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί
[11, 150-199]   πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ  ὕλῃ,   ~πάντῃ τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει,
[11, 100-149]   ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ  ὕλην   ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽
[11, 250-299]   φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες  ~ὑμεῖς   μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι
[11, 750-799]   ποτῆτος, ~ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων  ὔμμ᾽   ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ δὲ μάλ᾽
[11, 100-149]   ὄλεθρον ~Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ  ὑπ᾽   Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ Πείσανδρόν
[11, 400-449]   ἵππων ἀΐξαντα ~δουρὶ κατὰ πρότμησιν  ὑπ᾽   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν· δ᾽
[11, 250-299]   ~τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον  ὑπ᾽   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ,
[11, 150-199]   ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ· ~ὣς ἄρ᾽  ὑπ᾽   Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα ~Τρώων
[11, 250-299]   ἀπέκοψε παραστάς. ~ἔνθ᾽ Ἀντήνορος υἷες  ὑπ᾽   Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ ~πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν
[11, 800-849]   Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί, ~ἦ ἤδη φθίσονται  ὑπ᾽   αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες; ~τὸν δ᾽
[11, 350-399]   ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ τ᾽ ἄλλως  ὑπ᾽   ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾽ ὀλίγον
[11, 150-199]   ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽ ἐκ βελέων  ὕπαγε   Ζεὺς ἔκ τε κονίης ~ἔκ
[11, 400-449]   γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται,  ὑπαὶ   δέ τε κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται,
[11, 450-499]   σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽  ὑπάλυξας.   ~ἆ δείλ᾽ οὐ μὲν σοί
[11, 650-699]   ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν  Ὑπειροχίδην,   ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽
[11, 750-799]   ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν ἀριστεύειν καὶ  ὑπείροχον   ἔμμεναι ἄλλων· ~σοὶ δ᾽ αὖθ᾽
[11, 300-349]   ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ  Ὑπείροχον   ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα
[11, 100-149]   εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~τὸν μὲν  ὑπὲρ   μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
[11, 250-299]   ἐβεβήκει, ~ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ  ὑπεραέϊ   ἶσος ἀέλλῃ, ~ἥ τε καθαλλομένη
[11, 700-749]   Ἄρηος· ~εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων  ὑπερέσχεθε   γαίης, ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ᾽
[11, 650-699]   δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. ~ταῦθ᾽  ὑπερηφανέοντες   Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες ~ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα
[11, 400-449]   μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν ὦμον  ὕπερθεν   ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί, ~αὐτὰρ ἔπειτα
[11, 550-599]   Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν ~Τρῶες  ὑπέρθυμοι   πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι
[11, 700-749]   ῥόον Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα Διὶ ῥέξαντες  ὑπερμενεῖ   ἱερὰ καλά, ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ,
[11, 250-299]   μώνυχας ἵππους ~ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν᾽  ὑπέρτερον   εὖχος ἄρησθε. ~ὣς εἰπὼν ὄτρυνε
[11, 750-799]   υἱός· ~τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν  ὑπέρτερός   ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος δὲ σύ
[11, 200-249]   βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι᾽  ὑπέστη   ~αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά
[11, 800-849]   ~ἐς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν  ὑπέχευε   βοείας. ~ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ
[11, 650-699]   ~πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι  ὑπῆσαν.   ~καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον
[11, 200-249]   μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον  ὕπνον   ~οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν
[11, 550-599]   ~ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽  ὑπὸ   γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε
[11, 150-199]   φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας·  ὑπὸ   δέ σφισιν ὦρτο κονίη ~ἐκ
[11, 400-449]   ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ᾽  ὑπὸ   δουρὶ δαμέντα ~εὖχος ἐμοὶ δώσειν,
[11, 700-749]   ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ  ὑπὸ   δουρὶ δαμέντες. ~καί νύ κεν
[11, 400-449]   τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ κεν ἐμῷ  ὑπὸ   δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
[11, 550-599]   Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν ~ἧπαρ  ὑπὸ   πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽
[11, 150-199]   ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν  ὑπὸ   πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος ~ἵξεσθαι,
[11, 600-649]   ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽  ὑπὸ   πυθμένες ἦσαν. ~ἄλλος μὲν μογέων
[11, 800-849]   σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ, καὶ  ὑπὸ   στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
[11, 100-149]   σφι ~χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν  ὑπὸ   τρόμος αἰνὸς ἱκάνει· ~καρπαλίμως δ᾽
[11, 150-199]   καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω  ὑπὸ   χερσί· περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ
[11, 800-849]   κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε ~χερσὶν  ὕπο   Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται
[11, 200-249]   προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽  ὑπόεικε   μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν
[11, 750-799]   οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽  ὑποθέσθαι   ~καί οἱ σημαίνειν· δὲ
[11, 550-599]   μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις  ὑποστρεφθείς,   καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων·
[11, 400-449]   καὶ μὲν φύγαδ᾽ αὖτις  ὑποστρέψας   ἐβεβήκει, ~τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ
[11, 150-199]   ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ  ὕπτιοι   ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί·
[11, 100-149]   βαλὼν πρὸς στῆθος· δ᾽  ὕπτιος   οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε,
[11, 450-499]   ἐόντα ~Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ  ὑσμίνῃ.   ~ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι
[11, 50-99]   μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. ~ἴσας δ᾽  ὑσμίνη   κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι
[11, 250-299]   φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽  ὑσμίνῃ   ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ, ~ἥ τε
[11, 150-199]   ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν  ὑσμίνην.   ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ δουρὶ
[11, 200-249]   ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν  ὑσμίνην.   ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ δουρὶ
[11, 250-299]   ~ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽  ὕστατον   ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ
[11, 350-399]   θήν σ᾽ ἐξανύω γε καὶ  ὕστερον   ἀντιβολήσας, ~εἴ πού τις καὶ
[11, 300-349]   ἰωῆς· ~ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽  ὑφ᾽   Ἕκτορι δάμνατο λαῶν. ~ἔνθά κε
[11, 100-149]   ὕλην ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς  ὑφ᾽   ὁρμῆς· ~ὣς ἄρα τοῖς οὔ
[11, 500-549]   Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽  ὑψίζυγος   ἐν φόβον ὦρσε· ~στῆ δὲ
[11, 50-99]   ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽  ὑψόθεν   ἧκεν ἐέρσας ~αἵματι μυδαλέας ἐξ
[11, 300-349]   ~πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται,  ὑψόσε   δ᾽ ἄχνη ~σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006