Alphabétiquement     [«   »]
Ταῦτ´ 2
ταῦτά 2
Ταῦτα 10
ταῦτα 25
ταύτη 1
ταύτῃ 3
ταύτην 4
Fréquences     [«    »]
25 Ἑλλήνων
25 ἐστι
25 Μωσέως
25 ταῦτα
26 δέ
26 εἶναι
26 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ταῦτα


Livre, Chap.
[10, 4]   ἐνδίκως ἐπιμεμψάμενοι καί τινες διὰ  ταῦτα   ἀθεότητα μᾶλλον τῆς τῶν θεῶν
[10, 6]   δὲ Ἆπιν Αἰγύπτιον, μετὰ δὲ  ταῦτα   Ἀσκληπιὸν αὐξῆσαι τὴν τέχνην ἱστοροῦσιν.
[10, 7]   ἐξουσίαν τοῦ ψεύδεσθαι τοῖς μετὰ  ταῦτα   βουληθεῖσι περὶ τῶν παλαιῶν τι
[10, 7]   Μόλις γὰρ οὗτοι καὶ μετὰ  ταῦτα   γράμμασιν ἐπαιδεύθησαν. Ἅτε δὴ τοίνυν
[10, 13]   πρὸς τοῖς πεντακοσίοις ἕνδεκα. Μετὰ  ταῦτα   δὲ τῶν ἐκ τῆς Θηβαΐδος
[10, 6]   ἑαυτοῖς γεγραφέναι. Συμβαλεῖται γοῦν καὶ  ταῦτα   εἰς τὴν τῶν εἰρημένων ἀκριβῆ
[10, 4]   τῷ ἀληθεῖ συγχέαντες; Ἀλλὰ μήπω  ταῦτα,   ἐκεῖνα δέ μοι πρῶτα δίελθε,
[10, 4]   δὴ τόπος ἔθρεψε τοὺς πρώτους  ταῦτα   ἐννοήσαντας διὰ τὸ κάλλος τῆς
[10, 6]   Περιπατητικὸς ἐν τοῖς Περὶ εὑρεμάτων  ταῦτα   ἱστόρησαν. Παρεθέμην δὲ αὐτῶν ὀλίγα
[10, 4]   ἱεροῖς καὶ μυστηρίοις, αὐτὰ δὴ  ταῦτα   καὶ ὅσα τούτοις ὅμοια παρεφυλάττετο.
[10, 4]   Τούτου δ´ αἴτιος πρῶτος  ταῦτα   κατιδών, βάρβαρος ὤν. Παλαιὸς γὰρ
[10, 4]   περιττὰ καὶ ἀνωφελῆ κατελάμβανε. Διὸ  ταῦτα   μὲν εἰς δεύτερον ἀνεβάλλετο, ὡς
[10, 9]   τοῦ δηλωθέντος ἀνδρὸς ὁμολογίαν. Καὶ  ταῦτα   μὲν ἡμεῖς ἐπιτόμως. Σκέψασθαι δὲ
[10, 2]   μετὰ τοὺς ἐλέγχους τῶν εἰρημένων  ταῦτα   πάλιν φησίν· Αἱ μὲν οὖν
[10, 13]   ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Αἰγυπτιακῶν  ταῦτα   περὶ ἡμῶν γράφει· παραθήσομαι δὲ
[10, 3]   Φερεκύδην γὰρ τὸν Σύριον πεποίηκε  ταῦτα   προλέγοντα. Οὐ μόνον δὲ τούτῳ
[10, 5]   ἐστι κεφαλή‘ καὶ μετὰ  ταῦτα   Σέν, ὅπερ ἐστὶν ὀδόντες‘ ἐπὶ
[10, 5]   αὐτῇ ζῇ ζῶν‘ μετὰ  ταῦτα   στοιχεῖον ἔνατον τὸ Τήθ,
[10, 5]   ὀφθαλμὸς καὶ στόμα δικαιοσύνης‘ Μετὰ  ταῦτα   στοιχεῖόν ἐστι Κώφ, ἑρμηνεύεται
[10, 10]   Ὀλυμπιάδος ἐπιδραμοῦμαι· τὰς δὲ μετὰ  ταῦτα   συζεύξας κατὰ χρόνον ἑκάστας, εἴ
[10, 10]   καὶ ὡς οὐκ ἄπιστον τότε  ταῦτα   συμβῆναι, δείκνυμεν οὕτως· ἀπὸ τῆς
[10, 7]   γενομένους μαθητὰς ὀλίγα συγγράψαι· καὶ  ταῦτα   τοῖς Ἕλλησιν εἶναι δοκεῖ πάντων
[10, 5]   τὸ ὅλον ὅμως μάθε‘ Μετὰ  ταῦτα   τρισκαιδέκατον στοιχεῖόν ἐστι τὸ Μήμ,
[10, 9]   καὶ Δημόκριτον καὶ τοὺς μετὰ  ταῦτα   φιλοσόφους ὠνομάσθησαν, ἐγγύς που μετὰ
[10, 2]   φωνῶν εὐθύνει. Εἶθ´ ἑξῆς ἐπιλέγει  ταῦτα·   Ὡς δὲ μὴ ἄμοιρον τήν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008