Alphabétiquement     [«   »]
παντοκράτωρ 1
παντὸς 2
Πάντων 3
πάντων 17
πάνυ 3
ΠΑΡ´ 4
Παρ´ 2
Fréquences     [«    »]
17 ἡμῖν
17 Μωσέα
17 ὅτι
17 πάντων
17 πρὸ
17 τούτοις
18 πρῶτον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

πάντων


Livre, Chap.
[10, 14]   καταβάλλονταί τε θεμελίους, προφητευόντων ὕστατα  πάντων   Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου καὶ Μαλαχίου,
[10, 7]   ἑτέροις, οὕτως ἐνόμιζον αὐτοὶ φαίνεσθαι  πάντων   ἀληθέστατοι. Τοσαῦτα καὶ Ἰώσηπος.
[10, 7]   ταῦτα τοῖς Ἕλλησιν εἶναι δοκεῖ  πάντων   ἀρχαιότατα καὶ μόλις αὐτὰ πιστεύουσιν
[10, 7]   περὶ τὰς τῶν νόμων ἀναγραφάς·  πάντων   δὲ νεωτάτη σχεδόν ἐστι παρ´
[10, 10]   καὶ Θαλλὸς καὶ ὁ〉 τὰ  πάντων   Διόδωρος τὰς Βιβλιοθήκας Ἀλέξανδρός
[10, 9]   τῆς Μωσέως ἀρχαιότητος χρήσομαι τῷ  πάντων   δυσμενεστάτῳ καὶ πολεμιωτάτῳ Ἑβραίων τε
[10, 4]   πρῶτον τῶν φιλοσόφων, ἀνὰ στόμα  πάντων   Ἑλλήνων ᾀδόμενον. Καὶ τὸν Φερεκύδην
[10, 7]   τούτῳ νομίζοντες. Ὅλως δὲ τὸ  πάντων   ἐναντιώτατον ἱστορίᾳ πράττοντες διατελοῦσι. Τῆς
[10, 1]   περὶ εὐσεβείας ἑνὸς τοῦ ἐπὶ  πάντων   θεοῦ τά τε περὶ τῶν
[10, 4]   πολύθεον τῇ γνώσει τοῦ ἐπὶ  πάντων   θεοῦ φύραντες οὐδέ γε τὸ
[10, 4]   τε καὶ Μουσαῖον, οἳ δὴ  πάντων   μάλιστα θεολόγων παλαιότατοί τε καὶ
[10, 14]   Οὐ γὰρ μόνον περὶ τῆς  πάντων   οὐσίας ἀπεφήνατο, ὡς οἱ πρὸ
[10, 10]   οὐδὲν ἀκριβὲς ἱστόρηται τοῖς Ἕλλησι,  πάντων   συγκεχυμένων καὶ κατὰ μηδὲν αὑτοῖς
[10, 12]   τούτων συνιδεῖν. Χρήσομαι δὲ ἀντὶ  πάντων   ταῖς Φλαυίου Ἰωσήπου φωναῖς· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[10, 14]   καὶ προφητῶν τὴν παλαιότητα τῇ  πάντων   τῶν Ἑλληνικῶν φιλοσόφων ἀντιπαραβάλλειν ἡλικίᾳ.
[10, 4]   τῶν παρ´ Ἑβραίοις προφητῶν οἱ  πάντων   ὕστατοι προεφήτευον, τῶν μὲν Τρωϊκῶν
[10, 14]   Ἰωακεὶμ ἔτη ιαʹ μεθ´ ὃν  πάντων   ὕστατος Σεδεκίας ἔτη ιβʹ κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008