HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  52 formes différentes pour 125 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 200-249]   οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. ~δὴ τότε  γ᾽   Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε, ~βῆ δὲ
[11, 100-149]   καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. ~δὴ τότε  γ᾽   Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~τὸν
[11, 200-249]   ἐριβώλακι μητέρι μήλων· ~Κισσῆς τόν  γ᾽   ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
[11, 50-99]   ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον. ~ἤτοι  γ᾽   ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
[11, 450-499]   αὐτῷ πάντες ἔβησαν. ~αὐτὰρ  γ᾽   ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους.
[11, 300-349]   Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽  γ᾽   ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
[11, 450-499]   τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ  γ᾽   ἥρως ~ἀΐσσων ἔγχει ἀμύνετο
[11, 600-649]   ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι μὲν τά  γ᾽   ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε ~τῷ
[11, 400-449]   δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε  γαῖαν   ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽
[11, 0-49]   νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα  γαῖαν.   ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι
[11, 350-399]   ὀρφανικοί· δέ θ᾽ αἵματι  γαῖαν   ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ
[11, 550-599]   πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, ~ἐν  γαίῃ   ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. ~τὸν
[11, 350-399]   διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς ~ἐν  γαίῃ   κατέπηκτο· δὲ μάλα ἡδὺ
[11, 150-199]   ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ᾽ ἐπὶ  γαίῃ   ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι
[11, 350-399]   ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ  ~γαίης·   ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ
[11, 700-749]   ~εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε  γαίης,   ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ᾽ εὐχόμενοι
[11, 350-399]   διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο  γαίης   ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ
[11, 50-99]   ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ  γαίων   ~εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ
[11, 700-749]   δὲ μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν·  γαμβρὸς   δ᾽ ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην δὲ
[11, 300-349]   οἱ οὔ τι ~πειθέσθην· κῆρες  γὰρ   ἄγον μέλανος θανάτοιο. ~τοὺς μὲν
[11, 550-599]   ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσει· θαμέες  γὰρ   ἄκοντες ~ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ
[11, 450-499]   ~ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι  γὰρ   ἄμεινον. ~δείδω μή τι πάθῃσιν
[11, 500-549]   εὖ δέ μιν ἔγνων· ~εὐρὺ  γὰρ   ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ
[11, 500-549]   τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς  γὰρ   ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς
[11, 650-699]   ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ  γὰρ   ἄριστοι ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι
[11, 350-399]   βάλοι πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν  γὰρ   βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. ~ἦ
[11, 800-849]   νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ μὲν  γὰρ   δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν
[11, 550-599]   ἦτορ ~ἤϊε πόλλ᾽ ἀέκων· περὶ  γὰρ   δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὡς δ᾽
[11, 150-199]   ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ  γὰρ   ἔγχεϊ θῦεν. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ
[11, 300-349]   πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵσταο· δὴ  γὰρ   ἔλεγχος ~ἔσσεται εἴ κεν νῆας
[11, 700-749]   ~ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα· περὶ τρίποδος  γὰρ   ἔμελλον ~θεύσεσθαι· τοὺς δ᾽ αὖθι
[11, 650-699]   ~αὐτοί τε κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ  γὰρ   ἐμὴ ἲς ~ἔσθ᾽ οἵη πάρος
[11, 650-699]   Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες ~δαίτρευον· πολέσιν  γὰρ   Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, ~ὡς ἡμεῖς
[11, 600-649]   ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· ~ἑστήκει  γὰρ   ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ ~εἰσορόων
[11, 700-749]   φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος· ~εὖτε  γὰρ   ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, ~συμφερόμεσθα
[11, 300-349]   δὲ μέγα θυμῷ. ~τοὺς μὲν  γὰρ   θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ
[11, 600-649]   ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς ~λισσομένους· χρειὼ  γὰρ   ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽ ἴθι
[11, 250-299]   ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο  γὰρ   κῆρ. ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι
[11, 400-449]   ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο  γὰρ   κῆρ. ~οἰώθη δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ
[11, 0-49]   Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι. ~πεύθετο  γὰρ   Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ᾽
[11, 600-649]   οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός· ~ἵπποι  γάρ   με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς
[11, 100-149]   οὐ δύναταί σφι ~χραισμεῖν· αὐτὴν  γάρ   μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·
[11, 650-699]   δ᾽ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα  γὰρ   Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν· ~τῶν
[11, 400-449]   ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; ~οἶδα  γὰρ   ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
[11, 750-799]   Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε· ~τόφρα  γὰρ   οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
[11, 800-849]   ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ μὲν  γὰρ   Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων ~τὸν μὲν
[11, 700-749]   ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους· ~οὐ  γάρ   πώ τί μ᾽ ἔφη ἴδμεν
[11, 650-699]   κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν  γάρ   ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη ~τῶν
[11, 50-99]   ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα· ~οἴη  γάρ   ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ
[11, 100-149]   ἐσύλα τεύχεα καλὰ ~γιγνώσκων· καὶ  γάρ   σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν
[11, 100-149]   δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους· ~ἐκ  γάρ   σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
[11, 350-399]   ~οὐδ᾽ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε  γὰρ   τρυφάλεια ~τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ
[11, 650-699]   κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. ~καὶ  γὰρ   τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν
[11, 500-549]   πετέσθην ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ  γὰρ   φίλον ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης δὲ
[11, 450-499]   ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν  γε   δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν
[11, 450-499]   ἔμ᾽ εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί  γε   δῖοι Ἀχαιοί. ~ὣς εἰπὼν Σώκοιο
[11, 200-249]   μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽  γε   θυγατέρα ἥν· ~γήμας δ᾽ ἐκ
[11, 350-399]   ἀκόντων. ~ἦ θήν σ᾽ ἐξανύω  γε   καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ πού
[11, 100-149]   ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὣς τώ  γε   κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν·
[11, 800-849]   ἀργαλέοιο ~αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος  γε   μὲν ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν δὲ
[11, 750-799]   ~ὦ πέπον μὲν σοί  γε   Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν ~ἤματι τῷ
[11, 750-799]   ~ὣς ἔον, εἴ ποτ᾽ ἔον  γε,   μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~οἶος
[11, 450-499]   ~ἆ δείλ᾽ οὐ μὲν σοί  γε   πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ~ὄσσε
[11, 750-799]   σύ ἐσσι· βίῃ δ᾽  γε   πολλὸν ἀμείνων. ~ἀλλ᾽ εὖ οἱ
[11, 200-249]   ὣς ἐτράπετ᾽ αἰχμή. ~καὶ τό  γε   χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
[11, 650-699]   Νηλήϊον εἴσω ~ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ·  γεγήθει   δὲ φρένα Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι
[11, 0-49]   ~ἥ ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε  γεγωνέμεν   ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίας
[11, 250-299]   κῆρ. ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι  γεγωνώς·   ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ
[11, 550-599]   ἀλεείνων, ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι  γεγωνώς·   ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ
[11, 350-399]   κατέπηκτο· δὲ μάλα ἡδὺ  γελάσσας   ~ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος
[11, 750-799]   Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός· ~τέκνον ἐμὸν  γενεῇ   μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος
[11, 0-49]   ~τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων  γένετ᾽   ἠὲ νέεσθαι ~ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι
[11, 50-99]   θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος δὲ βοὴ  γένετ᾽   ἠῶθι πρό. ~φθὰν δὲ μέγ᾽
[11, 750-799]   αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι  γένηαι·   ~καί τοι τεύχεα καλὰ δότω
[11, 450-499]   ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι  γένηται.   ~ὣς εἰπὼν μὲν ἦρχ᾽
[11, 300-349]   λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα  γένοντο,   ~καί νύ κεν ἐν νήεσσι
[11, 400-449]   ~θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι  γένυσσιν,   ~ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ
[11, 650-699]   Ἀχιλῆϊ. ~εὖ δὲ σὺ οἶσθα  γεραιὲ   διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος ~δεινὸς ἀνήρ·
[11, 600-649]   τε μῦθον· ~οὐχ ἕδος ἐστὶ  γεραιὲ   διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις. ~αἰδοῖος
[11, 600-649]   φώς. ~τὸν δὲ ἰδὼν  γεραιὸς   ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ, ~ἐς
[11, 600-649]   περικαλλές, οἴκοθεν ἦγ᾽  γεραιός,   ~χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ᾽
[11, 500-549]   πάσσειν. ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε  Γερήνιος   ἱππότα Νέστωρ. ~αὐτίκα δ᾽ ὧν
[11, 650-699]   αἰτιόῳτο. ~τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα  Γερήνιος   ἱππότα Νέστωρ· ~τίπτε τὰρ ὧδ᾽
[11, 800-849]   μῦθον ἐνίσπω ~ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε  Γερήνιος   οὖρος Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς
[11, 600-649]   δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο  γέροντος   ~ἐξ ὀχέων· τοὶ δ᾽ ἱδρῶ
[11, 650-699]   ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ δ᾽  γέρων   ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ
[11, 600-649]   ~πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽  γέρων   ἀμογητὶ ἄειρεν. ~ἐν τῷ ῥά
[11, 750-799]   ~ἠδὲ σέ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα·  γέρων   δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς ~πίονα μηρία
[11, 750-799]   ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν παιδὶ  γέρων   ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν ἀριστεύειν καὶ
[11, 700-749]   ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. ~τῶν  γέρων   ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
[11, 600-649]   Ἑκαμήδη, ~τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο  γέρων,   ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽ Ἀρσινόου
[11, 750-799]   ἀγαθόν περ. ~ὣς ἐπέτελλ᾽  γέρων,   σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι
[11, 150-199]   ~κείν᾽ ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο  γεφύρας   ~ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ᾽
[11, 200-249]   δ᾽ γε θυγατέρα ἥν·  ~γήμας   δ᾽ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος
[11, 400-449]   ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων  ~γίγνεται,   οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν
[11, 650-699]   ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς  ~γιγνώσκω,   ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
[11, 100-149]   ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ  ~γιγνώσκων·   καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ
[11, 700-749]   ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη  γλαυκώπιδι   βοῦν ἀγελαίην, ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα
[11, 500-549]   οὐκ ἀέκοντε πετέσθην ~νῆας ἔπι  γλαφυράς·   τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
[11, 250-299]   ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~νῆας ἔπι  γλαφυράς·   τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην·
[11, 0-49]   γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι ~ἐν νηυσὶ  γλαφυρῇσι   φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης
[11, 250-299]   καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι  γλαφυρῇσιν   ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~ἤϋσεν
[11, 400-449]   καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι  γλαφυρῇσιν   ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~οἰώθη
[11, 50-99]   μιν ἵκετο θυμόν, ~σίτου τε  γλυκεροῖο   περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, ~τῆμος
[11, 0-49]   μάχεσθαι. ~τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος  γλυκίων   γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι ~ἐν νηυσὶ
[11, 400-449]   ξυλόχοιο ~θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ  γναμπτῇσι   γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται,
[11, 650-699]   ~ἔσθ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ  γναμπτοῖσι   μέλεσσιν. ~εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι βίη
[11, 100-149]   ~υἷε δύω Πριάμοιο νόθον καὶ  γνήσιον   ἄμφω ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας·
[11, 350-399]   μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ  γνὺξ   ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
[11, 400-449]   ~Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός.  ~γνῶ   δ᾽ Ὀδυσεὺς οἱ οὔ
[11, 500-549]   ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον  γόνυ   γουνὸς ἀμείβων. ~ὡς δ᾽ αἴθωνα
[11, 0-49]   κυάνοιο. ~τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν  Γοργὼ   βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη, περὶ
[11, 100-149]   τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ δίφρου  γουναζέσθην·   ~ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ᾽
[11, 550-599]   ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ  γούνατ᾽   ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε καὶ
[11, 600-649]   κεχαρισμένε θυμῷ ~νῦν ὀΐω περὶ  γούνατ᾽   ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς ~λισσομένους· χρειὼ
[11, 450-499]   ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ  γούνατ᾽   ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν
[11, 500-549]   θηρὶ ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ  γουνὸς   ἀμείβων. ~ὡς δ᾽ αἴθωνα λέοντα
[11, 250-299]   ~οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ  γυῖα·   ~τοῖο δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη
[11, 200-249]   ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ  γυῖα.   ~ὣς μὲν αὖθι πεσὼν
[11, 250-299]   ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ  γυναῖκα   ~δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι
[11, 350-399]   οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ  γυναῖκες.   ~ὣς φάτο, τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς
[11, 350-399]   ἀκήριον αἶψα τίθησι. ~τοῦ δὲ  γυναικὸς   μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
[11, 350-399]   ~οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με  γυνὴ   βάλοι πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν
[11, 600-649]   ~ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε  γυνὴ   ἐϊκυῖα θεῇσιν ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ
[11, 150-199]   οἳ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ ~κείατο,  γύπεσσιν   πολὺ φίλτεροι ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006