HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  147 formes différentes pour 638 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 200-249]   μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι· ἐν  δ᾽   Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν δὲ
[11, 50-99]   ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν  δ᾽   Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽
[11, 750-799]   ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς  δ᾽   ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽
[11, 600-649]   ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ, ~ἐς  δ᾽   ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽
[11, 700-749]   ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι  δ᾽   Ἀθήνη ~ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽
[11, 600-649]   ἐϊκυῖα θεῇσιν ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ  δ᾽   αἴγειον κνῆ τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ,
[11, 400-449]   δαμέντα ~εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν  δ᾽   Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ
[11, 450-499]   ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός, ~τρὶς  δ᾽   ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
[11, 500-549]   ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. ~ὡς  δ᾽   αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
[11, 800-849]   τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο  δ᾽   αἷμα.
[11, 800-849]   δ᾽ ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ  δ᾽   αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ,
[11, 800-849]   ~ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ  δ᾽   αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ,
[11, 250-299]   τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο  δ᾽   αἷμα, ~ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον
[11, 500-549]   ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων  δ᾽   ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽ ἄν πω
[11, 500-549]   τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος  δ᾽   ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ
[11, 0-49]   δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο  δ᾽   ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
[11, 700-749]   ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά· τὰ  δ᾽   ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε ~δαιτρεύειν,
[11, 300-349]   Κρονίων ~ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ  δ᾽   ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος υἱὸς
[11, 100-149]   φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽ ἅμα  δ᾽   ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ μὲν
[11, 50-99]   ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ  δ᾽   ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί,
[11, 650-699]   ἦμεν· ~τῶν οἶος λιπόμην, οἳ  δ᾽   ἄλλοι πάντες ὄλοντο. ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες
[11, 650-699]   Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον  δ᾽   ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ
[11, 200-249]   ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν  δ᾽   ἄλλον λαὸν ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι
[11, 150-199]   στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν  δ᾽   ἄλλον λαὸν ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι
[11, 750-799]   ~ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα  δ᾽   ἄλλος λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ
[11, 550-599]   μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας  δ᾽   ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
[11, 400-449]   αἴ κεν ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς  δ᾽   ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ
[11, 700-749]   ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά, ~ταῦρον  δ᾽   Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ
[11, 600-649]   κνῆ τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ  δ᾽   ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε, ~πινέμεναι δ᾽
[11, 600-649]   ὄψον, ~ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ  δ᾽   ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ δὲ
[11, 450-499]   εἰπὼν μὲν ἦρχ᾽  δ᾽   ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος φώς. ~εὗρον
[11, 350-399]   χειρός, ~ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ  δ᾽   ἀμπερὲς ἰὸς ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο·
[11, 650-699]   Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος·  δ᾽   ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽ ἐν
[11, 700-749]   ~πεντήκοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο  δ᾽   ἀμφὶς ἕκαστον ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον
[11, 750-799]   ~σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ  δ᾽   ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν
[11, 300-349]   εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν· ~τὼ  δ᾽   ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς
[11, 400-449]   τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ  δ᾽   ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
[11, 50-99]   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε  δ᾽   ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν ~αὐτόν,
[11, 250-299]   δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον  δ᾽   ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν
[11, 350-399]   χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον  δ᾽   ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν
[11, 750-799]   ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν  δ᾽   ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽ ἄγε
[11, 200-249]   φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν  δ᾽   ἀντίοι· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος
[11, 550-599]   ὤμοισι κλίναντες ~δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι· τῶν  δ᾽   ἀντίος ἤλυθεν Αἴας. ~στῆ δὲ
[11, 100-149]   γουναζέσθην· ~ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ  δ᾽   ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ δ᾽
[11, 500-549]   νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι  δ᾽   ἄξων ~νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ
[11, 200-249]   δ᾽ ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο· τὸν  δ᾽   ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ
[11, 300-349]   νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι
[11, 600-649]   δέ σε χρεὼ ἐμεῖο; ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
[11, 550-599]   τε τρεῖ ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν  δ᾽   ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
[11, 400-449]   διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, ~πάντα  δ᾽   ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ᾽
[11, 100-149]   ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων. ~σπερχόμενος  δ᾽   ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
[11, 350-399]   κεφαλῆφιν, ~ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη  δ᾽   ἀπὸ χαλκόφι χαλκός, ~οὐδ᾽ ἵκετο
[11, 100-149]   δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος  δ᾽   ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
[11, 450-499]   ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος. ~αἶψα  δ᾽   ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
[11, 450-499]   ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς
[11, 50-99]   δὲ λύκοι ὣς ~θῦνον· Ἔρις  δ᾽   ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα· ~οἴη
[11, 400-449]   ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽  δ᾽   ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ
[11, 0-49]   στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν
[11, 400-449]   ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας· ~ὀχθήσας  δ᾽   ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα
[11, 800-849]   καὶ κλισιάων. ~ὣς φάτο, τῷ  δ᾽   ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
[11, 600-649]   ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ  δ᾽   ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. ~τὸν
[11, 50-99]   δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς  δ᾽   ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς τε
[11, 200-249]   μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ  δ᾽   ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο· τὸν δ᾽
[11, 800-849]   εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο ~Τρῶες, ἀναπνεύσωσι  δ᾽   ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη
[11, 500-549]   μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ  δ᾽   ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ
[11, 500-549]   ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ  δ᾽   ἄσβεστος ὄρωρεν. ~ὣς ἄρα φωνήσας
[11, 150-199]   καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε  δ᾽   ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. ~Ἶριν δ᾽
[11, 50-99]   ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν. ~Τρῶες  δ᾽   αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
[11, 750-799]   καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων· ~σοὶ  δ᾽   αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος
[11, 700-749]   τρίποδος γὰρ ἔμελλον ~θεύσεσθαι· τοὺς  δ᾽   αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε,
[11, 100-149]   ὦρτο λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης· τὼ  δ᾽   αὖτ᾽ ἐκ δίφρου γουναζέσθην· ~ζώγρει
[11, 800-849]   ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες; ~τὸν  δ᾽   αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
[11, 800-849]   Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα. ~τὸν  δ᾽   αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
[11, 50-99]   ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ ~παμφαίνων, τοτὲ  δ᾽   αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα, ~ὣς
[11, 0-49]   ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους· ἐν  δ᾽   αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας
[11, 200-249]   ζώνην θώρηκος ἔνερθε ~νύξ᾽ ἐπὶ  δ᾽   αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
[11, 600-649]   γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα  δ᾽   αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ
[11, 0-49]   ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. ~τοῖσι  δ᾽   ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ
[11, 750-799]   εὕρομεν ἔνδον ~ἠδὲ σέ, πὰρ  δ᾽   Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς
[11, 300-349]   δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε  δ᾽   ἄχνη ~σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο
[11, 100-149]   παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ  δ᾽   ἔβαλ᾽ ἵππων. ~σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ
[11, 0-49]   φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης  δ᾽   ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους·
[11, 450-499]   ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας  δ᾽   ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε
[11, 0-49]   αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω ~λάμπ᾽ ἐπὶ  δ᾽   ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
[11, 400-449]   ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· ~σοὶ  δ᾽   ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ
[11, 750-799]   δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ  δ᾽   ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά τ᾽ εὖ
[11, 600-649]   δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ  δ᾽   ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν
[11, 200-249]   οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ  δ᾽   ἔδωκε· ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν,
[11, 100-149]   τέ σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα· ~ἣ  δ᾽   εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα
[11, 150-199]   πολὺ φίλτεροι ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα  δ᾽   ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ
[11, 200-249]   γε θυγατέρα ἥν· ~γήμας  δ᾽   ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ᾽
[11, 0-49]   ~Ὁμήρου Ἰλιὰς Λ. ~ἠὼς  δ᾽   ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
[11, 50-99]   φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, ~οἷος  δ᾽   ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
[11, 650-699]   λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα  δ᾽   ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
[11, 550-599]   μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα  δ᾽   ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι
[11, 600-649]   δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε, ~πινέμεναι  δ᾽   ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε κυκειῶ.
[11, 650-699]   Ἡρακληείη ~τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ  δ᾽   ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ
[11, 800-849]   ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, ~μηροῦ  δ᾽   ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽
[11, 700-749]   ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε, τὸν  δ᾽   ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. ~τῶν
[11, 200-249]   ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ  δ᾽   ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
[11, 0-49]   ~ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ~ἂν  δ᾽   ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
[11, 650-699]   νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι. ~κήρυκες  δ᾽   ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς
[11, 800-849]   ἱδρὼς ~ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ  δ᾽   ἕλκεος ἀργαλέοιο ~αἷμα μέλαν κελάρυζε·
[11, 250-299]   καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους· ~τὸν  δ᾽   ἕλκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος
[11, 700-749]   ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος, ~πεντήκοντα  δ᾽   ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς
[11, 100-149]   δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ  δ᾽   ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται
[11, 400-449]   ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν·  δ᾽   ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν
[11, 700-749]   προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε  δ᾽   ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ᾽ ἐς
[11, 400-449]   Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν  δ᾽   ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα
[11, 800-849]   αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι·  δ᾽   ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν
[11, 250-299]   Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς  δ᾽   ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
[11, 50-99]   τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽
[11, 50-99]   τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε  δ᾽   ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ᾽
[11, 100-149]   σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ κυκηθήτην·  δ᾽   ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης·
[11, 0-49]   Δεῖμός τε Φόβος τε. ~τῆς  δ᾽   ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ
[11, 150-199]   ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος· ~τῆς  δ᾽   ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν
[11, 200-249]   ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, ~Ἕκτωρ  δ᾽   ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο
[11, 0-49]   ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ  δ᾽   ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
[11, 300-349]   ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο  δ᾽   ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα δὲ
[11, 250-299]   χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα· ~τοῖο  δ᾽   ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
[11, 0-49]   τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. ~στῆ  δ᾽   ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
[11, 350-399]   καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ  δ᾽   ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἐξ
[11, 400-449]   δουρὶ ~αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο. ~τῷ  δ᾽   ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,
[11, 600-649]   ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε κυκειῶ. ~τὼ  δ᾽   ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα
[11, 750-799]   ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν. ~ἔνθα  δ᾽   ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
[11, 400-449]   Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα  δ᾽   ἔπειτα καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα ~δουρὶ
[11, 750-799]   ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ  δ᾽   ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν
[11, 700-749]   Ἠῶ δῖαν ~ἱππῆες Πυλίων, τὰ  δ᾽   ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. ~ἔνθεν πανσυδίῃ
[11, 250-299]   πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν  δ᾽   ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
[11, 650-699]   ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, ~κὰδ  δ᾽   ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
[11, 150-199]   αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης  δ᾽   ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ
[11, 400-449]   ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ πεσών·  δ᾽   ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς· ~ὦ Σῶχ᾽
[11, 150-199]   γεφύρας ~ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ  δ᾽   ἐπὶ γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ
[11, 0-49]   μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. ~τῇ  δ᾽   ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
[11, 400-449]   φρένα καὶ κατὰ θυμόν, ~τόφρα  δ᾽   ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
[11, 550-599]   δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος  δ᾽   ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽
[11, 150-199]   πῖπτε κάρηνα ~Τρώων φευγόντων, πολλοὶ  δ᾽   ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽ ὄχεα κροτάλιζον
[11, 0-49]   φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι· ~Ζεὺς  δ᾽   Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας
[11, 700-749]   ~ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ  δ᾽   ἐς δίφρον ὀρούσας ~στῆν ῥα
[11, 600-649]   αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. ~αἶψα  δ᾽   ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε ~φθεγξάμενος
[11, 50-99]   Βιάνορα ποιμένα λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα  δ᾽   ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον. ~ἤτοι
[11, 450-499]   γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε  δ᾽   ἑταίρους. ~τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤϋσεν
[11, 550-599]   δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. ~ἂψ  δ᾽   ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽
[11, 600-649]   κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος  δ᾽   ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
[11, 200-249]   καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι  δ᾽   ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ
[11, 150-199]   ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. ~οἳ  δ᾽   ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο
[11, 250-299]   ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. ~στῆ  δ᾽   εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα
[11, 600-649]   ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, ~ἵππους  δ᾽   Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
[11, 750-799]   Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους, ~πάντες  δ᾽   εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ᾽
[11, 150-199]   ~αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ  δ᾽   ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε
[11, 100-149]   ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ  δ᾽   ἔχον ὠκέας ἵππους· ~ἐκ γάρ
[11, 100-149]   ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει· ~καρπαλίμως  δ᾽   ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ
[11, 650-699]   κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν  δ᾽   ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
[11, 700-749]   μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς  δ᾽   ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ᾽
[11, 800-849]   κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ  δ᾽   ἤπια φάρμακα πάσσε ~ἐσθλά, τά
[11, 50-99]   τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες  δ᾽   ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα
[11, 0-49]   τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ. ~τοῦ  δ᾽   ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος
[11, 500-549]   μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. ~αὐτίκα  δ᾽   Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον· ~ὦ
[11, 600-649]   τοῖο γέροντος ~ἐξ ὀχέων· τοὶ  δ᾽   ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε ποτὶ
[11, 50-99]   ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη· ~τὸν  δ᾽   ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
[11, 750-799]   μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος  δ᾽   ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας ~λαὸν
[11, 250-299]   πανημέριον πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος  δ᾽   ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~νῆας ἔπι
[11, 150-199]   πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς  δ᾽   ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο
[11, 750-799]   σέ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων  δ᾽   ἱππηλάτα Πηλεὺς ~πίονα μηρία καῖε
[11, 500-549]   Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος· ~μάστιξεν  δ᾽   ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε
[11, 150-199]   ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ  δ᾽   ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
[11, 600-649]   ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον ἐόν, Νέστωρ  δ᾽   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. ~ἐν
[11, 200-249]   μέτρον, ~αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου  δ᾽   γε θυγατέρα ἥν· ~γήμας
[11, 750-799]   ~πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ  δ᾽   γε πολλὸν ἀμείνων. ~ἀλλ᾽
[11, 650-699]   ~ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ  δ᾽   γέρων ἀγέλην τε βοῶν
[11, 250-299]   ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα, ~ὀξεῖαι  δ᾽   ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς
[11, 650-699]   Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται  δ᾽   Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων·
[11, 400-449]   ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~οἰώθη  δ᾽   Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις
[11, 350-399]   ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς φάτο, τοῦ  δ᾽   Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη
[11, 300-349]   κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον  δ᾽   Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά
[11, 400-449]   Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός. ~γνῶ  δ᾽   Ὀδυσεὺς οἱ οὔ τι
[11, 300-349]   ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα  δ᾽   Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· ~νῶϊν
[11, 100-149]   ὁμίλου. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽  δ᾽   ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ
[11, 750-799]   δαΐφρονι αἴ κε πίθηται. ~τίς  δ᾽   οἶδ᾽ εἴ κέν οἱ σὺν
[11, 50-99]   ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες, ~ἱππῆες  δ᾽   ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
[11, 350-399]   δ᾽ ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο  δ᾽   ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν
[11, 200-249]   σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, ~πάλλων  δ᾽   ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο
[11, 300-349]   εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο
[11, 100-149]   προσαυδήτην βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον  δ᾽   ὄπ᾽ ἄκουσαν· ~εἰ μὲν δὴ
[11, 350-399]   ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη πρόσθ᾽  δ᾽   ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ ~ἐκ
[11, 450-499]   καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς  δ᾽   ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ
[11, 350-399]   τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί, ~παῖδες  δ᾽   ὀρφανικοί· δέ θ᾽ αἵματι
[11, 250-299]   ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς  δ᾽   ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος
[11, 550-599]   γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὡς  δ᾽   ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν
[11, 600-649]   κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ  δ᾽   ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο,
[11, 200-249]   Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν. ~οἳ  δ᾽   ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽
[11, 400-449]   μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. ~ὡς  δ᾽   ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί
[11, 250-299]   μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς  δ᾽   ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας
[11, 150-199]   ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων. ~ὡς  δ᾽   ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ
[11, 150-199]   δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. ~Ἶριν  δ᾽   ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι
[11, 350-399]   λέονθ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες. ~τὸν  δ᾽   οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
[11, 250-299]   ἵππους ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ  δ᾽   οὐκ ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ
[11, 500-549]   ἰητῆρος· ~μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ  δ᾽   οὐκ ἀέκοντε πετέσθην ~νῆας ἔπι
[11, 550-599]   λαῶν ~ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ  δ᾽   ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽
[11, 400-449]   μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ  δ᾽   ὑπὸ δουρὶ δαμέντα ~εὖχος ἐμοὶ
[11, 600-649]   ἀμφὶς ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο, δύω  δ᾽   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. ~ἄλλος μὲν
[11, 100-149]   ~δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος·  δ᾽   ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος δ᾽
[11, 50-99]   ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. ~ἴσας  δ᾽   ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ
[11, 250-299]   ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα  δ᾽   ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε
[11, 50-99]   κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ  δ᾽   ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας ~αἵματι μυδαλέας
[11, 350-399]   οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽
[11, 500-549]   ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ~αὐτίκα  δ᾽   ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ
[11, 250-299]   βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
[11, 550-599]   ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. ~τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς
[11, 200-249]   ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά. ~τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος
[11, 550-599]   αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
[11, 50-99]   στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ  δ᾽   ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
[11, 100-149]   ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας, ~ὅλμον  δ᾽   ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου.
[11, 450-499]   κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας,  ~δαΐζων   ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ
[11, 750-799]   οἶδ᾽ εἴ κέν οἱ σὺν  δαίμονι   θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών; ἀγαθὴ δὲ
[11, 450-499]   σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε  δαίμων   ~σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν,
[11, 700-749]   δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε  ~δαιτρεύειν,   μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι
[11, 650-699]   δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες  ~δαίτρευον·   πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,
[11, 450-499]   ~ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα  δαΐφρονα   ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον πολλοί τε
[11, 750-799]   καὶ νῦν ~ταῦτ᾽ εἴποις Ἀχιλῆϊ  δαΐφρονι   αἴ κε πίθηται. ~τίς δ᾽
[11, 800-849]   Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; ~ἔρχομαι ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ  δαΐφρονι   μῦθον ἐνίσπω ~ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε
[11, 150-199]   Ἴλιον ἱρήν. ~εὗρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο  δαΐφρονος   Ἕκτορα δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽
[11, 450-499]   Ὀδυσσεύς· ~ὦ Σῶχ᾽ Ἱππάσου υἱὲ  δαΐφρονος   ἱπποδάμοιο ~φθῆ σε τέλος θανάτοιο
[11, 450-499]   δῖοι Ἀχαιοί. ~ὣς εἰπὼν Σώκοιο  δαΐφρονος   ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω τε χροὸς
[11, 100-149]   καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο  δαΐφρονος,   ὅς ῥα μάλιστα ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο
[11, 100-149]   ἄκουσαν· ~εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο  δαΐφρονος   υἱέες ἐστόν, ~ὅς ποτ᾽ ἐνὶ
[11, 600-649]   ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε  δακρυόεσσαν.   ~αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα
[11, 50-99]   ἐγκέφαλος δὲ ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο·  δάμασσε   δέ μιν μεμαῶτα. ~καὶ τοὺς
[11, 450-499]   ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε  δαμάσσεται   ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν θῶες
[11, 400-449]   ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ  δαμέντα   ~εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽
[11, 700-749]   ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ  δαμέντες.   ~καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε
[11, 800-849]   ἤδη φθίσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ  δαμέντες;   ~τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος
[11, 300-349]   ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽ ὑφ᾽ Ἕκτορι  δάμνατο   λαῶν. ~ἔνθά κε λοιγὸς ἔην
[11, 50-99]   ἵμερος αἱρεῖ, ~τῆμος σφῇ ἀρετῇ  Δαναοὶ   ῥήξαντο φάλαγγας ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ
[11, 250-299]   γὰρ κῆρ. ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον  Δαναοῖσι   γεγωνώς· ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες
[11, 550-599]   κῆρ᾽ ἀλεείνων, ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον  Δαναοῖσι   γεγωνώς· ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες
[11, 750-799]   ~Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φόως  Δαναοῖσι   γένηαι· ~καί τοι τεύχεα καλὰ
[11, 450-499]   ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ  Δαναοῖσι   γένηται. ~ὣς εἰπὼν μὲν
[11, 150-199]   κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν  Δαναοῖσι   κελεύων. ~οἳ δὲ παρ᾽ Ἴλου
[11, 500-549]   ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν  Δαναοῖσι,   μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός. ~αὐτὰρ
[11, 500-549]   ~Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν  Δαναοῖσιν   ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ
[11, 400-449]   ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς δ᾽ ἄλλους  Δαναοὺς   ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ τί
[11, 300-349]   ~τοὺς ἄρ᾽ γ᾽ ἡγεμόνας  Δαναῶν   ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα ~πληθύν, ὡς
[11, 800-849]   ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ~ἆ δειλοὶ  Δαναῶν   ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὣς ἄρ᾽
[11, 250-299]   ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους ~ἰφθίμων  Δαναῶν,   ἵν᾽ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε. ~ὣς
[11, 650-699]   βεβλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~ἐσθλὸς ἐὼν  Δαναῶν   οὐ κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. ~ἦ
[11, 450-499]   μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ  δάπτει·   ~ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα
[11, 150-199]   δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ  Δαρδανίδαο   ~μέσσον κὰπ πεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν
[11, 350-399]   κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ ~Ἴλου  Δαρδανίδαο,   παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι μὲν
[11, 250-299]   ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ  Δάρδανοι   ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε
[11, 450-499]   ~ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι  δαρδάπτουσιν   ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε
[11, 450-499]   ~Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς εἴ τε  δαφοινοὶ   θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν
[11, 50-99]   σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος  δὲ   βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. ~φθὰν
[11, 350-399]   ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ, ~στῆ  δὲ   γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ
[11, 250-299]   ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε  δὲ   γυῖα· ~τοῖο δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι
[11, 200-249]   δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε  δὲ   γυῖα. ~ὣς μὲν αὖθι
[11, 350-399]   καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι. ~τοῦ  δὲ   γυναικὸς μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι
[11, 0-49]   βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη, περὶ  δὲ   Δεῖμός τε Φόβος τε. ~τῆς
[11, 600-649]   δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ  δὲ   δέπας περικαλλές, οἴκοθεν ἦγ᾽
[11, 500-549]   Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ  δὲ   δὴ ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ
[11, 350-399]   ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽ ὀδύνη  δὲ   διὰ χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. ~ἐς
[11, 250-299]   ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~ἤϋσεν  δὲ   διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ φίλοι
[11, 550-599]   ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, ~ἤϋσεν  δὲ   διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ φίλοι
[11, 250-299]   χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε, ~ἀντικρὺ  δὲ   διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. ~ῥίγησέν
[11, 450-499]   πύργον, ~στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες  δὲ   διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. ~ἤτοι τὸν
[11, 550-599]   βάλε μηρὸν ὀϊστῷ ~δεξιόν· ἐκλάσθη  δὲ   δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. ~ἂψ
[11, 550-599]   Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ ~ἱστάμενος· τὰ  δὲ   δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα
[11, 50-99]   ἄρουραν ~πυρῶν κριθῶν· τὰ  δὲ   δράγματα ταρφέα πίπτει· ~ὣς Τρῶες
[11, 0-49]   χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι  δὲ   δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν ~τρεῖς
[11, 450-499]   ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, ~πολλὰς  δὲ   δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε
[11, 50-99]   ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός· ~ἦμος  δὲ   δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
[11, 50-99]   αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος  δὲ   ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ
[11, 650-699]   δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~νῦν  δὲ   ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽
[11, 150-199]   λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι ~πρῶτον, ἔπειτα  δέ   θ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα
[11, 350-399]   παρειαί, ~παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί·  δέ   θ᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται,
[11, 800-849]   θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, ~βῆ  δὲ   θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην
[11, 600-649]   δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ  δὲ   θέειν παρά τε κλισίας καὶ
[11, 250-299]   ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε  δὲ   θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος,
[11, 700-749]   γαμβρὸς δ᾽ ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην  δὲ   θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ
[11, 450-499]   δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε  δὲ   θυμόν. ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως
[11, 600-649]   τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες, ~Πάτροκλος  δὲ   θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς. ~τὸν
[11, 550-599]   δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
[11, 600-649]   θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν γεραιὸς ἀπὸ θρόνου
[11, 300-349]   δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
[11, 800-849]   ποιμένα λαῶν ~ἐς κλισίην· θεράπων  δὲ   ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά μιν
[11, 800-849]   γε μὲν ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν  δὲ   ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
[11, 500-549]   ~αἵ τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων.  δὲ   ἵετο δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί
[11, 800-849]   δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα  δέ   κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
[11, 400-449]   κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, ~ὃς  δέ   κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν
[11, 650-699]   δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων· ~βέβληται  δὲ   καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
[11, 550-599]   μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ  δὲ   καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν
[11, 150-199]   ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, ~βῆ  δὲ   κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον
[11, 200-249]   δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, ~Ἰφιδάμας  δὲ   κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε ~νύξ᾽
[11, 450-499]   δ᾽ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον  δὲ   κάτεισι ~χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος
[11, 150-199]   ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι πόλιος·  δὲ   κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ
[11, 650-699]   μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον  δὲ   κιόντι. ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽
[11, 600-649]   προσέειπε ~φθεγξάμενος παρὰ νηός·  δὲ   κλισίηθεν ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ,
[11, 500-549]   ἵπποι τε καὶ αὐτοί. ~Αἴας  δὲ   κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν
[11, 550-599]   πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες·  δὲ   κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ
[11, 600-649]   ἐπ᾽ αὐτῆς ~χάλκειον κάνεον, ἐπὶ  δὲ   κρόμυον ποτῷ ὄψον, ~ἠδὲ μέλι
[11, 500-549]   ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν  δὲ   κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα
[11, 50-99]   ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν  δὲ   κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ
[11, 100-149]   χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ  δὲ   κυκηθήτην· δ᾽ ἐναντίον ὦρτο
[11, 50-99]   μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε  δὲ   λαός· ~ἦμος δὲ δρυτόμος περ
[11, 100-149]   ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς  δὲ   λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
[11, 750-799]   ~ὣς ἐπέτελλ᾽ γέρων, σὺ  δὲ   λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν
[11, 0-49]   κυνέην θέτο τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν  δὲ   λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο δ᾽
[11, 50-99]   δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ  δὲ   λύκοι ὣς ~θῦνον· Ἔρις δ᾽
[11, 450-499]   ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα  δὲ   Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
[11, 350-399]   βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί· ~νῦν  δέ   μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι
[11, 400-449]   Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς, ~στῆ  δὲ   μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν
[11, 750-799]   κελεύων ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ  δὲ   μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω
[11, 350-399]   ἰὸς ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο·  δὲ   μάλα ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ λόχου
[11, 400-449]   κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν  δὲ   μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς,
[11, 650-699]   ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω  δὲ   Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~νῦν δὲ
[11, 550-599]   φέρον Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον  δὲ   Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~τὸν δὲ
[11, 500-549]   δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ  δὲ   Μαχάων ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος
[11, 500-549]   ~ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ  δὲ   Μαχάων ~βαινέτω, ἐς νῆας δὲ
[11, 200-249]   δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. ~ἀρτύνθη  δὲ   μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι· ἐν
[11, 250-299]   ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ  δὲ   μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς Κρονίδης·
[11, 50-99]   βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. ~φθὰν  δὲ   μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
[11, 300-349]   ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο  δὲ   μέγα θυμῷ. ~τοὺς μὲν γὰρ
[11, 0-49]   ξεινήϊον εἶναι. ~πεύθετο γὰρ Κύπρον  δὲ   μέγα κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς
[11, 0-49]   τε δεινόν τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν  δὲ   μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ
[11, 450-499]   ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν. ~Τρῶες  δὲ   μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος
[11, 400-449]   τε κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ  δὲ   μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
[11, 0-49]   ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν  δὲ   μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. ~τῇ
[11, 550-599]   δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας. ~στῆ  δὲ   μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
[11, 400-449]   φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ  δὲ   μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
[11, 550-599]   ~δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε  δὲ   μηρόν. ~ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς
[11, 500-549]   ~Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ  δέ   μιν ἔγνων· ~εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽
[11, 250-299]   δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον, ~νύξε  δέ   μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος
[11, 50-99]   δὲ ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε  δέ   μιν μεμαῶτα. ~καὶ τοὺς μὲν
[11, 650-699]   μέλεσσιν. ~εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι βίη  δέ   μοι ἔμπεδος εἴη ~ὡς ὁπότ᾽
[11, 700-749]   με Νηλεὺς ~εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν  δέ   μοι ἵππους· ~οὐ γάρ πώ
[11, 700-749]   ~πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα  δὲ   μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς
[11, 250-299]   πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο  δὲ   νέρθε κονίῃ ~τειρόμενον βασιλῆα μάχης
[11, 50-99]   ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ·  δὲ   νόσφι λιασθεὶς ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε
[11, 800-849]   ὀϊστῷ ~σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ  δὲ   νότιος ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων καὶ
[11, 650-699]   τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, ~ἵππους  δὲ   ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ~πάσας
[11, 200-249]   ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ  δέ   οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, ~Ἰφιδάμας δὲ
[11, 0-49]   ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν  δέ   οἱ ἧλοι ~χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ
[11, 0-49]   αὐτοῦ ~κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ  δέ   οἱ ἦσαν ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς
[11, 300-349]   ~Παιονίδην ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον· οὐ  δέ   οἱ ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν,
[11, 0-49]   κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν  δέ   οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
[11, 300-349]   ~στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ  δέ   οἱ οὔ τι ~πειθέσθην· κῆρες
[11, 450-499]   ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα  δέ   οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ
[11, 350-399]   ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ  δὲ   ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα
[11, 150-199]   κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ  δὲ   παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 450-499]   Δόρυκλον ~Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα  δὲ   Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα δὲ Λύσανδρον
[11, 500-549]   δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε  δὲ   παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
[11, 550-599]   ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ  δὲ   παρ᾽ αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽
[11, 150-199]   ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ  δὲ   παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
[11, 750-799]   δαίμονι θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών; ἀγαθὴ  δὲ   παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ δέ
[11, 450-499]   φέρων σάκος ἠΰτε πύργον, ~στῆ  δὲ   παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις
[11, 500-549]   δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς  δὲ   πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον
[11, 750-799]   ὑποθέσθαι ~καί οἱ σημαίνειν·  δὲ   πείσεται εἰς ἀγαθόν περ. ~ὣς
[11, 600-649]   δ᾽ αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ  δὲ   πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο,
[11, 350-399]   αἵματι γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ  δὲ   περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς
[11, 650-699]   ἄκοντι, ~κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ  δὲ   περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽ ἐκ
[11, 400-449]   διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν  δὲ   πεσών· δ᾽ ἐπεύξατο δῖος
[11, 500-549]   καλλίτριχας ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ  δὲ   πληγῆς ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν
[11, 450-499]   Τρώεσσι μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη  δὲ   ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς εἰπὼν
[11, 200-249]   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν  δὲ   πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν
[11, 700-749]   καλά, ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον  δὲ   Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν
[11, 150-199]   ὀπίστατον· οἳ δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ  δὲ   πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον
[11, 550-599]   ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας  δὲ   προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν,
[11, 0-49]   ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, ~αὐτοὶ  δὲ   πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽
[11, 400-449]   Διῒ φίλον ἐσσεύοντο ~Τρῶες·  δὲ   πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν
[11, 650-699]   καὶ πεντήκοντα ~πάσας θηλείας, πολλῇσι  δὲ   πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ τὰ μὲν
[11, 400-449]   κε φέβωμαι ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ  δὲ   ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω ~μοῦνος·
[11, 800-849]   κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ  δὲ   ῥίζαν βάλε πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας
[11, 500-549]   ὦρσε· ~στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν  δὲ   σάκος βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε δὲ
[11, 600-649]   ~τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί  δέ   σε χρεὼ ἐμεῖο; ~τὸν δ᾽
[11, 800-849]   τε ~χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν  δὲ   σθένος ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ
[11, 250-299]   δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον  δὲ   στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ
[11, 400-449]   δόρυ πῆξεν ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ  δὲ   στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ πεσών·
[11, 750-799]   μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος  δὲ   σύ ἐσσι· βίῃ δ᾽
[11, 650-699]   πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ. ~εὖ  δὲ   σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος
[11, 650-699]   ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ  δὲ   συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες ~δαίτρευον·
[11, 700-749]   καὶ μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ  δέ   σφι Μολίονε θωρήσσοντο ~παῖδ᾽ ἔτ᾽
[11, 150-199]   ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας· ὑπὸ  δέ   σφισιν ὦρτο κονίη ~ἐκ πεδίου,
[11, 400-449]   ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ  δέ   τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε
[11, 800-849]   ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη  δέ   τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα δέ
[11, 450-499]   δέ τε πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν  δέ   τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,
[11, 400-449]   θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται,  δέ   τ᾽ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
[11, 750-799]   ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ  δέ   τ᾽ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ
[11, 150-199]   ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ  δέ   τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
[11, 500-549]   ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε· ~στῆ  δὲ   ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν
[11, 500-549]   δὲ Μαχάων ~βαινέτω, ἐς νῆας  δὲ   τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς
[11, 150-199]   τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ  δέ   τε θάμνοι ~πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι
[11, 400-449]   ~ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ  δέ   τε κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ
[11, 550-599]   τε παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη  δέ   τε νηπίη αὐτῶν· ~σπουδῇ τ᾽
[11, 550-599]   τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ  δέ   τε παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη
[11, 450-499]   ~πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς  δέ   τε πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ
[11, 600-649]   ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. ~τοῖσι  δὲ   τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, ~τὴν
[11, 750-799]   δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ  δέ   τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει
[11, 700-749]   μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς. ~ἔστι  δέ   τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη
[11, 700-749]   ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη. ~ἔστι  δέ   τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα
[11, 350-399]   ὤμων ~καὶ κόρυθα βριαρήν·  δὲ   τόξου πῆχυν ἄνελκε ~καὶ βάλεν,
[11, 700-749]   ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ  δὲ   τρίτῳ ἤματι πάντες ~ἦλθον ὁμῶς
[11, 300-349]   Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων· ~πολλὸν  δὲ   τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽
[11, 500-549]   γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης  δὲ   Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς,
[11, 450-499]   θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. ~Αἴας  δὲ   Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον ~Πριαμίδην
[11, 550-599]   ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ  δὲ   τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας δὲ προέεργε
[11, 300-349]   δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα  δὲ   Τρώων εἵποντο φάλαγγες. ~τὸν δὲ
[11, 550-599]   θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς  δὲ   Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ
[11, 350-399]   ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα  δὲ   Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ᾽ ἐρωὴν
[11, 750-799]   τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον  δὲ   φέρεσθαι, ~αἴ κέ σε τῷ
[11, 200-249]   γ᾽ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε, ~βῆ  δὲ   φέρων ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα
[11, 600-649]   πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο, Πάτροκλος  δὲ   φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ
[11, 650-699]   εἴσω ~ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει  δὲ   φρένα Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι τύχε
[11, 200-249]   ᾤχετο πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε  δὲ   φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν
[11, 500-549]   κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα  δὲ   χάζετο δουρός. ~αὐτὰρ τῶν
[11, 0-49]   δύω κεκορυθμένα χαλκῷ ~ὀξέα· τῆλε  δὲ   χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
[11, 200-249]   ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα  δὲ   χίλι᾽ ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ καὶ
[11, 750-799]   τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε  δὲ   χρύσειον ἄλεισον ~σπένδων αἴθοπα οἶνον
[11, 0-49]   οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα  δὲ   χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι
[11, 100-149]   ὅς ῥα μάλιστα ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο  δεδεγμένος   ἀγλαὰ δῶρα ~οὐκ εἴασχ᾽ Ἑλένην
[11, 800-849]   τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος  δεδιδάχθαι,   ~ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων.
[11, 450-499]   καθ᾽ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον.  ~δείδω   μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι
[11, 400-449]   Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~ἆ  δείλ᾽   μάλα δή σε κιχάνεται
[11, 450-499]   θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ  δείλ᾽   οὐ μὲν σοί γε πατὴρ
[11, 800-849]   ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ~ἆ  δειλοὶ   Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὣς
[11, 0-49]   ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ  Δεῖμός   τε Φόβος τε. ~τῆς δ᾽
[11, 0-49]   ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον ~ἵππουριν·  δεινὸν   δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο
[11, 0-49]   ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο  ~δεινὸν   δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε
[11, 400-449]   ~γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ  δεινόν   περ ἐόντα, ~ὥς ῥα τότ᾽
[11, 0-49]   στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ μέγα τε  δεινόν   τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα
[11, 650-699]   οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος  ~δεινὸς   ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον
[11, 50-99]   δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο  δεῖπνον   ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽
[11, 0-49]   ~κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ  δειρὴν   ~τρεῖς ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς
[11, 0-49]   χαριζόμενος βασιλῆϊ. ~τοῦ δ᾽ ἤτοι  δέκα   οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα
[11, 0-49]   ~καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι  δέκα   χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν δέ οἱ
[11, 550-599]   ἑταίρων. ~ὣς οἳ μὲν μάρναντο  δέμας   πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα δ᾽ ἐκ
[11, 50-99]   ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας ~τάμνων  δένδρεα   μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο
[11, 100-149]   Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξια  δέξαι   ἄποινα· ~πολλὰ δ᾽ ἐν Ἀντιμάχοιο
[11, 550-599]   καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ  ~δεξιόν·   ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ
[11, 500-549]   λαῶν, ~ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ  δεξιὸν   ὦμον. ~τῷ ῥα περίδεισαν μένεα
[11, 350-399]   ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, ~ταρσὸν  δεξιτεροῖο   ποδός· διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς
[11, 600-649]   ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ δὲ  δέπας   περικαλλές, οἴκοθεν ἦγ᾽
[11, 0-49]   μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν  δερκομένη,   περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος
[11, 550-599]   θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~καιόμεναί τε  δεταί,   τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
[11, 300-349]   λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽ ἄγε  δεῦρο   πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵσταο· δὴ
[11, 0-49]   ἔθηκε ~καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·  ~δεύτερον   αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,
[11, 500-549]   ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ  δὴ   ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ