Alphabétiquement     [«   »]
εἴωθεν 2
εἰωθὸς 1
εἰωθότα 1
ἐκ 41
ἔκ 3
ἐκάλει 1
ἐκαλεῖτο 1
Fréquences     [«    »]
40 ἦν
38 ταῦτα
38 τις
41 ἐκ
41 ὅτι
42 δέ
44 δεῖπνον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ἐκ


Livre, pages
[4, 155]   τῶν ἱστοριῶν φησιν ὡς Κάσανδρος  ἐκ   Βοιωτίας ἐπανιὼν καὶ θάψας τὸν
[4, 160]   τῷ ὀνόματι, οὐ λέγων  ἐκ   γενετῆς σε μήτηρ κέκληκε)
[4, 170]   ὑπὸ Ῥωμαίων καλούμενον στρούκτωρα, παρατιθέμενος  ἐκ   δράματος Ἀλεξάνδρου ἐπιγραφὴ Πότος·
[4, 167]   αὐτῆς τῆς χώρας, οἳ δὲ  ἐκ   Θετταλίας, οἳ δὲ ἐκ τῆς
[4, 135]   ἐπ´ ἠιόνος κλύζεσκε· πολλὰς δ´  ἐκ   κεφαλῆς προθελύμνους εἷλκον ἀκάνθας.
[4, 131]   ἐξένιζε παρετίθει θ´ ἡμῖν ὅλους  (ἐκ   κριβάνου βοῦς. {ΔΙΚ. Καὶ τίς
[4, 135]   Διὸς εὔχετ´ ἐν ἀγκοίνῃσι μιγῆναι,  ἐκ   Κωπῶν, ὅθεν ἐγχέλεων γένος ἀγροτεράων,
[4, 182]   εὕρημά φησιν εἶναι Ἰόβας τὸν  ἐκ   νεβροῦ κώλων κατασκευαζόμενον αὐλόν.
[4, 145]   φόρος καὶ τὸ δεῖπνον  ἐκ   παλαιοῦ τεταγμένον ἐστίν. (Ἡρακλείδης δ´
[4, 173]   δύο, εἰς Δῆλον ἐλθεῖν ἠθέλης´  ἐκ   Πειραιῶς, πάντων ἀκούων διότι παρασίτῳ
[4, 154]   πρωτόμαχος, ἐπίμαχος, ἀντίμαχος, (φιλόμαχον γένος  ἐκ   Περσέος» παρὰ Πινδάρῳ, τηνικαῦτα προπαροξύνεται·
[4, 167]   (Ἔπειτα δ´ οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ  ἐκ   πολλῶν τόπων ἦσαν συνερρυηκότες· οἳ
[4, 157]   πεινῶντι, ἡδὺ δὲ ὕδωρ ἀρυσάμενον  ἐκ   ποταμοῦ διψῶντα πιεῖν. Σωκράτης δὲ
[4, 155]   καὶ οἱ ἡγεμόνες ἐμονομάχουν καὶ  ἐκ   προκλήσεως τοῦτ´ ἐποίουν ἐν ἄλλοις
[4, 133]   οὕτως· (Γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ´  ἐκ   ῥαφάνοιο γενέθλη μακρή τε στιφρή
[4, 154]   οὐκ ἐκ τοῦ μάχη, ἀλλ´  ἐκ   ῥήματος τοῦ μάχεσθαι μᾶλλον συγκεῖσθαι.
[4, 136]   θ´ ἑφθά. Παῖς δέ τις  ἐκ   Σαλαμῖνος ἄγεν τρισκαίδεκα νήσσας, λίμνης
[4, 131]   ἡμέτερος, ποίων ἀγαθῶν; Οὐ σμύρνης  ἐκ   Συρίας ὀδμαὶ λιβάνου τε πνοαί,
[4, 160]   Διαφόρων γὰρ οὐσῶν καὶ τῶν  ἐκ   Τέω μαζῶν (ὡς καὶ τῶν
[4, 167]   δὲ ἐκ Θετταλίας, οἳ δὲ  ἐκ   τῆς ἄλλης Ἑλλάδος, οὐκ ἀριστίνδην
[4, 138]   Λακωνικῶν συμποσίων φησί· Ξέρξης φεύγων  ἐκ   τῆς Ἑλλάδος Μαρδονίῳ τὴν παρασκευὴν
[4, 184]   Τρωγλοδύτας φησὶ κατασκευάζειν τὴν πανδούραν  (ἐκ   τῆς ἐν τῇ θαλάσσῃ φυομένης
[4, 138]   κατακλιθέντας εὐωχοῦσιν οὐ μόνον τοὺς  ἐκ   τῆς ἡμεδαπῆς ἀφικνουμένους, ἀλλὰ καὶ
[4, 159]   κακῶν πραγματείαν νεανίσκον φησί τινα  ἐκ   τῆς Ἰωνίας σφόδρα πλούσιον ἐπιδημῆσαι
[4, 130]   Ἐπίνομεν οὖν εὐμαρῶς ὥσπερ ἀντίδοτον  ἐκ   τῆς προτέρας ἀκρατοποσίας λαμβάνοντες. Ἐν
[4, 152]   καλεῖται δὲ κόρμα. Ἀπορροφοῦσι δὲ  ἐκ   τοῦ αὐτοῦ ποτηρίου κατὰ μικρόν,
[4, 182]   Ἀλεξανδρέων καλούμενοι φώτιγγες. (Κατασκευάζονται δ´  ἐκ   τοῦ καλουμένου λωτοῦ· ξύλον δ´
[4, 130]   καὶ Χύτρους θεωρῶν. Ἡμεῖς δ´  ἐκ   τοῦ Καράνου δείπνου πλοῦτον ἀντὶ
[4, 154]   δὲ πεποιῆσθαι τὸ ὄνομα οὐκ  ἐκ   τοῦ μάχη, ἀλλ´ ἐκ ῥήματος
[4, 161]   ποιῶν τὴν ἔνθεσιν μικρὰν μὲν  ἐκ   τοῦ πρόσθε, μεστὴν δ´ ἔνδοθεν
[4, 129]   εἰς ξίφη κυβιστῶσαι καὶ πῦρ  ἐκ   τοῦ στόματος ἐκριπίζουσαι γυμναί. (Ἐπεὶ
[4, 154]   καὶ μέχρι τραύματος προίασιν καὶ  ἐκ   τούτου ἐρεθισθέντες, ἐὰν μὴ ἐπισχῶσιν
[4, 141]   ἄρτον καὶ ὧν ἂν ὥρα  ἐκ   τῶν ἀγρῶν (ὅσον εἰς αὐτὴν
[4, 128]   ταύτας πρὸς τὸν Λυγκέα, ὡς  ἐκ   τῶν αὐτοῦ μαθεῖν ἔστιν ἐπιστολῶν,
[4, 174]   (Πολλῶν δὲ τοιούτων ἔτι λεγομένων  ἐκ   τῶν γειτόνων τις ἐξηκούσθη ὑδραύλεως
[4, 150]   κατακεκλασμένους παρατίθεσθαι χύδην καὶ κρέατα  ἐκ   τῶν λεβήτων, ὧν οὐδεὶς γεύεται
[4, 146]   πᾶν κακοῦ ἀφίκοντο οὕτως ὥστε  ἐκ   τῶν οἴκων ἀνάστατοι ἐγίνοντο· ὅκου
[4, 152]   οἱ μὲν τοὺς θυρεοὺς ὁπλοφοροῦντες  ἐκ   τῶν ὀπίσω παρεστᾶσιν, οἱ δὲ
[4, 162]   καλοῦ φιλοσόφου συμποτικοὺς διαλόγους συντεθέντας  ἐκ   τῶν Στίλπωνος (καὶ Ζήνωνος ἀπομνημονευμάτων,
[4, 162]   (ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τί περιγέγονεν  ἐκ   φιλοσοφίας αὐτῷ, ἔφη Ἀσυμβόλῳ δειπνεῖν.
[4, 150]   διέλαβε σταθμοῖς ἐπί τε τούτοις  ἐκ   χαράκων καὶ (τῶν) καλάμων τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008