Alphabétiquement     [«   »]
ΠΕΡΙ 8
Περὶ 20
Περί 1
περὶ 104
περιαυγασθεῖσαν 1
περιγραφὴ 1
περιειργασμένους 1
Fréquences     [«    »]
104 κατὰ
85 παρ´
100 τὸ
104 περὶ
104 τοῖς
108 μὲν
117 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

περὶ


Livre, Chap.
[10, 11]   καιρόν, ἔτι δὲ καὶ τοῖς  περὶ   Ἀγαμέμνονα συνεστρατεῦσθαι καί, εἰ βούλεταί
[10, 7]   οὐδὲ περὶ τῶν Σικελικῶν τοῖς  περὶ   Ἀντίοχον καὶ Φίλιστον Καλλίαν
[10, 11]   ἔτεσιν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα· οἱ δὲ  περὶ   Ἀπολλόδωρον μετὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν
[10, 7]   περὶ τῶν Ἀργολικῶν οἱ τὰ  περὶ   Ἄργος ἱστοροῦντες ἀλλήλοις ἠκολουθήκασι. Καὶ
[10, 14]   Οὗτος δὴ πρῶτος διήρθρωσε τὸν  περὶ   ἀρχῶν λόγον. Οὐ γὰρ μόνον
[10, 11]   τε καὶ τῶν εἰπόντων τὰ  περὶ   αὐτὸν ἀσυμφωνίας τοῖς ἐπ´ ἀκριβὲς
[10, 3]   τάχα ἂν καὶ ἕτεροι ἠπίσταντο  περὶ   αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· Ταῦτα καὶ
[10, 7]   τὰ ἀρχαῖα καὶ τὴν ἀλήθειαν  περὶ   αὐτῶν ἀκριβῶς παραδιδόντας; τίς
[10, 3]   τῶν κροκοδείλων; ὡς τὰ  περὶ   βασάνων εἰρημένα παρ´ Ἰσαίῳ ἐν
[10, 4]   πεποιῆσθαι λέγεται. Καί που σεμνυνόμενος  περὶ   ἑαυτοῦ φησιν· Ἐγὼ δὲ τῶν
[10, 11]   τὴν Φοινίκην ἄφιξις καὶ τὰ  περὶ   Εἴραμον, ὅστις Σολομῶνι τῷ Ἰουδαίων
[10, 1]   θεολογίαν ἐφωράσαμεν, ὡς δὲ τὰ  περὶ   εὐσεβείας ἑνὸς τοῦ ἐπὶ πάντων
[10, 3]   δείπνου προκόπτοντος καί τινος ζητήσεως  περὶ   Ἐφόρου ἐν τοῖς ἄλλοις γενομένης·
[10, 3]   γενομένης· Ἀκούσωμεν’ ἔφη, τίς  περὶ   Ἐφόρου θόρυβος. Ἦσαν δ´ οἱ
[10, 13]   τῇ δευτέρᾳ τῶν Αἰγυπτιακῶν ταῦτα  περὶ   ἡμῶν γράφει· παραθήσομαι δὲ τὴν
[10, 3]   ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἰχνευταί πολλὰ  περὶ   Θεοπόμπου λέγεται, Ἀρητάδου τέ ἐστι
[10, 11]   τῷ πρὸς τοὺς ἀποφηναμένους τὰ  περὶ   θεοῦ δειχθήσεται· τὸ δὲ νῦν
[10, 4]   πλέον καὶ μεῖζον τῆς πανδήμου  περὶ   θεῶν ἀκοῆς διανοηθέντες οὐδ´ ἕτερα
[10, 1]   τὰς ἱστορίας καὶ τὰς μυθικὰς  περὶ   θεῶν διηγήσεις τῶν τε μύθων
[10, 4]   παρὰ τοῖς πᾶσιν προδηλωθεὶς  περὶ   θεῶν ἐκράτει λόγος· νεώς τε
[10, 4]   Ἀγήνορος, τὰ δ´ ἐξ Αἰγύπτου  περὶ   θεῶν καί ποθεν ἄλλοθεν,
[10, 12]   Διονύσου ἐπὶ Ἡρακλέα καὶ τοὺς  περὶ   Ἰάσονα ἀριστεῖς, τοὺς ἐν τῇ
[10, 10]   Ἡράκλειοι, Ἀργοναῦται, Κένταυροι, Μινώταυρος, τὰ  περὶ   Ἴλιον, Ἡρακλειδῶν κάθοδος, Ἰώνων ἀποικία
[10, 9]   αὐτοῖς τάδε· Ἱστορεῖ δὴ τὰ  περὶ   Ἰουδαίων ἀληθέστατα, ὅτι καὶ τοῖς
[10, 7]   παρ´ αὐτοῖς, λέγω δὲ τοὺς  περὶ   Κάδμον τε τὸν Μιλήσιον καὶ
[10, 11]   Ἀπολλόδωρος. Τούτων δὲ οἱ μὲν  περὶ   Κράτητα πρὸ τῆς Ἡρακλειδῶν καθόδου
[10, 8]   παρὰ τοῖς Ἕλλησι καὶ τὰ  περὶ   Κρόνου μυθολογούμενα καὶ τὰ περὶ
[10, 11]   τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι πεντακοσίοις. Καὶ  περὶ   μὲν τῶν χρόνων τοῦ προειρημένου
[10, 11]   ἑκατὸν νομοθετεῖ Λακεδαιμονίοις. Δράκων δὲ  περὶ   Ὀλυμπιάδα τριακοστὴν καὶ ἐνάτην εὑρίσκεται
[10, 11]   εἰπόντες· δὲ Ἀρχίλοχος ἤκμασε  περὶ   Ὀλυμπιάδα τρίτην καὶ εἰκοστήν, κατὰ
[10, 14]   ὡς τὸ Ἑβραϊκόν, ἔτη μʹ  περὶ   ὃν συμβαίνει τὴν Ἰλίου καταντᾶν
[10, 12]   ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσιν ἑπτὰ οἱ  περὶ   Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον καὶ Λίνον
[10, 1]   μάλα παραστήσω. Ὥσπερ οὖν τὴν  περὶ   πλειόνων θεῶν δόξαν τά τε
[10, 3]   ἐπιλέγει· Ταῦτ´ οὖν τοῦ Ἄνδρωνος  περὶ   Πυθαγόρου ἱστορηκότος πάντα ὑφείλετο Θεόπομπος·
[10, 3]   πάντα ὑφείλετο Θεόπομπος· εἰ μὲν  περὶ   Πυθαγόρου λέγων, τάχα ἂν καὶ
[10, 3]   Ἄνδρωνος γὰρ ἐν τῷ Τρίποδι  περὶ   Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου τὰ περὶ
[10, 8]   Τιτανομαχίας καὶ τὸ σύνολον τὴν  περὶ   τὰ πάθη τῶν θεῶν ἱστορίαν.
[10, 7]   τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν ἠμελήθη τὰ  περὶ   τὰς ἀναγραφάς, ἀλλ´ οὐδὲ παρ´
[10, 7]   κτίσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ  περὶ   τὰς ἐπινοίας τῶν τεχνῶν καὶ
[10, 12]   Πυθαγόραν τὸν μέγαν κάτω που  περὶ   τὰς Ὀλυμπιάδας γενόμενοι, ὡς παρεστήσαμεν.
[10, 3]   περὶ Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου τὰ  περὶ   τὰς προρρήσεις ἱστορηκότος εἰπόντος τε
[10, 8]   εἰδωλοποιίας ἀναπεπλασμένας παρεισαγαγεῖν, μιμησάμενον τὰ  περὶ   τὰς ταφὰς τὰς κατ´ Αἴγυπτον.
[10, 7]   ἐπινοίας τῶν τεχνῶν καὶ τὰ  περὶ   τὰς τῶν νόμων ἀναγραφάς· πάντων
[10, 11]   καὶ ἐνάτην εὑρίσκεται γεγονώς· Σόλων  περὶ   τεσσαρακοστὴν καὶ ἕκτην· Πυθαγόρας κατὰ
[10, 7]   ἐπὶ τὸ γράφειν ὁρμήσαντες οὐ  περὶ   τὴν ἀλήθειαν ἐσπούδασαν καίτοι τοῦτο
[10, 8]   τελετῶν τὰ πλεῖστα καὶ τὰ  περὶ   τὴν ἑαυτοῦ πλάνην ὀργιαζόμενα καὶ
[10, 7]   σοφωτάτων ἀεὶ καθιεροῦσθαι. Τὸν δὲ  περὶ   τὴν Ἑλλάδα τόπον μυρίαι μὲν
[10, 12]   καὶ Ἀμφίων, οἱ μουσικῆς εὑρεταί,  περὶ   τὴν Κάδμου γεγόνασιν ἡλικίαν. Κἄν
[10, 8]   πεδίον εἶναι καλούμενον χρυσῆς Ἀφροδίτης  περὶ   τὴν ὀνομαζομένην Μώμεμφιν. Τά τε
[10, 11]   πρεσβυτάτου τῶν προειρημένων Θάλητος γενομένου  περὶ   τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα καὶ τὰ
[10, 9]   δὲ καὶ πρώην μετὰ τούτους  περὶ   τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα οἱ ἀμφὶ
[10, 11]   γενομένου κατὰ τὴν Πεισιστρατιδῶν ἀρχήν,  περὶ   τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. Τοῦ δ´
[10, 8]   τοῖς ἀνδράσι λογίων ἐφάπτεσθαι προδιαλαβεῖν  περὶ   τῆς ἀρχαιότητος αὐτῶν, ἵν´, εἰ
[10, 9]   καὶ τὰς τῶν πρὸ ἡμῶν  περὶ   τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ἀποδείξεις. Γεγόνασι
[10, 13]   τῆς περὶ Χαλδαίων ἱστορίας τὰς  περὶ   τῆς Ἑβραίων ἀρχαιότητος παρατίθεται μαρτυρίας.
[10, 14]   ἀρχῶν λόγον. Οὐ γὰρ μόνον  περὶ   τῆς πάντων οὐσίας ἀπεφήνατο, ὡς
[10, 7]   πόλεις καὶ βραχυτέρων, ὅπου γε  περὶ   τῆς Περσικῆς στρατείας καὶ τῶν
[10, 3]   τόπων μεταθέσει. Τό τε γὰρ  περὶ   τῆς προρρήσεως τοῦ σεισμοῦ ἐν
[10, 8]   Δία καὶ τὴν Ἥραν μυθολογούμενα  περὶ   τῆς συνουσίας καὶ τὴν εἰς
[10, 8]   περὶ Κρόνου μυθολογούμενα καὶ τὰ  περὶ   τῆς Τιτανομαχίας καὶ τὸ σύνολον
[10, 11]   ἀποδεδειγμένων διὰ βραχέων ἔτι καὶ  περὶ   τῆς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἡλικίας
[10, 3]   ἐπὶ τὸ χεῖρον. Τὰ γοῦν  περὶ   τῆς Φαρναβάζου πρὸς Ἀγησίλαον συνόδου
[10, 6]   ἐξεῦρε καὶ μέταλλα χρυσοῦ τὰ  περὶ   τὸ Πάγγαιον ὄρος ἐπενόησεν. Ἤδη
[10, 3]   φησιν Θεόπομπος τό τε  περὶ   τὸ πλοῖον οὐκ ἀπὸ Μεγάρων
[10, 11]   τῆς Ἰλίου ἁλώσεως· οἱ δὲ  περὶ   τὸν Ἀρίσταρχον κατὰ τὴν Ἰωνικὴν
[10, 8]   τὴν ὀνομαζομένην Μώμεμφιν. Τά τε  περὶ   τὸν Δία καὶ τὴν Ἥραν
[10, 11]   τῶν ὀγδοήκοντα ἐτῶν· οἱ δὲ  περὶ   τὸν Ἐρατοσθένην μετὰ ἑκατοστὸν ἔτος
[10, 14]   οἱ πρὸ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ  περὶ   τοῦ κινοῦντος αὐτὴν αἰτίου. Ἦν
[10, 6]   ἀρχαιότητος ἐν δυσὶν ἐπραγματεύσατο βιβλίοις,  περὶ   τοῦ νέους γεγονέναι τοὺς Ἕλληνας
[10, 3]   τὰ τοῦ Φοίνικος ὀρνέου καὶ  περὶ   τοῦ ποταμίου ἵππου καὶ τῆς
[10, 14]   εἰρημένοις ἀρκουμένου ποικίλην περιέχουσι τὴν  περὶ   τοῦ προκειμένου σύστασιν; Προὔκειτο δὲ
[10, 7]   σχεδόν ἐστι παρ´ αὐτοῖς  περὶ   τοῦ συγγράφειν τὰς ἱστορίας ἐπιμέλεια.
[10, 7]   ἐχρῶντο· καὶ τἀληθὲς ἐπικρατεῖ μᾶλλον  περὶ   τοῦ τὴν νῦν οὖσαν τῶν
[10, 8]   κατὰ γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ τὰ  περὶ   τοὺς ἀριθμούς, ἔτι δὲ τὴν
[10, 11]   παντὶ ψευδεῖς ἀποφαίνεσθαι καὶ τὰς  περὶ   τοὺς λόγους δόξας. Παρ´ οἷς
[10, 1]   Κλήμης ἐν ἕκτῳ Στρωματεῖ τὴν  περὶ   τούτου σύστασιν εἰς πλάτος ἀπηύθυνε.
[10, 12]   ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ. Εἴρηται μὲν οὖν  περὶ   τούτων ἀκριβῶς Τατιανῷ ἐν τῷ
[10, 3]   κλέπτης ἁλῶ, τοὺς πραγματευσαμένους τὰ  περὶ   τούτων μηνύσω. Λυσιμάχου μέν ἐστι
[10, 14]   Μιλήσιος φυσικὸς πρῶτος Ἑλλήνων γεγονὼς  περὶ   τροπῶν ἡλίου καὶ ἐκλείψεως καὶ
[10, 7]   οἱ τὰς Ἀτθίδας συγγεγραφότες  περὶ   τῶν Ἀργολικῶν οἱ τὰ περὶ
[10, 12]   Καί ποτε προαγαγεῖν βουληθεὶς αὐτοὺς  περὶ   τῶν ἀρχαίων εἰς λόγους, τῶν
[10, 7]   Τίμαιος συμφωνεῖν ἠξίωσεν, οὐδ´ αὖ  περὶ   τῶν Ἀττικῶν οἱ τὰς Ἀτθίδας
[10, 7]   ἀληθοῦς ἐστι τεκμήριον ἱστορίας, εἰ  περὶ   τῶν αὐτῶν ἅπαντες τὰ αὐτὰ
[10, 7]   βιβλίων ἀλλήλους ἐλέγχουσι καὶ τἀναντιώτατα  περὶ   τῶν αὐτῶν λέγειν οὐκ ὀκνοῦσι.
[10, 11]   Καὶ Μένανδρος δὲ Περγαμηνὸς  περὶ   τῶν αὐτῶν τὴν ἀναγραφὴν ἐποιήσατο.
[10, 11]   τρισὶ βιβλίοις κατατάξας καὶ τὰ  περὶ   τῶν βασιλέων ἐκτιθέμενος ἀφηγεῖταί τινος
[10, 7]   διδάσκων, ὅσα μὲν Ἑλλάνικος Ἀκουσιλάῳ  περὶ   τῶν γενεαλογιῶν διαπεφώνηκεν, ὅσα δὲ
[10, 7]   τοῖς Ἕλλησι δημοσίᾳ γίνεσθαι τὰς  περὶ   τῶν ἑκάστοτε πραττομένων ἀναγραφάς, τοῦτο
[10, 7]   δημοσίοις ἀναθήμασιν· ὅπου γε καὶ  περὶ   τῶν ἐπὶ Τροίαν τοσούτοις ἔτεσι
[10, 12]   Μωσῆς. Λέων δὲ τὰ  περὶ   τῶν κατ´ Αἴγυπτον θεῶν πραγματευσάμενος
[10, 7]   ἠκολουθήκασι. Καὶ τί δεῖ λέγειν  περὶ   τῶν κατὰ πόλεις καὶ βραχυτέρων,
[10, 1]   ἐπὶ πάντων θεοῦ τά τε  περὶ   τῶν μάλιστα ζητουμένων εἰς ψυχῆς
[10, 11]   τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα καὶ τὰ  περὶ   τῶν μετ´ αὐτὸν σχεδὸν ἡμῖν
[10, 11]   νῦν ἐνδέον ἀποπληρώσωμεν, ἔτι καὶ  περὶ   τῶν νομιζομένων σοφῶν ποιήσομαι τὴν
[10, 7]   προέλαβον. Ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς  περὶ   τῶν οὐρανίων τε καὶ θείων
[10, 7]   πάνυ θαυμάζειν τοὺς οἰομένους δεῖν  περὶ   τῶν παλαιοτάτων ἔργων μόνοις προσέχειν
[10, 7]   ψεύδεσθαι τοῖς μετὰ ταῦτα βουληθεῖσι  περὶ   τῶν παλαιῶν τι γράφειν παρέσχεν.
[10, 7]   εἰδότες συνέγραφον, ἀλλ´ ὡς ἕκαστοι  περὶ   τῶν πραγμάτων εἴκαζον; Πλέον γοῦν
[10, 11]   πείθειν ἐπαγγελλόμενον συντομωτέρας ποιεῖσθαι τὰς  περὶ   τῶν πραγμάτων πρὸς τοὺς ἀκούοντας
[10, 5]   Ἕλληνας. Ταῦτα μὲν οὖν μοι  περὶ   τῶν πρώτων στοιχείων εἰρήσθω. Τῆς
[10, 7]   Ἡρόδοτον δὲ πάντες. Ἀλλ´ οὐδὲ  περὶ   τῶν Σικελικῶν τοῖς περὶ Ἀντίοχον
[10, 7]   φασι τοὺς ὑπὸ Δράκοντος αὐτοῖς  περὶ   τῶν φονικῶν γραφέντας νόμους, ὀλίγῳ
[10, 12]   πόλει τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖν,  περὶ   Φορωνέως τε τοῦ πρώτου λεχθέντος
[10, 13]   εἶτα μεταβὰς καὶ ἀπὸ τῆς  περὶ   Χαλδαίων ἱστορίας τὰς περὶ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008