HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  59 formes différentes pour 97 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 300-349]   νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο Νότοιο  βαθείῃ   λαίλαπι τύπτων· ~πολλὸν δὲ τρόφι
[11, 400-449]   ~σεύωνται, δέ τ᾽ εἶσι  βαθείης   ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων λευκὸν ὀδόντα
[11, 550-599]   ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει τ᾽ εἰσελθὼν  βαθὺ   λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
[11, 500-549]   ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων  ~βαῖν᾽   Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος· ~μάστιξεν
[11, 500-549]   ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων  ~βαινέτω,   ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε
[11, 100-149]   μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος  βάλε   δουρί, ~Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς
[11, 550-599]   ~ἕλκετ᾽ ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ, καί μιν  βάλε   μηρὸν ὀϊστῷ ~δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ
[11, 800-849]   ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν  βάλε   πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον,
[11, 550-599]   καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, ~καὶ  βάλε   Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν ~ἧπαρ
[11, 500-549]   δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος  βάλεν   ἑπταβόειον, ~τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽
[11, 350-399]   δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε ~καὶ  βάλεν,   οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος
[11, 350-399]   ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος ~καὶ  βάλεν,   οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, ~ἄκρην
[11, 0-49]   ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν  βάλετο   ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
[11, 450-499]   δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα  βάλλει,   ~ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε
[11, 700-749]   τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα  βάλλων   ~ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ
[11, 350-399]   ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ  βάλοι   πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ
[11, 700-749]   χθών. ~τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα  βάλον   χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε δ᾽ ἐν
[11, 450-499]   ~ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ  βαλόντες.   ~αὐτὰρ ἔμ᾽ εἴ κε θάνω,
[11, 350-399]   ὄφελόν τοι ~νείατον ἐς κενεῶνα  βαλὼν   ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν
[11, 500-549]   Μαχάονα ποιμένα λαῶν, ~ἰῷ τριγλώχινι  βαλὼν   κατὰ δεξιὸν ὦμον. ~τῷ ῥα
[11, 300-349]   ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ  βαλὼν   κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
[11, 100-149]   ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ  βαλὼν   πρὸς στῆθος· δ᾽ ὕπτιος
[11, 200-249]   ~νύξ᾽ ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε  βαρείῃ   χειρὶ πιθήσας· ~οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα
[11, 250-299]   ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ ~τειρόμενον  βασιλῆα   μάχης ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ δ᾽
[11, 100-149]   ~ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην  βασιλῆα   ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽
[11, 0-49]   Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι  βασιλῆα   πολυχρύσοιο Μυκήνης. ~ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα
[11, 250-299]   ~ἔνθ᾽ Ἀντήνορος υἷες ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ  βασιλῆϊ   ~πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος
[11, 0-49]   ~τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος  βασιλῆϊ.   ~τοῦ δ᾽ ἤτοι δέκα οἶμοι
[11, 150-199]   ~Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·  ~βάσκ᾽   ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι
[11, 350-399]   ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·  ~βέβληαι   οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς
[11, 650-699]   υἷας Ἀχαιῶν, ~ὅσσοι δὴ βέλεσιν  βεβλήαται;   οὐδέ τι οἶδε ~πένθεος, ὅσσον
[11, 650-699]   γὰρ ἄριστοι ~ἐν νηυσὶν κέαται  βεβλημένοι   οὐτάμενοί τε. ~βέβληται μὲν
[11, 800-849]   ἦσαν ἄριστοι, ~ἐν νηυσὶν κέαται  βεβλημένοι   οὐτάμενοί τε ~χερσὶν ὕπο Τρώων·
[11, 650-699]   πυθέσθαι ~ὅν τινα τοῦτον ἄγεις  βεβλημένον·   ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω
[11, 650-699]   ἐκ πολέμοιο ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς  βεβλημένον.   αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν
[11, 600-649]   ἔρειο ~ὅν τινα τοῦτον ἄγει  βεβλημένον   ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι μὲν τά
[11, 450-499]   θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν  βεβλημένον,   ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ ~ἰῷ
[11, 800-849]   ἐτετεύχατο βωμοί, ~ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος  βεβλημένος   ἀντεβόλησε ~διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν
[11, 800-849]   δαμέντες; ~τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος  βεβλημένος   ἀντίον ηὔδα· ~οὐκέτι διογενὲς Πατρόκλεες
[11, 550-599]   Τελαμώνιον υἱόν. ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος  βεβλημένος·   οἳ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ~πλησίοι
[11, 650-699]   Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων·  ~βέβληται   δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν
[11, 650-699]   νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.  ~βέβληται   μὲν Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
[11, 50-99]   ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων  βέλε᾽   ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός· ~ἦμος
[11, 550-599]   ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς  βελέεσσι   βιάζεται, οὐδέ φημι ~φεύξεσθ᾽
[11, 550-599]   ἀγλαὸς υἱὸς ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον  βελέεσσι,   ~στῆ ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰών,
[11, 650-699]   ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν, ~ὅσσοι δὴ  βέλεσιν   βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε ~πένθεος,
[11, 150-199]   ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽ ἐκ  βελέων   ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
[11, 350-399]   πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ  βέλος   ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ τ᾽
[11, 350-399]   βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον  βέλος   ἔκφυγε χειρός, ~ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός·
[11, 350-399]   ἔπος ηὔδα· ~βέβληαι οὐδ᾽ ἅλιον  βέλος   ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι ~νείατον
[11, 250-299]   δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ  βέλος   ὀξὺ γυναῖκα ~δριμύ, τό τε
[11, 350-399]   κ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ  βέλος   πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.
[11, 800-849]   ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ ~ὀξὺ  βέλος   περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα
[11, 350-399]   πρόσθ᾽ δ᾽ ὄπισθε καθεζόμενος  βέλος   ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽ ὀδύνη
[11, 800-849]   ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,  ~βῆ   δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽
[11, 600-649]   Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ,  ~βῆ   δὲ θέειν παρά τε κλισίας
[11, 150-199]   οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,  ~βῆ   δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων εἰς
[11, 200-249]   τότε γ᾽ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε,  ~βῆ   δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν
[11, 100-149]   ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας· ~αὐτὰρ  βῆ   Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
[11, 750-799]   λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου  βήσαμεν   ἵππους ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, καὶ
[11, 50-99]   ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον ~οὔρεος ἐν  βήσσῃσιν,   ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας ~τάμνων
[11, 550-599]   νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς βελέεσσι  βιάζεται,   οὐδέ φημι ~φεύξεσθ᾽ ἐκ
[11, 550-599]   Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι  βιαζόμενον   βελέεσσι, ~στῆ ῥα παρ᾽ αὐτὸν
[11, 50-99]   ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽ ἄνδρα  Βιάνορα   ποιμένα λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα δ᾽
[11, 750-799]   Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι·  βίῃ   δ᾽ γε πολλὸν ἀμείνων.
[11, 650-699]   γναμπτοῖσι μέλεσσιν. ~εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι  βίη   δέ μοι ἔμπεδος εἴη ~ὡς
[11, 550-599]   δέ τε παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι·  βίη   δέ τε νηπίη αὐτῶν· ~σπουδῇ
[11, 650-699]   ἦμεν· ~ἐλθὼν γάρ ῥ᾽ ἐκάκωσε  βίη   Ἡρακληείη ~τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ
[11, 350-399]   πειρηθείης, ~οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι  βιὸς   καὶ ταρφέες ἰοί· ~νῦν δέ
[11, 450-499]   ~τῷ ἰκέλη ὡς εἴ  βιῴατο   μοῦνον ἐόντα ~Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ
[11, 150-199]   κ᾽ δουρὶ τυπεὶς  βλήμενος   ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε
[11, 200-249]   κ᾽ δουρὶ τυπεὶς  βλήμενος   ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε
[11, 0-49]   ~τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν Γοργὼ  βλοσυρῶπις   ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ
[11, 800-849]   κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε  βοείας.   ~ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ
[11, 150-199]   ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο  βόες   ὥς, ~ἅς τε λέων ἐφόβησε
[11, 650-699]   ἐλαυνόμενος· δ᾽ ἀμύνων ᾗσι  βόεσσιν   ~ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ
[11, 50-99]   τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος δὲ  βοὴ   γένετ᾽ ἠῶθι πρό. ~φθὰν δὲ
[11, 500-549]   ῥα μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα,  βοὴ   δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽
[11, 500-549]   κακὴν ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους ὀλέκουσι,  βοὴ   δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν. ~ὣς ἄρα
[11, 650-699]   καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ  βοηλασίῃ,   ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν
[11, 300-349]   φάλαγγες. ~τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε  βοὴν   ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα
[11, 300-349]   ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς ~Τρωσὶν δὴ  βόλεται   δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.
[11, 750-799]   ἱππηλάτα Πηλεὺς ~πίονα μηρία καῖε  βοὸς   Διὶ τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς ἐν χόρτῳ·
[11, 750-799]   αἰθομένοις ἱεροῖσι. ~σφῶϊ μὲν ἀμφὶ  βοὸς   ἕπετον κρέα, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα
[11, 600-649]   ἥν οἱ Ἀχαιοὶ ~ἔξελον οὕνεκα  βουλῇ   ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. ~ἥ σφωϊν πρῶτον
[11, 700-749]   δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι  βοῦν   ἀγελαίην, ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ
[11, 750-799]   λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἂψ ἀπὸ  Βουπρασίοιο   Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους, ~πάντες
[11, 750-799]   ἔντεα καλὰ λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ  Βουπρασίου   πολυπύρου βήσαμεν ἵππους ~πέτρης τ᾽
[11, 200-249]   πολλὰ δ᾽ ἔδωκε· ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν  βοῦς   δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι᾽ ὑπέστη
[11, 650-699]   πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν ~πεντήκοντα  βοῶν   ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, ~τόσσα
[11, 500-549]   ἀμείβων. ~ὡς δ᾽ αἴθωνα λέοντα  βοῶν   ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες τε
[11, 550-599]   ~οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι  βοῶν   ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες·
[11, 650-699]   δ᾽ γέρων ἀγέλην τε  βοῶν   καὶ πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν ~εἵλετο
[11, 350-399]   ἀσπίδα τ᾽ ὤμων ~καὶ κόρυθα  βριαρήν·   δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε
[11, 0-49]   ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ  βροτοῖσι·   ~Ζεὺς δ᾽ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς
[11, 250-299]   σεῦε Τρῶας μεγαθύμους ~Ἕκτωρ Πριαμίδης  βροτολοιγῷ   ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽ ἐν
[11, 800-849]   δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο  βωμοί,   ~ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006