Alphabétiquement     [«   »]
οὖσιν 2
οὐσῶν 1
οὔτ´ 19
οὔτε 88
οὗτοι 8
οὗτος 5
οὑτοσί 1
Fréquences     [«    »]
83 ἔτι
83
85 τι
88 οὔτε
90 αὐτοῖς
91
92 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

οὔτε


Livre, Chap.
[6, 85]   ἀπέχει. ~Μίαν εἰπὼν ἔτι τὴν  οὔτε   ἀγνοουμένην ὑπ´ οὐδενὸς ἀνθρώπων οὔτε
[6, 71]   ὑποκατακλίνονται τῆς ἀξιώσεως ἑκόντες, καὶ  οὔτε   ἀκριβολογεῖσθαι περὶ τῶν καθηκόντων ἑκατέροις
[6, 85]   δεόμεθα οὔτε ὅρκων οὔτε ὁμήρων  οὔτε   ἄλλης πίστεως παρὰ τοῦ πλήθους
[6, 47]   προστιθεμένους οὔτε τὴν χώραν δῃοῦντας  οὔτε   ἄλλο βλάπτοντας οὐδὲν τι
[6, 85]   οὔτε ἀγνοουμένην ὑπ´ οὐδενὸς ἀνθρώπων  οὔτε   ἀμφισβητουμένην παύσομαι. τίς δ´ ἐστὶν
[6, 35]   οὔτε μέγιστα τῶν κακῶν νομίζουσιν  οὔτε   ἀναγκαῖα ἐν τῷ παρόντι, ἀμελείᾳ
[6, 54]   καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ὡς  οὔτε   ἀνθρωπείου σώματος αἰεὶ τὸ κάμνον
[6, 80]   ἐκλείποντες βίον, οὔτε θεοῖς ἐπίφθονον  οὔτε   ἀνθρώποις λυπηρὰν οὔτε γῇ τινι
[6, 79]   πατρῷον ἐφέστιον οὔτε ἱερὰ κοινὰ  οὔτε   ἀξίωμα ὡς ἐν πατρίδι, ὧν
[6, 46]   οὐδενὸς οὔτε ἡλικίαν οὔτε ἑταιρίαν  οὔτε   ἀξίωσιν ἀρετῆς. ἐπειδὴ δ´ οἱ
[6, 58]   τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ νόμον, ὃς  οὔτε   ἀποκτείνειν πολίτην ἄκριτον οὐδένα συνεχώρει
[6, 83]   βουλῆς, δημόται, πρὸς ὑμᾶς  οὔτε   ἀπολογησόμενοι ὑπὲρ ἐκείνης οὔτε ὑμῶν
[6, 69]   φιλονεικίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πατέρας  οὔτε   αὐθαδείᾳ χρησαμένων, ὅτε τὴν ἐναντίαν
[6, 79]   ἐκλιπεῖν νομίσαντες, οὐ πόλιν ἰδίαν.  οὔτε   γὰρ ἡμῶν τινι ἐνθάδε ὑπολείπεται
[6, 51]   τείχους δεινὰ ἧττόν ἐστι φοβερά.  οὔτε   γὰρ ὡς πολιορκησόμενοι παρεσκευάσμεθα ἐκ
[6, 80]   θεοῖς ἐπίφθονον οὔτε ἀνθρώποις λυπηρὰν  οὔτε   γῇ τινι βαρεῖαν στέλλομεν ἀποικίαν,
[6, 38]   τῶν ἐγνωσμένων οὔτε φόβῳ ἀποτραπεὶς  οὔτε   δεήσει οὔτε χάρισιν εἴξας, νῦν
[6, 32]   δέδιμεν τὸν Ἀρούγκων οὔτε πρῶτον  οὔτε   δεινότατον ἐσόμενον· ἀλλ´ ἐν ἔθει
[6, 49]   οὐδενὸς οὔτε μετιόντος τὴν ὑπατείαν  οὔτε   διδομένην ὑπομένοντος λαβεῖν, αὐτὸς ἀποδείκνυσιν
[6, 66]   τὸ φιλόνεικον ὑμῖν, νέοις μὲν  οὔτε   δικασταῖς οὔτε συμβούλοις ἔτι τῶν
[6, 58]   ἀσφαλείας ἐλπίδας, ἐπειδὴ οὔτε ὑπάτῳ  οὔτε   δικτάτορι κήδεσθαι αὐτῶν βουλομένοις ἐξεγένετο,
[6, 56]   ἀδιαλλάκτως οἴομαι πρὸς ἡμᾶς ἔχειν  οὔτε   δράσειν τι, ὧν ἀπειλεῖ, τεκμαιρόμενος,
[6, 86]   πολλῶν μερῶν ἐστιν ἑκάτερον· καὶ  οὔτε   δύναμιν ἔχει ἕκαστον τὴν αὐτὴν
[6, 46]   οὐκέτι διακρίνοντος οὐδενὸς οὔτε ἡλικίαν  οὔτε   ἑταιρίαν οὔτε ἀξίωσιν ἀρετῆς. ἐπειδὴ
[6, 48]   χαλεπωτέροις πρόσθεν ἐγένετο, καὶ  οὔτε   βουλὴ πόρον εὑρεῖν οἵα
[6, 46]   πολεμίων ἐγίνοντο οὐκέτι διακρίνοντος οὐδενὸς  οὔτε   ἡλικίαν οὔτε ἑταιρίαν οὔτε ἀξίωσιν
[6, 80]   καὶ τὸν ἀνέστιον ἐκλείποντες βίον,  οὔτε   θεοῖς ἐπίφθονον οὔτε ἀνθρώποις λυπηρὰν
[6, 62]   ὠνητὰ ἐπεισάγεσθαι διὰ πενίαν, οἷς  οὔτε   ἰδίᾳ οὔτ´ ἐν κοινῷ χρήματά
[6, 79]   κλῆρος γῆς οὔτε πατρῷον ἐφέστιον  οὔτε   ἱερὰ κοινὰ οὔτε ἀξίωμα ὡς
[6, 34]   μεθιεμένους αὐτοὶ παίοντες ἀπήλαυνον, καὶ  οὔτε   ἱππέων οὔτε πατρικίων, ὅσοι παρόντες
[6, 21]   ἐλεεινὸν καὶ παρ´ ἐχθροῖς διαντλῶν,  οὔτε   Λατίνων ὑποδεχομένων αὐτὸν ἔτι ταῖς
[6, 35]   τοὺς πολεμίους ἀμύνασθαι· δ´  οὔτε   μέγιστα τῶν κακῶν νομίζουσιν οὔτε
[6, 7]   οὐδὲν πεπονθότες ὑφ´ ἡμῶν κακὸν  οὔτε   μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον πολλὰ καὶ
[6, 49]   συνελθόντας εἰς τὸ πεδίον, οὐδενὸς  οὔτε   μετιόντος τὴν ὑπατείαν οὔτε διδομένην
[6, 56]   γινόμενον ἐξ αὐτῶν οὔτε φιλάνθρωπον  οὔτε   μέτριον, ἐξηπατῆσθαί τε οἴεται πολλάκις
[6, 50]   ταπεινοτέρων διὰ τοὺς οὔτε πολιτικῶς  οὔτε   μετρίως ταῖς ἀτυχίαις χρησαμένους, καὶ
[6, 29]   δ´ αὐτὴν καὶ οὔθ´ ἡμέρας  οὔτε   νυκτὸς ἀνακαλῶν τὸν στρατόν, ἵνα
[6, 68]   εἱλόμην λέγειν ἀντὶ τῶν ὠφελιμωτάτων  οὔτε   νῦν προδίδωμι τὸ κοινὸν ἰδίαν
[6, 85]   καὶ οὐδὲν δεόμεθα οὔτε ὅρκων  οὔτε   ὁμήρων οὔτε ἄλλης πίστεως παρὰ
[6, 85]   ἔσεσθαι ἀγαθοὺς καὶ οὐδὲν δεόμεθα  οὔτε   ὅρκων οὔτε ὁμήρων οὔτε ἄλλης
[6, 53]   παντὸς ἔθνους μετανισταμένους. στρατιωτικὴν γὰρ  οὔτε   ὁρῶ συμμαχίαν ἡμῖν οὐδεμίαν συνεστῶσαν
[6, 35]   βοηθείας, οὔτε φοβερὰ εἶναι δοκεῖ  οὔτε   πάνυ κατεπείγοντα, πῶς χρὴ τοῖς
[6, 34]   παίοντες ἀπήλαυνον, καὶ οὔτε ἱππέων  οὔτε   πατρικίων, ὅσοι παρόντες τὰ γινόμενα
[6, 79]   τινι ἐνθάδε ὑπολείπεται κλῆρος γῆς  οὔτε   πατρῷον ἐφέστιον οὔτε ἱερὰ κοινὰ
[6, 56]   τὸν δῆμόν ἐστιν αὐθάδεια, ὃς  οὔτε   πέμπει πρὸς ἡμᾶς περὶ διαλύσεων
[6, 18]   τ´ αὐτοὺς παραλαβεῖν σφᾶς ἥκοντας  οὔτε   περὶ τῆς ἀρχῆς ἔτι διαφερομένους
[6, 18]   περὶ τῆς ἀρχῆς ἔτι διαφερομένους  οὔτε   περὶ τῶν ἴσων φιλονεικοῦντας συμμάχους
[6, 51]   παρεσκευάσμεθα ἐκ πολλοῦ τὰ συμμαχικὰ  οὔτε   πλήθει αὐτοὶ ἀποχρῶντές ἐσμεν ὡς
[6, 1]   Ἀθήνησιν Ἱππάρχου, ἄλλο μὲν οὐδὲν  οὔτε   πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν ἱστορίας ἄξιον
[6, 14]   προιόντα δ´ ἐκ τῶν ἐρυμάτων  οὔτε   πολέμιον οὔτε φίλον οὐδένα, τέως
[6, 54]   φύσις οὐκ ἐπὶ πολὺ διαρκής·  οὔτε   πολιτικῆς κοινωνίας τὴν νοσοῦσαν ἐξελαύνειν
[6, 1]   ἄλλο μὲν οὐδὲν οὔτε πολεμικὸν  οὔτε   πολιτικὸν ἱστορίας ἄξιον ἐπὶ τῆς
[6, 59]   γάρ μοι πρὸς αὐτοῦ ἐπιτήδευμα  οὔτε   πολιτικὸν οὔτ´ εὐπρεπές, ὡς ἀπὸ
[6, 50]   ὑμᾶς τῶν ταπεινοτέρων διὰ τοὺς  οὔτε   πολιτικῶς οὔτε μετρίως ταῖς ἀτυχίαις
[6, 62]   φυγάδων βραχεῖά ἐστιν ἰσχὺς καὶ  οὔτε   πολὺν ἀνθέξει χρόνον διαμένουσα, ὥσπερ
[6, 25]   Οὐολούσκων παρασκευαζομένων καὶ Ῥωμαίους μὲν  οὔτε   προσδεχομένων μετὰ δυνάμεως ἥξειν ἐπὶ
[6, 32]   δ´ οὐ δέδιμεν τὸν Ἀρούγκων  οὔτε   πρῶτον οὔτε δεινότατον ἐσόμενον· ἀλλ´
[6, 62]   βουλεύματα. οὐ γὰρ δὴ ἀξιώσουσιν  οὔτε   Σαβίνοις οὔτε Τυρρηνοῖς οὔτ´ ἄλλοις
[6, 21]   ἔτι ταῖς πόλεσιν, οὔτε Τυρρηνῶν  οὔτε   Σαβίνων οὔτ´ ἄλλης πλησιοχώρου πόλεως
[6, 66]   ὑμῖν, νέοις μὲν οὔτε δικασταῖς  οὔτε   συμβούλοις ἔτι τῶν συμφερόντων χρησόμεθα,
[6, 41]   οἱ τὸν πόλεμον ἐπάγοντες ὑμῖν,  οὔτε   σώματα νῦν μείζονα λαβόντες οὔτε
[6, 71]   αὐτοὶ πρότεροι περὶ διαλύσεως ἐπρεσβεύσαντο,  οὔτε   τὰς αὐθάδεις ὑμῶν ἀποκρίσεις, ἃς
[6, 49]   ὅτι τῆς μέσης τάξεως ἦν,  οὔτε   τὴν αὐθάδειαν τῶν ἀριστοκρατικῶν αὔξων
[6, 47]   κατέμαθον οὔτε τοῖς πολεμίοις προστιθεμένους  οὔτε   τὴν χώραν δῃοῦντας οὔτε ἄλλο
[6, 48]   ἐπὶ πολλὰς ἀκούουσα ἡμέρας διελύετο·  οὔτε   τὸ δημοτικὸν πλῆθος, ὅσον ἔτι
[6, 47]   ἐπεὶ δὲ τοὺς ἀποστάτας κατέμαθον  οὔτε   τοῖς πολεμίοις προστιθεμένους οὔτε τὴν
[6, 56]   ἡμᾶς περὶ διαλύσεων αὐτὸς ἀδικῶν  οὔτε   τοῖς ὑφ´ ἡμῶν ἀποσταλεῖσιν ἀποκρίνεται
[6, 62]   γὰρ δὴ ἀξιώσουσιν οὔτε Σαβίνοις  οὔτε   Τυρρηνοῖς οὔτ´ ἄλλοις τισὶ τῶν
[6, 21]   ὑποδεχομένων αὐτὸν ἔτι ταῖς πόλεσιν,  οὔτε   Τυρρηνῶν οὔτε Σαβίνων οὔτ´ ἄλλης
[6, 49]   τὴν αὐθάδειαν τῶν ἀριστοκρατικῶν αὔξων  οὔτε   τῷ δήμῳ ὅσα βουληθείη πράττειν
[6, 56]   οὐδὲν ἀξιοῦντες οὔτε τῶν αἰσχρῶν  οὔτε   τῶν ἀδυνάτων. τὸ γὰρ ἠρεθισμένον
[6, 56]   ἐπιεικεστέρας συγκαθήσουσιν αἱρέσεις, οὐδὲν ἀξιοῦντες  οὔτε   τῶν αἰσχρῶν οὔτε τῶν ἀδυνάτων.
[6, 22]   εἰρήνῃ συνήλλαξαν, ἀπολωλέναι. ἀξιούντων δ´  οὔτε   τῶν δανειστῶν οὐδὲν μέτριον ὑπομένειν
[6, 11]   οὐδὲν ἐξητακότες οὔτε τῶν εἰκότων  οὔτε   τῶν δυνατῶν αὐτὸν εἰσάγουσι τὸν
[6, 11]   οἱ περὶ Γέλλιον οὐδὲν ἐξητακότες  οὔτε   τῶν εἰκότων οὔτε τῶν δυνατῶν
[6, 64]   οὔτε ὑμεῖς αὐτοὶ ἐνεθυμήθητέ πω,  οὔτε   τῶν συμβούλων οὐδεὶς λέγει, τοῦτο
[6, 22]   τῶν δανειστῶν οὐδὲν μέτριον ὑπομένειν  οὔτε   τῶν χρεωφειλετῶν ποιεῖν οὐδὲν δίκαιον,
[6, 64]   κράτιστον ἐν τοῖς πολέμοις, καὶ  οὔτε   ὑμεῖς αὐτοὶ ἐνεθυμήθητέ πω, οὔτε
[6, 83]   ὑμᾶς οὔτε ἀπολογησόμενοι ὑπὲρ ἐκείνης  οὔτε   ὑμῶν κατηγορήσοντες· οὐ γὰρ ἐδόκει
[6, 58]   ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας ἐλπίδας, ἐπειδὴ  οὔτε   ὑπάτῳ οὔτε δικτάτορι κήδεσθαι αὐτῶν
[6, 56]   οὐδὲν ὁρᾷ γινόμενον ἐξ αὐτῶν  οὔτε   φιλάνθρωπον οὔτε μέτριον, ἐξηπατῆσθαί τε
[6, 14]   ἐκ τῶν ἐρυμάτων οὔτε πολέμιον  οὔτε   φίλον οὐδένα, τέως μὲν ἐθαύμαζον
[6, 69]   ὑπὲρ ἁπάντων τῶν νέων, ὡς  οὔτε   φιλονεικίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πατέρας
[6, 35]   φοβερὰ καὶ ταχείας δεόμενα βοηθείας,  οὔτε   φοβερὰ εἶναι δοκεῖ οὔτε πάνυ
[6, 38]   καὶ διέμεινα ἐπὶ τῶν ἐγνωσμένων  οὔτε   φόβῳ ἀποτραπεὶς οὔτε δεήσει οὔτε
[6, 38]   οὔτε φόβῳ ἀποτραπεὶς οὔτε δεήσει  οὔτε   χάρισιν εἴξας, νῦν δ´ ἰδιώτης
[6, 86]   αὐτὴν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν  οὔτε   χρείας παρέχεται τὰς ἴσας. εἰ
[6, 41]   οὔτε σώματα νῦν μείζονα λαβόντες  οὔτε   ψυχὰς τῶν προτέρων ἀλκιμωτέρας κτησάμενοι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007