Alphabétiquement     [«   »]
θεολογίας 1
θεολογικὸν 1
θεολόγος 1
θεὸν 18
θεόν 7
θεοπνεύστων 1
Θεόπομπος 3
Fréquences     [«    »]
18 εἴη
18 ἐστιν
18 ἔτος
18 θεὸν
18 θεὸς
18 κἂν
18 μέν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

θεὸν


Livre, Chap.
[1, 25]   τὸν νόμον ἑρμηνεύει πρὸς ἕνα  θεὸν   ἀφορᾶν καὶ δικαιοπραγεῖν ἐντελλόμενος; τοῦ
[1, 1]   δι´ ὑπομνημάτων λαλῶν πρὸς τὸν  θεὸν   ἀφοσιοῦται ταῦτα κεκραγὼς ἐγγράφως, μὴ
[1, 11]   αὐτῶν μέμνηται, σῶμα ὄντα τὸν  θεὸν   διὰ τῆς ἀτιμοτάτης ὕλης πεφοιτηκέναι
[1, 24]   εἰς μόνον τὸ πιστεύειν τὸν  θεὸν   εἶναι δι´ ὑπομονῆς ἐθιζόμενοι σώφρονος.
[1, 19]   θεόν σου. τὸν σωτῆρα οἶμαι  θεὸν   εἰρῆσθαι ἡμῖν τὰ νῦν· μετὰ
[1, 9]   τὸ λογικὸν δὲ ἔργον κατὰ  θεὸν   ἐκτελεῖται· καὶ οὐδὲν χωρὶς αὐτοῦ
[1, 29]   λόγον εἶναι ἕνα καὶ τὸν  θεὸν   ἕνα. Μωυσῆς δὲ φαίνεται τὸν
[1, 11]   γνῶσιν, ὅτι ζητῶν τὸν  θεὸν   εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης, οἱ
[1, 28]   ἀποδεδωκότος, ὄφρ´ εὖ γινώσκοιμεν ἠμὲν  θεὸν   ἠδὲ καὶ ἄνδρα. οὗτός ἐστιν
[1, 19]   πρὸς τῶν Ἑλλήνων τὸν δημιουργὸν  θεὸν   ᾐνίξατο, κατ´ ἐπίγνωσιν δὲ δεῖν
[1, 18]   λαλεῖν υἱόν τε ἔχειν τὸν  θεὸν   καὶ δὴ καὶ πεπονθέναι τοῦτον·
[1, 24]   ἐστίν, οἷον τὸ κατὰ τὸν  θεὸν   καὶ τὸν ἅγιον υἱὸν αὐτοῦ,
[1, 1]   καὶ βίῳ τῷ κατὰ τὸν  θεὸν   καὶ τοὺς πεινῶντας δικαιοσύνην τρέφοντες
[1, 19]   ἐρημίας ἀνύδρου, τὸν ὄντως ὄντα  θεὸν   καταλιπών, ἔρημος θεοῦ, ὕδωρ ἄνυδρον
[1, 18]   τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ  θεὸν   κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι
[1, 5]   ἐξέκλινεν» σῴζων τὴν πρὸς τὸν  θεὸν   ὁμολογίαν. διὰ τοῦτο καὶ
[1, 5]   θέας μετιὼν εἰς τὴν κατὰ  θεὸν   πίστιν τε καὶ δικαιοσύνην. Ἰσαὰκ
[1, 15]   ὃν δι´ ὑπερβολὴν σεμνότητος ὡς  θεὸν   τετιμήκασι. Σκύθης δὲ καὶ Ἀνάχαρσις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010