Alphabétiquement     [«   »]
Κασσιανῷ 1
κἄστιν 1
Κάστορος 1
κατ´ 27
κατά 2
ΚΑΤΑ 1
κατὰ 164
Fréquences     [«    »]
27 ἔτι
27 καθ´
26 φιλοσοφίαν
27 κατ´
27 οὕτω
27 σοφίαν
27 σοφίας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

κατ´


Livre, Chap.
[1, 19]   τὸν θεόν· τοιαῦται γὰρ αἱ  κατ´   ἀδυναμίαν φαντασίαι ἀληθείας, ὡς φαντασία
[1, 21]   δὲ τὰ περὶ τῶν  κατ´   Αἴγυπτον θεῶν πραγματευσάμενος τὴν Ἶσιν
[1, 19]   ἐκδίδοται παρεκτραπεὶς ἐκ τῆς  κατ´   ἀλήθειαν ἑδραιότητος, συνεκρυεὶς αὖθις εἰς
[1, 20]   μὴ δύνασθαι τὸ ἀποτέλεσμα τὸ  κατ´   ἀλήθειαν παρέχειν. καίτοι καὶ καθ´
[1, 24]   ὄργανον τὸ τακτικόν, ἄλλο δὲ  κατ´   ἄλλην φύσιν τε καὶ ὕλην.
[1, 5]   δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.  κατ´   ἄλλους μέντοι γε τόπους ἐξεταζόμεναι
[1, 9]   ὥς τινες ὑπολαμβάνουσιν, παράγεται τῷ  κατ´   ἀμφιβολίαν ἀπατώμενος τρόπῳ. Εἰ δὲ
[1, 19]   γὰρ νῦν ὡς δι´ ἐσόπτρου»  κατ´   ἀνάκλασιν ἐπ´ αὐτοῦ ἑαυτοὺς γινώσκοντες
[1, 1]   τοῦ τὸν μισθὸν τοῖς ἐργάταις  κατ´   ἀξίαν ἀποδώσειν ὑπεσχημένου. ἀλλ´ οὐδὲ
[1, 24]   τοῦ δὴ βασιλικοῦ τοῦ τε  κατ´   ἀρετὴν νικῶντος καὶ τοῦ κατὰ
[1, 6]   τοὺς ἑτέρους ἐνδείκνυται, τελειότητα δὲ  κατ´   ἀρετὴν οὐδ´ ἡντινοῦν τῶν ἄμεινον
[1, 20]   ἀλήθειαν, ἀλλ´ ἀδύνατον παρέχουσα τὴν  κατ´   αὐτῆς σοφιστικὴν ἐπιχείρησιν καὶ διακρουομένη
[1, 15]   τῆς Μωυσέως ἡλικίας καὶ τῆς  κατ´   αὐτὸν ἀρχαιοτάτης φιλοσοφίας. ~(Οὐ μόνης
[1, 21]   Αἰγυπτίων βασιλέως μεμνημένος καὶ τῶν  κατ´   αὐτὸν πράξεων, μάρτυρα παρατίθεται Πτολεμαῖον
[1, 4]   διαλεκτικοὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι τῆς  κατ´   αὐτοὺς θεωρίας ἀντιλαμβάνονται. εὑρετικὸν γὰρ
[1, 26]   αὐτοῖς, ἐπαίροντες εἰς τὸ θεῖον  κατ´   εἰκόνα τῆς κατὰ τὸν Μωυσέα
[1, 15]   ὅσα ἂν αὐτὴν ἐπινεμηθῇ θρέμματᾳ  κατ´   ἐκεῖνον δήπουθεν γενόμενα τὸν τόπον,
[1, 15]   τῇ πολυμαθία· ἐγὼ δὲ τῶν  κατ´   ἐμαυτὸν ἀνθρώπων γῆν πλείστην ἐπεπλανησάμην,
[1, 19]   προφητείας εἴδη λέγει. ναὶ μὴν  κατ´   ἔμφασιν ἀληθείας ἄλλοι θέλουσιν εἰρῆσθαί
[1, 19]   καθαρὰ καρδία γένηται. καὶ  κατ´   ἔμφασιν δὲ καὶ διάφασιν οἱ
[1, 5]   καὶ τῆς νέας, τῶν δὲ  κατ´   ἐπακολούθημα ὡς τῆς φιλοσοφίας. τάχα
[1, 19]   Ἑλλήνων τὸν δημιουργὸν θεὸν ᾐνίξατο,  κατ´   ἐπίγνωσιν δὲ δεῖν δι´ υἱοῦ
[1, 1]   ἰδίας ἔχουσαι τροφάς, αἳ μὲν  κατ´   ἐπίγνωσιν καὶ ἐπιστήμην αὔξουσαι, αἳ
[1, 17]   προφητῶν μέρη τῆς ἀληθείας οὐ  κατ´   ἐπίγνωσιν λαβόντες, ἀλλ´ ὡς ἴδια
[1, 4]   τέχνην, πολλαὶ δέ εἰσιν αἱ  κατ´   ἐπισύνθεσιν ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ ἐπινενοημέναι, καὶ
[1, 22]   βίβλων. ἑκάστου δὲ ἐν μέρει  κατ´   ἰδίαν ἑκάστην ἑρμηνεύσαντος προφητείαν συνέπνευσαν
[1, 15]   καὶ ἄλλοι πλείους, ἵνα μὴ  κατ´   ὄνομα ἐπιὼν διατρίβω. φανερώτατα δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010