Alphabétiquement     [«   »]
ταττούσης 1
ταῦθ´ 1
ταῦρον 1
ταῦτα 26
ταὐτὰ 1
ταύταις 1
ταύτας 1
Fréquences     [«    »]
26 μῆνας
26 πρὸ
26 σὺν
26 ταῦτα
26 φιλοσοφίαν
27 ἔτι
27 καθ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ταῦτα


Livre, Chap.
[1, 16]   ἀφικέσθαι τὴν Ἰώ, μετὰ δὲ  ταῦτα   Ἀσκληπιὸν τὴν τέχνην αὐξῆσαι λέγουσιν.
[1, 27]   τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ.  ταῦτα   γὰρ δύνασθαι τὸν νόμον ὁμολογεῖται,
[1, 1]   τοιάδε διακονία τοῖς μὴ δεδοκιμασμένοις.  ταῦτα   δὲ ἀναζωπυρῶν ὑπομνήμασι τὰ μὲν
[1, 11]   ἀνακρίνεται. ἐπαΐω δὲ κἀκείνων αὐτοῦ·  ταῦτα   δὲ λέγω, ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς
[1, 24]   χρωμένους κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν.  ταῦτα   δὲ σύμπαντα καὶ τὸ πῶς
[1, 24]   καὶ δι´ ἀμφοτέρων ἅμα τούτων.  ταῦτα   δὲ ὑπάρξει πάντα ἐπιτελεῖν
[1, 21]   τοῦ Δαβὶδ τελευτήν. καὶ μετὰ  ταῦτα   ἐβασίλευσε Σολομὼν υἱὸς Δαβὶδ ἔτη
[1, 17]   καὶ μὴ καταμείνας ἐν αὐτῇ,  ταῦτα   ἐνέπνευσε καὶ κλέψας ἐδίδαξεν, οὐχὶ
[1, 21]   πόλεμος ἦν, μετὰ δὲ  ταῦτα   ἐπαύσατο. δείκνυται δὲ καὶ οὗτος
[1, 21]   ἔτη τριάκοντα πέντε· μετὰ δὲ  ταῦτα   ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου μεταλλαγὴν ἔτη
[1, 29]   καρδίαις αὐτῶν, εἰ ἄρα ἔστι  ταῦτα   οὐκ ἔστιν« ὁμοίως δὲ
[1, 12]   τῆς ἀληθείας μεθεκτικοὶ εἶναι πειρώμεθα.  ταῦτα   ἦν ἐμποδὼν τοῦ γράφειν ἐμοί,
[1, 16]   Περιπατητικὸς ἐν τοῖς Περὶ εὑρημάτων  ταῦτα   ἱστόρησαν. παρεθέμην δὲ αὐτῶν ὀλίγα
[1, 1]   λαλῶν πρὸς τὸν θεὸν ἀφοσιοῦται  ταῦτα   κεκραγὼς ἐγγράφως, μὴ κέρδους ἕνεκα,
[1, 24]   μὲν οὖν ἦν προφητικός, μετὰ  ταῦτα   λεχθήσεται, ὁπηνίκα ἂν περὶ προφητείας
[1, 21]   Ἀρχίᾳ τῷ Συρακούσας κτίσαντι. Καὶ  ταῦτα   μὲν προήχθημεν εἰπεῖν, ὅτι μάλιστα
[1, 5]   τέλος τῆς ἄφρονος ἡδονῆς. καὶ  ταῦτα   μὲν ταύτῃ· ὁπηνίκα δ´ ἂν
[1, 7]   δὲ ἀνθρωπίνων λογισμῶν ἀποτεμόμενοι παρεχάραξαν,  ταῦτα   οὐκ ἄν ποτε θεῖα εἴποιμ´
[1, 10]   τοῦ πονηροῦ λόγου εἶεν ἂν  ταῦτα)   οὕτω καὶ οἱ λόγῳ· ἀγαθῷ
[1, 1]   παρ´ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων.  ταῦτα   παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ
[1, 26]   ὅσιον, θεοφιλῆ κηρύττουσιν. εἰ δὲ  ταῦτα   περὶ τὸν Μωυσέα εὕροιμεν, ὡς
[1, 6]   ἀποθησαυριστέον εἰς αὐτήν, καὶ ὅτε  ταῦτα   προκομιστέον, καὶ πρὸς οὕστινας. οὐ
[1, 27]   καὶ φαρμακοποσίας ὑφιστάμεθα καὶ  ταῦτα   προσάγων σωτήρ τε καὶ ἰατρὸς
[1, 24]   λείψανον αὐτῶν ἀπολειφθῆναι. μετὰ δὲ  ταῦτα   στῦλος πυρὸς ἑπόμενος (ὡδήγει γὰρ
[1, 1]   καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα  ταῦτα   φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν
[1, 10]   ἀνελεύθερον, ἔστιν δ´ ὅτε ἀναγκαῖον.  ταῦτα   ὡς ἔνι μάλιστα διὰ βραχέων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010