HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  68 formes différentes pour 93 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 700-749]   ἔργον Ἄρηος· ~εὖτε γὰρ ἠέλιος  φαέθων   ὑπερέσχεθε γαίης, ~συμφερόμεσθα μάχῃ Διί
[11, 400-449]   ἐΐσην. ~διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε  φαεινῆς   ὄβριμον ἔγχος, ~καὶ διὰ θώρηκος
[11, 250-299]   ἀγκῶνος ἔνερθε, ~ἀντικρὺ δὲ διέσχε  φαεινοῦ   δουρὸς ἀκωκή. ~ῥίγησέν τ᾽ ἄρ᾽
[11, 600-649]   γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο  φαεινοῦ,   ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών,
[11, 550-599]   αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ  φαεινῷ,   ~καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα
[11, 450-499]   ~ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε  φαίδιμος   Αἴας, ~δαΐζων ἵππους τε καὶ
[11, 650-699]   ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ  φαινομένηφι   ~τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽
[11, 200-249]   Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο  φάλαγγας.   ~ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ᾽
[11, 50-99]   ~τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο  φάλαγγας   ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν
[11, 500-549]   ἱπποσύνῃ τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε  φάλαγγας·   ~οὐδ᾽ ἄν πω χάζοντο κελεύθου
[11, 550-599]   ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε  φάλαγγας   ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο
[11, 100-149]   δ᾽ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο  φάλαγγες,   ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽ ἅμα δ᾽
[11, 300-349]   ~κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο  φάλαγγες.   ~τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν
[11, 50-99]   ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι  φάνεσκεν,   ~ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων·
[11, 700-749]   διαρραῖσαι μεμαῶτες· ~ἀλλά σφι προπάροιθε  φάνη   μέγα ἔργον Ἄρηος· ~εὖτε γὰρ
[11, 700-749]   εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ τόσα  φάρμακα   ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
[11, 800-849]   ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽ ἤπια  φάρμακα   πάσσε ~ἐσθλά, τά σε προτί
[11, 500-549]   τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια  φάρμακα   πάσσειν. ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε
[11, 750-799]   πολλὸν ἀμείνων. ~ἀλλ᾽ εὖ οἱ  φάσθαι   πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι ~καί
[11, 800-849]   πάσσε ~ἐσθλά, τά σε προτί  φασιν   Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι, ~ὃν Χείρων ἐδίδαξε
[11, 600-649]   με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς  φάτο,   Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ,
[11, 350-399]   περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς  φάτο,   τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν
[11, 800-849]   νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. ~ὣς  φάτο,   τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ
[11, 550-599]   ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, ~καὶ βάλε  Φαυσιάδην   Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν ~ἧπαρ ὑπὸ
[11, 100-149]   ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ᾽ Ἀργείοισι  φέβοντο.   ~αὐτὰρ Πείσανδρόν τε καὶ
[11, 400-449]   μέγα μὲν κακὸν αἴ κε  φέβωμαι   ~πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον
[11, 50-99]   ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι  φέρ᾽   ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, ~οἷος δ᾽
[11, 150-199]   ὕλῃ, ~πάντῃ τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος  φέρει,   οἳ δέ τε θάμνοι ~πρόρριζοι
[11, 750-799]   τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ  φέρεσθαι,   ~αἴ κέ σε τῷ εἴσκοντες
[11, 0-49]   Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως  φέροι   ἠδὲ βροτοῖσι· ~Ζεὺς δ᾽ Ἔριδα
[11, 550-599]   αἰθομένοιο· ~Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο  φέρον   Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ
[11, 250-299]   κονίῃ ~τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε  φέροντες.   ~Ἕκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα
[11, 200-249]   Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε, ~βῆ δὲ  φέρων   ἀν᾽ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.
[11, 450-499]   ἦμαρ. ~Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε  φέρων   σάκος ἠΰτε πύργον, ~στῆ δὲ
[11, 550-599]   ~Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο  φεύγειν.   ~πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ
[11, 150-199]   Ἀχαιοί. ~πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον  φεύγοντας   ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας· ὑπὸ
[11, 300-349]   πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἀσπασίως  φεύγοντες   ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην
[11, 300-349]   νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον  φεύγοντες   Ἀχαιοί, ~εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ
[11, 150-199]   Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα ~Τρώων  φευγόντων,   πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽
[11, 450-499]   τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι  ~φεύγων,   ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ᾽
[11, 550-599]   βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ φημι  ~φεύξεσθ᾽   ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ᾽
[11, 150-199]   δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ  φηγὸν   ἵκοντο, ~ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο
[11, 550-599]   ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ  φημι   ~φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ
[11, 400-449]   μάχεσθαι· ~σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε  φημὶ   φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν ~ἤματι
[11, 50-99]   δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό.  ~φθὰν   δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ
[11, 600-649]   δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε  ~φθεγξάμενος   παρὰ νηός· δὲ κλισίηθεν
[11, 450-499]   Σῶχ᾽ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο  ~φθῆ   σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽
[11, 750-799]   ~ἤματι τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ  Φθίης   Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ δέ τ᾽
[11, 300-349]   παῖδας ἔασκε ~στείχειν ἐς πόλεμον  φθισήνορα·   τὼ δέ οἱ οὔ τι
[11, 800-849]   πελώριον Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί, ~ἦ ἤδη  φθίσονται   ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες; ~τὸν
[11, 600-649]   ~ἀλλ᾽ ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ  φίλε   Νέστορ᾽ ἔρειο ~ὅν τινα τοῦτον
[11, 0-49]   ἠὲ νέεσθαι ~ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι  φίλην   ἐς πατρίδα γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης δ᾽
[11, 550-599]   δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ  φίλοι   Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~στῆτ᾽
[11, 250-299]   δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ  φίλοι   Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὑμεῖς
[11, 250-299]   καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε  φίλοι,   μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽
[11, 450-499]   φώς. ~εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ  φίλον·   ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν ~Τρῶες
[11, 500-549]   ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ  φίλον   ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης δὲ Τρῶας
[11, 400-449]   ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ  φίλον   ἐσσεύοντο ~Τρῶες· δὲ πρῶτον
[11, 300-349]   πεζὸς ~θῦνε διὰ προμάχων, εἷος  φίλον   ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ
[11, 400-449]   ~ἀλλὰ τί μοι ταῦτα  φίλος   διελέξατο θυμός; ~οἶδα γὰρ ὅττι
[11, 450-499]   ~τρὶς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι  φίλος   Μενέλαος. ~αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα
[11, 150-199]   ἐπὶ γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ  φίλτεροι   ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽ ἐκ
[11, 600-649]   μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ  φίλῳ   ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ θέειν
[11, 800-849]   μέδοντες ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε  φίλων   καὶ πατρίδος αἴης ~ἄσειν ἐν
[11, 150-199]   δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον  φοβέοντο   βόες ὥς, ~ἅς τε λέων
[11, 50-99]   ~δῄουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο  φόβοιο.   ~ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν,
[11, 500-549]   δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν  φόβον   ὦρσε· ~στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν
[11, 400-449]   τις αὐτῷ ~Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ  φόβος   ἔλλαβε πάντας· ~ὀχθήσας δ᾽ ἄρα
[11, 0-49]   δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε  Φόβος   τε. ~τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος
[11, 350-399]   ~τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε  Φοῖβος   Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὦκ᾽ ἀπέλεθρον
[11, 350-399]   κακόν· νῦν αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο  Φοῖβος   Ἀπόλλων ~ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν
[11, 400-449]   ~σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ  φόνον   καὶ κῆρα μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽
[11, 550-599]   τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο  φορβῆς·   ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν
[11, 750-799]   ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι  φόως   Δαναοῖσι γένηαι· ~καί τοι τεύχεα
[11, 0-49]   ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽ ἀθανάτοισι  φόως   φέροι ἠδὲ βροτοῖσι· ~Ζεὺς δ᾽
[11, 400-449]   ~εἷος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ  φρένα   καὶ κατὰ θυμόν, ~τόφρα δ᾽
[11, 650-699]   ~ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ  φρένα   Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ
[11, 50-99]   θυμόν, ~σίτου τε γλυκεροῖο περὶ  φρένας   ἵμερος αἱρεῖ, ~τῆμος σφῇ ἀρετῇ
[11, 750-799]   ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ δέ τινα  φρεσὶν   ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει ~καί τινά
[11, 300-349]   κάπρω ~ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα  φρονέοντε   πέσητον· ~ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν
[11, 250-299]   ~αὐτὸς δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα  φρονέων   ἐβεβήκει, ~ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ
[11, 400-449]   κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ μὲν  φύγαδ᾽   αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ δὲ
[11, 100-149]   ἵππους· ~ἐκ γάρ σφεας χειρῶν  φύγον   ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ κυκηθήτην·
[11, 200-249]   πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ  φύλοπιν   αἰνήν. ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ
[11, 250-299]   μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι  ~φύλοπιν   ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα
[11, 500-549]   δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν. ~ὣς ἄρα  φωνήσας   ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ·
[11, 450-499]   δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος  φώς.   ~εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον·
[11, 400-449]   δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος  φώς,   ~στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν
[11, 600-649]   ~Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος  φώς.   ~τὸν δὲ ἰδὼν γεραιὸς
[11, 700-749]   δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον  ~φῶτες   ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ
[11, 400-449]   ἔασε ~Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι  φωτός.   ~γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς οἱ
[11, 600-649]   Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα  φωτός·   ~ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω
[11, 450-499]   ἔπειτ᾽ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε  φωτός,   ~τρὶς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006