HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


κ  =  211 formes différentes pour 441 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 800-849]   τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ  κ᾽   ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ ~ὤσαισθε
[11, 750-799]   μιν οἴω ~πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί  κ᾽   ἀπὸ λαὸς ὄληται. ~ὦ πέπον
[11, 400-449]   μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, ~ὃς δέ  κ᾽   ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ
[11, 200-249]   κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί  κ᾽   δουρὶ τυπεὶς βλήμενος
[11, 150-199]   κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί  κ᾽   δουρὶ τυπεὶς βλήμενος
[11, 350-399]   ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ  κ᾽   ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος
[11, 650-699]   πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,  ~κὰδ   δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν
[11, 400-449]   Ἔννομον ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα  καθ᾽   ἵππων ἀΐξαντα ~δουρὶ κατὰ πρότμησιν
[11, 450-499]   ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽ ἴομεν  καθ᾽   ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. ~δείδω
[11, 450-499]   ὅπως ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος ~κεκλόμενοι  καθ᾽   ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν.
[11, 450-499]   πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ~ὄσσε  καθαιρήσουσι   θανόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ ~ὠμησταὶ
[11, 250-299]   ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ, ~ἥ τε  καθαλλομένη   ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα
[11, 50-99]   νόσφι λιασθεὶς ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε  καθέζετο   κύδεϊ γαίων ~εἰσορόων Τρώων τε
[11, 150-199]   θεῶν τε ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι  καθέζετο   πιδηέσσης ~οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ᾽
[11, 350-399]   ~ἔστη πρόσθ᾽ δ᾽ ὄπισθε  καθεζόμενος   βέλος ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽
[11, 50-99]   ἀλλὰ ἕκηλοι ~σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι  καθήατο,   ἧχι ἑκάστῳ ~δώματα καλὰ τέτυκτο
[11, 600-649]   ~ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι  κάθιζον.   ~τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος
[11, 300-349]   μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων ~ἐξ Ἴδης  καθορῶν·   τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι
[11, 0-49]   τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος  καθύπερθεν   ἔνευεν. ~εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε
[11, 50-99]   δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας Πόλυβον  καὶ   Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν τ᾽ Ἀκάμαντ᾽
[11, 50-99]   τε. ~ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν  καὶ   ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽
[11, 700-749]   ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ᾽ εὐχόμενοι  καὶ   Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων
[11, 550-599]   γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε  καὶ   αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν
[11, 350-399]   περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος πέλεται,  καὶ   ἀκήριον αἶψα τίθησι. ~τοῦ δὲ
[11, 550-599]   ~στῆ ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰών,  καὶ   ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, ~καὶ βάλε
[11, 300-349]   Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν  καὶ   ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ ῥα, καὶ
[11, 350-399]   δίφρον ὀρούσας ~ἐξέλασ᾽ ἐς πληθύν,  καὶ   ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ δ᾽
[11, 750-799]   βήσαμεν ἵππους ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης,  καὶ   Ἀλησίου ἔνθα κολώνη ~κέκληται· ὅθεν
[11, 450-499]   ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον πολλοί τε  καὶ   ἄλκιμοι, αὐτὰρ γ᾽ ἥρως
[11, 150-199]   ἵκοντο, ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο  καὶ   ἀλλήλους ἀνέμιμνον. ~οἳ δ᾽ ἔτι
[11, 300-349]   λαῶν. ~ἔνθά κε λοιγὸς ἔην  καὶ   ἀμήχανα ἔργα γένοντο, ~καί νύ
[11, 300-349]   καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες. ~ἦ ῥα,  καὶ   ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος ~καὶ
[11, 50-99]   πεδίοιο ~Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν  καὶ   ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς
[11, 550-599]   ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες  καὶ   ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς
[11, 650-699]   ἐκεῖνος ~δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν  καὶ   ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽
[11, 450-499]   φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων ἵππους τε  καὶ   ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ ~πεύθετ᾽
[11, 300-349]   δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν τε  καὶ   ἀνέρε δήμου ἀρίστω ~υἷε δύω
[11, 500-549]   ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες τε  καὶ   ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ τέ μιν
[11, 100-149]   ~αὐτὰρ βῆ Ἶσόν τε  καὶ   Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε δύω Πριάμοιο
[11, 500-549]   δ᾽ ἄξων ~νέρθεν ἅπας πεπάλακτο  καὶ   ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον, ~ἃς
[11, 500-549]   ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν  καὶ   ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ μὲν μετὰ
[11, 500-549]   καὶ ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους τε  καὶ   ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες
[11, 150-199]   δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽ ἵπποισι  καὶ   ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη
[11, 500-549]   καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς τε  καὶ   ἀσπίδας· αἵματι δ᾽ ἄξων ~νέρθεν
[11, 450-499]   ἔγχος ~ἔξω τε χροὸς ἕλκε  καὶ   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα δέ οἱ
[11, 250-299]   καὶ ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς,  καὶ   ἀΰτει πάντας ἀρίστους· ~τὸν δ᾽
[11, 500-549]   ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε  καὶ   αὐτοί. ~Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος·
[11, 100-149]   δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον ~Τρώων, ἀλλὰ  καὶ   αὐτοὶ ὑπ᾽ Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ
[11, 800-849]   κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα ~χρηΐζοντα  καὶ   αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι·
[11, 300-349]   κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον μὲν πρῶτα  καὶ   Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα
[11, 650-699]   τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ  καὶ   αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα
[11, 50-99]   δράγματα ταρφέα πίπτει· ~ὣς Τρῶες  καὶ   Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες ~δῄουν,
[11, 500-549]   ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας  καὶ   Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς τε καὶ
[11, 550-599]   νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς δὲ Τρώων  καὶ   Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ ~ἱστάμενος· τὰ
[11, 350-399]   καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ ἔμπνυτο,  καὶ   ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας ~ἐξέλασ᾽
[11, 550-599]   ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,  ~καὶ   βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
[11, 350-399]   δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε  ~καὶ   βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον
[11, 350-399]   καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος  ~καὶ   βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν,
[11, 100-149]   τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ ~γιγνώσκων·  καὶ   γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ
[11, 650-699]   ~εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας.  ~καὶ   γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽
[11, 100-149]   ἐξεναρίξων ~υἷε δύω Πριάμοιο νόθον  καὶ   γνήσιον ἄμφω ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ
[11, 450-499]   πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν  καὶ   γούνατ᾽ ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ
[11, 250-299]   μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ Λύκιοι  καὶ   Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε φίλοι,
[11, 400-449]   ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,  ~καὶ   διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, ~πάντα
[11, 750-799]   δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ  καὶ   δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽ ἐν
[11, 300-349]   πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην  ~καὶ   Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽
[11, 150-199]   ~πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα  καὶ   ἔγκατα πάντα λαφύσσει· ~ὣς τοὺς
[11, 350-399]   ~ἦ τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο,  καὶ   εἴ κ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
[11, 0-49]   μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα δὲ χρυσοῖο  καὶ   εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι δὲ δράκοντες
[11, 100-149]   λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαβών,  καὶ   ἔλυσεν ἀποίνων. ~δὴ τότε γ᾽
[11, 350-399]   ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ πού τις  καὶ   ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι. ~νῦν
[11, 200-249]   φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν  καὶ   ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι δ᾽
[11, 400-449]   ὀξέϊ δουρί, ~αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα  καὶ   Ἔννομον ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα
[11, 700-749]   Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων  καὶ   Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος, ~πρῶτος ἐγὼν
[11, 200-249]   ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος  καὶ   ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ἣ
[11, 150-199]   ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος  καὶ   ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ὣς
[11, 700-749]   γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ  καὶ   ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά· τὰ
[11, 350-399]   ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν  καὶ   ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ
[11, 550-599]   μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς,  καὶ   ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ
[11, 650-699]   κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων· ~βέβληται δὲ  καὶ   Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον
[11, 350-399]   ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ λόχου ἀμπήδησε  καὶ   εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· ~βέβληαι οὐδ᾽
[11, 500-549]   ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ  καὶ   ἡμεῖς ~κεῖσ᾽ ἵππους τε καὶ
[11, 650-699]   ἔμπεδος εἴη ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι  καὶ   ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ,
[11, 250-299]   Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε,  καὶ   ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν
[11, 350-399]   ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε,  καὶ   ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν
[11, 0-49]   ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε  καὶ   Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.
[11, 300-349]   κράτος ἠέ περ ἡμῖν. ~ἦ  καὶ   Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε
[11, 250-299]   ἄρησθε. ~ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος  καὶ   θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς δ᾽ ὅτε
[11, 100-149]   φέβοντο. ~αὐτὰρ Πείσανδρόν τε  καὶ   Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος,
[11, 300-349]   Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν τε  καὶ   Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽
[11, 0-49]   νῆας ἐΐσας ~εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι  καὶ   κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε
[11, 400-449]   ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα  καὶ   κατὰ θυμόν, ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ
[11, 700-749]   ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,  ~καὶ   κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
[11, 800-849]   δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων  καὶ   κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο
[11, 400-449]   δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον  καὶ   κῆρα μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι,
[11, 800-849]   ~ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο  καὶ   κλισιάων. ~ὣς φάτο, τῷ δ᾽
[11, 350-399]   στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ᾽ ὤμων  ~καὶ   κόρυθα βριαρήν· δὲ τόξου
[11, 250-299]   Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες  καὶ   Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες
[11, 250-299]   Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα ~Τρωσί τε  καὶ   Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες
[11, 550-599]   πάγεν ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ δὲ  καὶ   μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
[11, 550-599]   αὐτίκα τόξον ~ἕλκετ᾽ ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ,  καί   μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ ~δεξιόν·
[11, 500-549]   Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς,  καί   μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ
[11, 400-449]   ~στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν  καί   μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν ~ὦ
[11, 700-749]   ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς  καὶ   μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ
[11, 600-649]   δὲ θέειν παρά τε κλισίας  καὶ   νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ δ᾽ ὅτε
[11, 50-99]   γαίων ~εἰσορόων Τρώων τε πόλιν  καὶ   νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε στεροπήν,
[11, 750-799]   οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.  ~καί   νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽
[11, 300-349]   ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,  ~καί   νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον
[11, 750-799]   σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι  καὶ   νῦν ~ταῦτ᾽ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι
[11, 400-449]   ψυχὴν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ,  καὶ   μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας
[11, 750-799]   φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι  ~καί   οἱ σημαίνειν· δὲ πείσεται
[11, 200-249]   δὲ χίλι᾽ ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ  καὶ   ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
[11, 250-299]   ἔγχος. ~ἤτοι Ἰφιδάμαντα κασίγνητον  καὶ   ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ
[11, 300-349]   ~Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον  καὶ   Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ
[11, 50-99]   χαλκοβάρεια, ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς ἦλθε  καὶ   ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ ~ἔνδον ἅπας
[11, 300-349]   καὶ Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην  καὶ   Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽
[11, 350-399]   ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω. ~ἦ,  καὶ   Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ
[11, 800-849]   ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων  καὶ   πατρίδος αἴης ~ἄσειν ἐν Τροίῃ
[11, 700-749]   καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι  ~καὶ   πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς
[11, 100-149]   πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην. ~ἦ,  καὶ   Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε
[11, 650-699]   αἰγῶν, ~ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν  καὶ   πεντήκοντα ~πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ
[11, 450-499]   οὐ μὲν σοί γε πατὴρ  καὶ   πότνια μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι
[11, 450-499]   Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα δὲ Λύσανδρον  καὶ   Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς δ᾽
[11, 650-699]   γέρων ἀγέλην τε βοῶν  καὶ   πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν ~εἵλετο κρινάμενος
[11, 800-849]   ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,  ~καί   ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
[11, 800-849]   θέμις τε ~ἤην, τῇ δὴ  καί   σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, ~ἔνθά
[11, 650-699]   θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν.  ~καὶ   τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον
[11, 350-399]   ~οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς  καὶ   ταρφέες ἰοί· ~νῦν δέ μ᾽
[11, 400-449]   ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας  καὶ   τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ κεν ἐμῷ
[11, 750-799]   τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει  ~καί   τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε
[11, 300-349]   κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι ἐγὼ μενέω  καὶ   τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα ~ἡμέων ἔσσεται
[11, 200-249]   ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ᾽ αἰχμή.  ~καὶ   τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ
[11, 750-799]   κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι·  ~καί   τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον
[11, 50-99]   πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.  ~καὶ   τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ
[11, 350-399]   ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν  καὶ   Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ τέ
[11, 100-149]   δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ  καὶ   ὕλην ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς
[11, 750-799]   γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν ἀριστεύειν  καὶ   ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων· ~σοὶ δ᾽
[11, 300-349]   τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς  καὶ   Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν κατὰ
[11, 800-849]   περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ,  καὶ   ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα
[11, 150-199]   ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε  καὶ   ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ
[11, 350-399]   ~ἦ θήν σ᾽ ἐξανύω γε  καὶ   ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ πού τις
[11, 150-199]   ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας  καὶ   φηγὸν ἵκοντο, ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ
[11, 300-349]   μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ  καὶ   ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα·
[11, 700-749]   ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. ~ἀλλὰ  καὶ   ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι ~καὶ
[11, 750-799]   δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς ~πίονα μηρία  καῖε   βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς ἐν
[11, 550-599]   ~ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν  ~καιόμεναί   τε δεταί, τάς τε τρεῖ
[11, 350-399]   οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, ~ἄκρην  κὰκ   κόρυθα· πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι
[11, 500-549]   ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες πεζοί τε  κακὴν   ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ
[11, 400-449]   διελέξατο θυμός; ~οἶδα γὰρ ὅττι  κακοὶ   μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, ~ὃς δέ
[11, 400-449]   ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν  κακὸν   αἴ κε φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας·
[11, 500-549]   μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε  κακὸν   Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
[11, 50-99]   μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε  κακὸν   Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν
[11, 350-399]   τέ τοι ἄγχι ~ἦλθε  κακόν·   νῦν αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο Φοῖβος
[11, 350-399]   ~οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν  κακότητος,   ~οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ᾽
[11, 600-649]   κλισίηθεν ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ,  κακοῦ   δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
[11, 100-149]   δ᾽ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα  καλὰ   ~γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος
[11, 750-799]   Δαναοῖσι γένηαι· ~καί τοι τεύχεα  καλὰ   δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι, ~αἴ
[11, 750-799]   τ᾽ αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἔντεα  καλὰ   λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου
[11, 700-749]   ~ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ  καλά,   ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ
[11, 50-99]   μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ ~δώματα  καλὰ   τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες
[11, 200-249]   φέρων ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα  καλά.   ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε
[11, 0-49]   μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε  ~καλὰς   ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· ~δεύτερον αὖ
[11, 0-49]   ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν  ~καλήν,   ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα
[11, 600-649]   σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν  ~καλὴν   κυανόπεζαν ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς
[11, 200-249]   ἐόντα ~μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ  καλλιπάρῃον·   ~αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥβης ἐρικυδέος
[11, 500-549]   ὄρωρεν. ~ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν  καλλίτριχας   ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ
[11, 250-299]   ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν  καλλίτριχας   ἵππους ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ
[11, 350-399]   χαλκόφι χαλκός, ~οὐδ᾽ ἵκετο χρόα  καλόν·   ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια ~τρίπτυχος αὐλῶπις,
[11, 750-799]   κρείων ἐνοσίχθων ~ἐκ πολέμου ἐσάωσε  καλύψας   ἠέρι πολλῇ. ~ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι
[11, 150-199]   ἀλλήλους ἀνέμιμνον. ~οἳ δ᾽ ἔτι  κὰμ   μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
[11, 600-649]   ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς ~χάλκειον  κάνεον,   ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,
[11, 150-199]   Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο ~μέσσον  κὰπ   πεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι
[11, 400-449]   πῆμα τιθέντες. ~ὡς δ᾽ ὅτε  κάπριον   ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ
[11, 250-299]   ἀργιόδοντας ~σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συῒ  καπρίῳ   ἠὲ λέοντι, ~ὣς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν
[11, 300-349]   ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε  κάπρω   ~ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε
[11, 0-49]   δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ  ~καρδίῃ   ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. ~τοῖσι
[11, 250-299]   γυῖα· ~τοῖο δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι  κάρη   ἀπέκοψε παραστάς. ~ἔνθ᾽ Ἀντήνορος υἷες
[11, 300-349]   πολυπλάγκτοιο ἰωῆς· ~ὣς ἄρα πυκνὰ  καρήαθ᾽   ὑφ᾽ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν. ~ἔνθά
[11, 500-549]   τῇ ῥα μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε  κάρηνα,   βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά
[11, 150-199]   ἄρ᾽ ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε  κάρηνα   ~Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες
[11, 100-149]   μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·  ~καρπαλίμως   δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ
[11, 0-49]   ἐΐσας ~εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ  κάρτεϊ   χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ
[11, 250-299]   ῥά πένθος ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε  κασιγνήτοιο   πεσόντος. ~στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν
[11, 250-299]   ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. ~ἤτοι Ἰφιδάμαντα  κασίγνητον   καὶ ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς,
[11, 0-49]   ~δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι  κασσιτέροιο·   ~κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ
[11, 0-49]   δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι  κασσιτέροιο   ~λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην
[11, 700-749]   δ᾽ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας  ~κάσχεθε,   τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον
[11, 50-99]   ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος  κατ᾽   ἄρουραν ~πυρῶν κριθῶν· τὰ
[11, 400-449]   θυμὸν ὀλέσσῃς. ~ὣς εἰπὼν οὔτησε  κατ᾽   ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. ~διὰ μὲν
[11, 750-799]   δόμους εὖ ναιετάοντας ~λαὸν ἀγείροντες  κατ᾽   Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν. ~ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽
[11, 150-199]   ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, ~βῆ δὲ  κατ᾽   Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
[11, 300-349]   Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ ~Παιονίδην ἥρωα  κατ᾽   ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
[11, 450-499]   ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι ~χειμάρρους  κατ᾽   ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, ~πολλὰς
[11, 750-799]   ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών,  κατὰ   δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά τ᾽
[11, 600-649]   ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών,  κατὰ   δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος δ᾽
[11, 650-699]   βίη Ἡρακληείη ~τῶν προτέρων ἐτέων,  κατὰ   δ᾽ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα
[11, 50-99]   δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης,  κατὰ   δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας ~αἵματι
[11, 800-849]   μηρὸν ὀϊστῷ ~σκάζων ἐκ πολέμου·  κατὰ   δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων
[11, 500-549]   ποιμένα λαῶν, ~ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν  κατὰ   δεξιὸν ὦμον. ~τῷ ῥα περίδεισαν
[11, 200-249]   οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, ~Ἰφιδάμας δὲ  κατὰ   ζώνην θώρηκος ἔνερθε ~νύξ᾽ ἐπὶ
[11, 400-449]   ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ  κατὰ   θυμόν, ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων
[11, 300-349]   καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν  κατὰ   ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων ~ἐξ
[11, 0-49]   ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος ~ἵππους εὖ  κατὰ   κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ,
[11, 200-249]   ἄλλον λαὸν ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι  κατὰ   κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽
[11, 150-199]   ἄλλον λαὸν ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι  κατὰ   κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽
[11, 700-749]   θωρήσσεσθαι ~ἔννυχος, οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον  κάτα   λαὸν ἄγειρεν ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους
[11, 300-349]   ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν  κατὰ   μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ~ἀντίθεον
[11, 800-849]   Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε ~διογενὴς Εὐαιμονίδης  κατὰ   μηρὸν ὀϊστῷ ~σκάζων ἐκ πολέμου·
[11, 650-699]   Ἀγαμέμνων· ~βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος  κατὰ   μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον δ᾽ ἄλλον
[11, 800-849]   Αἰακίδην Ἀχιλῆα. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ  κατὰ   νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο ~ἷξε θέων
[11, 400-449]   ἔπειτα καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα ~δουρὶ  κατὰ   πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν·
[11, 50-99]   ἧχι ἑκάστῳ ~δώματα καλὰ τέτυκτο  κατὰ   πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες δ᾽ ᾐτιόωντο
[11, 100-149]   Ἀγαμέμνων ~τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο  κατὰ   στῆθος βάλε δουρί, ~Ἄντιφον αὖ
[11, 50-99]   Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας ~κεκλόμενοι ἑτάροισι  κατὰ   στίχας· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος
[11, 300-349]   θυμόν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε  κατὰ   στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς
[11, 700-749]   βοῦν ἀγελαίην, ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα  κατὰ   στρατὸν ἐν τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν
[11, 650-699]   τι οἶδε ~πένθεος, ὅσσον ὄρωρε  κατὰ   στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι ~ἐν
[11, 200-249]   χαμᾶζε, ~πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα  κατὰ   στρατὸν ᾤχετο πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι,
[11, 400-449]   ἄλλον. ~εἷος ταῦθ᾽ ὥρμαινε  κατὰ   φρένα καὶ κατὰ θυμόν, ~τόφρα
[11, 250-299]   Ἀγαμέμνονα δῖον, ~νύξε δέ μιν  κατὰ   χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε, ~ἀντικρὺ
[11, 150-199]   ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν  καταβάς·   ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
[11, 350-399]   ~τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ  καταείσατο   γαίης ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ
[11, 400-449]   οἱ οὔ τι τέλος  κατακαίριον   ἦλθεν, ~ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον
[11, 100-149]   ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ ~αὖθι  κατακτεῖναι   μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,
[11, 400-449]   δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽ ἄνδρε  κατακτείνας   καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ κεν
[11, 450-499]   ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ  κάτεισι   ~χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς
[11, 700-749]   κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι, ~καὶ  κατεκοιμήθημεν   ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος ~ἀμφὶ
[11, 50-99]   ~ἤτοι γ᾽ ἐξ ἵππων  κατεπάλμενος   ἀντίος ἔστη· ~τὸν δ᾽ ἰθὺς
[11, 350-399]   δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς ~ἐν γαίῃ  κατέπηκτο·   δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
[11, 200-249]   ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, ~αὐτοῦ μιν  κατέρυκε,   δίδου δ᾽ γε θυγατέρα
[11, 650-699]   ἐλεαίρει. ~ἦ μένει εἰς  κε   δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
[11, 450-499]   πυκνὰ βαλόντες. ~αὐτὰρ ἔμ᾽ εἴ  κε   θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.
[11, 350-399]   αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν  κε   κιχείω. ~ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ
[11, 300-349]   ὑφ᾽ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν. ~ἔνθά  κε   λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα
[11, 200-249]   κράτος ἐγγυαλίξει ~κτείνειν, εἰς  κε   νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ τ᾽
[11, 150-199]   κράτος ἐγγυαλίξω ~κτείνειν εἰς  κε   νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ τ᾽
[11, 750-799]   ~ταῦτ᾽ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ  κε   πίθηται. ~τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ
[11, 750-799]   δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι, ~αἴ  κέ   σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
[11, 400-449]   πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ  κε   φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ
[11, 650-699]   οἳ γὰρ ἄριστοι ~ἐν νηυσὶν  κέαται   βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. ~βέβληται μὲν
[11, 800-849]   πάρος ἦσαν ἄριστοι, ~ἐν νηυσὶν  κέαται   βεβλημένοι οὐτάμενοί τε ~χερσὶν ὕπο
[11, 500-549]   τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.  ~Κεβριόνης   δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι
[11, 150-199]   ἀμύμονας· οἳ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ  ~κείατο,   γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἀλόχοισιν.
[11, 100-149]   ~πολλὰ δ᾽ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις  κειμήλια   κεῖται ~χαλκός τε χρυσός τε
[11, 150-199]   φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι  ~κείν᾽   ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας
[11, 550-599]   πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγῃ,  ~κείρει   τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ
[11, 500-549]   ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς  ~κεῖσ᾽   ἵππους τε καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν,
[11, 800-849]   ~χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος  ~κεῖσθαι·   δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων
[11, 100-149]   δ᾽ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια  κεῖται   ~χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός
[11, 300-349]   δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ καὶ ψυχῆς  κεκαδὼν   κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽
[11, 650-699]   χρεῖος ὄφειλον, ~ὡς ἡμεῖς παῦροι  κεκακωμένοι   ἐν Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν γάρ
[11, 300-349]   Ἀχαιοί, ~εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ  κέκλετ᾽   Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη τί παθόντε λελάσμεθα
[11, 300-349]   στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς  ~κεκλήγων·   ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες.
[11, 150-199]   ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι πόλιος· δὲ  κεκλήγων   ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ
[11, 750-799]   Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη  ~κέκληται·   ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη.
[11, 350-399]   τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν, ~στήλῃ  κεκλιμένος   ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ ~Ἴλου Δαρδανίδαο,
[11, 50-99]   σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας  ~κεκλόμενοι   ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ᾽
[11, 450-499]   μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος  ~κεκλόμενοι   καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες
[11, 800-849]   πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ κ᾽ ἀκμῆτες  κεκμηότας   ἄνδρας ἀϋτῇ ~ὤσαισθε προτὶ ἄστυ
[11, 0-49]   ~εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω  κεκορυθμένα   χαλκῷ ~ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς
[11, 50-99]   πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες δ᾽ ᾐτιόωντο  κελαινεφέα   Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο
[11, 700-749]   ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. ~αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα  κελαινῇ   λαίλαπι ἶσος, ~πεντήκοντα δ᾽ ἕλον
[11, 350-399]   παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε  κελαινὴ   νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα δὲ Τυδεΐδης
[11, 800-849]   ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα  κελαινὸν   ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽
[11, 800-849]   περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα  κελαινὸν   ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ
[11, 800-849]   δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο ~αἷμα μέλαν  κελάρυζε·   νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
[11, 500-549]   φάλαγγας· ~οὐδ᾽ ἄν πω χάζοντο  κελεύθου   δῖοι Ἀχαιοὶ ~εἰ μὴ Ἀλέξανδρος
[11, 150-199]   ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι  κελεύων.   ~οἳ δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα
[11, 50-99]   φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι  κελεύων·   πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽
[11, 750-799]   ἠδὲ ποτῆτος, ~ἦρχον ἐγὼ μύθοιο  κελεύων   ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ δὲ
[11, 150-199]   Ἀγαμέμνων ~αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι  κελεύων.   ~ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον
[11, 750-799]   ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. ~καί νύ  κεν   Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, ~εἰ
[11, 400-449]   ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ  κεν   ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς δ᾽ ἄλλους
[11, 400-449]   κατακτείνας καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ  κεν   ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ
[11, 300-349]   ἀμήχανα ἔργα γένοντο, ~καί νύ  κεν   ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί,
[11, 650-699]   οἷος ἐκεῖνος ~δεινὸς ἀνήρ· τάχα  κεν   καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν δ᾽
[11, 350-399]   βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω  κεν   καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ
[11, 300-349]   δὴ γὰρ ἔλεγχος ~ἔσσεται εἴ  κεν   νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~τὸν
[11, 750-799]   πίθηται. ~τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ  κέν   οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
[11, 150-199]   μῦθον ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽ ἂν μέν  κεν   ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽
[11, 200-249]   τάδε μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽ ἂν μέν  κεν   ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽
[11, 750-799]   ἄλλος λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ  κέν   τι φόως Δαναοῖσι γένηαι· ~καί
[11, 100-149]   τε πολύκμητός τε σίδηρος, ~τῶν  κέν   τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
[11, 350-399]   ὡς ὄφελόν τοι ~νείατον ἐς  κενεῶνα   βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω
[11, 800-849]   δεδιδάχθαι, ~ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος  Κενταύρων.   ~ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ
[11, 350-399]   προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~τοξότα λωβητὴρ  κέρᾳ   ἀγλαὲ παρθενοπῖπα ~εἰ μὲν δὴ
[11, 450-499]   δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον  κεραὸν   βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ
[11, 0-49]   ἐπ᾽ αὐτοῦ ~κυάνεος ἐλέλικτο δράκων,  κεφαλαὶ   δέ οἱ ἦσαν ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες
[11, 50-99]   αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε ~πολλὰς ἰφθίμους  κεφαλὰς   Ἄϊδι προϊάψειν. ~Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽
[11, 50-99]   ὀλοοῖο φόβοιο. ~ἴσας δ᾽ ὑσμίνη  κεφαλὰς   ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
[11, 450-499]   ~τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤϋσεν ὅσον  κεφαλὴ   χάδε φωτός, ~τρὶς δ᾽ ἄϊεν
[11, 800-849]   νότιος ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων καὶ  κεφαλῆς,   ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο ~αἷμα
[11, 350-399]   ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος  κεφαλῆφιν,   ~ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ᾽
[11, 600-649]   Ἀχιλλεύς· ~δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ  κεχαρισμένε   θυμῷ ~νῦν ὀΐω περὶ γούνατ᾽
[11, 700-749]   ἵππων. ~τῶν γέρων ἐπέων  κεχολωμένος   ἠδὲ καὶ ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα
[11, 450-499]   ~αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο,  κῆδε   δὲ θυμόν. ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι
[11, 650-699]   Ἀχιλλεὺς ~ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ  κήδεται   οὐδ᾽ ἐλεαίρει. ~ἦ μένει εἰς
[11, 550-599]   δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο  κῆρ᾽   ἀλεείνων, ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι
[11, 250-299]   ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ  κῆρ.   ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
[11, 400-449]   ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ  κῆρ.   ~οἰώθη δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός,
[11, 350-399]   ~ἐξέλασ᾽ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο  κῆρα   μέλαιναν. ~δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη
[11, 400-449]   ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ  κῆρα   μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ
[11, 300-349]   δέ οἱ οὔ τι ~πειθέσθην·  κῆρες   γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. ~τοὺς
[11, 650-699]   πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι.  ~κήρυκες   δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι
[11, 400-449]   Σώκοιο. ~τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶκος  κίεν   ἰσόθεος φώς, ~στῆ δὲ μάλ᾽
[11, 600-649]   Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· ~τίπτέ με  κικλήσκεις   Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ
[11, 0-49]   στήθεσσιν ἔδυνε, ~τόν ποτέ οἱ  Κινύρης   δῶκε ξεινήϊον εἶναι. ~πεύθετο γὰρ
[11, 700-749]   ~δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος  κίοι   ἴσης. ~ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα
[11, 250-299]   δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι  κιόντα   ~Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο
[11, 650-699]   τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ  κιόντι.   ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ
[11, 200-249]   ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·  ~Κισσῆς   τόν γ᾽ ἔθρεψε δόμοις ἔνι
[11, 400-449]   δείλ᾽ μάλα δή σε  κιχάνεται   αἰπὺς ὄλεθρος. ~ἤτοι μέν ῥ᾽
[11, 350-399]   τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε  κιχείω.   ~ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν
[11, 450-499]   ἱπποδάμοιο ~φθῆ σε τέλος θανάτοιο  κιχήμενον,   οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽ οὐ
[11, 100-149]   νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὣς τώ γε  κλαίοντε   προσαυδήτην βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον
[11, 200-249]   ἦλθεν ~ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ  κλειτῶν   ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε
[11, 200-249]   ~γήμας δ᾽ ἐκ θαλάμοιο μετὰ  κλέος   ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν ~σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ
[11, 0-49]   ~πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα  κλέος   οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς Τροίην νήεσσιν
[11, 550-599]   αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽ ὤμοισι  κλίναντες   ~δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι· τῶν δ᾽ ἀντίος
[11, 600-649]   ~βῆ δὲ θέειν παρά τε  κλισίας   καὶ νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ δ᾽
[11, 0-49]   γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος  κλισίας   Τελαμωνιάδαο ~ἠδ᾽ ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί
[11, 800-849]   προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ  κλισιάων.   ~ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα
[11, 600-649]   ~φθεγξάμενος παρὰ νηός· δὲ  κλισίηθεν   ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ
[11, 600-649]   θῖν᾽ ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα ~ἐς  κλισίην   ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. ~τοῖσι
[11, 800-849]   λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν ~ἐς  κλισίην·   θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας.
[11, 600-649]   Ἀχαιῶν. ~οἳ δ᾽ ὅτε δὴ  κλισίην   Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, ~αὐτοὶ μέν ῥ᾽
[11, 800-849]   ἠδὲ Μαχάων ~τὸν μὲν ἐνὶ  κλισίῃσιν   ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα ~χρηΐζοντα καὶ
[11, 600-649]   ἔπειτα ~ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ  κλισμοῖσι   κάθιζον. ~τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ
[11, 500-549]   τε καὶ αὐτοί. ~Αἴας δὲ  κλονέει   Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
[11, 100-149]   ἔασ᾽ δ᾽ ὅθι πλεῖσται  κλονέοντο   φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽ ἅμα
[11, 450-499]   εἰς ἅλα βάλλει, ~ὣς ἔφεπε  κλονέων   πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων
[11, 300-349]   Διομήδης ~θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν  κλυτὰ   τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς
[11, 300-349]   Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα  Κλυτίδην   καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν
[11, 350-399]   κιχείω. ~ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ  κλυτὸν   ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις
[11, 400-449]   ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ Ἄϊδι  κλυτοπώλῳ.   ~ἦ, καὶ μὲν φύγαδ᾽
[11, 650-699]   Διομήδης, ~οὔτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ  κλυτὸς   ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων· ~βέβληται δὲ καὶ
[11, 400-449]   κῆρ. ~οἰώθη δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ  κλυτός,   οὐδέ τις αὐτῷ ~Ἀργείων παρέμεινεν,
[11, 200-249]   ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ  κνέφας   ἱερὸν ἔλθῃ. ~ἣ μὲν ἄρ᾽
[11, 150-199]   ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ  κνέφας   ἱερὸν ἔλθῃ. ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽
[11, 600-649]   ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον  κνῆ   τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽
[11, 0-49]   χαλκόν. ~κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ  κνήμῃσιν   ἔθηκε ~καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
[11, 0-49]   δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.  ~κνημῖδας   μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
[11, 100-149]   ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης ἐν  κνημοῖσι   δίδη μόσχοισι λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽
[11, 600-649]   ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν  ~κνήστι   χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ
[11, 200-249]   ~ὣς μὲν αὖθι πεσὼν  κοιμήσατο   χάλκεον ὕπνον ~οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς
[11, 450-499]   ἐγγὺς ἐόντα· ~Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε  κοίρανε   λαῶν ~ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος
[11, 150-199]   ἔν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι  κολλητοῖσιν·   ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας
[11, 750-799]   τ᾽ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα  κολώνη   ~κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν
[11, 700-749]   δέ τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα  κολώνη   ~τηλοῦ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου
[11, 700-749]   νεῖκος, ~πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα,  κόμισσα   δὲ μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν·
[11, 400-449]   τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε  κόμπος   ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν
[11, 150-199]   ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο  κονίη   ~ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι
[11, 250-299]   δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε  κονίῃ   ~τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες.
[11, 150-199]   βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε  κονίης   ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽
[11, 400-449]   ὀμφαλοέσσης ~νύξεν· δ᾽ ἐν  κονίῃσι   πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς
[11, 700-749]   χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε δ᾽ ἐν  κονίῃσιν·   ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας
[11, 350-399]   παναίολον ἀσπίδα τ᾽ ὤμων ~καὶ  κόρυθα   βριαρήν· δὲ τόξου πῆχυν
[11, 350-399]   ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, ~ἄκρην κὰκ  κόρυθα·   πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
[11, 300-349]   ~ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ  κορυθαίολος   Ἕκτωρ. ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη
[11, 150-199]   τε θεῶν τε ~Ἴδης ἐν  κορυφῇσι   καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε
[11, 200-249]   ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν ~σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ  κορωνίσιν,   αἵ οἱ ἕποντο. ~τὰς μὲν
[11, 50-99]   δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ  κοσμηθέντες,   ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν
[11, 0-49]   ἐπέτελλεν ἕκαστος ~ἵππους εὖ κατὰ  κόσμον   ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, ~αὐτοὶ
[11, 0-49]   ἧλοι ~χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ  κουλεὸν   ἦεν ~ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός.
[11, 200-249]   ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,  ~κουριδίης,   ἧς οὔ τι χάριν ἴδε,
[11, 100-149]   ξίφεϊ τμήξας ἀπό τ᾽ αὐχένα  κόψας,   ~ὅλμον δ᾽ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι
[11, 200-249]   ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε  Κόων   ἀριδείκετος ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν
[11, 250-299]   μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, ~ἀλλ᾽ ἐπόρουσε  Κόωνι   ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. ~ἤτοι
[11, 100-149]   πυκνὰ καὶ ὕλην ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα  κραταιοῦ   θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς· ~ὣς ἄρα
[11, 450-499]   μοῦνον ἐόντα ~Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ  κρατερῇ   ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον·
[11, 150-199]   λαὸν ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ  κρατερὴν   ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽
[11, 200-249]   λαὸν ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ  κρατερὴν   ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽
[11, 150-199]   δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν  κρατεροῖσιν   ὀδοῦσι ~πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽
[11, 100-149]   νήπια τέκνα ~ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν  κρατεροῖσιν   ὀδοῦσιν ~ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν
[11, 200-249]   Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης,  κρατερόν   ῥά πένθος ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε
[11, 350-399]   μέλαιναν. ~δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη  κρατερὸς   Διομήδης· ~ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες
[11, 300-349]   Ἕκτωρ. ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη  κρατερὸς   Διομήδης· ~ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ
[11, 650-699]   τε. ~βέβληται μὲν Τυδεΐδης  κρατερὸς   Διομήδης, ~οὔτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ
[11, 350-399]   ~τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη  κρατερὸς   Διομήδης· ~τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ
[11, 400-449]   τὸν δὲ μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι  κρατερῶς,   τ᾽ ἔβλητ᾽ τ᾽
[11, 0-49]   ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι.  ~κρατὶ   δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο
[11, 750-799]   πολλῇ. ~ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα  κράτος   ἐγγυάλιξε· ~τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα
[11, 200-249]   ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι  κράτος   ἐγγυαλίξει ~κτείνειν, εἰς κε
[11, 150-199]   ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ  κράτος   ἐγγυαλίξω ~κτείνειν εἰς κε
[11, 300-349]   Ζεὺς ~Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι  κράτος   ἠέ περ ἡμῖν. ~ἦ καὶ
[11, 750-799]   ~σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον  κρέα,   νῶϊ δ᾽ ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ
[11, 150-199]   πόδες ἵππων ~χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ  κρείων   Ἀγαμέμνων ~αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι
[11, 150-199]   λαφύσσει· ~ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε  κρείων   Ἀγαμέμνων ~αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον·
[11, 100-149]   περ δὴ δύο παῖδε λάβε  κρείων   Ἀγαμέμνων ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας,
[11, 200-249]   τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ  κρείων   Ἀγαμέμνων ~ἕλκ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαὼς
[11, 100-149]   ~δὴ τότε γ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ  κρείων   Ἀγαμέμνων ~τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο
[11, 750-799]   ~εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ  κρείων   ἐνοσίχθων ~ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας
[11, 550-599]   ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες· δὲ  κρειῶν   ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ τι
[11, 50-99]   μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν  κριθῶν·   τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
[11, 650-699]   καὶ πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν ~εἵλετο  κρινάμενος   τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. ~καὶ γὰρ
[11, 600-649]   αὐτῆς ~χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ  κρόμυον   ποτῷ ὄψον, ~ἠδὲ μέλι χλωρόν,
[11, 250-299]   δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς  Κρονίδης·   ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους
[11, 50-99]   ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν  Κρονίδης,   κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
[11, 400-449]   τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε  Κρονίων.   ~ἀλλὰ τί μοι ταῦτα
[11, 0-49]   ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε  Κρονίων   ~ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων
[11, 300-349]   σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε  Κρονίων   ~ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ᾽
[11, 50-99]   Οὐλύμποιο. ~πάντες δ᾽ ᾐτιόωντο κελαινεφέα  Κρονίωνα   ~οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος
[11, 150-199]   δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽ ὄχεα  κροτάλιζον   ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας ~ἡνιόχους ποθέοντες
[11, 650-699]   ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ  κτάνον   Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν
[11, 750-799]   ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη. ~ἔνθ᾽ ἄνδρα  κτείνας   πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἂψ
[11, 200-249]   ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει  ~κτείνειν,   εἰς κε νῆας ἐϋσσέλμους
[11, 150-199]   ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω  ~κτείνειν   εἰς κε νῆας ἐϋσσέλμους
[11, 750-799]   οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο  ~κτείνοντές   τ᾽ αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἔντεα
[11, 650-699]   πυρὸς δηΐοιο θέρωνται, ~αὐτοί τε  κτεινώμεθ᾽   ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
[11, 450-499]   ~αὐτὰρ ἔμ᾽ εἴ κε θάνω,  κτεριοῦσί   γε δῖοι Ἀχαιοί. ~ὣς εἰπὼν
[11, 0-49]   δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·  ~κυάνεοι   δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν
[11, 0-49]   τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ  ~κυάνεος   ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ
[11, 0-49]   ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος  κυάνοιο,   ~δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι
[11, 0-49]   ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος  κυάνοιο.   ~τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν Γοργὼ
[11, 600-649]   πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν ~καλὴν  κυανόπεζαν   ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς ~χάλκειον
[11, 50-99]   λιασθεὶς ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο  κύδεϊ   γαίων ~εἰσορόων Τρώων τε πόλιν
[11, 300-349]   ~τὼ δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε  κυδοίμεον,   ὡς ὅτε κάπρω ~ἐν κυσὶ
[11, 500-549]   ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ  κυδοιμὸν   ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ
[11, 50-99]   δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ  κυδοιμὸν   ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽
[11, 150-199]   ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ τε  κυδοιμοῦ·   ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι
[11, 500-549]   δῖον· ~ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα  κῦδος   Ἀχαιῶν ~ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο,
[11, 300-349]   ~Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς  κῦδος   ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ
[11, 50-99]   Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο  κῦδος   ὀρέξαι. ~τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ
[11, 600-649]   κλισμοῖσι κάθιζον. ~τοῖσι δὲ τεῦχε  κυκειῶ   ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, ~τὴν ἄρετ᾽ ἐκ
[11, 600-649]   δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε  κυκειῶ.   ~τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽
[11, 100-149]   φύγον ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ  κυκηθήτην·   δ᾽ ἐναντίον ὦρτο λέων
[11, 600-649]   ἄειρεν. ~ἐν τῷ ῥά σφι  κύκησε   γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν ~οἴνῳ Πραμνείῳ,
[11, 0-49]   θοῦριν ~καλήν, ἣν πέρι μὲν  κύκλοι   δέκα χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν δέ
[11, 100-149]   κόψας, ~ὅλμον δ᾽ ὣς ἔσσευε  κυλίνδεσθαι   δι᾽ ὁμίλου. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽
[11, 300-349]   ἐόντα· ~νῶϊν δὴ τόδε πῆμα  κυλίνδεται   ὄβριμος Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ
[11, 300-349]   τύπτων· ~πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα  κυλίνδεται,   ὑψόσε δ᾽ ἄχνη ~σκίδναται ἐξ
[11, 300-349]   λαίλαπι τύπτων· ~πολλὸν δὲ τρόφι  κῦμα   κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη ~σκίδναται
[11, 800-849]   αἴης ~ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας  κύνας   ἀργέτι δημῷ. ~ἀλλ᾽ ἄγε μοι
[11, 250-299]   δ᾽ ὅτε πού τις θηρητὴρ  κύνας   ἀργιόδοντας ~σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συῒ
[11, 0-49]   ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον  κυνέην   θέτο τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν δὲ
[11, 400-449]   ~ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ  κύνες   θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται,
[11, 500-549]   λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο  κύνες   τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ
[11, 350-399]   ~ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον  κύον·   τέ τοι ἄγχι ~ἦλθε
[11, 0-49]   δῶκε ξεινήϊον εἶναι. ~πεύθετο γὰρ  Κύπρον   δὲ μέγα κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ
[11, 300-349]   κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω ~ἐν  κυσὶ   θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον· ~ὣς
[11, 350-399]   γυνὴ βάλοι πάϊς ἄφρων·  ~κωφὸν   γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006