HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


τ  =  160 formes différentes pour 472 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 400-449]   ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί  τ᾽   αἰζηοὶ ~σεύωνται, δέ τ᾽
[11, 400-449]   μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ  τ᾽   ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος
[11, 50-99]   Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν  τ᾽   Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽
[11, 350-399]   βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ  τ᾽   ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ
[11, 50-99]   Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ δ᾽ ὥς  τ᾽   ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν
[11, 50-99]   ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο ~Ἕκτορά  τ᾽   ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
[11, 500-549]   βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά  τ᾽   ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
[11, 350-399]   τίθησι. ~τοῦ δὲ γυναικὸς μέν  τ᾽   ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί, ~παῖδες δ᾽
[11, 800-849]   υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη δέ  τ᾽   ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ κ᾽
[11, 150-199]   Ζεὺς ἔκ τε κονίης ~ἔκ  τ᾽   ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ
[11, 750-799]   δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί  τ᾽   ἀνδρῶν. ~ὣς ἔον, εἴ ποτ᾽
[11, 50-99]   θεὸς ὣς τίετο δήμῳ, ~τρεῖς  τ᾽   Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
[11, 250-299]   ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ  τ᾽   ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
[11, 500-549]   ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ  τ᾽   ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
[11, 500-549]   ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον ~αἵ  τ᾽   ἀπ᾽ ἐπισσώτρων. δὲ ἵετο
[11, 250-299]   διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. ~ῥίγησέν  τ᾽   ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
[11, 750-799]   ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο ~κτείνοντές  τ᾽   αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἔντεα καλὰ
[11, 100-149]   ~χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό  τ᾽   αὐχένα κόψας, ~ὅλμον δ᾽ ὣς
[11, 450-499]   τε πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ  τ᾽   ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει, ~ὣς
[11, 400-449]   κρατερῶς, τ᾽ ἔβλητ᾽  τ᾽   ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος ταῦθ᾽
[11, 450-499]   ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν  τ᾽   ἔβαλ᾽ ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς·
[11, 400-449]   μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς,  τ᾽   ἔβλητ᾽ τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον.
[11, 150-199]   ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ  τ᾽   εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ
[11, 550-599]   περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει  τ᾽   εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ
[11, 400-449]   τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται, δέ  τ᾽   εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων
[11, 550-599]   αὐτῶν· ~σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί  τ᾽   ἐκορέσσατο φορβῆς· ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽
[11, 50-99]   δεῖπνον ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί  τ᾽   ἐκορέσσατο χεῖρας ~τάμνων δένδρεα μακρά,
[11, 500-549]   ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς  τ᾽   ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα
[11, 750-799]   Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ δέ  τ᾽   ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος
[11, 750-799]   πεδίοιο ~κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά  τ᾽   ἔντεα καλὰ λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ
[11, 550-599]   δέ τε νηπίη αὐτῶν· ~σπουδῇ  τ᾽   ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς·
[11, 550-599]   Τελαμώνιον υἱὸν ~Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες  τ᾽   ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος
[11, 750-799]   κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά  τ᾽   εὖ παρέθηκεν, τε ξείνοις
[11, 700-749]   ὑπερέσχεθε γαίης, ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί  τ᾽   εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 200-249]   κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ  τ᾽   ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν
[11, 150-199]   κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ  τ᾽   ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν
[11, 450-499]   ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν  τ᾽   ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα
[11, 500-549]   ἄλλων ~ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί  τ᾽   ἤπια φάρμακα πάσσειν. ~ὣς ἔφατ᾽
[11, 150-199]   νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ δέ  τ᾽   ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος· ~τῆς
[11, 50-99]   Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς  τ᾽   ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα μὲν ἠὼς
[11, 750-799]   Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους ~πέτρης  τ᾽   Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
[11, 350-399]   ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα  τ᾽   ὤμων ~καὶ κόρυθα βριαρήν·
[11, 300-349]   καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν  τ᾽   Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
[11, 600-649]   βεβλημένον ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι μὲν  τά   γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
[11, 700-749]   καὶ ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά·  τὰ   δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε
[11, 700-749]   μείναμεν Ἠῶ δῖαν ~ἱππῆες Πυλίων,  τὰ   δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. ~ἔνθεν
[11, 550-599]   καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ ~ἱστάμενος·  τὰ   δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
[11, 50-99]   κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν κριθῶν·  τὰ   δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει· ~ὣς
[11, 700-749]   ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. ~ἡμεῖς μὲν  τὰ   ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
[11, 650-699]   πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ  τὰ   μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω
[11, 200-249]   ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς,  τά   οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. ~δὴ τότε
[11, 800-849]   δ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσε ~ἐσθλά,  τά   σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,
[11, 800-849]   ἄλκιμος υἱός· ~πῶς τὰρ ἔοι  τάδε   ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ᾽ ἥρως;
[11, 200-249]   ~Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν  τάδε   μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν
[11, 450-499]   κοίρανε λαῶν ~ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος  ταλασίφρονος   ἵκετ᾽ ἀϋτὴ ~τῷ ἰκέλη ὡς
[11, 800-849]   ~ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ  τάμνε   μαχαίρῃ ~ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ᾽
[11, 50-99]   βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας  ~τάμνων   δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν
[11, 800-849]   προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· ~πῶς  τὰρ   ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν
[11, 650-699]   ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· ~τίπτε  τὰρ   ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν,
[11, 350-399]   μηκάδες αἶγες. ~τὸν δ᾽ οὐ  ταρβήσας   προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~τοξότα λωβητὴρ
[11, 400-449]   κακὸν αἴ κε φέβωμαι ~πληθὺν  ταρβήσας·   τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν
[11, 750-799]   ξείνοις θέμις ἐστίν. ~αὐτὰρ ἐπεὶ  τάρπημεν   ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, ~ἦρχον ἐγὼ
[11, 350-399]   μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,  ~ταρσὸν   δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ᾽ ἀμπερὲς
[11, 350-399]   ἰοί· ~νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας  ταρσὸν   ποδὸς εὔχεαι αὔτως. ~οὐκ ἀλέγω,
[11, 50-99]   κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα  ταρφέα   πίπτει· ~ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ
[11, 350-399]   ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ  ταρφέες   ἰοί· ~νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας
[11, 200-249]   νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο.  ~τὰς   μὲν ἔπειτ᾽ ἐν Περκώτῃ λίπε
[11, 550-599]   ἀπὸ χειρῶν ~καιόμεναί τε δεταί,  τάς   τε τρεῖ ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν
[11, 650-699]   οἳ δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.  ~ταῦθ᾽   ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες ~ἡμέας ὑβρίζοντες
[11, 400-449]   τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος  ταῦθ᾽   ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ
[11, 700-749]   Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,  ~ταῦρον   δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι,
[11, 700-749]   ἱερὰ καλά, ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ,  ταῦρον   δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι
[11, 750-799]   λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν  ~ταῦτ᾽   εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε
[11, 400-449]   Κρονίων. ~ἀλλὰ τί μοι  ταῦτα   φίλος διελέξατο θυμός; ~οἶδα γὰρ
[11, 0-49]   κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ  τάφρῳ,   ~αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι
[11, 50-99]   ~φθὰν δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ  τάφρῳ   κοσμηθέντες, ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον·
[11, 750-799]   δ᾽ ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι·  ταφὼν   δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽
[11, 500-549]   ἐν φόβον ὦρσε· ~στῆ δὲ  ταφών,   ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
[11, 150-199]   ἔγχεϊ θῦεν. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ  τάχ᾽   ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε
[11, 650-699]   διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος ~δεινὸς ἀνήρ·  τάχα   κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν
[11, 800-849]   πατρίδος αἴης ~ἄσειν ἐν Τροίῃ  ταχέας   κύνας ἀργέτι δημῷ. ~ἀλλ᾽ ἄγε
[11, 150-199]   χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι  ταχεῖα,   τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽
[11, 100-149]   Ἀχιλλεύς. ~ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο  ταχείης   νήπια τέκνα ~ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν
[11, 500-549]   Μαχάων ~βαινέτω, ἐς νῆας δὲ  τάχιστ᾽   ἔχε μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς γὰρ
[11, 700-749]   μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί  τε   ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ
[11, 650-699]   ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί  τε.   ~βέβληται μὲν Τυδεΐδης κρατερὸς
[11, 650-699]   ~ἐκ δ᾽ γέρων ἀγέλην  τε   βοῶν καὶ πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν
[11, 50-99]   τέ μιν ἵκετο θυμόν, ~σίτου  τε   γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
[11, 600-649]   νηῒ ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά  τε   δακρυόεσσαν. ~αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν
[11, 450-499]   αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς εἴ  τε   δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον
[11, 0-49]   ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ μέγα  τε   δεινόν τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ
[11, 550-599]   ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~καιόμεναί  τε   δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός
[11, 450-499]   ἤγαγε δαίμων ~σίντην· θῶες μέν  τε   διέτρεσαν, αὐτὰρ δάπτει· ~ὥς
[11, 800-849]   ἵνά σφ᾽ ἀγορή τε θέμις  τε   ~ἤην, τῇ δὴ καί σφι
[11, 150-199]   εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ  τε   θάμνοι ~πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς
[11, 800-849]   θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽ ἀγορή  τε   θέμις τε ~ἤην, τῇ δὴ
[11, 150-199]   τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν  τε   θεῶν τε ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι
[11, 150-199]   ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν  τε   ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης
[11, 250-299]   ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ, ~ἥ  τε   καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα
[11, 450-499]   δαΐφρονα ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον πολλοί  τε   καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ γ᾽
[11, 450-499]   τότε φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων ἵππους  τε   καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
[11, 300-349]   Ἕκτορα δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν  τε   καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω ~υἷε
[11, 500-549]   βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες  τε   καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ τέ
[11, 100-149]   χιτῶνας· ~αὐτὰρ βῆ Ἶσόν  τε   καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε δύω
[11, 500-549]   ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους  τε   καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
[11, 500-549]   Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς  τε   καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ᾽ ἄξων
[11, 500-549]   ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι  τε   καὶ αὐτοί. ~Αἴας δὲ κλονέει
[11, 0-49]   ~λάμπ᾽ ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη  τε   καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο
[11, 100-149]   Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ Πείσανδρόν  τε   καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο
[11, 300-349]   ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν  τε   καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽
[11, 250-299]   ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα ~Τρωσί  τε   καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
[11, 150-199]   δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς  τε   καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω
[11, 500-549]   ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες πεζοί  τε   κακὴν ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους ὀλέκουσι,
[11, 600-649]   ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ θέειν παρά  τε   κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ
[11, 400-449]   δέ τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ  τε   κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ δὲ
[11, 150-199]   ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ  τε   κονίης ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ
[11, 0-49]   ~τρεῖς ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς  τε   Κρονίων ~ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας
[11, 650-699]   ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται, ~αὐτοί  τε   κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ
[11, 150-199]   ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ  τε   κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν
[11, 150-199]   πεδίον φοβέοντο βόες ὥς, ~ἅς  τε   λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς
[11, 450-499]   δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί  τε   λῖν ἤγαγε δαίμων ~σίντην· θῶες
[11, 200-249]   ~ἕλκ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς  τε   λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς
[11, 500-549]   στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί  τε   μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽
[11, 250-299]   στίχας ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί  τε   μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ
[11, 200-249]   κλειτῶν ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς  τε   μέγας τε ~ὃς τράφη ἐν
[11, 50-99]   σκιόεντα, ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν  τε   μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽
[11, 500-549]   ἵετο δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί  τε   μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε
[11, 50-99]   χεῖρας ~τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος  τέ   μιν ἵκετο θυμόν, ~σίτου τε
[11, 750-799]   ~οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται·  τέ   μιν οἴω ~πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί
[11, 550-599]   τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ  τέ   μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ
[11, 600-649]   ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ  τε   μῦθον· ~οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ
[11, 500-549]   μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ  τε,   νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽
[11, 550-599]   παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ  τε   νηπίη αὐτῶν· ~σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν,
[11, 750-799]   ~ξείνιά τ᾽ εὖ παρέθηκεν,  τε   ξείνοις θέμις ἐστίν. ~αὐτὰρ ἐπεὶ
[11, 0-49]   ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν  τε   ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος
[11, 200-249]   ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας  τε   ~ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι
[11, 50-99]   τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους  τε.   ~ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ
[11, 550-599]   εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ  τε   παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ
[11, 450-499]   δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ  τε   πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽
[11, 700-749]   ἤματι πάντες ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί  τε   πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ·
[11, 50-99]   καθέζετο κύδεϊ γαίων ~εἰσορόων Τρώων  τε   πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ
[11, 100-149]   κειμήλια κεῖται ~χαλκός τε χρυσός  τε   πολύκμητός τε σίδηρος, ~τῶν κέν
[11, 250-299]   βέλος ὀξὺ γυναῖκα ~δριμύ, τό  τε   προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης θυγατέρες
[11, 150-199]   ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς  τε   πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο, ~ἔνθ᾽
[11, 350-399]   καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ  τέ   σε πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς μηκάδες
[11, 100-149]   ~χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός  τε   σίδηρος, ~τῶν κέν τοι χαρίσαιτο
[11, 50-99]   δ᾽ ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς  τε   στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ
[11, 50-99]   πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ  τε   στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε.
[11, 100-149]   ὀδοῦσιν ~ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν  τέ   σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽
[11, 150-199]   τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ  τε   τεῖχος ~ἵξεσθαι, τότε δή ῥα
[11, 0-49]   περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος  τε.   ~τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν
[11, 350-399]   νῦν ἔφυγες θάνατον κύον·  τέ   τοι ἄγχι ~ἦλθε κακόν· νῦν
[11, 550-599]   χειρῶν ~καιόμεναί τε δεταί, τάς  τε   τρεῖ ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν δ᾽
[11, 100-149]   ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽ εἴ πέρ  τε   τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί
[11, 0-49]   ~δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός  τε   Φόβος τε. ~τῆς δ᾽ ἐξ
[11, 500-549]   ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί  τε   χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην
[11, 250-299]   ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί  τε   χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ αἷμ᾽ ἔτι
[11, 800-849]   ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί  τε   ~χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ
[11, 450-499]   Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω  τε   χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
[11, 100-149]   Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται ~χαλκός  τε   χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
[11, 200-249]   ἀτάλαντε ~Ζεύς με πατὴρ προέηκε  τεῒν   τάδε μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽ ἂν μέν
[11, 800-849]   ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν  ~τειρόμενοι·   ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
[11, 800-849]   οὐδ᾽ ὧς περ σεῖο μεθήσω  τειρομένοιο.   ~ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν
[11, 250-299]   στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ  ~τειρόμενον   βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ
[11, 150-199]   ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε  τεῖχος   ~ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ
[11, 100-149]   δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια  τέκνα   ~ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν
[11, 750-799]   ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·  ~τέκνον   ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν
[11, 0-49]   τε. ~τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος  τελαμὼν   ἦν· αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ ~κυάνεος
[11, 500-549]   χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην  Τελαμωνιάδαο.   ~Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος
[11, 0-49]   ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίας  Τελαμωνιάδαο   ~ἠδ᾽ ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ᾽
[11, 450-499]   προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· ~Αἶαν διογενὲς  Τελαμώνιε   κοίρανε λαῶν ~ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος
[11, 550-599]   ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν  Τελαμώνιον   υἱὸν ~Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽
[11, 550-599]   ἄντην ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν  Τελαμώνιον   υἱόν. ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος·
[11, 500-549]   καὶ αὐτοί. ~Αἴας δὲ κλονέει  Τελαμώνιος·   εὖ δέ μιν ἔγνων· ~εὐρὺ
[11, 700-749]   ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν  τελέεσσι,   ~καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν
[11, 450-499]   υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ~φθῆ σε  τέλος   θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ
[11, 400-449]   Ὀδυσεὺς οἱ οὔ τι  τέλος   κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας
[11, 600-649]   ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, ~τὴν ἄρετ᾽ ἐκ  Τενέδοιο   γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽
[11, 0-49]   τε Κρονίων ~ἐν νέφεϊ στήριξε,  τέρας   μερόπων ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽
[11, 0-49]   ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην, πολέμοιο  τέρας   μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. ~στῆ δ᾽
[11, 750-799]   ~πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ  τερπικεραύνῳ   ~αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ
[11, 600-649]   πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν ~μύθοισιν  τέρποντο   πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες, ~Πάτροκλος δὲ
[11, 600-649]   ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ᾽ αὐτοῦ  ~τέσσαρ᾽   ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς
[11, 650-699]   μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ  ~τέσσαρες   ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ~ἐλθόντες
[11, 550-599]   ~ὣς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων  τετιημένος   ἦτορ ~ἤϊε πόλλ᾽ ἀέκων· περὶ
[11, 550-599]   ~ἠῶθεν δ᾽ ἀπὸ νόσφιν ἔβη  τετιηότι   θυμῷ· ~ὣς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ
[11, 0-49]   δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο  τετραφάληρον   ~ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν
[11, 50-99]   καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ ~δώματα καλὰ  τέτυκτο   κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες δ᾽
[11, 550-599]   ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο  τεύχε᾽   ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν δ᾽ ὡς
[11, 550-599]   ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς  ~τεύχε᾽   ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον ~ἕλκετ᾽
[11, 300-349]   ~θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ  τεύχε᾽   ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ
[11, 400-449]   Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας καὶ  τεύχε᾽   ἀπούρας, ~ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ
[11, 600-649]   ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. ~τοῖσι δὲ  τεῦχε   κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, ~τὴν ἄρετ᾽
[11, 100-149]   ~σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα  τεύχεα   καλὰ ~γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε
[11, 750-799]   φόως Δαναοῖσι γένηαι· ~καί τοι  τεύχεα   καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
[11, 200-249]   δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν  τεύχεα   καλά. ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν
[11, 700-749]   ἔθνεα πεζῶν. ~ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν  τεύχεσι   θωρηχθέντες ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν ῥόον
[11, 0-49]   τάφρῳ, ~αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν  τεύχεσι   θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος δὲ βοὴ
[11, 350-399]   ~εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν  τεύχεσι   πειρηθείης, ~οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι
[11, 200-249]   ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν  τεύχεσιν   ἆλτο χαμᾶζε, ~πάλλων δ᾽ ὀξέα
[11, 500-549]   ἀέκοντε πετέσθην ~νῆας ἔπι γλαφυράς·  τῇ   γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης
[11, 0-49]   δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.  ~τῇ   δ᾽ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις
[11, 150-199]   μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας·  τῇ   δέ τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς
[11, 800-849]   ἀγορή τε θέμις τε ~ἤην,  τῇ   δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο
[11, 100-149]   δ᾽ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,  ~τῇ   ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽ ἅμα δ᾽ ἄλλοι
[11, 450-499]   πάσης ~ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου,  τῇ   ῥα μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα,
[11, 0-49]   δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ ~ὀξέα·  τῆλε   δὲ χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν
[11, 350-399]   Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ᾽ ἐρωὴν  ~τῆλε   διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο
[11, 800-849]   ἠδὲ μέδοντες ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε  τῆλε   φίλων καὶ πατρίδος αἴης ~ἄσειν
[11, 700-749]   τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη  ~τηλοῦ   ἐπ᾽ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος·
[11, 50-99]   γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,  ~τῆμος   σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας
[11, 700-749]   ἐπ᾽ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος·  ~τὴν   ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 600-649]   δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,  ~τὴν   ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε
[11, 350-399]   ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια ~τρίπτυχος αὐλῶπις,  τήν   οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ
[11, 150-199]   σφισιν ὦρτο κονίη ~ἐκ πεδίου,  τὴν   ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων ~χαλκῷ
[11, 750-799]   μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~οἶος  τῆς   ἀρετῆς ἀπονήσεται· τέ μιν
[11, 0-49]   δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.  ~τῆς   δ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν·
[11, 150-199]   τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·  ~τῆς   δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν
[11, 600-649]   υἱός· ~τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ;  τί   δέ σε χρεὼ ἐμεῖο; ~τὸν
[11, 400-449]   ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ  τί   μοι ταῦτα φίλος διελέξατο
[11, 700-749]   μοι ἵππους· ~οὐ γάρ πώ  τί   μ᾽ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
[11, 650-699]   ~ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ  τι   οἶδε ~πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ
[11, 450-499]   ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. ~δείδω μή  τι   πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς ~ἐσθλὸς
[11, 300-349]   Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη  τί   παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽
[11, 400-449]   μεγαλήτορα θυμόν· ~ὤ μοι ἐγὼ  τί   πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ
[11, 300-349]   φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ  τι   ~πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος
[11, 550-599]   κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ  τι   πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες ~ἀντίον
[11, 800-849]   ~πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα;  τί   ῥέξομεν Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; ~ἔρχομαι ὄφρ᾽
[11, 400-449]   δ᾽ Ὀδυσεὺς οἱ οὔ  τι   τέλος κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ δ᾽
[11, 750-799]   λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ κέν  τι   φόως Δαναοῖσι γένηαι· ~καί τοι
[11, 200-249]   ἀστοῖσιν ἀρήγων, ~κουριδίης, ἧς οὔ  τι   χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε·
[11, 50-99]   θ᾽ ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς  τίετο   δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας Πόλυβον
[11, 400-449]   ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα  τιθέντες.   ~ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ
[11, 350-399]   βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα  τίθησι.   ~τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ᾽
[11, 0-49]   δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ  Τιθωνοῖο   ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι
[11, 200-249]   ἔνι τυτθὸν ἐόντα ~μητροπάτωρ, ὃς  τίκτε   Θεανὼ καλλιπάρῃον· ~αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽
[11, 0-49]   ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη  ~τιμῶσαι   βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. ~ἡνιόχῳ μὲν
[11, 250-299]   πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα πρῶτον,  τίνα   δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ Πριαμίδης,
[11, 750-799]   φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει ~καί  τινά   οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια
[11, 250-299]   καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα  τίνα   πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν
[11, 600-649]   Διῒ φίλε Νέστορ᾽ ἔρειο ~ὅν  τινα   τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο·
[11, 650-699]   με προέηκε πυθέσθαι ~ὅν  τινα   τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ
[11, 750-799]   παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ δέ  τινα   φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει ~καί
[11, 600-649]   πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·  ~τίπτέ   με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ
[11, 650-699]   ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·  ~τίπτε   τὰρ ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας
[11, 400-449]   δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ  τις   αὐτῷ ~Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος
[11, 750-799]   Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε πίθηται.  ~τίς   δ᾽ οἶδ᾽ εἴ κέν οἱ
[11, 200-249]   Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι ~ὅς  τις   δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν
[11, 100-149]   ὁρμῆς· ~ὣς ἄρα τοῖς οὔ  τις   δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον ~Τρώων, ἀλλὰ
[11, 250-299]   ἑκάστου. ~ὡς δ᾽ ὅτε πού  τις   θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας ~σεύῃ ἐπ᾽
[11, 700-749]   εἰδότε θούριδος ἀλκῆς. ~ἔστι δέ  τις   Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη ~τηλοῦ
[11, 350-399]   καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ πού  τις   καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι.
[11, 700-749]   ἐς δῆμον ἔδωκε ~δαιτρεύειν, μή  τίς   οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. ~ἡμεῖς
[11, 700-749]   ἄγε νεῖκος Ἀθήνη. ~ἔστι δέ  τις   ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων
[11, 100-149]   μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα  τίσετε   λώβην. ~ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν
[11, 350-399]   πόσις ἠϋκόμοιο ~Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα  τιταίνετο   ποιμένι λαῶν, ~στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ
[11, 350-399]   ἔγχος ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε  τιτυσκόμενος   κεφαλῆφιν, ~ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη
[11, 300-349]   Διομήδης· ~ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ  τλήσομαι·   ἀλλὰ μίνυνθα ~ἡμέων ἔσσεται ἦδος,
[11, 100-149]   χαμαὶ ἐξενάριξε ~χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ  τμήξας   ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας, ~ὅλμον
[11, 200-249]   μόλιβος ὣς ἐτράπετ᾽ αἰχμή. ~καὶ  τό   γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων
[11, 400-449]   αἴ κε φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας·  τὸ   δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
[11, 250-299]   ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς. ~αὐτὰρ ἐπεὶ  τὸ   μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽
[11, 800-849]   οἱ ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας·  τὸ   μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽
[11, 250-299]   ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα ~δριμύ,  τό   τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης
[11, 800-849]   ἀργέτι δημῷ. ~ἀλλ᾽ ἄγε μοι  τόδε   εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, ~ἤ
[11, 300-349]   προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· ~νῶϊν δὴ  τόδε   πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽
[11, 350-399]   ἔφυγες θάνατον κύον· τέ  τοι   ἄγχι ~ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ
[11, 300-349]   ἐτάνυσσε Κρονίων ~ἐξ Ἴδης καθορῶν·  τοὶ   δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος
[11, 600-649]   λύε τοῖο γέροντος ~ἐξ ὀχέων·  τοὶ   δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε
[11, 500-549]   ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ·  τοὶ   δὲ πληγῆς ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽ ἔφερον
[11, 200-249]   ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε  τοι   κράτος ἐγγυαλίξει ~κτείνειν, εἰς
[11, 350-399]   ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν  τοι   ~νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ
[11, 0-49]   κλισίας Τελαμωνιάδαο ~ἠδ᾽ ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος,  τοί   ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας ~εἴρυσαν
[11, 750-799]   τι φόως Δαναοῖσι γένηαι· ~καί  τοι   τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ
[11, 100-149]   πολύκμητός τε σίδηρος, ~τῶν κέν  τοι   χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, ~εἰ
[11, 350-399]   σὺν τεύχεσι πειρηθείης, ~οὐκ ἄν  τοι   χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
[11, 100-149]   ἔβαλ᾽ ἵππων. ~σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ  τοῖιν   ἐσύλα τεύχεα καλὰ ~γιγνώσκων· καὶ
[11, 300-349]   αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ~ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα  τοῖο   ἄνακτος. ~τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν,
[11, 600-649]   ~ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων λύε  τοῖο   γέροντος ~ἐξ ὀχέων· τοὶ δ᾽
[11, 250-299]   ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·  ~τοῖο   δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε
[11, 100-149]   θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς· ~ὣς ἄρα  τοῖς   οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
[11, 0-49]   ~καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.  ~τοῖσι   δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽
[11, 600-649]   κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον.  ~τοῖσι   δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,
[11, 500-549]   ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ μὲν μετὰ  τοῖσιν   ὁμίλει μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽
[11, 400-449]   ~σήμερον δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι  ~τοιώδ᾽   ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας,
[11, 100-149]   οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε,  τὸν   αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε ~χεῖρας ἀπὸ
[11, 200-249]   Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων· ~Κισσῆς  τόν   γ᾽ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν
[11, 450-499]   γούνατ᾽ ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ  τόν   γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι
[11, 200-249]   στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης,  τὸν   δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι ~μάρνασθαι
[11, 150-199]   ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω,  τὸν   δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω ~μάρνασθαι
[11, 200-249]   ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο·  τὸν   δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε
[11, 300-349]   κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.  ~τὸν   δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
[11, 600-649]   τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;  ~τὸν   δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς
[11, 800-849]   φθίσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες;  ~τὸν   δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον
[11, 800-849]   πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.  ~τὸν   δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος
[11, 700-749]   αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε,  τὸν   δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
[11, 250-299]   μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους·  ~τὸν   δ᾽ ἕλκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽
[11, 650-699]   τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.  ~τὸν   δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα
[11, 50-99]   ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·  ~τὸν   δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ
[11, 350-399]   πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες.  ~τὸν   δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς
[11, 550-599]   γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.  ~τὸν   δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος
[11, 200-249]   ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.  ~τὸν   δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων
[11, 550-599]   καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων.  ~τὸν   δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος
[11, 550-599]   ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.  ~τὸν   δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος
[11, 600-649]   δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς.  ~τὸν   δὲ ἰδὼν γεραιὸς ἀπὸ
[11, 300-349]   ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες.  ~τὸν   δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς
[11, 800-849]   νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.  ~τὸν   δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος
[11, 400-449]   δέ κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι  τὸν   δὲ μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς,
[11, 0-49]   νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον· ~τοὔνεκά οἱ  τὸν   δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ. ~τοῦ δ᾽
[11, 150-199]   ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα,  τὸν   Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽ ἂν
[11, 700-749]   ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.  ~τὸν   μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ
[11, 800-849]   μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων  ~τὸν   μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος
[11, 450-499]   ἔβαλ᾽ ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς·  τὸν   μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων,
[11, 100-149]   γ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων  ~τὸν   μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος
[11, 450-499]   δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. ~ἤτοι  τὸν   Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου ~χειρὸς
[11, 150-199]   ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων ~αἰὲν ἀποκτείνων  τὸν   ὀπίστατον· οἳ δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ
[11, 0-49]   αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,  ~τόν   ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον
[11, 600-649]   δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.  ~τὸν   πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
[11, 350-399]   Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο ~Τυδεΐδῃ ἔπι  τόξα   τιταίνετο ποιμένι λαῶν, ~στήλῃ κεκλιμένος
[11, 550-599]   θεοειδὴς ~τεύχε᾽ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα  τόξον   ~ἕλκετ᾽ ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ, καί μιν
[11, 350-399]   οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·  ~τοξότα   λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα ~εἰ
[11, 350-399]   ~καὶ κόρυθα βριαρήν· δὲ  τόξου   πῆχυν ἄνελκε ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽
[11, 650-699]   πώεα οἰῶν, ~τόσσα συῶν συβόσια,  τόσ᾽   αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, ~ἵππους δὲ
[11, 650-699]   ἤλιθα πολλὴν ~πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας,  τόσα   πώεα οἰῶν, ~τόσσα συῶν συβόσια,
[11, 700-749]   θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ  τόσα   φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα
[11, 650-699]   βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν,  ~τόσσα   συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽
[11, 450-499]   αὐτὰρ δάπτει· ~ὥς ῥα  τότ᾽   ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην ~Τρῶες
[11, 400-449]   δεινόν περ ἐόντα, ~ὥς ῥα  τότ᾽   ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
[11, 550-599]   ἔβη τετιηότι θυμῷ· ~ὣς Αἴας  τότ᾽   ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ ~ἤϊε
[11, 200-249]   ἐς Ἴλιον εἰληλούθει· ~ὅς ῥα  τότ᾽   Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν. ~οἳ
[11, 550-599]   ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς· ~ὣς  τότ᾽   ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
[11, 200-249]   τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. ~δὴ  τότε   γ᾽ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε, ~βῆ
[11, 100-149]   λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. ~δὴ  τότε   γ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
[11, 50-99]   νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ ~παμφαίνων,  τοτὲ   δ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα,
[11, 150-199]   πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος ~ἵξεσθαι,  τότε   δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε
[11, 150-199]   βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται,  τότε   οἱ κράτος ἐγγυαλίξω ~κτείνειν εἰς
[11, 200-249]   βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται,  τότε   τοι κράτος ἐγγυαλίξει ~κτείνειν, εἰς
[11, 450-499]   βάλλει, ~ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον  τότε   φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων ἵππους τε
[11, 0-49]   οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.  ~τοῦ   δ᾽ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν
[11, 350-399]   πλέες ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς φάτο,  τοῦ   δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
[11, 350-399]   πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.  ~τοῦ   δὲ γυναικὸς μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί
[11, 100-149]   ἐς Ἀχαιούς, ~νῦν μὲν δὴ  τοῦ   πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην. ~ἦ,
[11, 100-149]   εἴασχ᾽ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,  ~τοῦ   περ δὴ δύο παῖδε λάβε
[11, 0-49]   ~ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον·  ~τοὔνεκά   οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.
[11, 350-399]   θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι. ~νῦν αὖ  τοὺς   ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
[11, 300-349]   Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.  ~τοὺς   ἄρ᾽ γ᾽ ἡγεμόνας Δαναῶν
[11, 150-199]   καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει· ~ὣς  τοὺς   Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων ~αἰὲν
[11, 400-449]   ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω ~μοῦνος·  τοὺς   δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
[11, 700-749]   περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον ~θεύσεσθαι·  τοὺς   δ᾽ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας
[11, 650-699]   δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι  ~τοὺς   ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν
[11, 300-349]   προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.  ~τοὺς   μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν,
[11, 400-449]   κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.  ~τοὺς   μὲν ἔασ᾽ δ᾽ ἄρ᾽
[11, 100-149]   ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου.  ~τοὺς   μὲν ἔασ᾽ δ᾽ ὅθι
[11, 300-349]   ~ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.  ~τοὺς   μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου
[11, 50-99]   δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. ~καὶ  τοὺς   μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν
[11, 300-349]   κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.  ~τοὺς   μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ
[11, 600-649]   φίλε Νέστορ᾽ ἔρειο ~ὅν τινα  τοῦτον   ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι
[11, 650-699]   με προέηκε πυθέσθαι ~ὅν τινα  τοῦτον   ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
[11, 650-699]   καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·  ~τοῦτον   δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον
[11, 150-199]   ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,  ~τόφρ᾽   ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν
[11, 350-399]   προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης  ~τόφρ᾽   Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς
[11, 200-249]   ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,  ~τόφρ᾽   ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον
[11, 750-799]   Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε·  ~τόφρα   γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος
[11, 400-449]   κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,  ~τόφρα   δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον
[11, 50-99]   ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,  ~τόφρα   μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε
[11, 600-649]   ~ἥ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε  τράπεζαν   ~καλὴν κυανόπεζαν ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽
[11, 600-649]   ἦσαν. ~ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε  τραπέζης   ~πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽
[11, 200-249]   ἠΰς τε μέγας τε ~ὃς  τράφη   ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
[11, 550-599]   ~καιόμεναί τε δεταί, τάς τε  τρεῖ   ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν δ᾽ ἀπὸ
[11, 0-49]   δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν  ~τρεῖς   ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ
[11, 0-49]   δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν  ~τρεῖς   ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε
[11, 50-99]   Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,  ~τρεῖς   τ᾽ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα
[11, 500-549]   ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,  ~τρέσσε   δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου θηρὶ
[11, 700-749]   ~ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα  τρέφει   εὐρεῖα χθών. ~τὸν μὲν ἐγὼ
[11, 500-549]   ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν, ~ἰῷ  τριγλώχινι   βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον. ~τῷ
[11, 650-699]   πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν ~εἵλετο κρινάμενος  τριηκόσι᾽   ἠδὲ νομῆας. ~καὶ γὰρ τῷ
[11, 700-749]   ὄχεσφιν ~ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα· περὶ  τρίποδος   γὰρ ἔμελλον ~θεύσεσθαι· τοὺς δ᾽
[11, 350-399]   χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια  ~τρίπτυχος   αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε Φοῖβος
[11, 450-499]   ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός,  ~τρὶς   δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος
[11, 450-499]   ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους.  ~τρὶς   μὲν ἔπειτ᾽ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ
[11, 700-749]   ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ  τρίτῳ   ἤματι πάντες ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί
[11, 800-849]   καὶ πατρίδος αἴης ~ἄσειν ἐν  Τροίῃ   ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ. ~ἀλλ᾽
[11, 0-49]   μέγα κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς  Τροίην   νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον· ~τοὔνεκά οἱ
[11, 100-149]   ~χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ  τρόμος   αἰνὸς ἱκάνει· ~καρπαλίμως δ᾽ ἤϊξε
[11, 300-349]   βαθείῃ λαίλαπι τύπτων· ~πολλὸν δὲ  τρόφι   κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη
[11, 350-399]   ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ  τρυφάλεια   ~τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε
[11, 500-549]   ~ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ  Τρῶας   καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς τε
[11, 250-299]   λέοντι, ~ὣς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε  Τρῶας   μεγαθύμους ~Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος
[11, 500-549]   φίλον ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης δὲ  Τρῶας   ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς, καί
[11, 300-349]   μέγα φρονέοντε πέσητον· ~ὣς ὄλεκον  Τρῶας   πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἀσπασίως
[11, 800-849]   σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο  ~Τρῶες,   ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
[11, 350-399]   θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν καὶ  Τρῶες   ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ τέ σε
[11, 450-499]   εἴ βιῴατο μοῦνον ἐόντα  ~Τρῶες   ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽
[11, 50-99]   ~πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν.  ~Τρῶες   δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ
[11, 450-499]   ἠΰτε πύργον, ~στῆ δὲ παρέξ·  Τρῶες   δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. ~ἤτοι
[11, 450-499]   σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.  ~Τρῶες   δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽
[11, 450-499]   τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην  ~Τρῶες   ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι,
[11, 450-499]   φίλον· ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν  ~Τρῶες   ἕπονθ᾽ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ
[11, 50-99]   δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει· ~ὣς  Τρῶες   καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες
[11, 250-299]   καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·  ~Τρῶες   καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
[11, 400-449]   ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο  ~Τρῶες·   δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα
[11, 500-549]   δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι  ~Τρῶες   ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ
[11, 550-599]   ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν  ~Τρῶες   ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι ~νύσσοντες
[11, 400-449]   μέν ῥ᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ  Τρώεσσι   μάχεσθαι· ~σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε
[11, 450-499]   ~δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ  Τρώεσσι   μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ
[11, 250-299]   οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς ~εἴασε  Τρώεσσι   πανημέριον πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος
[11, 50-99]   ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα  Τρώεσσιν   ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. ~τῶν μὲν
[11, 450-499]   σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. ~Αἴας δὲ  Τρώεσσιν   ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον ~Πριαμίδην νόθον
[11, 550-599]   φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ  τρωπάσκετο   φεύγειν. ~πάντας δὲ προέεργε θοὰς
[11, 50-99]   ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς  Τρωσὶ   θεὸς ὣς τίετο δήμῳ, ~τρεῖς
[11, 250-299]   ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα  ~Τρωσί   τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν
[11, 300-349]   ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς  ~Τρωσὶν   δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ
[11, 100-149]   υἱέες ἐστόν, ~ὅς ποτ᾽ ἐνὶ  Τρώων   ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν ~ἀγγελίην ἐλθόντα
[11, 100-149]   οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον  ~Τρώων,   ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ᾽ Ἀργείοισι
[11, 300-349]   ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα δὲ  Τρώων   εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν δὲ ἰδὼν
[11, 200-249]   Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν ~ἢ αὐτῶν  Τρώων   ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης
[11, 550-599]   ~αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας  ~Τρώων   ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν.
[11, 550-599]   ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς δὲ  Τρώων   καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ ~ἱστάμενος·
[11, 800-849]   ~κεῖσθαι· δ᾽ ἐν πεδίῳ  Τρώων   μένει ὀξὺν Ἄρηα. ~τὸν δ᾽
[11, 400-449]   κατὰ θυμόν, ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ  Τρώων   στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽
[11, 50-99]   ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων ~εἰσορόων  Τρώων   τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν
[11, 550-599]   θυμῷ· ~ὣς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ  Τρώων   τετιημένος ἦτορ ~ἤϊε πόλλ᾽ ἀέκων·
[11, 800-849]   βεβλημένοι οὐτάμενοί τε ~χερσὶν ὕπο  Τρώων·   τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.
[11, 150-199]   ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα  ~Τρώων   φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι
[11, 300-349]   πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί, ~εἰ μὴ  Τυδεΐδῃ   Διομήδεϊ κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη τί
[11, 350-399]   ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο  ~Τυδεΐδῃ   ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν,
[11, 300-349]   μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς·  ~Τυδεΐδη   τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς;
[11, 300-349]   ἄγον μέλανος θανάτοιο. ~τοὺς μὲν  Τυδεΐδης   δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ καὶ ψυχῆς
[11, 650-699]   οὐτάμενοί τε. ~βέβληται μὲν  Τυδεΐδης   κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς
[11, 350-399]   κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα δὲ  Τυδεΐδης   μετὰ δούρατος ᾤχετ᾽ ἐρωὴν ~τῆλε
[11, 300-349]   τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι  Τυδέος   υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ ~Παιονίδην
[11, 350-399]   λαῶν, ~στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ  τύμβῳ   ~Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι
[11, 400-449]   ~ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ  τυπεὶς   ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς. ~ὣς εἰπὼν
[11, 200-249]   ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ δουρὶ  τυπεὶς   βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους
[11, 150-199]   ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ δουρὶ  τυπεὶς   βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους
[11, 550-599]   λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες  ~τύπτουσιν   ῥοπάλοισι· βίη δέ τε νηπίη
[11, 300-349]   στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι  τύπτων·   ~πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται,
[11, 600-649]   Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ  τυρὸν   ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα
[11, 200-249]   τόν γ᾽ ἔθρεψε δόμοις ἔνι  τυτθὸν   ἐόντα ~μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ
[11, 650-699]   δὲ φρένα Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι  τύχε   πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι.
[11, 100-149]   ~ἣ δ᾽ εἴ πέρ τε  τύχῃσι   μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
[11, 600-649]   γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε  ~τῷ   Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα
[11, 100-149]   πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὣς  τώ   γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα ~μειλιχίοις
[11, 750-799]   ἕπεσθαι· ~σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον,  τὼ   δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς
[11, 300-349]   ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·  ~τὼ   δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον,
[11, 800-849]   ἄπο καὶ κλισιάων. ~ὣς φάτο,  τῷ   δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν
[11, 100-149]   ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης·