HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  72 formes différentes pour 111 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 150-199]   κρατεροῖσιν ὀδοῦσι ~πρῶτον, ἔπειτα δέ  θ᾽   αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
[11, 350-399]   ~παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί· δέ  θ᾽   αἵματι γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ
[11, 150-199]   κονίης ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ  θ᾽   αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης
[11, 150-199]   δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν  θ᾽   ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ
[11, 500-549]   τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ  θ᾽   ἱπποσύνῃ τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε
[11, 50-99]   μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν  θ᾽   ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο
[11, 200-249]   θυγατέρα ἥν· ~γήμας δ᾽ ἐκ  θαλάμοιο   μετὰ κλέος ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν ~σὺν
[11, 650-699]   κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι  θαλάσσης   ~Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται,
[11, 400-449]   δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες  θαλεροί   τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται, δέ
[11, 550-599]   ~ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσει·  θαμέες   γὰρ ἄκοντες ~ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων
[11, 150-199]   ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε  θάμνοι   ~πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ·
[11, 450-499]   δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ~φθῆ σε τέλος  θανάτοιο   κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽
[11, 300-349]   ~πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος  θανάτοιο.   ~τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης
[11, 350-399]   Διομήδης· ~ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες  θάνατον   κύον· τέ τοι ἄγχι
[11, 450-499]   καὶ πότνια μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι  θανόντι   περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ ~ὠμησταὶ ἐρύουσι,
[11, 450-499]   βαλόντες. ~αὐτὰρ ἔμ᾽ εἴ κε  θάνω,   κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί. ~ὣς
[11, 0-49]   κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε  θεὰ   μέγα τε δεινόν τε ~ὄρθι᾽
[11, 200-249]   τυτθὸν ἐόντα ~μητροπάτωρ, ὃς τίκτε  Θεανὼ   καλλιπάρῃον· ~αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥβης
[11, 800-849]   ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, ~βῆ δὲ  θέειν   παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην Ἀχιλῆα.
[11, 600-649]   φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ  θέειν   παρά τε κλισίας καὶ νῆας
[11, 600-649]   ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα  θεῇσιν   ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον
[11, 800-849]   ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος  θείοιο   ~ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽
[11, 750-799]   εὖ παρέθηκεν, τε ξείνοις  θέμις   ἐστίν. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος
[11, 800-849]   Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽ ἀγορή τε  θέμις   τε ~ἤην, τῇ δὴ καί
[11, 550-599]   δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος  θεοειδὴς   ~τεύχε᾽ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον
[11, 50-99]   δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν  θεοί,   ἀλλὰ ἕκηλοι ~σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι
[11, 700-749]   ἀμφί τε ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ  θεοῖς·   οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
[11, 750-799]   ~εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι  θεοπροπίην   ἀλεείνει ~καί τινά οἱ πὰρ
[11, 50-99]   Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς Τρωσὶ  θεὸς   ὣς τίετο δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽
[11, 700-749]   ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη ~ἄγγελος ἦλθε  θέουσ᾽   ἀπ᾽ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι ~ἔννυχος, οὐδ᾽
[11, 300-349]   μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ~ἀντίθεον  θεράποντα   Μολίονα τοῖο ἄνακτος. ~τοὺς μὲν
[11, 300-349]   μέγα θυμῷ. ~τοὺς μὲν γὰρ  θεράπων   ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ πεζὸς
[11, 800-849]   ἄγε ποιμένα λαῶν ~ἐς κλισίην·  θεράπων   δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά
[11, 600-649]   χθόνα πουλυβότειραν, ~ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων  θεράπων   λύε τοῖο γέροντος ~ἐξ ὀχέων·
[11, 450-499]   ἔξαγ᾽ ὁμίλου ~χειρὸς ἔχων, εἷος  θεράπων   σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. ~Αἴας δὲ
[11, 250-299]   χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ αἷμ᾽ ἔτι  θερμὸν   ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς. ~αὐτὰρ ἐπεὶ
[11, 650-699]   θαλάσσης ~Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο  θέρωνται,   ~αὐτοί τε κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ
[11, 0-49]   ~κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην  θέτο   τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος
[11, 700-749]   ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον  ~θεύσεσθαι·   τοὺς δ᾽ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν
[11, 750-799]   ὠκέας ἵππους, ~πάντες δ᾽ εὐχετόωντο  θεῶν   Διὶ Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. ~ὣς
[11, 350-399]   ~εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε  θεῶν   ἐπιτάρροθός ἐστι. ~νῦν αὖ τοὺς
[11, 800-849]   ~ἤην, τῇ δὴ καί σφι  θεῶν   ἐτετεύχατο βωμοί, ~ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος
[11, 50-99]   πολύστονος εἰσορόωσα· ~οἴη γάρ ῥα  θεῶν   παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ δ᾽ ἄλλοι
[11, 800-849]   κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο ~ἷξε  θέων   Πάτροκλος, ἵνά σφ᾽ ἀγορή τε
[11, 150-199]   δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε  θεῶν   τε ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο
[11, 400-449]   τ᾽ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο  ~θήγων   λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
[11, 650-699]   ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ~πάσας  θηλείας,   πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ
[11, 350-399]   ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. ~ἦ  θήν   σ᾽ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον
[11, 300-349]   ὡς ὅτε κάπρω ~ἐν κυσὶ  θηρευτῇσι   μέγα φρονέοντε πέσητον· ~ὣς ὄλεκον
[11, 250-299]   ~ὡς δ᾽ ὅτε πού τις  θηρητὴρ   κύνας ἀργιόδοντας ~σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ
[11, 500-549]   ~τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου  θηρὶ   ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς
[11, 100-149]   καὶ ὕλην ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ  θηρὸς   ὑφ᾽ ὁρμῆς· ~ὣς ἄρα τοῖς
[11, 600-649]   χιτώνων ~στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ  θῖν᾽   ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα ~ἐς κλισίην
[11, 650-699]   εἰς κε δὴ νῆες  θοαὶ   ἄγχι θαλάσσης ~Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς
[11, 0-49]   βροτοῖσι· ~Ζεὺς δ᾽ Ἔριδα προΐαλλε  θοὰς   ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην, πολέμοιο
[11, 550-599]   τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας δὲ προέεργε  θοὰς   ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς δὲ
[11, 100-149]   γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ  θοῇσιν   ~εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν
[11, 500-549]   δὲ πληγῆς ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽ ἔφερον  θοὸν   ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
[11, 50-99]   Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι  θορόντες   ~δῄουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο
[11, 300-349]   Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη τί παθόντε λελάσμεθα  θούριδος   ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο πέπον,
[11, 550-599]   ~Αἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο  θούριδος   ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε
[11, 700-749]   ἐόντ᾽ οὔ πω μάλα εἰδότε  θούριδος   ἀλκῆς. ~ἔστι δέ τις Θρυόεσσα
[11, 250-299]   ~ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ  θούριδος   ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ
[11, 0-49]   δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα  θοῦριν   ~καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι
[11, 400-449]   ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί, ~αὐτὰρ ἔπειτα  Θόωνα   καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα δ᾽
[11, 550-599]   μεσηγὺ ~ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα  θρασειάων   ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα μὲν ἐν
[11, 550-599]   θαμέες γὰρ ἄκοντες ~ἀντίον ἀΐσσουσι  θρασειάων   ἀπὸ χειρῶν ~καιόμεναί τε δεταί,
[11, 200-249]   μέγας τε ~ὃς τράφη ἐν  Θρῄκῃ   ἐριβώλακι μητέρι μήλων· ~Κισσῆς τόν
[11, 600-649]   δὲ ἰδὼν γεραιὸς ἀπὸ  θρόνου   ὦρτο φαεινοῦ, ~ἐς δ᾽ ἄγε
[11, 700-749]   θούριδος ἀλκῆς. ~ἔστι δέ τις  Θρυόεσσα   πόλις αἰπεῖα κολώνη ~τηλοῦ ἐπ᾽
[11, 50-99]   ~Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ  θρωσμῷ   πεδίοιο ~Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν
[11, 600-649]   Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,  ~θυγατέρ᾽   Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ
[11, 200-249]   κατέρυκε, δίδου δ᾽ γε  θυγατέρα   ἥν· ~γήμας δ᾽ ἐκ θαλάμοιο
[11, 250-299]   τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης  θυγατέρες   πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, ~ὣς ὀξεῖ᾽
[11, 700-749]   δ᾽ ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην δὲ  θύγατρ᾽   εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ τόσα
[11, 150-199]   χερσί· περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ  θῦεν.   ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν
[11, 300-349]   ἠέ περ ἡμῖν. ~ἦ καὶ  Θυμβραῖον   μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
[11, 250-299]   ~ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ  θυμὸν   ἑκάστου. ~ὡς δ᾽ ὅτε πού
[11, 300-349]   διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε  θυμόν.   ~Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε κατὰ
[11, 350-399]   ~νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ  θυμὸν   ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν καὶ Τρῶες
[11, 800-849]   ~ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα  θυμὸν   ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, ~βῆ δὲ
[11, 400-449]   ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ  θυμὸν   ὀλέσσῃς. ~ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ᾽
[11, 750-799]   εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι  θυμὸν   ὀρίναις ~παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς
[11, 50-99]   μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο  θυμόν,   ~σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας
[11, 400-449]   ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ  θυμόν,   ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες
[11, 450-499]   οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ  θυμόν.   ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον
[11, 400-449]   ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα  θυμόν·   ~ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω;
[11, 400-449]   μοι ταῦτα φίλος διελέξατο  θυμός;   ~οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν
[11, 300-349]   ~τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης  ~θυμοῦ   καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽
[11, 500-549]   γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο  θυμῷ.   ~Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν
[11, 600-649]   ~δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε  θυμῷ   ~νῦν ὀΐω περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ
[11, 300-349]   ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα  θυμῷ.   ~τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽
[11, 550-599]   δ᾽ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι  θυμῷ·   ~ὣς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων
[11, 300-349]   ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ πεζὸς  ~θῦνε   διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε
[11, 550-599]   ~αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν  θῦνε   μεσηγὺ ~ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα
[11, 50-99]   ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς  ~θῦνον·   Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος
[11, 150-199]   κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν  ~θύνοντ᾽   ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
[11, 200-249]   κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν  ~θύνοντ᾽   ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
[11, 600-649]   πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες, ~Πάτροκλος δὲ  θύρῃσιν   ἐφίστατο ἰσόθεος φώς. ~τὸν δὲ
[11, 450-499]   δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν  θῶες   ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ
[11, 450-499]   τε λῖν ἤγαγε δαίμων ~σίντην·  θῶες   μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ
[11, 450-499]   ἕπονθ᾽ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ  θῶες   ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον,
[11, 350-399]   παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι μὲν  θώρηκα   Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι
[11, 0-49]   ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· ~δεύτερον αὖ  θώρηκα   περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, ~τόν ποτέ
[11, 200-249]   ἔγχος, ~Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην  θώρηκος   ἔνερθε ~νύξ᾽ ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς
[11, 400-449]   φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, ~καὶ διὰ  θώρηκος   πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, ~πάντα δ᾽ ἀπὸ
[11, 700-749]   πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς ~εἴα  θωρήσσεσθαι,   ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους· ~οὐ
[11, 700-749]   ~ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου  θωρήσσεσθαι   ~ἔννυχος, οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον κάτα
[11, 700-749]   ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε  θωρήσσοντο   ~παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽ οὔ πω
[11, 700-749]   πεζῶν. ~ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι  θωρηχθέντες   ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο.
[11, 0-49]   ~αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι  θωρηχθέντες   ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006